Hikayat Ali Bad Syah
bibliography
text notes
list of words

Text notes


MCP text
 

ABS 123:7 adat text:   raja adat
ABS 164:11 Akan text:   akan akan
ABS 144:5 aku = akui
ABS 70:9 anak text:   anak anak
ABS 7:3 anaknya dua edit:   anak [kecil]nya dua [orang itu]
ABS 35:5 aniaya text:   aniaya orang
ABS 37:3 baginda text:   baginda baginda
ABS 46:2 baginda text:   baginda baginda
ABS 34:11 bebal dan text:   dan bebal
ABS 121:8 [ber]harga text:   harga harga
ABS 18:12 daripada text:   daripada daripada
ABS 35:7 jahil text:   hahil
ABS 122:8 jogan text:   jongan
ABS 52:8 kepada text:   kepada kepada
ABS 37:6 maka text:   maka maka
ABS 102:7 maka text:   maka maka
ABS 69:2 mengambil text:   mengambut
ABS 155:8 mengapakan ? = maafkan
ABS 110:5 menghidup = menghidupkan
ABS 144:1 menundukkan text:   mendapatkan
ABS 73:8 pada orang text:   pada orang pada orang
ABS 146:5 perbuatnya = diperbuatnya
ABS 11:10 pun text:   yapun [sic]
ABS 148:8 rumah text:   rumah rumah
ABS 35:1 segala text:   segala segala
ABS 127:7 segera text:   segera segera
ABS 118:5 Sultan text:   Syultan
ABS 74:1 tatakala = tatkala
ABS 77:11 tatakala = tatkala
ABS 78:7 tatakala = tatkala
ABS 7:6 turun text:   turun turun