Nujum ul-Fajar extract
bibliographical notes on Editorials in Malay Newspapers
index of Editorials in Malay Newspapers extracts
    • locate in index of extracts taken from Editorials in Malay Newspapers

 

Nujum ul-Fajar, 4 Sep 1877

Editorial.

Sebermula hendaklah diketahui oleh sekalian encik dan tuan2 akan hajat maksud kami menjalankan pekerjaan surat khabar yang bernama Nujum ul-Fajar atau Idaran Bintang Timur ini maka bukannya sekali2 niat atau maksud kami hendak berlebih2an daripada pekerjaan orang2 asing melainkan yang kami harap pertama2 dengan tawakkal kepada Allah Subhanahu wa-Ta`ala dan kedua pula tawakkal kami di atas rahim dan pertolongan encik dan tuan2 sekalian semoga2 dapatlah kita menyempurnakan pekerjaan kami ini dengan sepertinya dan istimewa pula boleh kami menambahi akan kepandaian pelajaran kami yang telah kami tuntuti daripada guru2 kami supaya boleh kami menimbulkan nama2 mereka itu adanya.

Sebagai lagi pula ada pun pekerjaan yang kami jalankan ini tiadalah sekali2 kami bermuafakat atau bersetia dengan orang asing melainkan semata2 sahabat dengan sahabat2 kami yang daripada satu pelajaran adanya.

Shahadan lagi kami bermaklumkan kepada sekalian encik dan tuan2 akan kami ini tiadalah sekali2 masbuk lagi dalam pekerjaan Ashamsu Wal-kamar maka dari sebab telah haraplah kami Insha´ Allah Ta`ala mengeluarkan surat khabar Nujun* ul-Fajar atau Idaran Bintang Timur ini dengan terlebih lagi kesempurnaannya supaya boleh me[n]ggemarkan cita2 hati sekalian encik2 dan tuan2 adanya.