Sekola Melayu extract
bibliographical notes on Editorials in Malay Newspapers
index of Editorials in Malay Newspapers extracts
    • locate in index of extracts taken from Editorials in Malay Newspapers

 

Sekola Melayu, 16 Jan 1889

Editorial.

Bahawa sanya pelik dan bingung kita memikiri akan hal kita di selat ini gemar sangat menggunakan bahasa Inggeris sehingga hampir2 menjadi basahan pada kita maka yang terutama di sekolah2 pula yang terlebih akan tetapi semenjak tuan Jackson memangku jawatan nazir bagi sekolah2 itu adalah kurang sedikit nampaknya kerana selalu diperbaiki oleh tuan bijaksana itu iaitu jika sekolah Melayu dikehendakinya semata2 bahasa Melayu tiada ia mahu dicampuri baik daripada perbahasaan atau kelakuan maka sekarang pun haraplah kita tuan itu berbuat akan jasa ke atas bahasa kita iaitu dipinta kerasi jangan sekali2 mereka memakai bahasa Inggeris yang disebutkan di bawah ini maka pada fikiran kita daripada mengambil bahasa Inggeris maka baik dipergantikan dengan ibu bahasa kita.

Inilah kata daripada bahasa Inggeris telah menjadi basahan di dalam sekolah2 Melayu.

1. school

2. class

3. standard

4. average attendance

5. average enrolment

6. pass

7. percentage

8. geography

9. map

10. standing list

11. register

12. visiting teacher.

Shahadan lain daripada yang tersebut di atas banyaklah lagi hampir2 sekalian kita memakai dia dan telah menjadi basahan kita maka bukankah baik sekalian ini pun diperubahkan dengan bahasa kita atau pinjamlah kita kepada bahasa kita itu seperti governor, government, second governor, court magistrate, police, summon, warrant, subpoena, postpone, lawyer, case [...]

Hatta lain daripada sekalian perkataan yang tersebut di atas itu banyak lagi bahasa Inggeris yang ada dipakai oleh kita maka dari sebab kekurang tempat tiadalah dapat kita nyatakan sekaliannya.