Surat al-Anbiya
bibliography
text notes
list of words

Text notes


MCP text
 

Anb 512:34 adam Ar.  tidak ada
Anb 186:2 af`alnya artinya:  fi`ilnya, perbuatannya
Anb 386:38 Afarqim ? Afraqim
Anb 400:13 Afraqim A.f.r.q.i.m
Anb 404:16 Afraqim ? Afarqim
Anb 223:5 Aisha ? Aisyah
Anb 664:1 aku akum
Anb 526:21 al-dunya z:y.a, ? d.n.y.a
Anb 695:4 al-kawthar Ar.  air dari syurga
Anb 314:11 Alrayat al-riwayat
Anb 581:34 ali ali-ali
Anb 565:35 `Amaliqah salinan:   Ammalaqah
Anb 566:1 `Amaliqah salinan:   Ammalaqah
Anb 566:2 `Amaliqah salinan:   Ammalaqah
Anb 566:21 `Amaliqah salinan:   Ammalaqah
Anb 314:12 Amat s: Amat Amat
Anb 610:31 apam sekul artinya:  apam dari beras
Anb 592:33 ariya aria
Anb 133:1 `asi Ar.  derhaka, tidak patuh, dsb.
Anb 207:19 astara artinya:  ? ramalan
Anb 134:11 bahagianya artinya:  ? alamat
Anb 309:11 bakhi artinya:  syabas
Anb 151:22 banyak salinan:   banyai
Anb 549:29 bedehan berdaham
Anb 304:16 bercitakan artinya:  menyesal
Anb 160:3 berhukum artinya:  tempat mengambil suatu keputusan
Anb 362:36 berjerut artinya:  mengikat, membelit
Anb 132:22 berjudu berjodoh
Anb 342:5 berkaponlah artinya:  berkampung, berhimpun
Anb 533:33 berpakankan artinya:  berhiaskan
Anb 501:25 bertagur atau:  bertagar
Anb 177:12 bihaus bius
Anb 217:18 bintang binatang [sic]
Anb 205:25 bumi bu-i
Anb 403:35 bumin buni
Anb 629:20 burgho Persian: a horn, trumpet; in text: berghua (passim)
Anb 358:19 ciri sakit, luka
Anb 518:25 darwis artinya:  orang sufi
Anb 215:26 dibaj jenis kain sutera yang murni dari Parsi;
Kamus Dewan has
dibaja, but dibaj is the preferred form.
Anb 386:10 dibeluborkan dibelubukan, artinya:  dilonggokkan
Anb 693:4 dibulangkannya dipulangkannya
Anb 327:38 dibunyikannya artinya:  disembunyikan
Anb 619:25 didapi dihadapi
Anb 150:2 digentus digentas
Anb 322:28 dikesumatkannya kesumat:  Ar.  dendam, kebencian
Anb 481:8 dinyantunkannya artinya:  ditarik
Anb 295:19 diperqawalkannya artinya:  diperkatakan
Anb 399:35 dirham ?, MS:  Ibrahim
Anb 450:15 disumbilkan artinya:  diselitkan
Anb 449:17 diwal artinya:  dinding
Anb 182:28 diwatinyalah. artinya:  disetubuhi
Anb 153:11 duli di sini berarti:  debu atau abu yang melekat pada tapak kaki
Anb 440:8 fakih artinya:  fikah
Anb 581:33 fala sangka f.l.a s.ng.k
Anb 138:38 farasy = faraj
Anb 135:37 fasad. Ar.  kerosakan, korapsi dsb.
Anb 460:11 fasihat fasahat, artinya:  fasih
Anb 500:31 Galut = Jalut
Anb 220:28 gambutnya artinya:  asap tebal
Anb 256:10 gaharu text: ganharu, (passim)
Anb 305:36 gerisik artinya:  sejenis pohon
Anb 573:13 ghazan Ar.  menyerang
Anb 405:22 gu atau:  igu, regu
Anb 610:15 gulam gulma, artinya:  rumput rampai
Anb 578:13 hadratMu hadrat Allah mu
Anb 637:28 halalnya di sini:  Ar.  isterinya
Anb 322:37 hama'il Ar.  alat pembawa
Anb 431:26 hama'il Ar.  alat pembawa
Anb 454:25 Hanif artinya:  orang Islam yang sebenarnya
Anb 234:26 hatiku MS:  hatimu ku
Anb 550:10 hatimun hatimin [mentimun]
Anb 674:7 Hatta h.tt.a
Anb 674:8 Hatta h.tt.a
Anb 674:4 Hawwaz h.ww.z
Anb 674:5 Hawwaz h.ww.z
Anb 474:9 hayyatu ha.yya.tu
Anb 479:8 hilqah artinya:  kelkah
Anb 344:24 `Ibrani artinya:  Yahudi, Hebrew
Anb 150:4 imannya disini berarti:  surat
Anb 138:25 `Iraq gh.i.r.a.q
Anb 566:31 `izzalah Ar.  kekuatan, kejayaan
Anb 342:26 jamal artinya:  cantik
Anb 707:21 Jamasain j.m.s.y.n
Anb 473:29 jambu artinya:  jambu-jambu
Anb 149:28 jamu kadang-kadang bererti:  tamu
Anb 168:18 Januj text: Junuj
Anb 444:32 jiar artinya:  kafir
Anb 310:8 Ka'ab al-kha´ir artinya:  Ka'ab al-Ahbar
Anb 674:11 Kalaman k.l.m.n
Anb 674:12 Kalaman k.l.m.n
Anb 137:27 Kalzum. artinya:  Laut Merah
Anb 499:7 Kalzum artinya:  Laut Merah
Anb 131:10 kamkam tulang pengancing rahang
Anb 383:15 kandi artinya:  sejenis bunga
Anb 228:24 kapang artinya:  pisau
Anb 275:10 karar kharar, artinya:  berkekalan
Anb 684:7 kau aku
Anb 474:29 kaukipaskan artinya:  kaukebaskan
Anb 352:29 kawnun Ar.  menjadi, ? berkelakuan demikian
Anb 178:30 kaz artinya:  sejenis ukuran panjang
Anb 352:27 ke ke [kepada]
Anb 341:28 kemar artinya:  pending
Anb 363:16 kemedikai ? kemendikai, artinya:  tembikai
Anb 530:9 kemi artinya:  kimia
Anb 139:35 kendil artinya:  periuk
Anb 140:8 khalambak kelembak, artinya:  kayu gaharu
Anb 131:29 khali artinya:  sunyi dan kosong
Anb 175:34 khali. artinya:  sunyi
Anb 166:37 khalifah khaliah [sic]
Anb 624:11 kharah khara
Anb 518:25 kharqah artinya:  pakaian, jubah
Anb 126:5 khatan artinya:  cap nubuat
Anb 518:17 khersani khurasani
Anb 145:18 khuldi artinya:  buah dari syurga, dari taman Qarul-khuldi
Anb 501:7 khurdum h:r.d.m
Anb 520:19 khurdum kh.r.d.w.m
Anb 362:20 kimha kimkah, artinya:  jenis sutera yang bertatahkan keemasan
Anb 262:37 kiri artinya:  menyampaikan tawaran
Anb 293:29 korak-karib artinya:  ? kacau
Anb 185:15 kudil artinya:  kudis
Anb 645:20 kumkuma text: kamkuma
Anb 237:29 lumek artinya:  semacam isi durian atau nangka yang menutupi butirnya
Anb 512:35 mahad artinya:  mutlak
Anb 555:21 maksudmu maksummu
Anb 432:16 mancaan artinya:  ? mengecam, ingat
Anb 517:35 maqdum makhdum
Anb 502:16 mardud Ar.  tertolak
Anb 141:32 marjan merjan, artinya:  benda yang harum baunya diperolehi daripada jebat musang
Anb 435:11 mazahib artinya:  orang yang meninggalkan keduniaan
Anb 306:27 mediami mendiami
Anb 361:20 memencahkan artinya:  melaporkan
Anb 703:12 menangkala mengkala
Anb 143:30 mengupai artinya:  memperdaya, menipu-daya
Anb 427:22 menyasah artinya:  menyasap
Anb 428:21 menyintahkan menintahkan
Anb 609:4 merjan Ar.  sejenis manik, batu karang yang terdapat di laut
Anb 192:4 merontok-rontok artinya:  meronta-meronta
Anb 465:2 Midayan-Midayan artinya:  keturunan Medayan (istimewa)
Anb 691:22 minumanmu minumanku
Anb 578:18 mirat m.r.a.t, ? marrat
Anb 135:22 mizan Ar.  timbangan, neraca
Anb 181:25 muhit artinya:  meliputi (semua kejadian Tuhan)
Anb 259:37 mujannik salinan:   majnik
Anb 259:38 mujannik salinan:   majnik
Anb 260:2 mujannik salinan:   majnik
Anb 260:5 mujannik salinan:   majnik
Anb 260:6 mujannik salinan:   majnik
Anb 260:13 mujannik salinan:   majnik
Anb 260:14 mujannik salinan:   majnik
Anb 262:6 mujannik salinan:   majnik
Anb 262:8 mujannik salinan:   majnik
Anb 262:25 mujannik salinan:   majnik
Anb 698:31 munajim salinan:   mujajim;  artinya:  ahli nujum
Anb 456:24 munasiblah artinya:  sesuailah
Anb 126:4 muntaha artinya:  nama pohon kayu di syurga
Anb 592:34 muqaddam Ar.  barisan depan
Anb 160:24 mustafa Ar.  terpilih
Anb 684:1 musyahadah Ar.  penyaksian
Anb 273:9 nagara nakara
Anb 209:26 Namrud diberi nama demikian kerana dia disukai oleh serigala
Anb 555:15 nawu Ar.  pemberian
Anb 130:3 nazar artinya:  nampak
Anb 182:29 nuftahnya artinya:  air sperma, air manik
Anb 472:5 nyerlang nyalang
Anb 636:11 perbolanya artinya:  bohongnya
Anb 304:23 percintaanmu artinya:  sedih
Anb 537:17 perdusi Par.  seorang wanita yang sedang hamil
Anb 595:29 pestuwanya peristiwanya
Anb 245:20 pincik picik
Anb 567:12 pungkal artinya:  ungkal, batu untuk mengasah sesuatu alat
Anb 196:9 qahad Ar.  kemarau, kelaparan yang dahsyat
Anb 615:16 qana'ah Ar.  rasa kepuasan
Anb 465:3 Qidan-Qidan artinya:  keturunan Qidan (istimewa)
Anb 132:16 Qighmiar ? Khimiar, nama suatu kaum Arab
Anb 474:2 rampaknya artinya:  berderet, sejajar
Anb 298:25 ra'na ratna
Anb 149:11 raq artinya:  pakaian sutera, terutama berwarna hijau
Anb 337:32 remang atau:  ghemam, gelap
Anb 437:29 rimba MS:  ramadan
Anb 642:26 rukhamah Ar.  marmar
Anb 374:3 sadaq sadik
Anb 202:11 Sap ? Saf
Anb 694:22 safa Ar.  terletak dengan teratur
Anb 169:9 safar Ar.  tidak beruntung, kesusahan
Anb 152:1 Safi Ar.  terpilih
Anb 578:17 salif s.a.l.f
Anb 608:34 Sana'ah Ar.  bangunan, pekerjaan
Anb 397:24 sani' artinya:  yang menjadikan
Anb 135:23 sawwar Ar.  membentuk
Anb 584:4 sederkala sediakala
Anb 626:19 selumputlah artinya:  hampir menyentuh
Anb 515:37 semata semesta
Anb 330:32 sendi-sendi artinya:  potong-potong
Anb 151:11 sepangkal artinya:  sebatang
Anb 327:25 seperja separja
Anb 647:3 Sia Asia [sic HH]
Anb 429:7 suf salinan:   sufi
Anb 149:11 sundus sundusi, sundusin, artinya:  kain sutera yang hijau bertatahkan emas
Anb 358:35 sungguhkah sungguhkah [lah]
Anb 208:10 suni artinya:  seni
Anb 647:3 syassath sy.a.ssa.th
Anb 405:19 tafawus atau:  tatahus, = memeriksa
Anb 131:31 Tairul-Nasir ? burung Tair ul-Basir, burung legenda yang membawa berita yang mula-mula sekali mengenai Nabi Adam tutun ke dunia
Anb 422:27 tamaan artinya:  tamak
Anb 130:12 Ta'us artinya:  burung merak, nama malaikat, iaitu Jibrail
Anb 366:17 tengeretkan artinya:  tertarik
Anb 350:21 terbentan artinya:  tumbuh
Anb 333:7 tercita artinya:  teringat
Anb 396:8 tertabanglah tertebanglah, artinya:  jatuh, menyebabkan jatuh
Anb 130:34 tibaq artinya:  pelapik, dasar, bertingkat-tingkat
Anb 425:35 tirakas artinya:  tirangga, sejenis burung yang ada cula di atas paruhnya yang besar
Anb 342:18 tongkop artinya:  semacam pancapersada
Anb 126:5 tubi artinya:  nama suatu pohon kayu di dalam syurga
Anb 700:20 tulangnya MS:  tutulangnya
Anb 355:20 `urban artinya:  Arab
Anb 592:34 uria = aria
Anb 176:31 uritanya artinya:  berita
Anb 260:1 utus-utus artinya:  utusan
Anb 325:14 waha waha
Anb 334:6 waqiah atau:  awqiyah, artinya:  jenis timbangan (berat)
Anb 240:29 wasip artinya:  keterangan, gambaran yang bagus
Anb 215:20 ya`kub = yakut
Anb 349:31 ya`kub = yakut
Anb 379:16 ya`kub = yakut
Anb 627:38 ya`kub = yakut
Anb 149:11 zabarjah = zabarjad
Anb 152:7 zabarjah = zabarjad
Anb 215:21 zabarjah = zabarjad
Anb 315:4 zabarjah = zabarjad
Anb 534:3 zabarjah = zabarjad
Anb 610:26 zabarjah = zabarjad
Anb 641:3 zalal Ar.  rendah, hina
Anb 421:30 Zasmatani Z.s.m.t:n.y
Anb 587:12 zira z.y.r.a