Asal Keturunan Raja Barus
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Aceh  .. 76
ada  .. 136
adalah  .. 4
adam  .. 2
adanya  .. 10
adapnya  .. 1
adapun  .. 116
`adat  .. 33
`adatnya  .. 3
adik  .. 2
adikku  .. 1
adiknya  .. 2
adi´ku  .. 1
`Adil  .. 3
adi´nya  .. 2
adi´  .. 2
Agama  .. 7
air  .. 35
Ajung  .. 2
akal  .. 1
`akal  .. 5
akan  .. 72
akhirnya  .. 1
aku  .. 144
akulah  .. 1
alah  .. 1
`Alain  .. 1
`alam  .. 29
Alang-alang  .. 2
alang  .. 55
alat  .. 4
ale´  .. 4
al  .. 17
ali  .. 1
`alim  .. 1
Alkisah  .. 16
Allah  .. 23
amanat  .. 1
aman  .. 2
amanlah  .. 3
Amat  .. 3
ambillah  .. 3
Ambon  .. 1
amo´  .. 1
ampun  .. 6
ampunkan  .. 4
amuk  .. 1
anak-anak  .. 2
anak  .. 82
anakku  .. 3
anaknya  .. 31
ananya  .. 1
andam  .. 10
angkatan  .. 5
angkatannya  .. 4
angkat  .. 2
angkatnya  .. 1
Angkola  .. 1
anjing  .. 1
antara  .. 2
antaranya  .. 31
antarkan  .. 2
Antomas  .. 4
apa-apa  .. 2
apabila  .. 16
apa  .. 21
apalah  .. 1
apiku  .. 1
`Arab  .. 1
arah  .. 1
Asahan  .. 1
asal  .. 4
asap  .. 1
atas  .. 35
atasnya  .. 2
atau  .. 79
aturan  .. 18
awal  .. 3
ayamku  .. 1

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
baba´ik  .. 1
babatang  .. 1
baca  .. 1
bagaimana  .. 37
bagian  .. 1
bagi  .. 1
baginda  .. 8
bagitulah  .. 2
bagitu  .. 48
Bagonjong  .. 6
baharu  .. 2
bahasa  .. 17
bahawa  .. 2
bahawasa  .. 1
bahaya  .. 1
Bahwa  .. 1
baik-baik  .. 8
ba´ik-ba´ik  .. 5
baik  .. 28
baiklah  .. 3
ba´iklah  .. 2
baiknya  .. 1
ba´iknya  .. 1
ba´ik  .. 26
baju  .. 3
Bakara  .. 1
balai  .. 2
balayar  .. 1
Baligi  .. 2
balun  .. 17
Banda  .. 1
Bandahara  .. 1
Bandar  .. 2
banggis  .. 1
bangkuang  .. 1
bangsa  .. 6
bangsanya  .. 5
bangun  .. 12
bangunnya  .. 1
banyak-banyak  .. 2
banyak  .. 35
banyaklah  .. 1
banyaknya  .. 1
banya´  .. 1
bapaku  .. 6
bapa´ku  .. 6
bapanya  .. 20
bapa´nya  .. 20
barale´  .. 2
barampat  .. 2
barang-barang  .. 3
barang-barangnya  .. 1
barang  .. 3
barangkali  .. 7
baraninya  .. 1
barani  .. 4
barantilah  .. 2
baranti  .. 12
baranyut  .. 1
barapa-barapa  .. 1
barapa  .. 1
barapa  .. 67
bara  .. 1
barat  .. 5
baratnya  .. 2
barbinas  .. 1
barempat  .. 1
bareso´  .. 7
Bariang  .. 2
barikan  .. 1
bari  .. 5
baru  .. 9
Barus  .. 116
barutang  .. 2
basuahlah  .. 1
Batak  .. 21
batang  .. 8
Batuah  .. 1
batu-batu  .. 1
batu  .. 32
batul  .. 14
bawah  .. 11
bawa  .. 2
bayar  .. 1
ba´yar  .. 1
bebarapa  .. 2
beberapa  .. 2
Bedamping  .. 1
bedil  .. 7
bediri  .. 3
bedua  .. 2
begaduh  .. 1
begitu  .. 48
begitulah  .. 2
bekepala  .. 2
bekerja  .. 1
belah  .. 7
belakangku  .. 1
belalang  .. 2
Belanda  .. 1
belanja  .. 1
belas  .. 1
belayar  .. 2
belayarlah  .. 1
belum  .. 17
benar  .. 2
Bendahara  .. 64
bengkak  .. 1
bengka´  .. 1
bengkuang  .. 1
beparanglah  .. 1
beparang  .. 5
beradat  .. 1
ber`adat  .. 1
beralat  .. 6
berale´  .. 4
beranakan  .. 1
beranak  .. 34
beranakkan  .. 2
berangkat  .. 3
berangkatlah  .. 2
berangkatla  .. 1
berangkuk  .. 1
berangku´  .. 1
berani  .. 4
beraninya  .. 1
berapa-berapa  .. 1
berapa  .. 68
Berapik  .. 2
Berapi´  .. 2
beratnya  .. 3
berbaik  .. 2
berba´ik  .. 1
berbatang  .. 1
Berbilang  .. 2
berbinas  .. 2
berbulu  .. 1
bercabut  .. 1
Bercalum  .. 1
bercampur  .. 3
bercincin  .. 2
bercuba-cubaan  .. 1
bercuba-cuba´an  .. 1
berdagang  .. 1
berdaging  .. 1
berdamailah  .. 1
Berdaulat  .. 1
Berdinding  .. 1
berdiri  .. 1
Berdugang  .. 1
berempat  .. 3
beresok  .. 8
bergadang  .. 1
bergaduh  .. 1
Bergandang  .. 1
berganti  .. 5
berganti-ganti  .. 2
bergelang  .. 1
bergelar  .. 18
Bergendang  .. 1
Bergonjong  .. 36
berguna  .. 1
berhalus  .. 1
berhanyut  .. 1
berhenti  .. 15
berhentilah  .. 2
Berhujung  .. 1
berhukuman  .. 1
berhutang  .. 2
Beriang  .. 2
beri  .. 5
berikan  .. 1
beripar  .. 1
berisi  .. 1
berjabatan  .. 4
Berjajakan  .. 1
berjalan  .. 64
berjalan-jalan  .. 4
berjalanlah  .. 4
berjambur  .. 1
Berjejakan  .. 1
Berjiai  .. 1
Berjumat  .. 1
berkabun  .. 2
berkalahan  .. 2
berkata  .. 11
berkawin  .. 6
berkebun  .. 2
berkecil  .. 2
berkelahan  .. 2
berkelahi  .. 8
berkelamaan  .. 3
berkelama´an  .. 3
berkenan  .. 1
berkeputusan  .. 1
berkerja  .. 1
Berkhatib  .. 1
berkindang-kindang  .. 1
berkokok  .. 1
berkoko´  .. 1
berkumpul  .. 1
berkutindik  .. 1
berkutindi´  .. 1
berlain  .. 1
berlaku  .. 1
Berlape´  .. 1
Berlapik  .. 1
berlawanan  .. 1
berlawan  .. 1
berlayar  .. 1
berlimau  .. 2
bermalam  .. 1
bermula  .. 12
bernama  .. 107
berniaga-berniaga  .. 1
berniaga  .. 1
berniatlah  .. 1
beroleh  .. 12
berpakat  .. 3
berparang  .. 10
berpasan  .. 1
berperang  .. 15
berperanglah  .. 1
berpesan  .. 1
berpikir  .. 5
berpindah  .. 15
berpulang  .. 1
ber  .. 1
bersabda  .. 1
bersahabat  .. 1
bersaksi  .. 1
bersama  .. 3
bersama-sama  .. 4
bersangkut  .. 1
bersaudara  .. 5
bersebuah  .. 1
bersebuahlah  .. 1
berselisih  .. 3
bersembuni  .. 3
bersembunyi  .. 3
bersendi  .. 2
bersengketa  .. 1
bersengketo  .. 1
bersepakat  .. 8
bersepakatlah  .. 1
berserak  .. 2
berserak-serak  .. 1
bersera´  .. 2
bersera´-sera´  .. 1
Bersesandang  .. 1
Bersisandang  .. 1
bersua  .. 6
bersuka-sukaanlah  .. 1
bersuka-suka´anlah  .. 1
bersuka-suka´anla  .. 1
bersumpah  .. 8
bersumpahlah  .. 1
bersungguh-sungguh  .. 1
bersusuk  .. 1
bersusu´  .. 1
bertahtah  .. 1
bertakhta  .. 1
bertambah  .. 1
bertambah-tambah  .. 1
bertanam-tanaman  .. 1
bertanam-tanam  .. 2
bertanda  .. 1
bertanya  .. 10
bertempat  .. 2
Bertempung  .. 1
bertemu  .. 10
bertemulah  .. 4
bertengkar  .. 1
bertentu  .. 1
Bertuah  .. 1
bertunggu  .. 1
bertutub  .. 1
bertutup  .. 1
berubah  .. 6
berwakil  .. 3
besar  .. 9
besualah  .. 1
betul  .. 16
biar  .. 2
biarlah  .. 4
bicara  .. 14
bikin  .. 29
bikinlah  .. 1
bilal  .. 3
bilang  .. 4
bimbang  .. 5
binasa  .. 1
binatang  .. 11
bingung  .. 2
bini  .. 1
bininya  .. 3
Bintang  .. 1
Binuang  .. 4
bisa  .. 3
biso  .. 2
boleh  .. 95
bongbong  .. 1
Bongsu  .. 22
buah  .. 10
buahnya  .. 7
buang  .. 4
buat  .. 1
budak  .. 3
buda´  .. 2
Bugis  .. 2
buka  .. 2
bukan  .. 11
bukit  .. 11
bulan  .. 4
Buma-buma  .. 1
bunga  .. 5
bungkus  .. 1
buni-bunian  .. 3
buninya  .. 1
buni  .. 1
bunuh  .. 9
bunuhlah  .. 1
bunyi-bunyian  .. 3
bunyi  .. 1
bunyinya  .. 1
buruk  .. 4
buru´  .. 4
Bus  .. 2
busuk  .. 5
busu´  .. 5
B.w  .. 1

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
campuri  .. 1
canang  .. 1
carana  .. 1
cari  .. 3
caritara  .. 1
carita  .. 3
Catera  .. 1
celaka  .. 1
cendaia  .. 1
Cenundang  .. 1
cerana  .. 1
cerdiknya  .. 1
cerita  .. 3
ceritera  .. 1
cetera  .. 1
Ceti  .. 5
cincin  .. 1
cindai  .. 4
coba  .. 8
coba´  .. 1
condong  .. 1
coreng  .. 1
cuba  .. 2
cubo´  .. 1
cucu  .. 2
cucuku  .. 1
cuma  .. 3
curi  .. 1

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
dada  .. 1
dadanya  .. 1
Daeng  .. 2
Da´eng  .. 1
dagang  .. 1
Dahiri  .. 3
dahulu-dahulu  .. 6
dahulu-dahulunya  .. 2
dahulu  .. 23
Daing  .. 1
Dairi  .. 3
dakat  .. 4
daku  .. 1
dalam  .. 297
dalamnya  .. 2
damai  .. 1
damping  .. 1
dan  .. 322
dangan  .. 218
dangar  .. 1
dapat  .. 28
darat  .. 6
dari  .. 182
daripada  .. 54
datang  .. 47
datanglah  .. 16
datangnya  .. 2
Datuk  .. 3
Datu  .. 1
Datu´  .. 2
daulat  .. 16
dayang-dayang  .. 3
dekat  .. 7
Deli  .. 1
Demi  .. 1
demikian  .. 21
denda  .. 13
dengan  .. 218
destar  .. 2
detar  .. 2
Dewa  .. 1
dia  .. 161
dialah  .. 1
diambil  .. 3
diambilnya  .. 1
diam-diam  .. 3
diam  .. 16
diami  .. 2
diamnya  .. 1
diampunkan  .. 2
diangkat  .. 10
diangkatnya  .. 3
dianya  .. 15
diarahkannya  .. 1
diat  .. 8
diaturkan  .. 1
dibagi  .. 2
dibagikan  .. 1
dibaginya  .. 2
dibahagi  .. 1
dibaharui  .. 1
dibarantikan  .. 1
dibarinya  .. 9
dibari  .. 3
dibaritahunya  .. 2
dibawa  .. 1
dibawanya  .. 11
dibawa´nya  .. 10
dibayar  .. 3
dibayarnya  .. 1
diba´yarnya  .. 1
dibeparang  .. 1
dibeperang  .. 1
diberhentikan  .. 1
diberi  .. 5
diberinya  .. 9
diberitahunya  .. 2
dibikin  .. 11
dibikinnya  .. 2
dibuang  .. 2
dibuangnya  .. 1
dibungkusnya  .. 1
dibunuh  .. 8
dibunuhnya  .. 5
dicari  .. 1
dicaritakannya  .. 1
diceritakannya  .. 1
dicobanya  .. 1
dicurinya  .. 1
didangar  .. 2
didapatinya  .. 2
didengar  .. 2
di  .. 353
difitnahkan  .. 1
diganti  .. 3
diguling-gulingnya  .. 1
diharap  .. 1
dihikayatkan  .. 1
dihiliri  .. 1
dihitung  .. 2
dihormati  .. 1
dihuni  .. 1
diinja´-inja´nya  .. 1
diinjak-injaknya  .. 1
diitung  .. 2
dijadikan  .. 3
dijaga  .. 1
dijalan  .. 1
dijatuhkan  .. 1
dijemput  .. 1
dikamu  .. 1
dikasi  .. 4
dikatakannya  .. 1
dikawinkan  .. 1
dikawinkannya  .. 1
dikecuh  .. 1
dikehendakinya  .. 1
dikhabarkan  .. 1
dikhabarkannya  .. 4
dikirimnya  .. 1
dikumpulnya  .. 1
dikurniaikannya  .. 1
dikurniainya  .. 1
dikurnia´inya  .. 1
dikurniakannya  .. 1
dikurnianya  .. 1
dilakukan  .. 4
dilakukannya  .. 1
dilanggarnya  .. 2
dilapaskan  .. 1
dilarangnya  .. 1
dilepaskan  .. 1
dilihat  .. 2
dilihatnya  .. 2
dilukai  .. 1
dimakan  .. 1
dimasuki  .. 1
dimasyhurkan  .. 2
diminumnya  .. 2
dimulai  .. 2
dimungkiri  .. 1
dinamai  .. 3
dinamainya  .. 5
dinama´i  .. 1
dinantinya  .. 1
dindingkan  .. 1
dipakai  .. 8
dipancangkannya  .. 1
dipanggilnya  .. 1
diparangilah  .. 1
diparang  .. 4
dipasah  .. 1
dipasangkan  .. 1
dipasebuahkan  .. 2
dipegang  .. 2
dipegangkannya  .. 1
dipegangnya  .. 2
diperang  .. 4
diperangilah  .. 1
diperiksa  .. 3
diperiksanya  .. 1
diperintah  .. 1
diperjawat  .. 1
diperlakukan  .. 1
diperma`alumkannya  .. 1
dipermaklumkannya  .. 1
dipersebutkan  .. 4
dipersembahkan  .. 2
dipersembahkannya  .. 1
Dipertuan  .. 1
dipesabuahkan  .. 2
dipohonkan  .. 1
dipotong  .. 2
diputu´  .. 1
diputus  .. 1
diraja  .. 1
direlainya  .. 1
direza´inya  .. 1
diri  .. 1
dirinya  .. 4
disalahnya  .. 1
disamunnya  .. 1
disangka  .. 1
disembunikan  .. 1
disembunyikan  .. 1
disengaja  .. 2
disengajanya  .. 1
disenghajanya  .. 1
disenghaja  .. 1
disepaknya  .. 1
disepa´nya  .. 1
disudahkannya  .. 1
disumpah  .. 1
disuruh  .. 6
disuruhnya  .. 6
ditahan  .. 1
ditambahi  .. 1
ditanamnya  .. 4
ditanggungkan  .. 1
ditanya  .. 3
ditanyainya  .. 1
ditarima  .. 1
ditawan  .. 1
diteli´  .. 1
ditengah  .. 1
ditentu  .. 1
ditentukan  .. 10
ditentukannya  .. 1
diterima  .. 4
diterimakannya  .. 1
diterimanya  .. 2
ditetapkan  .. 1
ditilik  .. 1
ditimbang  .. 1
ditimbangnya  .. 1
ditimbulkan  .. 1
ditinggalkannya  .. 3
ditolak  .. 2
ditolong  .. 1
ditunggui  .. 1
dituruknya  .. 1
diturutnya  .. 1
ditutubnya  .. 1
ditutupnya  .. 1
diubahinya  .. 1
diulang  .. 1
Dolok  .. 3
Dolo´  .. 3
dua  .. 21
Duan  .. 6
dubalang  .. 9
dubalangnya  .. 4
duduk  .. 8
duduki  .. 2
dudu´  .. 1
dukun  .. 2
duli  .. 1
dusta  .. 1
dusun  .. 6
dusunnya  .. 1

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Elok  .. 2
Elo´  .. 2
emas  .. 7
empat  .. 13
enam  .. 1
engkau  .. 7
erti  .. 1
ertinya  .. 1

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Fasal  .. 5

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Gabah-gabah  .. 1
gadanglah  .. 1
gadang  .. 26
gagah  .. 1
gaji  .. 2
gambaran  .. 1
Gambo-gambo  .. 2
Garagasi  .. 2
Garigis  .. 18
garim  .. 6
gedang  .. 26
gedung  .. 1
Gelangang  .. 1
Gelanggang  .. 1
gelaran  .. 2
gelar  .. 4
gelarnya  .. 2
gelas  .. 2
Gema  .. 1
Gemat  .. 1
Gergasi  .. 2
Gerigis  .. 1
gila  .. 1
Ginjang  .. 2
giring  .. 1
Gonting  .. 3
Guguk  .. 6
Gugu´  .. 5
Gulgul  .. 6
guna  .. 2
gunanya  .. 1
gundiknya  .. 1
Gunting  .. 3
gunung  .. 2
Guru  .. 8
Guting  .. 3

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
habis  .. 17
Hai  .. 9
hairan  .. 1
Hakim  .. 3
halai  .. 2
halaman  .. 1
halim-halim  .. 1
halnya  .. 2
hamba  .. 1
hamil  .. 1
hampir  .. 3
handam  .. 10
hantarkan  .. 2
Hantu  .. 3
hanyut  .. 2
harap  .. 1
harga  .. 2
harganya  .. 2
hari  .. 30
hari-hari  .. 3
harinya  .. 3
harta  .. 1
Harus  .. 1
hati  .. 7
hatiku  .. 1
hatinya  .. 4
Hatta  .. 13
hayat  .. 1
helai  .. 2
hendak  .. 4
hendaknya  .. 5
henda´  .. 1
hibanya  .. 1
hibonya  .. 1
Hidayat  .. 4
hidup  .. 8
hidupnya  .. 2
hijrah  .. 12
hikmat  .. 1
hilang  .. 3
hilanglah  .. 1
hilir  .. 12
Himpun  .. 1
Hindu  .. 4
hinggaan  .. 1
hingga  .. 3
hinggakan  .. 2
hinggan  .. 1
hingganya  .. 2
hitam  .. 4
hitung  .. 1
H.m  .. 1
hormat  .. 10
hujung  .. 17
hukuman  .. 4
hukumannya  .. 2
hukum  .. 1
hukumnya  .. 1
hulubalang  .. 13
hulu  .. 1
Huta  .. 2
hutan  .. 4
hutang  .. 1

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
ia  .. 3
iaitu  .. 2
ia´itu  .. 2
ialah  .. 14
Ibadat  .. 2
Ibrahim  .. 126
ibunya  .. 2
ikan  .. 9
ikat  .. 1
ikut  .. 3
`ilmu  .. 1
imam  .. 4
ingat  .. 3
ingatnya  .. 1
ingkar  .. 1
ini  .. 44
injak  .. 1
inja´  .. 1
intan  .. 6
ipar  .. 1
Ipin  .. 2
isi  .. 4
Islam  .. 10
istrinya  .. 3
itu  .. 783
itulah  .. 2
itung  .. 1
izin  .. 9

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
jabatan  .. 4
jabatannya  .. 2
jadi  .. 85
jaga  .. 1
jahat  .. 3
jahil  .. 1
jalan  .. 13
jalannya  .. 1
jambar  .. 4
Jambur  .. 2
jamuan  .. 1
jangan  .. 12
Janggi  .. 1
Janggut  .. 2
jangkaunya  .. 1
janjian  .. 1
jatuhnya  .. 1
jauh  .. 1
jawab  .. 1
Jawa  .. 4
jawi  .. 1
Jembur  .. 1
Jenggi  .. 1
jengkaunya  .. 1
jenis  .. 1
jika  .. 1
jikalau  .. 40
Jongi  .. 1
jua  .. 10
Jua-jua  .. 2
jualah  .. 1
juga  .. 122
jujungan  .. 1
jumlah  .. 1
junjungan  .. 1
junjung  .. 1
justa  .. 1

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
kaampatnya  .. 2
kaampat  .. 9
kabanyakan  .. 1
kabun  .. 1
Kadir  .. 4
kafan  .. 1
kain  .. 16
kakar  .. 1
kakerasan  .. 1
kaki  .. 4
kakinya  .. 2
kako´  .. 1
kakuk  .. 1
kala  .. 2
kalam  .. 2
kalau  .. 48
kali  .. 12
kamanurutkannya  .. 1
kamar  .. 2
kambing  .. 3
kami  .. 48
kampung  .. 125
kampungku  .. 1
kampungnya  .. 15
kamu  .. 37
Kana´ikkan  .. 2
kanan  .. 9
kandung  .. 1
kapal  .. 19
kapan  .. 1
kapitan  .. 5
kapur  .. 1
karam  .. 2
karena  .. 46
ka  .. 186
kasi  .. 28
kasih  .. 1
kasusahan  .. 1
kata  .. 27
katakan  .. 4
kataku  .. 1
katanya  .. 82
katurunan  .. 1
kautangan  .. 1
kawan  .. 1
Kaya  .. 12
kaya-kaya  .. 2
kayu  .. 6
kebaikan  .. 3
keba´ikan  .. 2
kebai´kan  .. 1
kebanyakan  .. 2
kebesaran  .. 32
kebesarannya  .. 4
kebesar  .. 2
kebiaran  .. 1
kebun  .. 1
kecil  .. 23
kecil-kecil  .. 4
kecilnya  .. 1
kecuh  .. 1
kedapatan  .. 2
kediaman  .. 1
kedua  .. 25
keduanya  .. 6
kedudukannya  .. 1
keduduki  .. 1
keduki  .. 1
keempat  .. 9
keempatnya  .. 2
ke  .. 201
kegadangannya  .. 1
kegedangannya  .. 1
kehidupan  .. 1
kehutangan  .. 1
kejahatan  .. 3
kejahatannya  .. 1
kekar  .. 2
kekerasan  .. 3
kelakuannya  .. 1
kelihatan  .. 2
kelima  .. 2
Keling  .. 3
keluar  .. 6
keluari  .. 2
keluarlah  .. 2
kematian  .. 2
kembali  .. 57
kembalikan  .. 1
kembalilah  .. 4
kemenurutkannya  .. 1
kemudian  .. 75
kenai  .. 6
Kenaikkan  .. 2
kenal  .. 3
kenduri  .. 5
kenyataannya  .. 1
kenyata´annya  .. 1
kepada  .. 192
kepadaku  .. 4
kepadanya  .. 15
kepala  .. 32
kepala-kepala  .. 1
kepalanya  .. 8
keputusan  .. 1
kerajaan  .. 1
keraja´an  .. 1
kerbau  .. 8
Kerinci  .. 1
keringlah  .. 1
Kesaktian  .. 4
kesalahan  .. 3
kesaran  .. 1
kesukaran  .. 2
kesusahan  .. 1
Kesyari  .. 7
keterangan  .. 3
keterangannya  .. 2
ketiga  .. 10
ketiganya  .. 8
ketika  .. 10
Ketupangan  .. 1
keturunan  .. 2
keturunannya  .. 1
khabar  .. 4
khabarkan  .. 1
khadi  .. 1
khatib  .. 4
kipas  .. 1
kira  .. 3
kira-kira  .. 2
kiranya  .. 14
kiri  .. 10
kirim  .. 3
kisah  .. 16
kitab  .. 2
kita  .. 27
komandur  .. 1
kompeni  .. 28
Korinci  .. 1
Korlang  .. 4
kosong  .. 1
kota  .. 17
kotor  .. 3
kuala  .. 21
kualanya  .. 1
kuasa  .. 16
kuat  .. 1
Kubu  .. 2
kuda  .. 4
kuda-kuda  .. 2
kudanya  .. 3
kuliling  .. 1
kulit  .. 2
kumpul  .. 1
Kundang  .. 1
kuning  .. 7
kunit  .. 1
kunyit  .. 5
kura-kura  .. 1
kurang  .. 4
kurnia  .. 2
kuro-kuro  .. 1
ku  .. 1

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
la`anat  .. 1
labih  .. 12
Labu  .. 1
labuhan  .. 1
ladang  .. 3
lagi  .. 58
Lagundi  .. 6
Lahi  .. 1
lahir  .. 3
lain  .. 26
lain-lain  .. 7
lain-lainnya  .. 2
la´in  .. 1
laki-laki  .. 46
lakinya  .. 2
laknat  .. 1
lakukannya  .. 1
lakunya  .. 1
lalu  .. 13
lama  .. 34
lamalah  .. 33
lama-lama  .. 2
lamanya  .. 45
lamusih  .. 1
lantas  .. 12
lapar  .. 1
laparnya  .. 1
lapas  .. 1
Lapik  .. 1
Lapi´  .. 1
larangan  .. 10
larang  .. 1
lari  .. 11
larilah  .. 2
lasykarnya  .. 1
latus  .. 1
laut  .. 16
lawan  .. 1
lebih  .. 12
Legundi  .. 6
Lela  .. 2
Lembak  .. 13
lemusir  .. 1
lengannya  .. 1
lepas  .. 2
lesykarnya  .. 1
letus  .. 1
lidahnya  .. 1
lihat  .. 10
lihati  .. 1
lima  .. 3
Limba´  .. 13
Limbong  .. 4
lingkaran  .. 4
Loba  .. 18
Lobo  .. 18
luak  .. 4
luar  .. 5
lua´  .. 4
luka  .. 5
luluk  .. 3
lulu´  .. 3
Lumban  .. 4
lupa  .. 1
lurus  .. 1
lusa  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
ma`aflah  .. 1
maangkat  .. 1
maaturkan  .. 1
Maco  .. 4
Macu  .. 4
madam  .. 5
Mage´  .. 1
maha  .. 1
mahalahkan  .. 1
mahamulia  .. 1
mahangkat  .. 1
mahara  .. 2
Maharaja  .. 22
mahar  .. 2
mahu  .. 52
Ma´in  .. 16
Main  .. 9
majelis  .. 3
maka  .. 439
makai  .. 1
makanan  .. 1
makanannya  .. 1
makan  .. 9
makannya  .. 1
mak  .. 2
maksud  .. 2
maksudnya  .. 1
maksut  .. 1
malah  .. 5
malam  .. 6
mala  .. 1
Mali  .. 1
Mali-mali  .. 1
maluka´i  .. 1
mamak  .. 6
mamakku  .. 3
mama´ku  .. 2
mama´  .. 6
mambay´ar  .. 1
mamunuh  .. 2
mamutuskan  .. 1
mana  .. 18
mana-mana  .. 3
Manan  .. 6
manang  .. 1
Mancang  .. 1
Mandahailing  .. 1
Mandailing  .. 1
mandi  .. 2
Manga  .. 2
Mangaraja  .. 2
manggis  .. 1
mangku  .. 1
manili´  .. 1
manolong  .. 1
manonsong  .. 1
Manuk-manuk  .. 2
Manu´-manu´  .. 2
manuruti  .. 2
manurutkanku  .. 1
manurutkannya  .. 1
manurutkan  .. 1
manurut  .. 11
manusia  .. 1
manyunatkan  .. 1
marah  .. 7
marahnya  .. 2
Marah  .. 102
marapulai  .. 2
marawah  .. 2
Mardinda  .. 2
mari  .. 14
marilah  .. 1
Marsakot  .. 8
ma´  .. 2
masa  .. 54
Masiang  .. 2
masing  .. 3
masing-masing  .. 12
masiu  .. 1
masuk  .. 29
masu´  .. 27
masyhur  .. 1
masyhurnya  .. 1
mata  .. 1
matahari  .. 3
mati  .. 63
matilah  .. 2
Matiti  .. 1
mayatnya  .. 1
mecaratu  .. 1
meceratuk  .. 1
Mega´  .. 1
megang  .. 1
megat  .. 3
megat-megat  .. 1
megi´-megi´  .. 1
Megi´  .. 1
mehabisi  .. 1
Melaboh  .. 21
Melabuh  .. 21
melainkan  .. 48
melakukan  .. 4
melakukannya  .. 1
melanggar  .. 1
melapaskannya  .. 1
melapaskan  .. 2
melapas  .. 1
melarang  .. 1
melarangkan  .. 1
melaut-laut  .. 1
melawan  .. 14
Melayu  .. 6
melepas  .. 1
melepaskan  .. 2
melepaskannya  .. 1
melihat  .. 10
melihati  .. 3
melihat-lihat  .. 1
melukai  .. 1
memakai  .. 13
Memalu  .. 1
memanggil  .. 3
memarangi  .. 2
memarang  .. 4
memarintahkan  .. 2
membahagi  .. 1
membalinya  .. 1
membanarkan  .. 1
membantu  .. 1
membari  .. 14
membaritahu  .. 4
membayar  .. 4
membay´ar  .. 1
membelinya  .. 1
membenarkan  .. 1
memberi  .. 18
memberitahu  .. 4
membicarakannya  .. 1
membikin  .. 46
membunuh  .. 4
memegang  .. 21
memegangkan  .. 1
memenggal  .. 1
memerang  .. 4
memerangi  .. 2
memeriksa  .. 1
memerintah  .. 2
memerintahkan  .. 2
memindahkan  .. 1
memohonlah  .. 1
memotong  .. 5
mempelai  .. 2
mempunyai  .. 3
mempunya´i  .. 2
memunuh  .. 9
Memunya´i  .. 1
memutuskan  .. 2
menaikkan  .. 1
mena´ikkan  .. 1
Menan  .. 15
menang  .. 5
menanggung  .. 1
menangis  .. 4
menangis-nangis  .. 2
menantu  .. 1
menantuku  .. 2
menantunya  .. 2
menarima  .. 14
Menawar  .. 3
menayai-nayai  .. 1
mencampuri  .. 1
mencari  .. 19
mencarinya  .. 1
mencuri  .. 3
mendaga  .. 3
mendangarlah  .. 1
mendangar  .. 7
mendapat  .. 5
mendapatkan  .. 6
mendengar  .. 7
mendengarlah  .. 1
mendera  .. 1
mendo`a  .. 1
mendugang  .. 3
menempuh  .. 1
menentu  .. 1
menerangkan  .. 1
menerima  .. 14
mengabarkan  .. 2
mengadap  .. 3
mengadu  .. 8
mengadulah  .. 1
mengaku  .. 3
mengalahkan  .. 1
mengambil  .. 1
mengambilkan  .. 1
mengamo´  .. 1
mengamuk  .. 1
mengangkat  .. 2
menganiayai-nganiayai  .. 1
mengapa  .. 8
mengarjakannya  .. 1
mengarjakan  .. 4
mengasi  .. 2
mengatakan  .. 1
mengaturkan  .. 1
mengawinkan  .. 1
mengerjakan  .. 4
mengerjakannya  .. 1
mengerti  .. 2
mengganggu  .. 1
menghadap  .. 2
menghadapi  .. 1
menghendaki  .. 2
menghendakkan  .. 1
mengikut  .. 3
mengingat  .. 1
mengkhabarkan  .. 2
menilik  .. 1
Meniteh  .. 1
Menitih  .. 1
menjadi  .. 51
menjadikan  .. 2
menjadilah  .. 1
menjaga  .. 3
menjawab  .. 37
menjelas  .. 1
menjemput  .. 5
menjemputnya  .. 1
menjengo´  .. 2
menjenguk  .. 2
menjujung  .. 1
menjunjung  .. 1
menolong  .. 4
menteri  .. 6
menterinya  .. 4
menuju  .. 3
Menurun  .. 1
menurut  .. 12
menuruti  .. 2
menurutkan  .. 1
menurutkanku  .. 1
menurutkannya  .. 1
menyahut  .. 8
menyamun  .. 3
menyembah  .. 1
menyesal  .. 1
menyongsong  .. 1
menyudahkan  .. 1
menyunatkan  .. 1
menyuruh  .. 1
menyuruhkan  .. 1
merah  .. 105
merajok  .. 2
merajuk  .. 2
meramu  .. 1
merawal  .. 2
mereka  .. 13
meriam  .. 2
mertua  .. 1
mertuanya  .. 1
mertuhanya  .. 1
mesiu  .. 1
Mesjid  .. 1
meski  .. 2
meskipun  .. 7
mesti  .. 7
minta  .. 19
minum  .. 5
minun  .. 1
minyak  .. 4
Mirhim  .. 2
moyangnya  .. 1
Mualana  .. 1
Mualif  .. 4
muara  .. 4
muda  .. 11
mudi´  .. 2
mudik  .. 18
mudiknya  .. 1
Mudin  .. 1
mudi´nya  .. 1
mudi  .. 2
mudi´  .. 14
Muhammad  .. 4
mu´´in  .. 1
muka  .. 1
mula  .. 6
Mulahar  .. 1
mulai  .. 1
mula-mula  .. 1
mulia  .. 1
Munawar  .. 1
Mundam  .. 1
mundamnya  .. 1
mungkin  .. 1
mungkir  .. 5
mura  .. 1
murah  .. 1
murka  .. 1
mu  .. 1
musuh  .. 1

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Nabi  .. 3
naci´  .. 1
nacik  .. 1
Nagudang  .. 1
naikan  .. 1
na´ikan  .. 1
naik  .. 7
na´ik  .. 6
Nalu  .. 1
nama  .. 15
namakan  .. 1
nama-nama  .. 1
namanya  .. 7
Namora  .. 37
nan  .. 29
Nango  .. 4
Nangu  .. 4
nanti  .. 10
nasi  .. 5
negeri  .. 114
negeriku  .. 1
negerinya  .. 7
nenek  .. 3
neneknya  .. 2
nene´nya  .. 2
nene´  .. 1
Nias  .. 1
nikah  .. 1
Nira  .. 1
niscaya  .. 3
nobat  .. 6

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Obo  .. 1
Oboh  .. 1
Olanda  .. 13
oleh  .. 9
olehnya  .. 7
onan  .. 1
onda  .. 1
ondak  .. 1
orang  .. 321
oranglah  .. 3
orangnya  .. 1

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
pada  .. 264
padan  .. 1
padang  .. 10
padanya  .. 6
padi  .. 2
Pagar  .. 2
pagi  .. 2
paginya  .. 2
Pahit  .. 1
pakaian  .. 8
pakai  .. 9
pak  .. 4
palang  .. 1
Palembang  .. 1
pampasan  .. 1
pampas  .. 5
pamunuh  .. 2
Panai  .. 4
pancuran  .. 1
Pancur  .. 8
Pangan  .. 3
panggil  .. 6
Pangkai  .. 1
pangkat  .. 12
pangkatnya  .. 1
panglima  .. 7
panglimanya  .. 1
Pangsu  .. 18
Pangsur  .. 9
Pang´su  .. 1
panjang  .. 3
Pansur  .. 9
panuh  .. 2
panyuruhan  .. 1
parang  .. 20
parara´kan  .. 1
Pararakan  .. 1
Pardoksi  .. 1
Pardoksi  .. 53
Pardosi  .. 54
pare´  .. 1
parit  .. 1
Parsoluhan  .. 1
pa´  .. 4
Pasah  .. 1
pasal  .. 2
pasang  .. 7
Pasaribu  .. 11
pasir  .. 1
pasisir  .. 1
Patu  .. 2
patut  .. 5
patutnya  .. 1
payah  .. 4
Payung  .. 8
pecah  .. 1
pecahlah  .. 2
pedang  .. 2
peduli  .. 1
pegangannya  .. 1
pegawai  .. 3
pegedungan  .. 1
pekayu  .. 1
pekerjaan  .. 20
pekerjaannya  .. 1
pekerja´annya  .. 1
pekerja´an  .. 20
pekuburan  .. 1
pemanggil  .. 1
pemangku  .. 4
pemangkunya  .. 2
pembunuh  .. 3
Penagin  .. 4
pendangaran  .. 1
pendek  .. 1
pendengaran  .. 1
pende´  .. 1
pengaduan  .. 2
penggal  .. 1
penghadapan  .. 1
penghulubalang  .. 4
penghulubelang  .. 1
penghulu  .. 31
penghulunya  .. 8
penginang  .. 3
penginangnya  .. 1
Pengiringan  .. 1
pengjur  .. 1
penglihatan  .. 1
pengulubalang  .. 1
pengulubelang  .. 2
peninggal  .. 1
penjalangannya  .. 1
penjelangannya  .. 1
penuh  .. 3
penyakit  .. 2
penyuruhan  .. 1
peparangan  .. 1
peperangan  .. 1
perahu  .. 5
perang  .. 20
perarakan  .. 4
perbatasan  .. 4
Perca  .. 1
percaya  .. 2
perdulikan  .. 1
perempuan  .. 35
perempuanku  .. 3
perempuannya  .. 9
pergi  .. 20
pergilah  .. 4
periksa  .. 1
perintah  .. 11
perintahnya  .. 2
perjalanan  .. 1
perjamuan  .. 3
perjanjian  .. 14
perjanjianku  .. 1
perkara  .. 21
perkaranya  .. 3
perkataan  .. 28
perkata´an  .. 28
perkerjaan  .. 5
perkerjaannya  .. 1
perkerja´annya  .. 1
perkerja´an  .. 5
perlakukan  .. 1
permintaan  .. 16
perminta´an  .. 9
pernah  .. 1
persebuahan  .. 1
persembahan  .. 5
persembahnya  .. 1
persen  .. 1
pertama  .. 4
pertuha  .. 1
pesisir  .. 1
piara  .. 1
Pigembar  .. 2
pihak  .. 1
pihaknya  .. 6
pikiran  .. 11
pikirannya  .. 4
pikir  .. 2
pilih  .. 2
pincuran  .. 1
pindah  .. 1
pinggang  .. 1
Pintu  .. 8
pisang  .. 3
pisau  .. 3
Pohan  .. 2
Pohon  .. 1
pohonnya  .. 1
Poncan  .. 3
potong  .. 4
puasa  .. 3
Pucaro  .. 6
pucuk  .. 1
pucu´  .. 1
pula  .. 117
pulalah  .. 1
pulang  .. 9
pulau  .. 12
puluh  .. 1
pun  .. 95
punya  .. 91
Purba  .. 52
pusaka  .. 12
Putri  .. 2
Putul  .. 1
putusan  .. 1
putus  .. 3
putuskan  .. 1

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
racun  .. 1
Rahmat  .. 1
Rahmatullah  .. 1
raja  .. 371
rajanya  .. 7
raja-raja  .. 4
rakit  .. 3
rakyat  .. 1
ramai  .. 6
ramailah  .. 1
Rambai  .. 8
rambai-rambai  .. 1
Rambe  .. 1
rantau  .. 4
rapat  .. 2
rasa  .. 6
rasanya  .. 2
Rastia  .. 2
Rasua  .. 1
rata  .. 1
ratapan  .. 1
ratap  .. 1
ratib  .. 1
Rawa  .. 1
raya  .. 2
ra`yat  .. 8
ra`yatku  .. 1
ra`yatnya  .. 10
Ria  .. 9
rimba  .. 13
rimbo  .. 13
ringgit  .. 16
Ringin  .. 1
risau  .. 1
ruang  .. 1
rugi  .. 1
rumah  .. 12
rumahku  .. 1
rumahnya  .. 1
Runtoh  .. 1
Runtuh  .. 1
rupa  .. 7
rupanya  .. 8
rupiah  .. 1
rusa  .. 12
rusak  .. 2
ruso´  .. 12
rusuh  .. 1
Ruyung  .. 2

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
Sabatangan  .. 1
Sabungan  .. 1
sa  .. 1
sahabat  .. 4
Sailan  .. 10
saja  .. 33
sakit  .. 1
sakitku  .. 2
sakitlah  .. 1
salahannya  .. 1
salah  .. 4
salahnya  .. 3
salapan  .. 1
salasilah  .. 1
salasilahi  .. 1
salinannya  .. 1
salin  .. 5
salinnya  .. 2
saluran  .. 1
sama  .. 25
samalah  .. 1
sama-sama  .. 18
sampai  .. 79
sampailah  .. 9
sampangan  .. 1
samping  .. 1
samun  .. 1
sana  .. 84
sanalah  .. 1
sananya  .. 1
sangat  .. 5
Sanggul  .. 2
sangka  .. 2
sangketo  .. 2
saorang  .. 5
Sapurbah  .. 52
sarakata  .. 1
Sarakatah  .. 1
sarawal  .. 2
sardadu  .. 2
saribu  .. 1
Sari  .. 2
sarung  .. 4
sasungguhnya  .. 4
satu  .. 121
satulah  .. 1
satu-satu  .. 2
saudara  .. 5
saudaraku  .. 2
saudaranya  .. 16
sawah  .. 9
saya  .. 18
Sayid  .. 3
sebab  .. 97
sebabnya  .. 3
sebalun  .. 1
Sebatangan  .. 1
sebatulnya  .. 1
sebelah  .. 20
sebelahnya  .. 1
sebelum  .. 1
sebentar  .. 1
seberang  .. 4
sebetulnya  .. 1
sebuah  .. 1
sebua  .. 1
sebut  .. 1
sedang  .. 1
sedikit  .. 8
segala  .. 54
sehari  .. 1
sehari-hari  .. 2
sehinggaan  .. 3
sehingga  .. 8
sehinggakan  .. 2
sehinggan  .. 3
sehingganya  .. 1
sekalian  .. 25
sekaliannya  .. 1
sekali  .. 6
sekali-kali  .. 2
sekalipun  .. 3
sekali-sekali  .. 1
sekarang  .. 48
seketika  .. 5
sekuliling  .. 1
Sekupang  .. 1
sekurang-kurangnya  .. 1
selamaan  .. 1
selama  .. 5
selama-lama  .. 1
selama-lamanya  .. 6
selamanya  .. 7
selamatan  .. 1
selamat  .. 1
selamkan  .. 1
selapan  .. 1
selasai  .. 2
selatus  .. 4
selesai  .. 2
seletus  .. 4
selindang  .. 2
Selindung  .. 1
semando  .. 1
sembah  .. 1
sembilan  .. 4
sembuh  .. 1
sembuhlah  .. 1
semenda  .. 1
semenda-menyemenda  .. 2
semendo-menyemendo  .. 1
semuahnya  .. 1
semuanya  .. 11
semuha  .. 1
semuhanya  .. 13
senang  .. 3
senapang  .. 2
sendiri  .. 11
sendirinya  .. 4
sengahaja  .. 1
sengaja  .. 1
senghajanya  .. 1
sengketa  .. 3
senjata  .. 5
sentiasa  .. 3
seorang  .. 6
sepaha  .. 2
sepakat  .. 1
sepanjang  .. 2
separua  .. 1
separuh  .. 7
separu  .. 2
Sepeninggal  .. 3
sepentingan  .. 1
seperti  .. 32
sepertinya  .. 1
sepohon  .. 1
sepotong  .. 4
serdadu  .. 2
seribu  .. 1
serong  .. 1
serta  .. 101
sertanya  .. 1
serual  .. 2
sesungguhnya  .. 4
Setahil  .. 2
setahu  .. 2
setahun  .. 2
setangkai  .. 2
setelah  .. 11
setengah  .. 2
setiap  .. 7
setiap-tiap  .. 2
seutusan  .. 1
sewar  .. 1
siang  .. 1
siang-siang  .. 1
siapa  .. 15
siapa-siapa  .. 1
Siboga  .. 1
Sicoreng  .. 1
Si  .. 108
Sifat  .. 20
Sihat  .. 15
sila-silahi  .. 1
sila-silah  .. 1
Silindung  .. 1
Simamora  .. 3
Simanulang  .. 1
simpan  .. 1
Simpang  .. 2
Simugari  .. 9
Singa  .. 2
Singaligali  .. 1
Singali-singali  .. 1
Singa-singali  .. 1
Singkel  .. 10
sini  .. 47
Sinu  .. 1
Siraha  .. 1
sirih  .. 5
Sitah  .. 1
situ  .. 5
Situpang  .. 1
Sorkam  .. 13
sorong  .. 1
suaminya  .. 1
suatu  .. 14
subhanahu  .. 1
Subum  .. 1
sudah  .. 245
sudah-sudah  .. 1
suda  .. 244
suda-suda  .. 1
suka  .. 13
sukalah  .. 1
suku  .. 7
sukunya  .. 2
sultan  .. 23
sumpah  .. 8
sumsum  .. 1
sum-sum  .. 1
sungai  .. 12
sungguh  .. 1
Sunyum  .. 3
supaya  .. 16
surat  .. 14
Surdang  .. 1
suruh  .. 20
suruhlah  .. 1
susah  .. 3
Sutan  .. 374
sutera  .. 3
Syah  .. 10
syarak  .. 7
Syekh  .. 3

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
ta`ala  .. 15
tabuh  .. 2
tadangar  .. 1
tadi  .. 1
tahan  .. 1
tahi  .. 1
tahtah  .. 1
tahu  .. 24
tahun  .. 12
tahunya  .. 2
takdir  .. 19
takhta  .. 1
takluk  .. 7
takut  .. 2
talalu  .. 1
talib  .. 1
talu´  .. 2
talu  .. 4
ta`lu´  .. 1
Tambangan  .. 2
Tammat  .. 1
tampannya  .. 1
tanah  .. 60
tanahku  .. 1
tanahnya  .. 1
tanam-tanaman  .. 2
tanda  .. 6
tangan  .. 3
tangsi  .. 2
tanya  .. 7
tanyainya  .. 1
tanyakan  .. 1
tapi  .. 1
Tapus  .. 10
tara  .. 1
Tari  .. 21
taro´  .. 1
taruh  .. 1
Tarusan  .. 4
tatanggah  .. 1
tatkala  .. 71
telah  .. 33
telalu  .. 5
Telanai  .. 2
telapas  .. 1
tempat  .. 30
tempatnya  .. 9
tempo  .. 1
temurun  .. 2
tengah  .. 14
tengah-tengah  .. 1
tenggara  .. 1
tengkar-bertengkar  .. 1
tentangan  .. 5
tentangannya  .. 2
tentang  .. 1
tentu  .. 5
tepian  .. 1
tepi  .. 15
terbakar  .. 1
terbuang  .. 2
terbunuh  .. 1
terdahulu  .. 1
terdengar  .. 1
terdinding  .. 1
terima  .. 5
terjagai  .. 1
terkecoh  .. 2
terketar-ketar  .. 1
terkupas  .. 1
terlalu  .. 6
terlapas  .. 1
terpakai  .. 5
terpanggil  .. 1
terpenggal  .. 3
terpenggallah  .. 1
terpikir  .. 2
tersebut  .. 15
tersebutlah  .. 9
tersua  .. 1
tertinggi  .. 1
tertuduh  .. 1
tertulis  .. 1
Terusan  .. 4
tetanggah  .. 1
tetap  .. 2
tetapi  .. 46
tetaplah  .. 1
tiada  .. 3
tiap-tiap  .. 1
tidak  .. 151
tidaklah  .. 2
tidur  .. 4
tiga  .. 16
tikam  .. 2
tilam  .. 2
tilamnya  .. 1
Timba  .. 1
timbang  .. 2
timur  .. 3
tinaman  .. 2
tinggal  .. 65
tinggalkan  .. 1
tinggalnya  .. 1
tinggi  .. 1
Toba  .. 19
Tobah  .. 19
todak  .. 13
Todang  .. 1
toda´  .. 13
Toku  .. 6
tolongan-manolongkan  .. 1
tolong  .. 5
tolong-menolong  .. 2
tolong-menolongkan  .. 1
tombak  .. 3
tomba´  .. 3
tonggatnya  .. 1
Tua  .. 9
Tuahnya  .. 2
tuan  .. 39
tuanku  .. 141
tuan-tuan  .. 6
tuanya  .. 1
tuha  .. 36
tuha-tuha  .. 5
tujuh  .. 4
Tuka  .. 4
Tukah  .. 1
Tulang  .. 14
tumbuh  .. 1
Tumbuk  .. 1
Tumbu´  .. 1
Tundang  .. 4
tunduk  .. 1
tundu´  .. 1
Tunggal  .. 1
tunggara  .. 1
tunggul  .. 4
tunju´an  .. 1
tunjukan  .. 1
Tupang  .. 3
turuk  .. 1
turunan  .. 2
turun  .. 5
turunlah  .. 1
turut  .. 10
Tutang  .. 1
Tutung  .. 6

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
uang  .. 3
Ubua  .. 1
Ubu  .. 2
Uda  .. 6
ujudlah  .. 1
uju´lah  .. 1
Ujung  .. 4
ular  .. 1
ullah  .. 1
Uluan  .. 6
Ulu  .. 2
Umat  .. 2
umur  .. 2
Untia  .. 1
upas  .. 1
usah  .. 1
usir  .. 1
Usuf  .. 16
utang  .. 4
utangnya  .. 5
utusan  .. 9

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
wa  .. 1
wakil  .. 5
wakilnya  .. 3
waktunya  .. 1
Wali  .. 1
walinya  .. 2
waris  .. 3
wasil  .. 1

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
yaitu  .. 15
Yakman  .. 1
yakni  .. 1
yang  .. 277
Yusuf  .. 16

 
        0-9                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y 0-9      
 
$3.75  .. 1
$0.75  .. 1
$75  .. 1
$800  .. 1
$135  .. 1
$67.50  .. 1
$60  .. 1
$15  .. 1
$150  .. 1
$1200  .. 1
$400  .. 1
0.75  .. 1
.. 14
.. 14
.. 13
3.75  .. 1
.. 12
.. 7
.. 9
.. 6
.. 4
.. 2
10  .. 2
11  .. 2
12  .. 2
13  .. 2
14  .. 1
15  .. 2
16  .. 1
17  .. 1
18  .. 1
19  .. 1
20  .. 1
21  .. 1
22  .. 1
23  .. 1
45  .. 1
60  .. 1
67.50  .. 1
75  .. 1
135  .. 1
150  .. 1
400  .. 1
700  .. 2
707  .. 1
710  .. 1
785  .. 1
800  .. 1
1050  .. 1
1054  .. 2
1170  .. 1
1194  .. 1
1200  .. 1
1213  .. 3
1241  .. 1
1270  .. 1
1283  .. 1By frequency

165 words occuring more frequently than once in 1000 words ( 1 ‰ ) 
  ‰
46.693     itu
26.179     maka
22.303     Sutan
22.124     raja
21.050     di
19.202     dan
19.142     orang
17.711     dalam
16.518     yang
15.743     pada
14.610     sudah
13.000     dengan
11.986     ke
11.449     kepada
10.853     dari
9.601     dia
9.004     tidak
8.587     aku
8.408     tuanku
8.110     ada
7.513     Ibrahim
7.454     kampung
7.275     juga
7.215     satu
6.977     pula
6.917     adapun, Barus
6.798     negeri
  ‰
6.440     Si
6.380     bernama
6.261     merah
6.023     serta
5.784     sebab
5.665     boleh, pun
5.426     punya
5.068     jadi
5.009     sana
4.889     anak, katanya
4.711     atau, sampai
4.532     Aceh
4.472     kemudian
4.293     akan
4.234     tatkala
4.055     berapa
3.876     tinggal
3.816     Bendahara, berjalan
3.756     mati
3.578     tanah
3.458     lagi
3.399     kembali
3.279     alang
3.220     daripada, masa, Pardosi, segala
3.100     mahu, Purba, Sapurbah
3.041     menjadi
2.862     begitu, kalau, kami, melainkan, sekarang
  ‰
2.802     datang, sini
2.743     karena, laki-laki, membikin, tetapi
2.683     lamanya
2.623     ini
2.385     jikalau
2.325     tuan
2.206     bagaimana, kamu, menjawab, Namora
2.146     Bergonjong, tuha
2.087     air, atas, banyak, perempuan
2.027     beranak, lama
1.967     `adat, lamalah, saja, telah
1.908     batu, kebesaran, kepala, seperti
1.848     anaknya, antaranya, penghulu
1.789     hari, tempat
1.729     `alam, bikin, masuk, nan
1.669     baik, dapat, kasi, kompeni, perkataan
1.610     kata, kita
1.550     gedang, lain
1.490     kedua, sama, sekalian
1.431     tahu
1.371     Allah, dahulu, kecil, sultan
1.311     Bongsu, Maharaja
1.252     apa, Batak, demikian, dua, kuala, Melaboh, Melabuh, memegang, perkara, Tari
1.192     bapanya, pekerjaan, perang, pergi, sebelah, Sifat, suruh
1.133     kapal, mencari, minta, takdir, Toba, Tobah
1.073     aturan, bergelar, Garigis, Loba, mana, memberi, mudik, Pangsu, sama-sama, saya
1.013     al, bahasa, belum, habis, hujung, kota