Sufi Tracts
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
abad  .. 10
`Abdal  .. 2
`Abd  .. 2
abrar  .. 1
Abu  .. 3
ada  .. 183
adakah  .. 2
adakan  .. 1
adalah  .. 13
Adam  .. 1
`adam  .. 1
adamu  .. 3
adanya  .. 4
af`al  .. 7
ahadiat  .. 30
ahlinya  .. 1
ahlu  .. 27
Ahmad  .. 1
`Aidarus  .. 2
`ain  .. 16
`ainnya  .. 3
air  .. 11
`ajaib  .. 1
ajsam  .. 20
`akal  .. 6
`akalnya  .. 1
akan  .. 114
akdas  .. 1
akdas  .. 2
akdas  .. 1
akhirat  .. 7
akshara  .. 1
aku  .. 17
Akulah  .. 1
a`la  .. 1
`ala  .. 1
alaihi  .. 1
`alaihi  .. 2
`alaihim  .. 3
`alamah  .. 1
alam  .. 2
a`lam  .. 16
`alam  .. 168
`ālamin  .. 1
`alamnya  .. 1
al  .. 82
`alim  .. 11
`Ālim  .. 4
`āliyāt  .. 1
`Aliyāt  .. 1
Allah  .. 436
Allāh  .. 2
amal  .. 1
`amal  .. 1
amanat  .. 1
amat  .. 36
`am  .. 4
Amin  .. 1
Ana  .. 1
anak  .. 5
`anasir  .. 8
anasirnya  .. 1
`anasirnya  .. 2
anggotanya  .. 1
anhu  .. 2
`anhu  .. 6
`anhum  .. 1
anniat  .. 3
antara  .. 15
anugerahanya  .. 1
anugerah  .. 1
Anwār  .. 1
apabila  .. 14
apa  .. 7
apakala  .. 6
api  .. 5
`Arab  .. 1
Arabi  .. 1
`Arabi  .. 2
`Arabī  .. 3
`arif  .. 38
`arifin  .. 1
`Arsh  .. 1
arwah  .. 33
asal  .. 3
asalnya  .. 2
`ashik  .. 18
`ashikun  .. 1
ashkal  .. 1
ashya  .. 2
asli  .. 1
asma´  .. 15
asma´nya  .. 3
asrarahum  .. 2
atas  .. 37
atasmu  .. 2
atasnya  .. 2
atau  .. 8
athar  .. 8
aturan  .. 1
`awam  .. 2
awlia  .. 1
awwal  .. 8
a`yan  .. 38
a`yan  .. 1
ayat  .. 1
azal  .. 16
azali  .. 5
azim  .. 1
Azīm  .. 2

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Bab  .. 2
Badī`  .. 2
ba`du  .. 12
bagai  .. 3
bagainya  .. 1
bagai  .. 1
bagi  .. 39
bagimu  .. 3
baginya  .. 24
bahagia  .. 2
bahagi  .. 1
baharu  .. 4
bahasa  .. 8
bahawa  .. 79
baik  .. 1
baiknya  .. 1
baka´  .. 5
Bakā`  .. 1
baliknya  .. 1
banyak  .. 8
barang  .. 35
barzakh  .. 1
basar  .. 3
Basar  .. 1
bashariatnya  .. 1
Basīr  .. 4
Basmalah  .. 1
batang  .. 2
batin  .. 19
batinnya  .. 12
batu  .. 4
bawah  .. 1
bebal  .. 1
bebalnya  .. 1
Beberapa  .. 1
bekas  .. 2
belakang  .. 1
belakangnya  .. 2
belas  .. 16
belum  .. 4
benar  .. 4
benarlah  .. 1
bentuk  .. 3
berahi  .. 5
berai  .. 1
beramah  .. 1
ber`anasir  .. 1
berani  .. 3
berapa  .. 1
berbagai-bagai  .. 9
berbagai  .. 1
berbalik2  .. 1
berbalik-balik  .. 1
berbangkit  .. 1
berbetul  .. 1
berbilang  .. 3
berbuat  .. 1
bercahaya  .. 4
bercerai2  .. 1
bercerai-cerai  .. 1
bercerai  .. 4
berdapat  .. 1
berdapatkan  .. 3
berdempok  .. 2
berdiri  .. 3
berfirman  .. 3
berhadap  .. 4
berhimpun  .. 3
berhubunglah  .. 1
berhurus  .. 1
beri`tikad  .. 2
berjalan  .. 1
berkaifiat  .. 2
berkata  .. 12
berkat  .. 1
berkehendak  .. 10
berkekalan  .. 1
berkekalanlah  .. 1
berlain-lainan  .. 2
berlaku  .. 2
berlawan  .. 1
berma`rifat  .. 2
bermasuk-masukan  .. 3
Bermula  .. 9
bernama  .. 65
beroléh  .. 34
berpakaian  .. 1
berpaling  .. 1
berpegang  .. 1
berpenguasa  .. 2
berperangai  .. 1
bersalahan  .. 3
bersalahannya  .. 1
bersesat  .. 1
bersifat  .. 1
bersuatu  .. 2
bersungguh-sungguh  .. 1
berta`ayyun  .. 1
bertambah  .. 1
bertambatan  .. 5
bertanya  .. 2
bertemu  .. 1
bertubuh  .. 1
bertunjukkan  .. 1
berubah-ubah  .. 1
berupa  .. 8
berwarna  .. 1
berwarna-warna  .. 3
berwujud  .. 2
besar  .. 5
beserta  .. 2
besi  .. 1
betapa  .. 12
betul  .. 15
beza  .. 1
bi  .. 23
bijaksana  .. 1
binasa  .. 2
binatang  .. 1
bintang  .. 1
Bismillāhi  .. 17
budi  .. 1
bukan  .. 1
bulan  .. 5
bumi  .. 4
bunyi  .. 2
bunyinya  .. 2
busar  .. 3

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
cahaya  .. 30
cahayaku  .. 1
cahayanya  .. 2
cawang  .. 3
cawangnya  .. 1
celaka  .. 1
cemburu  .. 1
cenderung  .. 1
cerai  .. 10
cerainya  .. 1
cermin  .. 7
cita  .. 4
citanya  .. 3

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
dadanya  .. 2
daérah  .. 16
daging  .. 1
dahulu  .. 7
da´imun  .. 1
da´irah  .. 1
daku  .. 4
dalalat  .. 2
dalam  .. 73
dalamnya  .. 11
dalil  .. 12
damping  .. 7
dampingnya  .. 3
dan  .. 771
dapat  .. 14
darah  .. 1
dar  .. 2
dari  .. 39
daripada  .. 249
daripadanya  .. 15
daripadanyalah  .. 1
datang  .. 8
datangnya  .. 4
demikian  .. 22
demikianlah  .. 3
dengan  .. 285
dhat  .. 101
dhatiat  .. 1
dhati  .. 1
dhatnya,1  .. 1
dhatnya  .. 17
dhauki  .. 2
dhaukinya  .. 2
dhikr  .. 12
Dhikrnya  .. 1
diadakannya  .. 1
dia  .. 45
di`akalkan  .. 1
di`amalkan  .. 1
dianugerahaï  .. 3
dianugerahaïnya  .. 1
dibakakannya  .. 1
dibawa  .. 1
diberahikan  .. 2
dibéza  .. 1
dibézakannya  .. 1
dibukakannya  .. 1
dibukakannyalah  .. 1
didinding  .. 1
di  .. 13
difanakan  .. 1
difanakannya  .. 1
dihadapan  .. 1
dihantarkannya  .. 1
diharamkan  .. 1
dihimpunkannya  .. 2
dihukumkannya  .. 1
di`ibaratkan  .. 3
diisharatkan  .. 2
diithbatkan  .. 1
diithbatkannya  .. 1
dii`tikadkan  .. 1
diizafatkan  .. 1
dijadikan  .. 4
dijadikannya  .. 2
dikakatan  .. 1
dikaruniaï  .. 2
dikasihani  .. 1
dikasihi  .. 2
dikata  .. 7
dikata-katakannya  .. 1
dikat  .. 1
dikau  .. 7
dikehendaki  .. 1
dikembalikan  .. 1
dikenal  .. 8
dikenalinya  .. 1
dikenalnya  .. 3
dikenalnyalah  .. 4
dikeraskan  .. 3
diketahuï  .. 9
diketahuïnya  .. 3
diketahuïNyalah  .. 1
dikhayalkan  .. 1
dilihatnya  .. 1
dimaksudkan  .. 7
dimudahkan  .. 1
dimushahdahkan  .. 1
dinafikan  .. 1
dinamaï  .. 25
dinamakan  .. 1
Dinar  .. 1
dinding  .. 5
dindingmu  .. 1
Din  .. 9
Dīn  .. 3
dinyatakannya  .. 1
dipakaikan  .. 3
dipalukannya  .. 1
dipandang  .. 1
dipandangnya  .. 4
dipeliharakan  .. 1
diperbaikinya  .. 1
diperdapat  .. 2
diperikan  .. 1
diperlihatkan  .. 1
diperoléh  .. 3
diperoléhnya  .. 1
diperoléhnyalah  .. 2
diracanakan  .. 3
dirasa  .. 1
direncanakan  .. 3
diri  .. 22
dirimu  .. 8
dirinya  .. 32
disahajanya  .. 2
disahuti  .. 1
disampaikan  .. 1
disebutkan  .. 1
disetengahkan  .. 2
disifatkan  .. 3
disucikan  .. 2
disukukan  .. 2
ditakyidkan  .. 1
ditambahi  .. 1
ditanyaï  .. 5
diterbitkannya  .. 1
dithabitkan  .. 1
ditilik  .. 1
ditilikkan  .. 1
ditiliknya  .. 2
dititahkan  .. 1
ditolongi  .. 1
ditunjuki  .. 3
dituntut  .. 1
diturunkannya  .. 1
diupamakan  .. 3
dizahirkannya  .. 2
dua  .. 32
dukhūl  .. 1
dunia  .. 14

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
elok  .. 1
élok  .. 1
élok  .. 1
empat  .. 4
engkau  .. 14
Engkaulah  .. 1
erti  .. 6
ertinya  .. 229
esa  .. 31

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
faédah  .. 2
Fakhr  .. 1
fana´  .. 9
fanakan  .. 1
fana´lah  .. 2
fana´nya  .. 1
fanā´  .. 1
fard  .. 3
Farsi  .. 1
fasil  .. 1
Fatihah  .. 1
fayā  .. 1
fayd  .. 9
fi  .. 3
fi`l  .. 4
fī`l  .. 1
fi`lnya  .. 13
firman  .. 15
firmannya  .. 1

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ganti-berganti  .. 1
gelanggang  .. 1
ghaib  .. 5
ghaibiat  .. 1
ghaibkan  .. 1
ghaibnya  .. 4
ghair  .. 8
ghairnya  .. 3
ghalib  .. 1
Ghazali  .. 2
Ghaznawi  .. 1
ghina  .. 1
gurumu  .. 1

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
hadapan  .. 3
hadapannya  .. 2
hadirlah  .. 1
hadirnya  .. 2
hadith  .. 12
hadrat  .. 11
hadratnya  .. 1
hai  .. 10
hakikat  .. 37
hakikatnya  .. 19
hakiki  .. 5
hakim  .. 1
Hakīm  .. 2
Hakk  .. 119
hal  .. 5
Hallaj  .. 1
halnya  .. 1
halus  .. 1
Hamawi  .. 1
hamba  .. 6
hambaku  .. 1
hambanya  .. 9
Hamdalah  .. 1
Hamdānī  .. 1
hamdu  .. 1
Hamzah  .. 3
hanya  .. 41
harakat  .. 1
harus  .. 1
hasil  .. 2
hasillah  .. 1
hati  .. 12
hatiku  .. 1
hatimu  .. 6
hatinya  .. 13
hawa  .. 4
hayat  .. 4
Hayāt  .. 1
hayawan  .. 2
Hayy  .. 3
héla  .. 1
hendak  .. 18
hendaklah  .. 7
hening  .. 1
hidayat  .. 6
hidup  .. 5
hijab  .. 1
hikmat  .. 4
hilang  .. 1
hingga  .. 1
Hujjat  .. 2
hukum  .. 1
hukumi  .. 1
hukumnya  .. 1
hulūl  .. 3
hulūl  .. 1
Hurūf  .. 1
Hurūf  .. 1
hurus  .. 7
Huwa  .. 9
huwiat  .. 4
Huwiat  .. 2

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ia  .. 144
iaitu  .. 39
iaitulah  .. 7
ia-itulah  .. 7
ia-itu  .. 39
ialah  .. 2
`ibarat  .. 39
`ibaratnya  .. 5
ibn  .. 4
Ibrāhīm  .. 1
idafat  .. 2
idafi  .. 4
idāfi  .. 1
ijtihad  .. 1
ikhlas  .. 1
ikhtilaf  .. 1
ilāha  .. 12
ilahiat  .. 1
ilāhiyyat  .. 2
illā  .. 13
`Ilm  .. 1
`ilmi  .. 5
`ilminya  .. 6
ilmu  .. 1
`ilmu  .. 58
ilmunya  .. 1
`ilmunya  .. 5
imannya  .. 1
`inayat  .. 1
indah2  .. 1
indah  .. 1
indera  .. 1
infisāl  .. 1
ingat  .. 3
ingatkan  .. 2
ingatnya  .. 1
ini  .. 126
inilah  .. 9
insan  .. 92
insha´  .. 1
iradat  .. 5
Irādat  .. 1
iradatnya  .. 1
isharat  .. 14
isharatnya  .. 3
`ishk  .. 10
isi  .. 1
Islam  .. 2
islamnya  .. 1
ismu  .. 10
ismuku  .. 1
ismunya  .. 9
ithbat  .. 6
ithbatnya  .. 1
i`tikad  .. 11
i`tikadnya  .. 1
itlak  .. 3
ittihād  .. 1
ittisāl  .. 1
itu  .. 665
itulah  .. 31

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
jabarut  .. 4
jadi  .. 11
jadilah  .. 3
jadinya  .. 1
jahat  .. 1
jahatnya  .. 1
jāhil  .. 1
jalal  .. 3
jalan  .. 25
jalanlah  .. 1
jalanmu  .. 1
jama`  .. 1
jam`a  .. 2
jamal  .. 3
jamaliah  .. 1
jami`  .. 1
Jāmi`  .. 2
Jāmī  .. 2
jamu  .. 1
jangan  .. 11
jatuh  .. 1
Jauhar  .. 1
jauh  .. 1
jawab  .. 3
jawabnya  .. 1
jika  .. 25
jikalau  .. 3
Jilānī  .. 1
jism  .. 2
jua  .. 178

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
kabir  .. 2
kadassa  .. 1
kaddasa  .. 10
kadim  .. 8
Kādir  .. 5
kafir  .. 2
Kai´ini  .. 1
ka´im  .. 7
kaki  .. 1
kala  .. 1
kāla  .. 1
kalam  .. 6
Kalām  .. 1
kalb  .. 1
kalian  .. 1
kalimah  .. 8
kalinya  .. 1
Kamā  .. 1
Kamal  .. 1
kami  .. 2
kamil  .. 34
kamu  .. 9
kandang  .. 1
kanzan  .. 1
karena  .. 65
Karkhī  .. 1
karunia  .. 7
kashif  .. 7
kasihnya  .. 1
kata  .. 38
Katakan  .. 1
katamu  .. 2
katanya  .. 7
kathrah  .. 3
kaubilang  .. 1
kau  .. 2
kaufikirkan  .. 1
kauingatkan  .. 1
kauithbatkan  .. 2
kaukehendaki  .. 1
kaukenal  .. 1
kauketahuï  .. 1
kaulalai  .. 1
kaulihat  .. 4
kaumunkir  .. 1
kaunafikan  .. 1
kaupandang  .. 2
kaupandanglah  .. 1
kauperoléh  .. 3
kauramu  .. 1
kausebut2  .. 1
kausebut-sebut  .. 1
kauselang  .. 1
kausuatukan  .. 1
kautahkikkan  .. 1
kautaswirkan  .. 2
kautilik  .. 1
kautiliklah  .. 1
Kawī  .. 2
keadaan  .. 19
keadaannya  .. 3
kebajikan  .. 1
kebanyakan  .. 2
kebesarannya  .. 2
kedua  .. 30
kedualapan  .. 4
keduanya  .. 4
keempat  .. 6
keenam  .. 4
keesaan  .. 6
keesaannya  .. 5
ke  .. 4
kehendak  .. 3
kehendaknya  .. 1
keiyaannya  .. 1
ke-iya-annya  .. 1
kejadiannya  .. 1
kekal  .. 3
kekasihnya  .. 1
kekurangan  .. 1
kelakuan  .. 2
kelam  .. 1
kelebéhan  .. 1
kelihatan  .. 4
kelihatanmu  .. 1
kelihatannya  .. 1
kelima  .. 4
kelincir  .. 3
keluar  .. 7
keluarganya  .. 1
keluasan  .. 1
kembali  .. 4
kembalinya  .. 6
kemudian  .. 19
kemudiannya  .. 11
kemuliaan  .. 1
kemuliaannya  .. 1
Kenali  .. 1
kenallah  .. 1
kenyataan  .. 15
kenyataannya  .. 2
kepada  .. 162
kepadanya  .. 19
kepala  .. 7
kerana  .. 2
keras  .. 2
kerjakanlah  .. 1
kesebelas  .. 2
kesembilan  .. 4
kesempurnaan  .. 8
kesempurnaannya  .. 1
kesepuluh  .. 2
kesilapan  .. 1
kesudahan  .. 3
kesudah-sudahan  .. 1
Ketahui  .. 3
ketahuï  .. 11
ketahuïlah  .. 2
ketentuan  .. 1
ketentuannya  .. 1
ketiga  .. 14
ketiganya  .. 4
ketika  .. 4
ketinggian  .. 1
ketinggiannya  .. 1
ketujuh  .. 4
khalaf  .. 1
khalifahnya  .. 1
kharijah  .. 1
kharijiah  .. 7
kharijiahmu  .. 2
kharijiahnya  .. 1
kharijiah  .. 1
Kharraz  .. 1
khas  .. 8
khilafat  .. 1
khulafa´  .. 1
khurūj  .. 1
kidam  .. 1
kiranya  .. 5
kitab  .. 20
kitabnya  .. 2
kita  .. 37
kuasa  .. 3
kudrat  .. 5
Kudrat  .. 1
kudsi  .. 2
kudus  .. 19
Kudus  .. 1
kugemari  .. 1
kujadikan  .. 1
kukenal  .. 1
kulit  .. 1
kullinya  .. 1
kummal  .. 1
kunci  .. 4
kunhi  .. 4
kuntu  .. 1
kuran  .. 2
kurang  .. 2
kurannya  .. 1
kurb  .. 1
kuselesaikan  .. 1
Kushairi  .. 1
kut  .. 3
Kutub  .. 1
kuyud  .. 2

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
la  .. 10
Lā  .. 12
lagi  .. 41
lain  .. 29
lainnya  .. 11
laki-laki  .. 1
laksa  .. 1
laku  .. 5
lakunya  .. 1
lalai  .. 1
lalu  .. 2
lamanya  .. 1
lari  .. 1
latīf  .. 1
lawan  .. 3
lazat  .. 1
lazim  .. 2
lebih  .. 2
lemah  .. 2
lemahlah  .. 1
lembaga  .. 1
lempah  .. 1
lémpah  .. 6
lénanya  .. 1
lengkap  .. 2
lenyap  .. 4
.. 41
lidah  .. 1
lidahmu  .. 1
lidahnya  .. 1
li  .. 1
lihat  .. 2
lisan  .. 4
Llah  .. 50
llāh  .. 14
Llahi  .. 17
llāhi  .. 1
Llahu  .. 17
llāhu  .. 9
`llahu  .. 1
luar  .. 6
Lubāb  .. 2
lupa  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ma`ani  .. 1
mabsūrātnya  .. 1
mabuk  .. 1
mabuknya  .. 1
mahabesar  .. 1
mahaelok  .. 1
maha  .. 18
mahamulia  .. 2
mahasuci  .. 3
mahatinggi  .. 11
mahd  .. 3
majazi  .. 1
maka  .. 311
makam  .. 3
makanan  .. 1
makdūrātnya  .. 1
makhluk  .. 15
makhluknya  .. 1
makin  .. 1
Makkat  .. 1
maksud  .. 1
mala´ikat  .. 2
malakut  .. 9
Malik  .. 1
ma`lūmātnya  .. 1
ma`lum  .. 13
ma`lumnya  .. 3
ma`mur  .. 1
mana  .. 7
ma`na  .. 13
manah-manah  .. 1
manakan  .. 1
manikam  .. 1
Mansur  .. 1
manusia  .. 7
manzūr  .. 1
ma`rifat  .. 27
ma`rifatnya  .. 14
markaz  .. 1
Ma`ruf  .. 1
masha´ikh  .. 1
ma`shuk  .. 13
masmū`ātnya  .. 1
masuk  .. 6
masuki  .. 1
mata  .. 24
matahari  .. 7
mata-hari  .. 7
mathani  .. 1
mati  .. 3
maujudat  .. 1
maujud  .. 5
maut  .. 1
maya  .. 1
mayyit  .. 1
mazhar  .. 2
mazharnya  .. 2
Medinah  .. 1
melainkan  .. 13
melihat  .. 11
meliputi  .. 3
meluaskan  .. 1
memaca  .. 10
memakai  .. 1
memandang  .. 18
memasuki  .. 1
membaca  .. 10
membawa  .. 14
membezakan  .. 1
membézakan  .. 2
membicarakan  .. 1
membukakan  .. 5
membunikan  .. 1
memeliharakan  .. 5
memeriksai  .. 1
memesukkan  .. 1
memghururkan  .. 1
memicarakan  .. 1
memohonkan  .. 1
memulaï  .. 10
memushahadakan  .. 1
menafikan  .. 5
menamaï  .. 2
menanggung  .. 2
mencari  .. 2
menceraikan  .. 1
mendampingkan  .. 1
mendiamkan  .. 1
mendindingi  .. 2
menengar  .. 3
menerangi  .. 1
menerima  .. 1
menfanakan  .. 2
mengadakan  .. 2
mengadapkan  .. 2
mengandung  .. 1
mengapa  .. 1
mengaramkan  .. 1
mengaruniai  .. 1
mengasiani  .. 10
mengasihani  .. 10
mengasihi  .. 1
mengatakan  .. 1
mengehendaki  .. 1
mengelenggarakan  .. 2
mengempukan  .. 1
mengenal  .. 22
mengerakkan  .. 1
mengerjakan  .. 1
mengetahuï  .. 11
menggerakkan  .. 1
menghadap  .. 1
menghadapkan  .. 1
menghadirkan  .. 1
menghasilkan  .. 1
menghendaki  .. 5
menghimpukan  .. 1
menghimpunkan  .. 8
mengibarat  .. 1
mengidupkan  .. 1
mengikut  .. 3
mengingati  .. 1
mengithbatkan  .. 5
mengkhabarkan  .. 1
mengucap  .. 1
meniadakan  .. 2
menilik  .. 11
menindingi  .. 1
menitahkan  .. 1
menjadi  .. 2
menjadikan  .. 5
menjama`kan  .. 1
mentasdikkan  .. 1
mentauhidhan  .. 1
menunjuki  .. 6
menunjukkan  .. 2
menuntut  .. 5
menyabitkan  .. 1
menyahuti  .. 1
menyalahi  .. 1
menyampaikan  .. 2
menyatakan  .. 54
menyebutkan  .. 1
menyedar  .. 1
menyembunikan  .. 1
menyempurnakan  .. 1
menyerahkan  .. 2
menyertaï  .. 1
menyimpankan  .. 1
menzahirkan  .. 1
mereka  .. 3
meréka  .. 52
mereksaï  .. 1
merintahkan  .. 1
mertabat  .. 158
mertabatnya  .. 2
merupakan  .. 1
Mishkāt  .. 1
mithal  .. 24
muafakat  .. 1
muafakatlah  .. 1
mu´aththirnya  .. 1
mudah-mudahan  .. 1
mufassal  .. 1
mughayyab  .. 2
muhakkik  .. 2
muhakkikin  .. 22
muhal  .. 1
Muhammad  .. 22
muhdath  .. 8
muhdathnya  .. 2
Muhyī  .. 5
mujmal  .. 1
mukaddas  .. 3
mukakkin  .. 1
mukammal  .. 14
mukarabin  .. 1
mukayad  .. 5
mukayyad  .. 6
mula  .. 2
mulazamatnya  .. 2
mulia  .. 4
mulk  .. 11
mu´min  .. 5
mumkinat  .. 3
mumkin  .. 3
munajat  .. 1
munasabat  .. 1
munkir  .. 4
murādātnya  .. 1
murah  .. 10
murakabah  .. 3
Murakabahnya  .. 1
murāsalah  .. 1
Murīd  .. 4
mursal  .. 2
murshidnya  .. 1
Musawwir  .. 2
mushāfahah  .. 1
mushahadah  .. 3
Mushāhadah  .. 1
mushahadahnya  .. 6
mushkil  .. 1
mustahikk  .. 1
mustakim  .. 1
mutakallamātnya  .. 1
Mutakallim  .. 4
mutlak  .. 53
mutma`inat  .. 1

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
na`at  .. 1
nabi  .. 57
nabinya  .. 2
nafas  .. 1
nafasmu  .. 1
nafasnya  .. 1
nafi  .. 6
nafsu  .. 1
naik  .. 2
Najm  .. 1
nama  .. 57
namanya  .. 24
nazar  .. 1
zir  .. 1
negeri  .. 12
nescaya  .. 16
netiasa  .. 12
ngapa  .. 1
ngaruniaï  .. 1
nipis  .. 1
nisbat  .. 5
nukil  .. 1
nuktah  .. 1
nur  .. 18
Nūr  .. 3
nurnya  .. 2
nuskhah  .. 1
nyata  .. 147
nyataku  .. 1
nyatalah  .. 6
nyatanya  .. 28
nyawa  .. 20
nyawanya  .. 2

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
oléh  .. 13
oléhmu  .. 16
ombak  .. 7
orang  .. 25
otak  .. 2

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
pada  .. 289
padamu  .. 2
padanya  .. 16
pahamkanlah  .. 2
pahammu  .. 1
pai  .. 3
pakaian  .. 3
panca  .. 1
pandang  .. 1
pandangnya  .. 4
pangkat  .. 5
Parasi  .. 2
Parasi  .. 1
Pasai  .. 2
pehala  .. 3
pelita  .. 1
pencium  .. 1
pendapatmu  .. 1
pendapatnya  .. 1
penengar  .. 2
penerimaannya  .. 1
pengenal  .. 4
pengenalnya  .. 2
pengetahuan  .. 1
pengetahuannya  .. 1
pengingatkan  .. 1
penglihatannya  .. 1
penglihat  .. 4
penglihatnya  .. 1
penjawat  .. 1
penunjukkan  .. 1
penyatakan  .. 1
penyayangnya  .. 1
perangai  .. 3
perang  .. 2
perasa  .. 5
peraturan  .. 4
peraturannya  .. 1
perbendaharaan  .. 4
perbendeharaannya  .. 1
perbezaan  .. 1
perbézaan  .. 3
perbuatan  .. 2
perempuan  .. 1
pergi  .. 1
perhiasnya  .. 1
perhimpunannya  .. 1
peri  .. 11
periksaï  .. 1
perinya  .. 2
perkara  .. 16
perkataan  .. 36
perkerjaan  .. 5
peroléhannya  .. 1
peroléh  .. 1
persanggarahan  .. 2
persuatuan  .. 3
persuatuannya  .. 10
pertama  .. 24
pertamanya  .. 2
pertengahannya  .. 1
pihak  .. 30
pilihan  .. 1
pinjaman  .. 1
pintu  .. 3
pohon  .. 3
pohonnya  .. 2
puji  .. 1
pujinya  .. 2
puji-pujian  .. 10
puji-pujiannya  .. 3
pula  .. 2
pulang  .. 1
puluh  .. 10
pun  .. 119
punya  .. 6
pusatnya  .. 1

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Qur´an quotes  .. 13

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
rabba  .. 1
rabbani  .. 6
racana  .. 3
radia  .. 6
radiya  .. 3
rahimahum  .. 1
Rahīm  .. 17
Rahman  .. 1
Rahmān  .. 1
Rahmāni  .. 17
rahmat  .. 13
rahsia  .. 10
rahsiamu  .. 2
Raji`mu  .. 1
raji`un  .. 1
ramai  .. 1
rasa  .. 4
rashia  .. 2
rashidin  .. 1
rasul  .. 16
Razi  .. 1
rencana  .. 3
Ribu  .. 1
Ruba`i  .. 1
rububiyyat  .. 1
rubūbiyyat  .. 1
rubūbiyyatnya  .. 1
ruh  .. 26
h  .. 3
rupa  .. 28
rupanya  .. 5

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
sab`a  .. 1
sabda  .. 9
sabdanya  .. 1
sabil  .. 2
Sa`d  .. 3
saghir  .. 2
sahabat  .. 1
sahabatnya  .. 1
sah  .. 1
sahlah  .. 1
Sa`id  .. 3
salaf  .. 1
salah  .. 1
salam  .. 3
salamnya  .. 10
salatihim  .. 1
salawat  .. 1
salik  .. 5
salla  .. 1
sallama  .. 1
sama  .. 3
sam`a  .. 1
sambutan  .. 1
sam`  .. 3
Samī`  .. 4
sampai  .. 11
sana  .. 3
sangat  .. 4
sanya  .. 59
sariyat  .. 1
sarwa  .. 3
s.a  .. 31
s.a.w  .. 1
Sayyid  .. 1
sebagai  .. 2
sebagainya  .. 2
sebaik-baik  .. 1
sebenar2  .. 3
sebenar-benar  .. 3
sebenar-benarnya  .. 1
sebenar  .. 10
sebenarnya  .. 6
Sebermula  .. 4
sedia  .. 1
sefi`llah  .. 1
segala  .. 293
seharusnya  .. 1
sehingga  .. 2
sejatinya  .. 16
sekalian  .. 32
sekaliannya  .. 29
sekali  .. 1
sekali-kali  .. 2
sekalipun  .. 1
sekarang  .. 5
sekehendak  .. 1
sekehendaknya  .. 1
sekelamaannya  .. 3
sekira-kira  .. 2
selama-lamanya  .. 1
selesai  .. 1
selesailah  .. 1
semata  .. 1
semata-mata  .. 1
semesta  .. 2
sempurna  .. 24
sempurnalah  .. 2
sempurnanya  .. 1
sendiri  .. 1
sendirinya  .. 5
seolah-olah  .. 1
seorang  .. 1
seperti  .. 58
seribu  .. 2
serta  .. 6
sertanya  .. 2
sesat  .. 2
sesatnya  .. 1
seseorang  .. 16
sesifatlah  .. 1
sesuatu  .. 52
setelah  .. 10
setengah  .. 13
setengahnya  .. 4
sewujudlah  .. 1
seyogialah  .. 1
seyogianya  .. 11
seyogianyalah  .. 8
shahadan  .. 8
shahadat  .. 2
shahid  .. 2
shahidi  .. 1
shai  .. 8
Shaikh  .. 21
sha`irnya  .. 1
shari`a  .. 3
shari`at  .. 9
shar`i  .. 1
Sharif  .. 2
Shihab  .. 1
Shirazi  .. 1
shuhud  .. 2
shu´un  .. 9
siapa  .. 23
sia-sia  .. 1
sidang  .. 1
siddik  .. 1
sifat  .. 67
sifatku  .. 1
sifatnya  .. 21
simpan  .. 1
sirat  .. 1
sirfah  .. 10
sirrahu  .. 9
smi  .. 17
suatu  .. 32
suatulah  .. 1
subhāna  .. 1
suci  .. 7
sudah  .. 1
sufi  .. 1
Suhrawardi  .. 1
sukun  .. 1
Sulami  .. 1
sungguh  .. 1
Sungguhpun  .. 1
sunyi  .. 1
supaya  .. 17
surat  .. 5
surutlah  .. 1
s.w  .. 62

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ta`ala  .. 281
ta`ayyun  .. 37
ta`ayyunmu  .. 1
ta`ayyunnya  .. 2
tadākhul  .. 3
tafsili  .. 1
Taftazani  .. 1
tahkik  .. 1
tahkiklah  .. 1
tahkiknya  .. 1
tahu  .. 6
tajalli  .. 26
tajallinya  .. 4
tak  .. 2
taklif  .. 1
takyid  .. 3
talib  .. 5
talibun  .. 1
tambah  .. 1
tambatan  .. 5
Tammat  .. 9
tamthil  .. 1
tanazzul  .. 14
tanggal  .. 9
tanya  .. 2
tanzih  .. 9
tanzihnya  .. 1
tarakki  .. 3
tarakkinya  .. 1
ta`rifnya  .. 2
ta  .. 1
Tasawwuf  .. 2
tasdik  .. 1
tashbih  .. 9
tashbihnya  .. 1
tatkala  .. 11
taufik  .. 8
tauhid  .. 5
tauhidnya  .. 2
tawajjuh  .. 1
tebal  .. 5
teguh  .. 1
telah  .. 28
telinga  .. 4
tempat  .. 20
tempatnya  .. 2
temurun  .. 2
tepermenaï  .. 1
terang  .. 1
terangnya  .. 7
terasa  .. 4
terbahagi  .. 6
terbaik  .. 1
terbawa  .. 1
terbit  .. 8
terbitnya  .. 1
terbuka  .. 1
terbukalah  .. 1
terbuni  .. 13
terbunimu  .. 1
terbuninya  .. 3
terdahulu  .. 1
terdamping  .. 2
terdengar  .. 4
terdinding  .. 4
terkadang  .. 5
terkarunia  .. 2
terkenal  .. 1
terkira-kirai  .. 1
terkira-kiraï  .. 1
terlebih  .. 10
terlihat  .. 7
terlihatnya  .. 1
terpandang  .. 4
terpandangnya  .. 2
terpelihara  .. 1
terperi  .. 1
tersebut  .. 40
tersedar  .. 2
tersurat  .. 1
tertilik  .. 2
tertiliknya  .. 1
tertinggi  .. 1
tetap  .. 13
tetapi  .. 37
tetaplah  .. 2
tetapnya  .. 2
thabitah  .. 31
thabitahmu  .. 4
thabitahnya  .. 1
thani  .. 5
tiada  .. 230
tiadalah  .. 1
tiap2  .. 8
tiap  .. 1
tiap-tiap  .. 8
tidak  .. 3
tida  .. 3
tiga  .. 7
tilik  .. 4
tinggal  .. 1
tinggi  .. 11
tirai  .. 1
tubuh  .. 18
Tuhan  .. 13
Tuhanmu  .. 1
Tuhannya  .. 10
tujuh  .. 1
tulang  .. 1
tuli  .. 1
tulong  .. 1
tulus  .. 3
tunggal  .. 1
tunjukan  .. 2
tuntutmu  .. 2
turun  .. 8

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ulama  .. 2
`ulama  .. 33
`Umar  .. 4
untung  .. 2
upama  .. 33
upamanya  .. 5
ustadh  .. 1

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Waba`du  .. 1
wa  .. 29
wahadiat  .. 1
wahdahu  .. 1
wahdat  .. 58
wahdatnya  .. 1
wahidat  .. 1
wahidiat  .. 40
wāhidiat  .. 1
wahmi  .. 2
wahy  .. 1
wah.. 2
wajh  .. 8
wajib  .. 10
wali  .. 2
warith  .. 4
warna  .. 2
warnanya  .. 1
wasil  .. 7
wasilnya  .. 3
wastiah  .. 1
wijdani  .. 2
wujud  .. 134
Wujūd  .. 1
wujudi  .. 2
wujudku  .. 4
wujudmu  .. 2
wujudnya  .. 38

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ya  .. 3
yā  .. 1
yakinlah  .. 1
yang  .. 851
ya`ni  .. 58
yogia  .. 2

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
zahir  .. 25
Zāhir  .. 2
zahirnya  .. 12
zuhur  .. 2
zuhurnya  .. 1
zulami  .. 1By frequency

156 words occuring more frequently than once in 1000 words ( 1 ‰ ) 
  ‰
58.913     yang
53.374     dan
46.036     itu
30.183     Allah
21.529     maka
20.283     segala
20.006     pada
19.730     dengan
19.453     ta`ala
17.237     daripada
15.922     tiada
15.853     ertinya
12.668     ada
12.322     jua
11.630     `alam
11.214     kepada
10.938     mertabat
10.176     nyata
9.968     ia
9.276     wujud
8.722     ini
8.238     Hakk, pun
  ‰
7.892     akan
6.992     dhat
6.368     insan
5.676     al
5.469     bahawa
5.053     dalam
4.638     sifat
4.499     bernama, karena
4.084     sanya
4.015     `ilmu, seperti, wahdat, ya`ni
3.946     nabi, nama
3.738     menyatakan
3.669     mutlak
3.599     meréka, sesuatu
3.461     Llah
3.115     dia
2.838     hanya, lagi, l
2.769     tersebut, wahidiat
2.699     bagi, dari, iaitu, `ibarat
2.630     `arif, a`yan, kata, wujudnya
2.561     atas, hakikat, kita, ta`ayyun, tetapi
2.492     amat, perkataan
  ‰
2.422     barang
2.353     beroléh, kamil
2.284     arwah, `ulama, upama
2.215     dirinya, dua, sekalian, suatu
2.146     esa, itulah, thabitah
2.076     ahadiat, cahaya, kedua, pihak
2.007     lain, sekaliannya, wa
1.938     nyatanya, rupa, telah
1.869     ahlu, ma`rifat
1.799     ruh, tajalli
1.730     dinamaï, jalan, jika, orang, zahir
1.661     baginya, mata, mithal, namanya, pertama, sempurna
1.592     bi, siapa
1.523     demikian, diri, mengenal, muhakkikin, Muhammad
1.453     Shaikh, sifatnya
1.384     ajsam, kitab, nyawa, tempat
1.315     batin, hakikatnya, keadaan, kemudian, kepadanya, kudus
1.246     `ashik, hendak, maha, memandang, nur, tubuh
1.176     aku, Bismillāhi, dhatnya, Llahi, Llahu, Rahīm, Rahmāni, smi, supaya
1.107     `ain, a`lam, azal, belas, daérah, nescaya, oléhmu, padanya, perkara, rasul, sejatinya, seseorang
1.038     antara, asma´, betul, daripadanya, firman, kenyataan, makhluk


Words listed to facilitate Google searches:

akdas akdas alamin Alim aliat Aliat Allah Anwar Arabi Azim Badi Baka Basar Basir Bismillahi Din dukhul fana faya fayd fikl Hakim Hamdalah Hamdani hamdu Hayat Hay hulul hulul Huruf Huruf Ibrahim idafi ilaha ilahiat illa infisal Iradat ittihad ittisal jahil Jami Jami Jilani kaddasa Kadir kala Kalam Kama Karkhi Kawi khuruj kidam Kudrat Kudus La latif llah llahi llahu Lubab mabsuratnya makduratnya maklumatnya manzur masmuatnya Mishkat Muhyi mukaddas muradatnya murasalah Murid Musawir mushafahah Mushahadah mutakallamatnya nazar nazir Nur radia radiya Rahim Rahman Rahmani rububiat rububiatnya Ruh Sami s.a.w subhana tadakhul Tasawuf wahdahu wahidiat wahy Wujud ya Zahir