Syair Raja Tedung dengan Raja Katak
bibliography
text notes
list of words
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

T&K 19v,4d berkurang b.r.k.w.ng
T&K 16v,7c kesesalan ke[se]salan
T&K 4r,6b mudah muda[h]