Hikayat Abdullah
bibliography
text notes
list of words
    combined list of words in Abdullah texts
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

Abd.H 147:5 aku2 i.e.  aku.  Aku
Abd.H 270:5 Allah2 i.e.  Allah, Allah
Abd.H 200:9 barang2 i.e.  barang.  Barang
Abd.H 104:14 basahlah maksud ‘basahlah’ di sini ialah ‘berhasil’, ‘berjaya’
Abd.H 229:15 baz = sarung pedang
Abd.H 170:2 ‘Beget’ b.y.g.d [sic]
Abd.H 416:15 berama2ramahanlah Mungkin bentuk ini sengaja dipakai.  Bandingkan dengan Hairan3, misalnya.
Abd.H 182:11 berkirim b.r.k.r.y.m
Abd.H 182:11 (berkirim) b.r.k.y.r.y.m
Abd.H 387:10 Commerce Chamber k-w-m-s c-m-b-r
Abd.H 371:5 dalam malam [sic]
Abd.H 137:7 dia2 i.e.  dia.  Dia
Abd.H 395:6 disukakannya lebih jelas:  tiada disukakannya
Abd.H 210:7 ditampalkan d-t-m-p-k-l-n
Abd.H 361:2 F.sy.m ? Phoonsen
Abd.H 277:9 jenal = pintar, bah.  Inggeris:  genial
Abd.H 328:8 kar = peta
Abd.H 61:3 katlum penjuru benteng yang mengajur ke luar
Abd.H 281:9 ke ari2ku k-a-a-r-y-2
Abd.H 260:8 komsomnya = komisinya
Abd.H 105:3 kord k.w.r.d, = kort
Abd.H 380:10 kuda kereta = kereta kuda, terdapat dalam ketiga naskhah
Abd.H 395:15 kuulangi2 kuulangi2
Abd.H 371:6 lautan l.a.t.n
Abd.H 419:17 Leftenan of di Bath l-f-t-n-n a-f d-y b-a-th
Abd.H 386:7 Manmada m-n-m-a-d
Abd.H 181:12 memasukkan m.m.a.s.k.n
Abd.H 119:1 meski yang dimaksudkan ialah ‘mesti’
Abd.H 58:12 “Misirikordia” mi.s°.ri.y° ku.r°.d.y.a
Abd.H 245:4 murakkab m.r.k.f
Abd.H 386:10 Muttu Virabattar m-t-w b-r-f-a-t-r
Abd.H 339:2 [nahu] tercecer di sini;  terdapat dalam ketiga naskhah
Abd.H 363:8 Nobember n-w-m-b-r
Abd.H 199:11 orang2 i.e.  orang;  orang
Abd.H 57:6 Paola s.n.p.w.l.a
Abd.H 412:2 Plenipotentiary p-n-a-p-t-n-sy-r-y
Abd.H 384:9 predio f-r-y-d-y ;  = taman (bah.  Portuguis)
Abd.H 386:7 Purattasi f-r-t-a-s-y
Abd.H 219:5 ringgit besar = dollar
Abd.H 325:9 roh i.e.  rahu
Abd.H 151:7 sahaya2 i.e sahaya.  Sahaya
Abd.H 123:3 sahaya2 i.e.  sahaya. Sahaya
Abd.H 137:9 sahaya2 i.e.  sahaya, sahaya
Abd.H 248:5 sampai ? dimaksudkan ‘sambil’
Abd.H 141:7 sar sa.r°
Abd.H 171:14 [sebab] begini bacaan ketiga naskhah
Abd.H 129:11 seboleh2han ? seboleh2nya
Abd.H 214:10 selalu s-l-l-w, di sini bererti ‘serta merta’, ‘langsung’
Abd.H 156:15 sepandai2ku2tuliskanlah i.e.  sepandai-pandaiku kutiliskanlah
Abd.H 352:11 seruas saruas
Abd.H 412:2 Sesostris s-y-s-t-r-y-s
Abd.H 236:4 suatu2 i.e.  suatu, suatu
Abd.H 79:11 suatu2 i.e.  suatu, suatu
Abd.H 241:3 suatu2 i.e.  suatu, suatu
Abd.H 241:4 tengoklah t.y.ng.w.´.q.l.h
Abd.H 110:14 teratu = penyiksaan (bhs.  Portugis)
Abd.H 150:12 tuan2 i.e.  tuan.  Tuan
Abd.H 283:4 TUI t-y-n-t-w-y
Abd.H 268:13 uang a.w.ng, di tempat lain:  w.ng
Abd.H 347:2 uarangan a-w-r-a-ng-n, = warangan