Syair Perang Wangkang
bibliography
text notes
list of words
list of rhyme words
illustration

Text notes


MCP text
 

Wangk 35:5a Abdulrahman di atas garis:  Durahman
Wangk 18:6a Andrus a.n.d.ra.s, Onrust, nama sebuah kapal uap
Wangk 28:5b (api) [lebih baik diabaikan supaya bunyi rima jadi selaras]
Wangk 23:6b Badandan [nama sebuah negeri kecil]
Wangk 35:1c banyak di atas garis:  baik
Wangk 32:4a Bapadah b.a.f.d.h, = pura-pura
Wangk 16:2a Bekumpai b.ka.m.p.y
Wangk 42:8c Bekumpai MS:  berkumpai
Wangk 34:5a Berandal dibenarkan jadi:  ada
Wangk 36:4b berbaya Cohen Stuart:  = mufakat
Wangk 32:5b berkaya Cohen Stuart:  volhouden, ‘maintain, persevere’, but ? bergaya
Wangk 34:5b berniat dibenarkan jadi:  benih
Wangk 42:4a Bidul b.y.du.l
Wangk 35:4c Bulenang b.w.l.n.ng
Wangk 23:6d Dahirang d.h.y.r.ng
Wangk 36:2b Damun d.a.mu.n
Wangk 34:7b dengan di atas garis:  di dalam
Wangk 28:2c dianya umpat teks asli:  di diumpat, diubahkan jadi:  dianya umpat
Wangk 33:7d dibelok < Bah.  Belanda:  blok, ‘pasungan’
Wangk 30:1b Dibicara ? = Dia bicara
Wangk 21:5c Distrik i.e.  kepala distrik
Wangk 32:3b doktor du.q.tu.r
Wangk 19:4c Dung d.w.ng
Wangk 33:7b Gempa g.m.p.a
Wangk 49:5c Halayung Cohen Suart:   nibung
Wangk 16:7b Ham f.n.h.m, passim
Wangk 34:8d huluan dibenarkan jadi:  diluan [sic]
Wangk 15:5b istanat a.s.t.t or a.s.t.n.t
Wangk 23:2d Jaga j.k, jika, seharusnya:  jaga
Wangk 40:6c Jendarana j.n.d.r.a.n
Wangk 24:4a Julungan ju.l.w.ng.n
Wangk 47:8d kamping k.m.pi.ng
Wangk 36:5a Kapten k.p.t.y.n
Wangk 32:6c Katar ? q.t.r
Wangk 15:7a kelar < Bah.  Belanda:  klaar, ‘selesai’
Wangk 39:1d kepelakang ? kepalang
Wangk 39:8d kereta k.r.t
Wangk 39:7c Kertasy Malayang k.r.t.a.sy m.l.a.y.ng
Wangk 16:3a keruis k.r.w.s, < Bah.  Belanda:  kruiser, sejenis kapal
Wangk 39:8a Ketiga MS:  ketika
Wangk 48:4a Kopiahnya q.a.f.h.ny
Wangk 34:1c Kotang k.w.t.ng
Wangk 32:4c Laong = ikat kepala
Wangk 26:4b Latui l.t.w.y
Wangk 44:3c lestari i.e.  tidak berubah sebagai sediakala
Wangk 31:5d Mangkusari m.ng.k.w s.r.y
Wangk 35:4b Mangu m.a.ng.w
Wangk 22:7b Marudin m.a.r.w d.y.n
Wangk 23:3b Masukkan m.a.s.q.k.n, ? masakan
Wangk 17:6b Me´antar m.´.n.t.r
Wangk 15:5d membuat ? menyambut
Wangk 41:1b memusuh MS:  m.m.a.su.h
Wangk 18:1b meneken < Bah.  Belanda:  teken, ‘menandatangani’
Wangk 43:6d Miaya m.y.a.y.´
Wangk 35:4c Napis n.a.fi.s
Wangk 21:4c obas a.w.ba.s, < Bah.  Belanda:  overste
Wangk 19:2b pandaling p.n.d.a.li.ng, < Bah.  Belanda:  banneling, ‘buangan’
Wangk 39:3a parang MS:  perang
Wangk 39:3d parang MS:  perang, dibenarkan jadi:  parang
Wangk 41:8b Patalion < Bah.  Belanda:  bataillon, ‘batalion’
Wangk 25:7a Patroli < Bah.  Belanda:  patrouille
Wangk 31:3d pergi dibenarkan:  pakai
Wangk 17:5b Pet pi.t,   Cohen Stuart:  Jan van Pet
Wangk 43:8d polisi kamar < Bah.  Belanda:  politie kamer
Wangk 41:7d pungkal pu.ng.k.a.l, ? pangkal
Wangk 23:4b Rangit r.a.ngi.t
Wangk 27:2c rangsum r.ng.su.m
Wangk 29:1a rapot < Bah.  Belanda:  rapport, ‘laporan’
Wangk 19:7c Sailos Cohen Stuart:  Sailoos, [nama kapal]
Wangk 42:4b Sakitul s.k.y.tu.l
Wangk 38:3b Sekarang diubahkan jadi:  Segala
Wangk 23:7c Simpang Nunggai [nama tempat]
Wangk 18:5d soldadu s.l.d.a.d.w, passim
Wangk 27:7a Suta Ono s.w.t a.w.nu,   Cohen Stuart:  Sutaono
Wangk 30:8c Suta Ono s.w.t a.w.nu
Wangk 50:1d Talikur t.l.y.ku.r
Wangk 45:8d tegap MS:  tegah
Wangk 48:1d Tua t.w.a
Wangk 48:5a Tua t.w.a
Wangk 48:5a tuha t.w.h
Wangk 50:1b Ulun a.w.lu.n
Wangk 30:2a Wa w.a
Wangk 37:6a xxx rubric has not been omitted
Wangk 49:5a xxx kurang jelas