Saudara
bibliography
list of extracts
text notes
list of words
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

S 11Jan30:8 [...] transcription appears incomplete
S Jun31:? [...] transcription appears incomplete
S 16May31:1 [...] transcription appears incomplete
S 8Oct38:2 [...] missing text here
S 8Oct38:2 [...] missing text here
S 26Aug36:9 akasnya aksnya
S 17Feb37:9 akasnya aksnya
S 5Oct38:7 akasnya aksnya
S 5Oct40:5 Arif Aruf
S 1Oct38:10 asakkan asalkan
S 28Apr37:4 asalkan asakan
S 2Oct37:9 asalkan asakan
S 20Nov37:2 asalkan asakan
S 20Nov37:2 asalkan asakan
S 1Oct38:10 asalkan asakan
S 10Feb40:10 asalkan asakan
S 23Dec36:2 atau hata
S 13Nov37:7 Ban Bana
S 26Dec36:2 bau bauk
S 11Jan36:5 bengisnya. kingisnya
S 7Okt36:9 berakas beraks
S 7Okt36:9 berakas beraks
S 20Jun36:2 bergabung bergobang
S 14Mar36:2 bersama bersa
S 26Oct38:3 bersesat berasat
S 4Mar36:12 Bijaya bejaya
S 4Mar36:12 Bijaya bejaya
S 2May31:7 Borsian Persian ?
S 22Jan36:4 cicirlah cecerlah
S 2Oct40:12 Concurrence Concorrection
S 17Jun36:8 dakap dakal
S 21Jul37:9 Dengan Dengan Kepada
S 17Jun36:9 depoh depot
S 17Jun36:9 depoh depot
S 20Jun36:2 dihasad dihasat
S 12Feb36:2 diiktimadkan di i`timadkan
S 18Jul36:4 dipatahkan dipatakan
S 1Apr36:2 diserahkan disarahkan
S 19Feb38:7 diterap2 di terp2
S 4Apr36:7 ekar ekor
S 18Apr36:9 Fatih Faikh
S 20Jun36:2 gelaran kelaran
S 9Dec36:7 guni2 gundai2
S 29Oct38:2 Had Khad
S 5Apr33:4 Hall Hole
S 24Oct36:2 himbauan himbuan
S 22Mar33:4 jagatnya jagannya
S 11Jan36:5 jatuh jatuh
S 18Apr36:9 Kangsar Kampar
S 17Feb40:4 Kati Kani
S 15Feb36:9 kepadanya kepanya
S 2Oct40:10 kerjaan perjaan
S 1Apr36:2 kesepian kesepan
S 23Jan37:3 keugamaannya keugamanya
S 21Mar36:8 mangu2 mangun2,  ? mangu2
S 19Aug36:9 mem mum
S 18Aug37:11 memili memili
S 3Mar37:2 menampa menampa,   ? menimpa;   lazimnya:  makan
S 21Apr34:1 mengikut mengisut
S May31:? menukir menukir
S 11Jan36:5 nait rupanya salinan rosak di sini
S 29Oct38:2 napaknya ? tapaknya, nampaknya
S 5Feb36:12 nasib nasam
S 13May36:8 ni2 ? aning-aning
S 31May39:7 Oldham Aulad M
S 31May39:10 padi padai
S 26Aug36:9 pakai pagai
S 9Feb38:2 payah payan
S 7Feb40:7 pemandangan memandangan
S 10Feb40:10 pembayaran pembajaran
S 6Jun36:9 perkumpulan perkampuan
S 15Jan36:2 perlengahan perlenggahan
S 25Dec37:3 persekutuan pesekutuan
S 21Jun30:1 pertelingkahan pertelingkin
S 2May31:7 polos fulus
S 18Jul36:4 Rahimah Rahmah
S 13Mar37:12 resaman resmin
S 13Mar37:12 ringkas ringkat
S 11Jan36:5 salat shalat
S 17Jan40:7 seakasnya seaksnya
S 12Feb36:2 sebagai sebagi
S 20Jun36:2 sehelai sahali
S 11Jan36:5 sekadarnya sekedarnya
S 19Feb38:7 sekerampak2 sekerompok2,  ? sekelompak2
S 8Aug36:3 serumpun serumpu
S 19Oct38:2 siuman siman
S 2Jan37:2 State setiah
S 15Oct38:5 Station Saotion
S 20Mar37:9 Sudahlah Sadalah
S 31Aug32:6 terada terara
S 26Oct38:7 terindu terinda
S 15Feb36:9 Termedi Turmudzi
S 15Dec36:6 upahi upai
S 28Feb40:3 wai we
S 1Jul36:2 White piat