Undang-Undang Melaka
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context.

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
`abdi  .. 46
`abdinya  .. 1
`abdu  .. 1
acara  .. 1
acaram  .. 9
ada  .. 94
Adakah  .. 2
adakalanya  .. 2
adalah  .. 11
`adal  .. 2
adanya  .. 3
adapun  .. 250
`adat  .. 25
adatnya  .. 1
`adatnya  .. 29
`adil  .. 6
`adilnya  .. 1
`adlahu  .. 1
adukan  .. 1
afada  .. 1
af`alnya  .. 3
agama  .. 1
Ahmad  .. 1
ahwalnya  .. 1
aib  .. 1
`aib  .. 19
`aibnya  .. 4
`ain  .. 1
air  .. 1
ajar  .. 1
ajma`in  .. 3
akan  .. 180
akar  .. 3
akhirat  .. 2
`akibatu  .. 1
`akil  .. 6
akrab  .. 4
aku  .. 8
akunya  .. 1
`ala  .. 4
`Ala|  .. 1
alah  .. 1
`alaihi  .. 5
`alamat  .. 2
`alamatnya  .. 3
a`lam  .. 1
`alam  .. 3
`alamin  .. 1
`Ala|ud  .. 1
al  .. 13
alihi  .. 2
Allaha  .. 1
Allah  .. 43
amanat  .. 16
amar  .. 1
amat  .. 5
ambil  .. 2
Ambillah  .. 2
Amma  .. 1
ampun  .. 3
ampunnya  .. 1
amr  .. 3
amri  .. 2
amrillah  .. 1
anak  .. 38
anakku  .. 1
anaknya  .. 15
`an  .. 1
anggota  .. 1
angin  .. 1
angkara  .. 8
angkaranya  .. 1
aniaya  .. 1
`ani  .. 3
`anil  .. 1
anjing  .. 1
antara  .. 12
anu  .. 5
anugraha  .. 6
apabila  .. 27
apa  .. 2
apalagi  .. 1
api  .. 1
arak  .. 9
Arba`a  .. 1
ar  .. 3
arham  .. 1
ari-arinya  .. 1
`arif  .. 1
arti  .. 2
artinya  .. 7
Asalku  .. 1
asalnya  .. 1
asil  .. 1
atas  .. 65
atasnya  .. 7
atau  .. 242
At  .. 1
ati`u  .. 2
ayahanda  .. 1
ayam  .. 1
ayat  .. 1
azhar  .. 2

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
Bab  .. 2
babi  .. 2
ba`dahu  .. 1
ba`du  .. 1
bagai  .. 3
bagaimana  .. 1
bagainya  .. 3
bagi  .. 5
baginda  .. 7
baginya  .. 2
bahagi  .. 20
baharu  .. 4
bahasa  .. 2
bahwa  .. 10
baik-baik  .. 1
baik  .. 8
baiklah  .. 1
baiknya  .. 2
ba´in  .. 3
bain  .. 3
bait  .. 1
baitul  .. 1
baitulmal  .. 1
baitulmalul  .. 1
baju  .. 2
baki  .. 1
bala  .. 11
balai  .. 3
balar  .. 1
balasnya  .. 1
balatentara  .. 4
balatentaranya  .. 1
baligh  .. 12
balu  .. 1
baluk  .. 4
baluknya  .. 1
bantal  .. 1
banyak  .. 11
bapa  .. 3
bapanya  .. 19
barakat  .. 1
barang  .. 44
baras  .. 2
baraya  .. 1
baru  .. 1
batallah  .. 1
batang  .. 2
batu  .. 1
bau  .. 1
bawa  .. 4
bawah  .. 8
bawang  .. 1
bawasir  .. 1
bayan  .. 1
beberapa  .. 2
begitulah  .. 1
bekerja  .. 1
belah  .. 1
belanja  .. 6
belanjanya  .. 5
belas  .. 3
belum  .. 11
benar  .. 7
benarnya  .. 4
benda  .. 40
bendahara  .. 9
bendahari  .. 3
bendang  .. 5
bendanya  .. 1
benua  .. 5
beracara  .. 2
beraib  .. 1
ber`aib  .. 1
berakil  .. 1
ber`akil  .. 1
beralas  .. 1
beramanat  .. 1
beranak  .. 2
berani  .. 1
berapa  .. 9
berapanya  .. 1
beras  .. 3
berat  .. 1
berbantah  .. 4
berbantahkan  .. 1
berbapa  .. 1
berbayang-bayang  .. 1
berbentuh  .. 1
berbesar  .. 1
berbuah  .. 3
berbuat  .. 5
berbunuh-bunuhan  .. 2
bercela  .. 1
bercelur  .. 1
bercemar  .. 1
bercerai  .. 1
bercuki  .. 1
berdiri  .. 3
berdusta  .. 2
berdustakan  .. 1
beredakan  .. 1
beremas  .. 1
bergadai  .. 1
berganda  .. 1
bergelar  .. 1
berhimpun  .. 1
berhuma  .. 1
berhutang  .. 3
beri  .. 4
berikan  .. 6
berilah  .. 1
beringatlah  .. 1
beristeri  .. 3
berjabatan  .. 1
berjanji  .. 5
berjanjinya  .. 1
berjual  .. 16
berjudi  .. 1
berkata  .. 11
berkata-kata  .. 3
berkecuali  .. 1
berkelahi  .. 4
berkeliling  .. 3
berkenan  .. 2
berkira-kira  .. 1
berkocok  .. 1
berlaki  .. 1
berlaku  .. 5
berlawan  .. 2
berlayar  .. 4
bermadu  .. 1
bermain  .. 1
bermukah-mukah  .. 1
Bermula  .. 73
bermulia  .. 1
bermusuh  .. 1
bernama  .. 3
bernenek  .. 1
berniaga  .. 29
berniagakan  .. 1
berniaganya  .. 3
bernyala  .. 1
beroleh  .. 4
berpalu  .. 1
berparih  .. 1
berpatik  .. 2
berpayung  .. 2
berpenyakit  .. 3
berpiutang  .. 1
berpuadai  .. 1
berpulangan  .. 1
berputik  .. 2
bersalahan  .. 16
bersama-sama  .. 1
bersangkal  .. 1
bersaudara  .. 1
berselam  .. 1
bersuami  .. 3
bersuamikan  .. 2
bersumpah  .. 18
bersurat  .. 1
bersyaksi  .. 1
bertanam-tanaman  .. 1
bertangguh  .. 2
bertanya  .. 1
bertaruh  .. 2
bertaubat  .. 1
bertebus  .. 1
bertemu  .. 6
bertentu  .. 5
bertentukan  .. 1
bertikam  .. 2
bertilam  .. 1
bertitah  .. 3
bertuduh-tuduhan  .. 1
bertunggu  .. 1
berubah  .. 1
berubat  .. 1
berulang-ulang  .. 1
berutang  .. 4
berutang-utangan  .. 1
berwakil  .. 9
berwali  .. 2
besar-besar  .. 27
besar  .. 14
betapa  .. 2
biadab  .. 1
bicara  .. 1
bicaranya  .. 1
biduanda  .. 5
bi  .. 9
bijaksana  .. 1
bikh  .. 1
bikir  .. 3
bikirnya  .. 1
bilad  .. 1
bilangan  .. 1
bil  .. 2
binasa  .. 9
binatang  .. 2
Bintan  .. 1
bis  .. 1
Bismi  .. 2
boleh  .. 8
buah-buahan  .. 4
buahnya  .. 5
budak  .. 1
budi  .. 1
bujang  .. 1
bukan  .. 2
bulan  .. 4
bulu  .. 1
bumi  .. 2
bunga  .. 2
bunting  .. 1
bunuhnya  .. 1
busuk  .. 3
busung  .. 1

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
candal  .. 1
catur  .. 1
celanya  .. 3
celup  .. 1
cerai  .. 1
chu  .. 1
chun  .. 1
cium  .. 1
cucunya  .. 2
cukai  .. 2
cul.k  .. 1
cupak  .. 1

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
dagangan  .. 1
dagang  .. 3
dahulu  .. 8
dahulukala  .. 1
da`if  .. 3
da`ifnya  .. 1
dalam  .. 72
dalamnya  .. 4
dalil  .. 1
dan  .. 341
dapat  .. 81
darah  .. 2
daranya  .. 2
darat  .. 2
dari  .. 6
daripada  .. 80
daripadanya  .. 1
darurat  .. 1
daruratnya  .. 1
darwis  .. 1
datang  .. 15
daun  .. 1
da`wanya  .. 2
dayus  .. 1
dekat  .. 1
delapan  .. 6
Demi  .. 1
demikian  .. 36
demikianlah  .. 49
denda  .. 17
dendanya  .. 24
dengan  .. 205
dengar  .. 1
depa  .. 1
dera  .. 1
deranya  .. 2
derma  .. 1
Dhul  .. 1
diadatkan  .. 1
di`adatkan  .. 1
diadukan  .. 1
diadukannya  .. 3
dia  .. 66
diakui  .. 4
diakuinya  .. 1
diambil  .. 4
diambilnya  .. 6
diam  .. 1
diampuni  .. 1
dibahagi  .. 8
dibahaginya  .. 1
dibalas  .. 1
dibalasnya  .. 2
dibawa  .. 4
dibawanya  .. 7
dibayarnya  .. 8
dibelah  .. 1
dibelanjai  .. 1
dibelanjakannya  .. 1
dibeli  .. 2
dibelinya  .. 2
diberi  .. 10
diberikannya  .. 1
diberikannyalah  .. 1
diberinya  .. 19
diberitahukannya  .. 1
dibinasakan  .. 1
dibinasakannya  .. 1
dibuangkan  .. 1
dibuatnya  .. 1
dibubuh  .. 1
dibubuhkan  .. 1
dibunuh  .. 58
dibunuhnya  .. 22
dibunyikannya  .. 1
dicanangkan  .. 2
dicarik-carik  .. 1
dicarikkan  .. 1
dicemarinya  .. 1
dicerainya  .. 1
dicium  .. 1
dicoreng  .. 2
dicuri  .. 4
dicurinya  .. 5
didapat  .. 8
didapatnya  .. 1
dida`wa  .. 7
dida`wanya  .. 4
didenda  .. 35
didendanya  .. 8
didengar  .. 1
didera  .. 6
didirikan  .. 2
didudukkan  .. 1
didudukkannya  .. 1
di  .. 79
difasidkan  .. 1
difaskhkan  .. 2
difaskhkannya  .. 1
digagahi  .. 4
digagahinya  .. 1
digandakan  .. 2
digandakannya  .. 2
diganti  .. 11
digantinya  .. 3
digantungkan  .. 2
digocoh  .. 2
dihadkan  .. 4
dihargakan  .. 2
dihargakannya  .. 1
dihilangkannya  .. 1
dihimpunkan  .. 1
dihukum  .. 2
dihukumkan  .. 22
dihukumkannya  .. 1
dihukumnya  .. 1
diidahkan  .. 1
di`iddahkan  .. 1
diikat  .. 1
diikut  .. 1
diikutnya  .. 1
diislamkan  .. 2
dijual  .. 5
dijualkan  .. 1
dijualnya  .. 9
dikabulkan  .. 5
dikahwinkan  .. 2
dikandangkan  .. 1
dikata  .. 1
dikatai  .. 1
dikatakan  .. 3
dikatakannya  .. 5
dikatanya  .. 1
dikau  .. 1
dikediami  .. 1
dikelilingkan  .. 1
dikembalikan  .. 13
dikembalikannya  .. 4
dikembalinya  .. 1
dikerat  .. 1
dikeratkan  .. 1
dikerjakan  .. 1
diketahui  .. 2
diketahuinya  .. 2
diketam  .. 1
diketamnya  .. 1
dikiaskan  .. 2
dikisas  .. 1
dikuasainya  .. 1
dikuasakan  .. 1
dikupas  .. 1
dikurangkan  .. 1
dilakukannya  .. 1
dilarangkan  .. 1
dilihat  .. 2
dilihatnya  .. 1
dilimpahkan  .. 1
dilontar  .. 1
diluar  .. 1
dima`afkan  .. 2
dimakan  .. 4
dimakannya  .. 5
dimakinya  .. 1
dimandikan  .. 1
dimasukkan  .. 1
dimenangkan  .. 1
dimerdehikakan  .. 2
dinaikkan  .. 2
dinantikan  .. 2
dinantikannya  .. 1
dinar  .. 3
Din  .. 1
dingin  .. 1
dinikahkan  .. 2
dinistanya  .. 1
dinugerahai  .. 1
dinugrahakan  .. 1
dipakai  .. 4
dipakainya  .. 4
dipalu  .. 7
dipalunya  .. 2
dipanggil  .. 5
dipegang  .. 1
dipeliharakannya  .. 1
diperajarinya  .. 1
diperbesar  .. 2
diperbuat  .. 5
diperbuatnya  .. 2
diperhamba  .. 1
diperikan  .. 1
diperjanjikan  .. 1
diperlawankan  .. 1
dipermalui  .. 1
dipermudah-mudah  .. 1
dipernakal  .. 2
diperoleh  .. 3
diperolehnya  .. 1
dipersembahkannya  .. 2
dipersemukakan  .. 1
diperserahkan  .. 2
dipersuamikan  .. 2
dipertegah-tegah  .. 1
dipertuan  .. 9
diperunnya  .. 1
dipijak  .. 1
dipinjam  .. 12
dipinjamnya  .. 4
dipinta  .. 4
dipintai  .. 3
dipintanya  .. 11
dipotong  .. 5
dipulangkannya  .. 1
dirakht  .. 1
dirampas  .. 8
dirautkan  .. 1
direjam  .. 2
dirham  .. 2
diri  .. 1
diringankan  .. 2
dirinya  .. 6
disahajanya  .. 1
disahut  .. 1
disamakan  .. 1
disebutkan  .. 2
disembahyangkan  .. 1
disembelihnya  .. 1
diserahkan  .. 3
diserahkanlah  .. 1
diserahkannya  .. 1
disewakan  .. 1
disilihnya  .. 5
disorokkannya  .. 1
disukakan  .. 3
disulhkan  .. 5
disurat  .. 2
disuruh  .. 31
disuruhkan  .. 4
disuruhnya  .. 7
disuruhnyalah  .. 1
disyaksikannya  .. 3
ditahani  .. 2
ditalak  .. 1
ditambat  .. 1
ditambatnya  .. 1
ditampar  .. 3
ditanamkan  .. 2
ditanduknya  .. 3
ditanggalkan  .. 1
ditangkap  .. 7
ditangkapnya  .. 2
ditanya  .. 4
ditanyai  .. 4
ditanyakan  .. 1
ditarik  .. 1
ditarikkan  .. 1
ditarikkannya  .. 1
ditaruh  .. 1
ditaruhnya  .. 2
ditawarnya  .. 2
dita`zirkan  .. 5
ditebangnya  .. 1
ditebus  .. 6
ditebusnya  .. 3
ditegahi  .. 1
ditentukan  .. 3
ditentukannya  .. 1
diterimanya  .. 1
ditetaknya  .. 1
ditikam  .. 1
ditikamnya  .. 8
ditimpakan  .. 1
ditinggalkan  .. 1
ditinggalkannya  .. 2
dititahkan  .. 1
ditolakkan  .. 1
ditolong  .. 3
ditolongnya  .. 1
dituduh  .. 2
ditulis  .. 1
ditunggu  .. 2
dituntut  .. 8
dituntutnya  .. 2
diturut  .. 1
diturutnya  .. 3
diupah  .. 9
diupahkan  .. 1
diwatiknya  .. 4
diwati´nya  .. 4
diwatinya  .. 4
dosa  .. 5
dosanya  .. 5
dua  .. 76
duduk  .. 4
duduknya  .. 1
duli  .. 13
dunia  .. 3
durhakalah  .. 3
dusun  .. 19
dusunnya  .. 2

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
emas  .. 72
emasnya  .. 2
empat  .. 26
empunya  .. 68
enam  .. 7
engkau  .. 3
esa  .. 9
esok  .. 1

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
faedah  .. 2
faedahnya  .. 1
fakir  .. 1
farajnya  .. 1
fardu  .. 6
Farsi  .. 1
Fasal  .. 44
fasik  .. 3
faskh  .. 4
Feringgi  .. 1
fi  .. 5
fil  .. 1
firman  .. 3
fitnah  .. 1
fuduli  .. 14
fudulikan  .. 1

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
gadaian  .. 1
gadai  .. 4
gajah  .. 1
ganda  .. 7
gantang  .. 1
ganti  .. 10
gantinya  .. 2
gelang  .. 1
gembalaan  .. 1
gembala  .. 1
genap  .. 2
ghaib  .. 1
ghair  .. 2
gharib  .. 1
Ghazi  .. 1
giginya  .. 1
gila  .. 10
gilanya  .. 1
guna  .. 1
gunanya  .. 1
gusar  .. 1

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
habis  .. 5
habislah  .. 1
hadapan  .. 7
hadd  .. 2
hadha  .. 1
hadiah  .. 5
hadith  .. 2
hadkan  .. 1
hadnya  .. 2
haid  .. 2
hak  .. 14
hakim  .. 103
hakimnya  .. 1
haknya  .. 3
halal  .. 1
hal  .. 6
halnya  .. 1
hamba  .. 73
hambaku  .. 1
hambamu  .. 1
hambanya  .. 10
hamdu  .. 1
hamil  .. 1
hampa  .. 1
hampir  .. 2
hangus  .. 2
hanya  .. 9
hanyalah  .. 2
hanyut  .. 2
hanyutnya  .. 4
haram  .. 8
harang  .. 1
harga  .. 21
harganya  .. 57
hari  .. 17
harimau  .. 1
harta  .. 25
hartamu  .. 1
hartanya  .. 11
harus  .. 65
haruslah  .. 4
harusnya  .. 2
hasil  .. 2
hasillah  .. 1
hati  .. 1
hatinya  .. 2
hatta  .. 6
hawa  .. 1
hendak  .. 30
hendaklah  .. 30
hidupan  .. 2
hidup  .. 4
hilang  .. 18
hilanglah  .. 1
hina  .. 2
hingga  .. 10
Hubaya-hubaya  .. 1
hukm  .. 1
hukum  .. 157
hukumlah  .. 1
hukumnya  .. 101
hulu  .. 2
huma  .. 8
hutan  .. 5
hutang  .. 3
hutangnya  .. 1

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
ia  .. 212
iaitu  .. 36
Ialah  .. 5
ibu  .. 7
`iddahnya  .. 1
ihsanahu  .. 1
ihtilam  .. 1
ijab  .. 3
ijarah  .. 2
ikhtiar  .. 1
ikrar  .. 18
ikrarlah  .. 1
ikrarnya  .. 4
Ilahi  .. 1
imam  .. 1
inang  .. 1
ingat  .. 1
ingin  .. 1
ini  .. 26
inilah  .. 14
insaf  .. 1
Insya  .. 1
ir  .. 4
isi  .. 6
Iskandar  .. 2
Islam  .. 11
Israfil  .. 1
isteri  .. 11
isteriku  .. 1
isterinya  .. 11
isti`adat  .. 1
istima  .. 1
i`tikadnya  .. 2
itik  .. 1
ittifak  .. 1
itu  .. 917
itulah  .. 51
itupun  .. 57
`iyannya  .. 1
izin  .. 2
izinnya  .. 3
`Izra´il  .. 1

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
Jabra´il  .. 1
jadi  .. 4
jadilah  .. 1
jahat  .. 6
jalan  .. 6
jalang  .. 1
jalannya  .. 1
jambatan  .. 1
jam  .. 1
janda  .. 2
jangan  .. 14
janji  .. 2
janjinya  .. 2
jatuh  .. 1
jauh  .. 9
jauhnya  .. 2
jawab  .. 2
jemaah  .. 1
jenis  .. 2
jibril  .. 1
jika  .. 27
jikalau  .. 399
jim  .. 1
jogar  .. 1
jua  .. 4
jual  .. 2
juallah  .. 1
judah  .. 2
judham  .. 3
judi  .. 1
juga  .. 111
jumaat  .. 1
juma`at  .. 2
jung  .. 5

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
Kabiltu  .. 1
kabir  .. 1
kabul  .. 5
kadar  .. 3
kadarnya  .. 1
kadi  .. 2
kafir  .. 5
kaharnya  .. 1
kahwin  .. 24
kahwinkan  .. 1
kahwinnya  .. 6
kain  .. 5
kaki  .. 1
kala  .. 4
kalam  .. 1
kalanya  .. 2
Kalau-kalau  .. 1
kali  .. 16
kambing  .. 16
kami  .. 10
kamil  .. 1
kampung  .. 24
kampungnya  .. 2
kamu  .. 17
kanak  .. 1
kanak-kanak  .. 4
kandang  .. 2
kandangnya  .. 6
kanun  .. 18
kapal  .. 2
kapannya  .. 1
kapur  .. 1
karam  .. 5
karan  .. 1
kararlah  .. 2
karena  .. 84
Karnain  .. 1
kasih  .. 2
kasr  .. 1
kata  .. 17
katakan  .. 1
kata-kata  .. 1
katanya  .. 9
kati  .. 1
kaul  .. 9
Kautunjukkan  .. 1
kawah  .. 1
kaya  .. 1
kaya-kaya  .. 1
kayu  .. 13
kayu-kayuan  .. 3
kayunya  .. 1
kebalasan  .. 2
kebanyakan  .. 1
kebiri  .. 1
kebun  .. 3
kecelaan  .. 1
kecil  .. 9
Kecilnya  .. 1
kedal  .. 2
kedapatan  .. 1
kedelapan  .. 1
kediamannya  .. 1
kedua  .. 48
keduanya  .. 13
keempat  .. 21
keempatnya  .. 1
keenam  .. 4
ke  .. 31
kehendak  .. 1
kehendaknya  .. 4
keji  .. 1
kekal  .. 3
kekol  .. 2
kekuningan  .. 1
kelakuannya  .. 5
kelebihan  .. 1
kelihatan  .. 4
kelihatannya  .. 1
kelima  .. 7
keluaran  .. 3
keluar  .. 2
keluarga  .. 2
keluarganya  .. 6
kembali  .. 11
kembalikan  .. 4
kemudian  .. 18
kemuliaan  .. 1
kena  .. 30
kenaikan  .. 1
kenalah  .. 12
kenanya  .. 1
kenderaan  .. 3
kenderi  .. 1
kenyang  .. 1
kenyataannya  .. 3
kepada  .. 137
kepadamu  .. 1
kepadanya  .. 8
kepalanya  .. 1
kerajaan  .. 3
keras  .. 1
kerbau  .. 39
keris  .. 3
kerja  .. 5
kerjanya  .. 1
keruh  .. 1
kesakitan  .. 1
kesalahannya  .. 1
kesebelas  .. 1
kesembilan  .. 1
kesepuluh  .. 1
ketahui  .. 1
ketahuilah  .. 2
ketiga  .. 36
ketika  .. 10
ketujuh  .. 1
khair  .. 1
khalakakum  .. 1
khalaq  .. 1
khalifat  .. 2
khalifatul  .. 2
khalkihi  .. 1
khallada  .. 1
kharajat  .. 1
khasah  .. 1
khiyar  .. 3
kiamat  .. 2
kias  .. 14
kira-kira  .. 3
kiranya  .. 1
kisas  .. 1
kismatnya  .. 1
kitab  .. 2
kita  .. 25
kota  .. 4
kuala  .. 2
kuali  .. 2
kuasa  .. 5
Kubeli  .. 1
kubur  .. 2
Kujual  .. 1
kulit  .. 1
kulluhum  .. 2
kuning  .. 3
kunyit  .. 1
kupang  .. 2
Kupersuamikanlah  .. 1
Kur´an  .. 3
kurang  .. 6
kurnia  .. 5
kurnianya  .. 1
kuterima  .. 1

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
laba  .. 1
labanya  .. 3
ladang  .. 4
lafaz  .. 1
lagi  .. 106
lagipun  .. 1
lain  .. 30
laki  .. 1
laki-laki  .. 61
lakinya  .. 6
lakunya  .. 3
lalang  .. 2
lalu  .. 16
lama  .. 7
lamanya  .. 9
la`nat  .. 1
lantannya  .. 6
lapar  .. 2
laparlah  .. 1
lapas  .. 1
larangan  .. 1
lari  .. 12
larinya  .. 1
laut  .. 10
lawannya  .. 2
lebih  .. 7
leher  .. 1
lehernya  .. 2
lela  .. 3
lemah  .. 4
lemahnya  .. 1
lembu  .. 19
lepas  .. 11
lepaslah  .. 1
.. 19
liar  .. 2
lidahnya  .. 1
li  .. 3
lil  .. 1
lima  .. 34
liwat  .. 1
Llah  .. 4
Llahi  .. 4
Llahir  .. 2
Llahu  .. 7
luar  .. 2
luka  .. 8
lukanya  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
mabuk  .. 3
mabuknya  .. 1
madu  .. 4
madunya  .. 2
ma  .. 1
mahal  .. 1
maharaja  .. 3
maharajalela  .. 3
Mahmud  .. 5
mahu  .. 1
majelis  .. 3
majusi  .. 2
maka  .. 375
makanan  .. 10
makanannya  .. 1
makan  .. 7
makannya  .. 1
makarnya  .. 1
makhluk  .. 1
maki  .. 1
maksud  .. 1
malam  .. 5
mal  .. 1
malik  .. 1
mana  .. 9
ma`na  .. 1
manakala  .. 1
manfa`at  .. 1
manikam  .. 2
Mansur  .. 1
manusia  .. 9
marikan  .. 1
martabat  .. 2
ma`ruf  .. 3
masa  .. 2
masghul  .. 1
masing-masing  .. 1
masuk  .. 13
mas´ulun  .. 1
masulun  .. 1
masyhur  .. 2
mati  .. 71
matilah  .. 1
mau  .. 20
maula  .. 1
maulah  .. 1
mayat  .. 3
mayatnya  .. 1
melainkan  .. 51
Melaka  .. 1
melakukan  .. 6
melalui  .. 2
melarikan  .. 1
melawan  .. 7
Melayu  .. 1
melebih  .. 1
melepaskan  .. 4
meletakkan  .. 2
melihat  .. 6
melukai  .. 3
mema`afkan  .. 1
memabukkan  .. 1
memagar  .. 2
memakai  .. 8
memaki  .. 11
memalu  .. 9
membakar  .. 1
membawa  .. 5
membayar  .. 7
membeli  .. 6
memberi  .. 28
memberinya  .. 1
memberitahu  .. 6
membinasakan  .. 1
membunuh  .. 45
memegang  .. 15
memeliharakan  .. 3
memerdehikakan  .. 1
memerintahkan  .. 2
memerunnya  .. 1
memilih  .. 2
meminjam  .. 17
meminta  .. 1
mempelai  .. 1
mempunyai  .. 1
memukul  .. 1
menafahus  .. 1
menafaus  .. 1
menambat  .. 2
menampar  .. 12
menanam  .. 1
menanduk  .. 3
menang  .. 1
menanggung  .. 2
menangkap  .. 6
menanti  .. 1
menaruh  .. 4
menaun  .. 2
menawar  .. 10
mencari  .. 3
mencuri  .. 35
mendapat  .. 13
mendapatkan  .. 1
mendatangi  .. 3
mendayakan  .. 1
mendelika  .. 3
menebang  .. 1
menebus  .. 4
menebusnya  .. 1
meneguhi  .. 1
menengar  .. 1
menenggala  .. 2
menerima  .. 4
menetak  .. 4
mengadakan  .. 1
mengadap  .. 1
mengadu  .. 1
mengajar  .. 1
mengaku  .. 9
mengakui  .. 4
mengambil  .. 21
mengambur  .. 1
mengampuni  .. 2
mengamuk  .. 2
mengapa  .. 2
mengatakan  .. 5
mengembalikan  .. 5
mengerjakan  .. 1
mengetahui  .. 1
menggagahi  .. 4
mengganti  .. 21
mengharapkan  .. 1
menghukumkan  .. 5
mengikut  .. 2
mengilang  .. 1
mengupah  .. 12
mengutang  .. 1
menikah  .. 1
menikam  .. 4
meninggal  .. 1
meninggalkan  .. 1
menitahkan  .. 1
menjabat  .. 1
menjadi  .. 4
menjadikan  .. 5
menjatuhkan  .. 1
menjauhi  .. 1
menjunjung  .. 1
menjunjungkan  .. 1
menolak  .. 1
menolakkan  .. 1
menolang  .. 1
menolong  .. 2
menteri  .. 22
menterinya  .. 2
menuduh  .. 7
menunggu  .. 1
menuntut  .. 21
menurut  .. 8
menyabung  .. 1
menyamun  .. 1
menyangkal  .. 1
menyatakan  .. 47
menyebut  .. 1
menyelam  .. 1
menyembah  .. 2
menyembahyangkan  .. 1
menyembunyikan  .. 2
menyerahkan  .. 2
menyertai  .. 1
menyilih  .. 7
menyirat  .. 1
menyuji  .. 1
menyukakan  .. 2
menyuruh  .. 1
menyuruhkan  .. 1
menyusu  .. 1
menyusuk  .. 1
merampas  .. 3
merdehika  .. 40
merdehikakan  .. 1
merdeka  .. 1
mereka  .. 7
merogol  .. 1
merubi  .. 1
mesjid  .. 1
Mika´il  .. 1
milik  .. 1
mimbar  .. 2
minkum  .. 1
minta  .. 7
minuman  .. 1
minum  .. 7
minyak  .. 1
miskin  .. 3
miskinnya  .. 1
mithak  .. 1
mithkal  .. 4
modal  .. 1
mudah-mudahan  .. 1
muda-muda  .. 1
mudda`a  .. 3
mudda`i  .. 2
mudik  .. 1
mufakatkan  .. 1
muflis  .. 5
Muhammad  .. 2
muhsan  .. 9
mujbir  .. 5
mukanya  .. 3
mulia-mulia  .. 1
mulkahu  .. 1
mulutnya  .. 3
mu´minin  .. 2
munkar  .. 3
munkir  .. 6
murah  .. 1
murka  .. 5
mursyid  .. 1
murtad  .. 4
musim  .. 2
mu`tamad  .. 1
muttakin  .. 1
mutunya  .. 1
Muzaffar  .. 2

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
nabi  .. 3
nafsunya  .. 1
nahy  .. 3
naik  .. 6
nakal  .. 3
nakhoda  .. 18
nama  .. 8
namanya  .. 25
Nasrani  .. 1
negeri  .. 62
neneknya  .. 6
nikah  .. 4
nikahnya  .. 5
nipis  .. 1
niscaya  .. 7
nugraha  .. 3
nyata  .. 3
nyatanya  .. 1
nyawa  .. 1
nyiur  .. 1

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
obatnya  .. 2
oleh  .. 139
Olehku  .. 1
olehmu  .. 5
olehnya  .. 5
orangbesar-besar  .. 15
orang  .. 375
orangkaya-kaya  .. 1

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
pada  .. 234
padahal  .. 4
padalah  .. 3
padang  .. 4
padanya  .. 3
padi  .. 4
pagar  .. 5
pagi-pagi  .. 1
pakaian  .. 1
palu  .. 4
palunya  .. 2
panas  .. 1
panggil  .. 1
panjang  .. 1
parang  .. 1
parangnya  .. 1
parit  .. 1
pasang  .. 1
pasar  .. 1
patah  .. 8
patahlah  .. 1
patik  .. 1
patut  .. 12
patutlah  .. 1
patutnya  .. 3
payah  .. 1
pekan  .. 1
pekerjaan  .. 9
pekung  .. 1
pelari  .. 1
pelayaran  .. 2
peluk  .. 1
pemakan  .. 5
pemakannya  .. 1
pembayarnya  .. 1
pemberi  .. 1
penaka  .. 1
pencuri  .. 4
pendapatannya  .. 1
penggusar  .. 1
penghulu  .. 3
penghulunya  .. 4
peniagaan  .. 1
penjuru  .. 2
penyakit  .. 4
penyakitnya  .. 1
penyamun  .. 1
penyuruh  .. 1
perahu  .. 16
perak  .. 12
perangainya  .. 1
perbuatan  .. 4
perbuatannya  .. 3
percul.kan  .. 1
perempuan  .. 70
pergi  .. 7
pergilah  .. 1
perhamba  .. 1
perhumaan  .. 2
peri  .. 8
perigi  .. 1
periksanya  .. 1
perintah  .. 7
perintahnya  .. 1
perinya  .. 2
perjalanan  .. 2
perjanjian  .. 1
perjinya  .. 1
perkara  .. 36
perkasa  .. 1
perkataan  .. 2
perkataannya  .. 14
perkerjaan  .. 1
permainan  .. 2
permukah  .. 1
perniagaan  .. 4
perniagaannya  .. 1
perniagakan  .. 1
pertama  .. 21
pertama-pertama  .. 5
pertama-tama  .. 5
pertengahannya  .. 1
pesuruh  .. 1
pesuruhnya  .. 1
piatu  .. 1
picis  .. 1
pihak  .. 4
pinang  .. 2
pinjam  .. 1
pinta  .. 1
pisang  .. 2
pisau  .. 2
piutang  .. 1
piutangnya  .. 1
pohon  .. 8
pohonnya  .. 1
polan  .. 1
pukul  .. 1
pula  .. 16
pulang  .. 7
pulau  .. 1
puluh  .. 46
pun  .. 81
purba  .. 1
purbakala  .. 1
putera  .. 1
puteranya  .. 1
putus  .. 1

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
rabbi  .. 1
rahim  .. 2
rahimin  .. 1
rahman  .. 2
rahmanir  .. 2
rahmatika  .. 1
ra`in  .. 1
ra`iyatihi  .. 1
ra`iyatu  .. 1
raja  .. 50
rajanya  .. 1
raja-raja  .. 32
raj`i  .. 3
Ramadhan  .. 1
rampas  .. 3
rantau  .. 5
rasula  .. 1
rasul  .. 2
rasulihi  .. 1
ratak  .. 2
ratus  .. 1
raut  .. 1
raya  .. 1
ra`yat  .. 9
ra`yatnya  .. 1
rebannya  .. 1
reda  .. 3
redanya  .. 2
redanya  .. 2
reda  .. 1
rela  .. 2
relanya  .. 2
rial  .. 2
Ri`ayat  .. 1
riba  .. 1
ringan  .. 1
risalah  .. 1
risalat  .. 1
rotan  .. 1
rugi  .. 1
rugilah  .. 1
rumah  .. 18
rumahnya  .. 5

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
Sa`ban  .. 1
sabda  .. 3
safrat  .. 1
safratul  .. 1
sahabat  .. 11
sahaja  .. 3
sahaya  .. 1
sahbihi  .. 2
sah  .. 41
sahut  .. 1
sahutnya  .. 1
saja  .. 3
saji  .. 1
sakai  .. 2
sakainya  .. 1
sakit  .. 3
saksinya  .. 1
salah  .. 18
salahnya  .. 13
salam  .. 1
salamnya  .. 1
salamu  .. 1
salatu  .. 1
salih  .. 2
salla  .. 3
sallam  .. 2
sama  .. 12
samanya  .. 3
sama-sama  .. 1
sampai  .. 11
sampailah  .. 1
sampan  .. 3
sana  .. 1
sandar  .. 1
sangat  .. 3
sangkal-menyangkal  .. 1
sapu  .. 1
satu  .. 4
saudara  .. 5
saudaranya  .. 3
sawab  .. 1
sawah  .. 5
sayyidina  .. 2
sebab  .. 22
sebabnya  .. 1
sebagainya  .. 13
sebahagi  .. 16
sebanyak-banyaknya  .. 1
sebenarnya  .. 2
Sebermula  .. 2
sebesar-besar  .. 2
sebongkal  .. 1
sebulan  .. 1
sebutkan  .. 1
sedia  .. 3
sedikit  .. 3
seemas  .. 3
segala  .. 136
segan  .. 1
segara  .. 1
segera  .. 2
seharga  .. 3
seharganya  .. 3
sehari  .. 5
sehat  .. 1
sehelai  .. 2
sehingga  .. 7
sekadar  .. 6
sekalian  .. 19
sekaliannya  .. 10
sekali  .. 4
sekalipun  .. 22
sekarang  .. 3
sekata  .. 1
sekati  .. 9
sekehendak  .. 3
sekehendaknya  .. 1
sekeping  .. 1
sekian  .. 1
sekupang  .. 2
sekurang-kurang  .. 1
sekutu  .. 2
selaksa  .. 1
selama-lamanya  .. 1
semalam  .. 4
sembahyang  .. 7
sembilan  .. 5
sembuh  .. 1
sementara  .. 1
semithkal  .. 1
sempurna  .. 1
semuanya  .. 3
sendiri  .. 1
sentiasa  .. 1
sentosa  .. 1
seorang  .. 36
sepaha  .. 35
sepenuh  .. 2
sepenuhnya  .. 1
sepenuh-penuh  .. 1
sepenuh-penuhnya  .. 3
seperdua  .. 1
seperti  .. 78
sepertiga  .. 10
sepuluh  .. 34
seratus  .. 7
seribu  .. 3
Seri  .. 1
serta  .. 5
sertanya  .. 1
seseorangbesar  .. 1
seseorang  .. 20
sesuatu  .. 4
sesuku  .. 1
sesungguhnya  .. 1
setahil  .. 14
setahu  .. 29
setahun  .. 7
setengah  .. 31
setengahhari  .. 1
setengahnya  .. 2
seterunya  .. 2
setubuh  .. 1
sewanya  .. 1
.. 3
shafa`a  .. 1
sh  .. 1
siang  .. 5
siapa  .. 3
siasatnya  .. 1
sidang  .. 1
sida-sida  .. 4
si  .. 7
sifat  .. 1
sirih  .. 1
s.k  .. 1
smi  .. 2
sopak  .. 4
suaminya  .. 3
suatu  .. 45
suatupun  .. 6
suci  .. 1
sudah  .. 22
Sudahlah  .. 2
suka  .. 2
suku  .. 1
sulh  .. 8
sultan  .. 14
sultatahu  .. 1
sumpah  .. 7
sunat  .. 3
sungai  .. 13
sungguh  .. 2
supaya  .. 14
surat  .. 4
suratnya  .. 4
suruhan  .. 1
suruh  .. 1
syafa`at  .. 3
syahbandar  .. 17
Syah  .. 10
syaksi  .. 28
syaksimu  .. 2
syaksinya  .. 16
syara`  .. 1
syarat  .. 22
syarikat  .. 1
syarikatnya  .. 1

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
ta`ala  .. 16
tabib  .. 1
tafahus-menafahus  .. 1
tahil  .. 41
tahu  .. 46
tahukannya  .. 1
tahun  .. 4
tahunya  .. 1
tak  .. 1
taksir  .. 9
taksirnya  .. 12
takutnya  .. 1
talak  .. 18
talinya  .. 1
talkin  .. 1
ta`luk  .. 2
ta`maluna  .. 1
Tamat  .. 2
Tamma  .. 2
Tammat  .. 3
tampang  .. 2
tampar  .. 2
tanah  .. 25
tanaman  .. 4
tanamannya  .. 1
tanda  .. 2
tangan  .. 3
tangannya  .. 5
tangganya  .. 3
tangkap  .. 1
tangkap-menangkap  .. 1
tarikh  .. 1
tatkala  .. 14
taubat  .. 3
tawarnya  .. 1
ta`zim  .. 1
ta`zir  .. 3
tazwijaha  .. 1
tebu  .. 2
tebusnya  .. 9
teguh  .. 1
tegur  .. 1
teladan  .. 1
telah  .. 4
teluk  .. 7
teman  .. 1
tembikar  .. 2
temenggung  .. 8
tempat  .. 8
tempatnya  .. 5
temurun  .. 4
tengah  .. 10
tentara  .. 5
tentaranya  .. 1
tentu  .. 1
tentukan  .. 1
teraniaya  .. 2
terbakar  .. 1
terbayar  .. 2
terberi  .. 1
terbunuh  .. 2
terbunyi  .. 1
tergantung  .. 1
terhimpun  .. 1
terikat  .. 1
terlambat  .. 1
terlawan  .. 1
terlebih  .. 2
terpagar  .. 1
terpalu  .. 1
terpelihara  .. 1
terpeliharalah  .. 2
tersangat  .. 1
tersebut  .. 12
terserah  .. 1
tersurat  .. 1
tertahan  .. 1
tertanggung  .. 1
tertangkap  .. 7
tertawan  .. 1
tertentulah  .. 1
terurailah  .. 2
tetak  .. 1
tetap  .. 1
tetapi  .. 18
tetaplah  .. 1
thabit  .. 7
thayyib  .. 2
tiada  .. 334
tiadalah  .. 45
tiang  .. 1
tiap-tiap  .. 3
tidur  .. 1
tiga  .. 41
tilik  .. 1
timah  .. 6
timbangannya  .. 1
timbul  .. 4
tinggal  .. 1
tinggallah  .. 1
tinu  .. 1
titah  .. 17
titahnya  .. 1
tua  .. 1
tuak  .. 10
tuan  .. 7
tuannya  .. 61
tuannyalah  .. 1
tuan-tuan  .. 1
tubuh  .. 1
tuduhnya  .. 1
tudung  .. 1
tuha  .. 1
tujuh  .. 11
tulang  .. 1
tumbuh  .. 2
tunai  .. 5
tunangan  .. 6
tunangannya  .. 3
tungguannya  .. 1
tuntutan  .. 1
tuntutannya  .. 5
turun  .. 9
turut  .. 1

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
ud  .. 1
`udhur  .. 1
ul  .. 4
uli  .. 1
ulur  .. 6
umpamanya  .. 1
`umurnya  .. 1
undang-undang  .. 6
untungnya  .. 1
upahan  .. 14
upah  .. 3
upahnya  .. 8
upama  .. 2
upamanya  .. 1
utama  .. 1
utang  .. 3
utangnya  .. 2

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
wa  .. 28
wajah  .. 1
wakil  .. 15
wakilnya  .. 3
waktu  .. 5
wal  .. 2
wali  .. 11
walinya  .. 8
Wallahu  .. 2
warisnya  .. 1
warithnya  .. 2
wash  .. 1
wasiat  .. 1
wathani  .. 1
wazir  .. 1
wuzara´ihi  .. 1
wuzaraihi  .. 1

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
ya  .. 1
Yahudi  .. 1
yang  .. 586
ya`ni  .. 21
yatim  .. 3
yaum  .. 3

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z      
 
zadah  .. 1
zakarnya  .. 3
zalim  .. 1
zaman  .. 6
zillu  .. 3
zillullahi  .. 2
zinah  .. 24
zinahnya  .. 1
Zulkarnain  .. 1By frequency

162 words occuring more frequently than once in 1000 words ( 1 ‰ ) 
  ‰
62.508     itu
39.945     yang
27.198     jikalau
25.562     maka, orang
23.244     dan
22.767     tiada
17.041     adapun
16.496     atau
15.950     pada
14.451     ia
13.974     dengan
12.269     akan
10.702     hukum
9.475     oleh
9.338     kepada
9.270     segala
7.566     juga
7.225     lagi
7.021     hakim
6.884     hukumnya
6.407     ada
5.725     karena
5.521     dapat, pun
5.453     daripada
  ‰
5.385     di
5.316     seperti
5.180     dua
4.976     Bermula, hamba
4.907     dalam, emas
4.839     mati
4.771     perempuan
4.635     empunya
4.498     dia
4.430     atas, harus
4.226     negeri
4.158     laki-laki, tuannya
3.953     dibunuh
3.885     harganya, itupun
3.476     itulah, melainkan
3.408     raja
3.340     demikianlah
3.271     kedua
3.203     menyatakan
3.135     `abdi, puluh, tahu
3.067     membunuh, suatu, tiadalah
2.999     barang, Fasal
2.931     Allah
2.794     sah, tahil, tiga
  ‰
2.726     benda, merdehika
2.658     kerbau
2.590     anak
2.453     demikian, iaitu, ketiga, perkara, seorang
2.385     didenda, mencuri, sepaha
2.317     lima, sepuluh
2.181     raja-raja
2.113     disuruh, ke, setengah
2.044     hendak, hendaklah, kena, lain
1.976     `adatnya, berniaga, setahu
1.908     memberi, syaksi, wa
1.840     apabila, besar-besar, jika
1.772     empat, ini
1.704     `adat, harta, kita, namanya, tanah
1.635     dendanya, kahwin, kampung, zinah
1.499     dibunuhnya, dihukumkan, menteri, sebab, sekalipun, sudah, syarat
1.431     harga, keempat, mengambil, mengganti, menuntut, pertama, ya`ni
1.363     bahagi, mau, seseorang
1.295     `aib, bapanya, diberinya, dusun, lembu, l, sekalian
1.226     bersumpah, hilang, ikrar, kanun, kemudian, nakhoda, rumah, salah, talak, tetapi
1.158     denda, hari, kamu, kata, meminjam, syahbandar, titah
1.090     amanat, berjual, bersalahan, kali, kambing, lalu, perahu, pula, sebahagi, syaksinya, ta`ala
1.022     anaknya, datang, memegang, orangbesar-besar, wakil