Hadiqat al-Azhar wa'l-Riyahin
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Abbas  .. 1
Abdillah  .. 1
Abdul  .. 19
Abdullah  .. 3
Abi  .. 3
Abu  .. 3
adab  .. 1
ada  .. 8
Adakah  .. 1
adalah  .. 28
Adam  .. 1
adapun  .. 3
adat  .. 1
adilnya  .. 1
Afranji  .. 2
agama  .. 8
ahl  .. 1
ahli  .. 9
ahlinya  .. 2
ahlit  .. 1
Ahmad  .. 1
air  .. 3
Aiyub  .. 4
`Ajam  .. 1
`ajib  .. 1
ajmain  .. 1
ajnabi  .. 1
akal  .. 1
akandia  .. 1
akan  .. 126
akhirah  .. 1
akhirat  .. 2
akhir  .. 1
akhirnya  .. 1
aku  .. 18
`ala  .. 1
alam  .. 2
`Alamin  .. 2
alatan  .. 1
alat  .. 8
al  .. 15
Alhamdulillah  .. 1
alhamdulillahi  .. 2
Ali  .. 1
Allah  .. 20
Allahu  .. 1
Altah  .. 1
aman  .. 1
amat-amati  .. 1
amat  .. 12
Amin  .. 1
anak  .. 3
angin  .. 2
angkatan  .. 5
`anhum  .. 1
Ansari  .. 3
antara  .. 10
antaranya  .. 1
anu-anu  .. 1
apabila  .. 5
apa  .. 2
Apakah  .. 1
apalah  .. 2
api  .. 4
Aqa  .. 4
Arif  .. 1
`Arif  .. 1
arta  .. 1
asbab  .. 1
as  .. 3
askar  .. 3
askarnya  .. 1
Asrun  .. 1
Aswad  .. 1
asy  .. 6
asyqar  .. 1
atas  .. 41
atasnya  .. 6
atau  .. 5
atawa  .. 2
at  .. 2
aturan  .. 1
Auliya´  .. 1
awalnya  .. 1
Aya  .. 1
`Azamah  .. 1
Azamat  .. 1
azam  .. 1
azamnya  .. 3
az  .. 1

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Baba  .. 1
bacaannya  .. 1
badan  .. 1
bagai-bagai  .. 1
Baghdad  .. 3
bagi  .. 26
baginya  .. 19
bahasa  .. 5
bahawa  .. 34
bahawasa  .. 8
Bahawasaku  .. 1
bahawasanya  .. 10
baik  .. 4
bait  .. 1
baju  .. 1
baligh  .. 1
banding  .. 1
bangsa  .. 7
bangun  .. 2
Bani  .. 1
banyak  .. 29
banyaklah  .. 1
bapaknya  .. 2
Baqi´  .. 1
barang  .. 21
barangmana  .. 1
barangyang  .. 3
Basya  .. 1
batu  .. 1
bawah  .. 5
bawahnya  .. 2
beberapa  .. 40
bedil  .. 3
begian-begian  .. 5
bekerja  .. 1
belas  .. 1
belum  .. 2
Benar  .. 2
benarlah  .. 1
bendaharaan  .. 1
beradab  .. 2
beradat  .. 1
berangkat  .. 3
berangyang  .. 1
berbaik-baikkan  .. 1
berbetulan  .. 1
berbimbang  .. 1
berbimbing  .. 1
berdiri  .. 7
berdua  .. 1
berganda-ganda  .. 1
bergantung  .. 5
bergerak  .. 1
berhadap  .. 1
berhadapku  .. 1
berhampir  .. 1
berhenti  .. 2
berhimpunku  .. 1
berhitung  .. 1
berhujah  .. 2
beri  .. 2
Berjaga  .. 1
berjalan  .. 2
berjiran  .. 1
berkasih-kasih  .. 1
berkata  .. 33
berkata-kata  .. 2
berkatanya  .. 1
berkat  .. 3
berkaus  .. 1
berkehendak  .. 1
berkekalan  .. 1
berkeliling  .. 1
berkhidmatkan  .. 2
berkirim  .. 2
berlaku  .. 2
berlakulah  .. 1
berlayar  .. 1
Berlindungku  .. 1
bermalam  .. 2
bermegah-megah  .. 1
Bermula  .. 1
bernyala-nyala  .. 1
berpanjangan  .. 1
berpatutan  .. 1
berpegang  .. 1
berpeluk-peluk  .. 1
berperang  .. 3
berperanglah  .. 1
bersabda  .. 1
bersangatan  .. 4
bersangatlah  .. 1
bersedekah  .. 2
bersedia  .. 2
bersegeralah  .. 1
bersembunyi  .. 1
berseri  .. 1
berserta  .. 1
bersiap  .. 3
bersiapkan  .. 2
bersih  .. 1
Bersuatu  .. 1
bersungguh-sungguh  .. 8
bersungguh-sungguhlah  .. 1
bertambah  .. 2
bertambah-tambah  .. 3
bertanyakan  .. 1
bertawakkal  .. 1
bertutur  .. 1
berusaha  .. 1
berwada´-wada´  .. 1
besar-besar  .. 6
besar-besarnya  .. 2
besar  .. 12
besarlah  .. 1
besarnya  .. 1
betapa  .. 2
biarkan  .. 1
bi  .. 3
bihi  .. 1
bijaksana  .. 6
bilangan  .. 1
billah  .. 3
bina  .. 1
binanya  .. 1
Binasa  .. 1
binatang  .. 1
bin  .. 6
Biq  .. 1
boleh  .. 5
buah  .. 2
buatkan  .. 1
bukan  .. 1
buku  .. 1
bulan  .. 1
bumi  .. 5

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
campat  .. 1
cemburu  .. 1
cemerlang  .. 2
cenderung  .. 2
cengan  .. 1
cerah  .. 1
cerdiknya  .. 1
cita  .. 1
cukuplah  .. 1
cuping  .. 1

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
dahulu-dahulu  .. 2
dahulu  .. 5
dahulunya  .. 1
daku  .. 5
dalam  .. 26
dalamnya  .. 2
Damsyiq  .. 1
dan  .. 391
dapat  .. 18
dapatkan  .. 1
dapatlah  .. 1
darat  .. 5
dari  .. 3
daripada  .. 111
daripadaku  .. 1
daripadanya  .. 7
darjah  .. 1
Darus  .. 1
datang  .. 11
datangkan  .. 2
daulah-daulah  .. 1
daulah  .. 2
daya  .. 1
delapan  .. 2
Deli  .. 1
demi  .. 2
demikian  .. 32
demikianlah  .. 2
dengan  .. 121
denganya  .. 1
dengar  .. 2
dengki  .. 2
derjah  .. 1
Dhalik  .. 1
dhuha  .. 2
dia  .. 84
dialah  .. 1
dialahkan  .. 1
diambilkan  .. 1
diam  .. 2
diangkatkan  .. 2
di`aqadkan  .. 1
diaturkan  .. 1
dibakarkan  .. 1
dibangkitkandia  .. 1
dibangsakan  .. 1
dibawa  .. 2
dibelanjakan  .. 1
diberak  .. 1
diberikan  .. 2
diberikannya  .. 1
dibina  .. 1
dibinakan  .. 4
dibunuh  .. 2
dibunuhkan  .. 1
dicuba  .. 1
dicubakan  .. 1
didapatinya  .. 1
didapatkan  .. 2
didapatnya  .. 2
didatangkan  .. 2
didengar  .. 1
didirikan  .. 1
di  .. 59
difahamnya  .. 1
difatah  .. 1
difatahkan  .. 2
digaji  .. 1
digalikan  .. 1
dihadirkan  .. 3
dihafazkan  .. 1
dihampar  .. 1
dihampirkan  .. 2
dihiasi  .. 1
dihiasikan  .. 3
dihikayatkan  .. 3
diikatkan  .. 1
diikut  .. 1
diimtinan  .. 1
dijadikan  .. 2
dijanjikan  .. 1
dijawabnya  .. 2
dikahwinkan  .. 1
dikatakan  .. 3
dikau  .. 1
dikeluarkan  .. 1
dikerasikan  .. 1
diketahui  .. 1
dikhabarkan  .. 3
dilalui  .. 1
dilalu  .. 1
dilihat  .. 1
dilihatkan  .. 1
dilotarkan  .. 1
dimuatkankan  .. 1
dimuliakan  .. 1
dinaikkan  .. 2
dinamakandia  .. 1
din  .. 16
dinisbahkan  .. 1
dipasangkan  .. 1
dipegang  .. 1
dipegangkan  .. 1
dipenuhkan  .. 1
diperbuat  .. 1
diperbuatkan  .. 1
diperintahkan  .. 1
diperlabuhkan  .. 1
diperlarikan  .. 1
diperlihatkan  .. 1
dipermasukkan  .. 1
dipotongkan  .. 1
dipukul  .. 2
dipulangkan  .. 1
diri  .. 1
dirinya  .. 1
diriwayatkan  .. 2
disakutkan  .. 1
disangkutkan  .. 1
disebutkan  .. 1
disediakan  .. 2
diserahkan  .. 1
disudikan  .. 1
disukakan  .. 1
disurat  .. 1
disuratkan  .. 1
disuruh  .. 2
disuruhkan  .. 1
ditabalkan  .. 2
ditadbirkan  .. 1
ditanya  .. 1
ditanyakan  .. 2
ditarikkan  .. 2
ditawan  .. 1
dita`yin  .. 1
diteguhkan  .. 1
ditewaskan  .. 1
ditilikkan  .. 1
diturunkan  .. 1
diwakafkan  .. 1
diwakilkan  .. 1
doa  .. 2
dua  .. 15
duduk  .. 8
dukacita  .. 1
duka  .. 2
dulapan  .. 1
dunia  .. 5
dunya  .. 1

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ehwal  .. 1
elok-elok  .. 1
elok  .. 8
empat  .. 2
enam  .. 2
enggan  .. 2
engkarnya  .. 1
engkau  .. 24
Ertinya  .. 3

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
faedah  .. 1
fajar  .. 1
fakir  .. 1
fasahah  .. 1
fasih  .. 3
fatah  .. 9
Fatani  .. 1
firmannya  .. 2
fitnah  .. 1
fudhala´  .. 1
futuh  .. 1
futur  .. 1

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
gaji  .. 2
gaji-gajian  .. 1
gali  .. 2
gemar  .. 2
ghaib  .. 2
Ghaltah  .. 1
ghanimah  .. 1
Gharbiyah  .. 1
Ghauth  .. 3
Ghazi  .. 1
gunting  .. 1
guru  .. 1
guru-guru  .. 2
guru-gurunya  .. 1
guting  .. 1

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
habis  .. 2
hadapan  .. 1
hadapannya  .. 3
hadhir  .. 1
hadhrat  .. 4
hadir  .. 4
hadirin  .. 1
hadirlah  .. 1
hafaz  .. 1
haibat  .. 3
haibatlah  .. 1
haibatnya  .. 1
hai  .. 5
hajat  .. 1
haji  .. 1
hal  .. 19
halus  .. 2
halus-halus  .. 1
hamba  .. 9
hamdu  .. 3
hampir  .. 5
handalan  .. 1
handasah  .. 1
hanya  .. 2
hapuskan  .. 1
haqir  .. 1
harganya  .. 1
hari  .. 13
harta  .. 2
hasar  .. 1
hasil  .. 5
hasillah  .. 1
hasta  .. 1
hati  .. 8
hatinya  .. 3
hayat  .. 1
hayatil  .. 1
helah  .. 1
hemah  .. 4
hemahnya  .. 2
hendak  .. 7
hening  .. 1
hiasan  .. 2
hidup  .. 2
hijrah  .. 1
hikmah  .. 1
hilang  .. 1
hilangkan  .. 1
himarnya  .. 1
hingga  .. 29
Hitam  .. 1
hudhur  .. 1
hujrah  .. 1
hujrah  .. 1
hukama´  .. 2

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ia  .. 163
iaitu  .. 10
ialah  .. 2
ibarat  .. 1
Ibn  .. 4
Ibnu  .. 5
Ibnus  .. 4
Ibrani  .. 2
ibu  .. 1
ihmal  .. 1
ijtihad  .. 1
ijtihadnya  .. 1
ikhlas  .. 1
ikhtisarkan  .. 1
ikutan  .. 1
il  .. 5
illah  .. 2
ilmu  .. 16
ilmunya  .. 2
Imam  .. 1
inayah  .. 2
indah  .. 1
indah-indah  .. 1
infak  .. 1
ini  .. 22
Inilah  .. 1
insya  .. 2
Islam  .. 3
Istanbul  .. 1
istimewa  .. 1
isyaratnya  .. 1
it  .. 1
i`tiradh  .. 1
itu  .. 270
itulah  .. 5
`iyazan  .. 1
izin  .. 1

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Jabbar  .. 1
Jadidah  .. 1
jadi  .. 14
jadikan  .. 1
jadilah  .. 4
jaga  .. 3
jahat  .. 1
jajahan  .. 2
Jalal  .. 1
jalan  .. 2
jama`ah  .. 1
jama`ahnya  .. 1
Jami`  .. 1
jangan  .. 2
jauh  .. 1
jawab  .. 1
jawabnya  .. 5
jembatan  .. 1
jenis  .. 1
jihadnya  .. 1
jihat  .. 2
jika  .. 2
jikalau  .. 6
Johor  .. 1
jua  .. 3
juga  .. 1
Jumaat  .. 2
Jumadi  .. 1
jumadilakhir  .. 1
Jumadilawal  .. 1
Jumadil  .. 1
juzuk  .. 1
juzuknya  .. 1

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
kabul  .. 1
kadar  .. 9
kadarnya  .. 1
kaki  .. 2
kakiku  .. 1
kakinya  .. 1
kali  .. 1
kalimah  .. 1
kami  .. 13
kampung  .. 1
kamu  .. 11
kanak-kanak  .. 1
kanan  .. 1
kanisah  .. 3
kanisahnya  .. 1
kapal  .. 3
karamat  .. 1
karangan  .. 1
karasi  .. 1
Kasad  .. 1
kasadku  .. 1
kasar-kasar  .. 1
kasih  .. 1
kata  .. 5
katakan  .. 1
kataku  .. 1
katanya  .. 1
kawan-kawannya  .. 1
kawannya  .. 1
kaya-kaya  .. 2
keadaannya  .. 4
keadaanya  .. 2
kebajikan  .. 1
kebanyakan  .. 2
kebetulan  .. 1
kebijakan  .. 1
kebijaksanaan  .. 1
kecil  .. 3
kecil-kecil  .. 1
Kedah  .. 1
kedatangan  .. 2
kediaman  .. 1
kedua-duanya  .. 1
kedua  .. 4
keduanya  .. 32
keelokan  .. 1
ke  .. 13
kehendak  .. 1
kehendaknya  .. 1
kekerasan  .. 1
kekuasaan  .. 2
kekuatan  .. 3
kelakuan  .. 2
kelakuannya  .. 2
Kelantan  .. 1
kelebihan  .. 4
kelebihannya  .. 2
kelihatan  .. 1
keluar  .. 4
kemarau  .. 1
kembali  .. 3
kemegahan  .. 4
kemudahan  .. 1
kemudian  .. 48
kemuliaan  .. 2
kemurahan  .. 1
kenderaan  .. 2
kepada  .. 45
kepadaku  .. 1
kepadanya  .. 17
kepala  .. 2
kepala-kepala  .. 2
kepalanya  .. 3
kepandaian  .. 5
kepandaiannya  .. 1
kepandian  .. 1
kepetihan  .. 1
kepicitkan  .. 1
kepujian  .. 2
kerajaannya  .. 1
kerajaanya  .. 1
kerana  .. 15
keredhaan  .. 1
kereta  .. 1
kerusi  .. 3
kesudahan  .. 1
kesukaan  .. 2
kesukaanlah  .. 1
ketahui  .. 4
ketakutan  .. 1
ketika  .. 5
ketinggiannya  .. 1
khabar  .. 1
khabar-khabar  .. 1
khaimah  .. 1
khaimahnya  .. 2
khalifah  .. 2
khalwatnya  .. 2
khat  .. 2
khatnya  .. 1
khidmat  .. 1
khitabnya  .. 1
khulafa´  .. 1
kiamat  .. 1
kiri  .. 2
kiriman  .. 1
kirinya  .. 1
kitab  .. 8
kita  .. 15
kota  .. 4
kotor-kotor  .. 1
kuasa  .. 2
kuat  .. 2
kuatlah  .. 1
kubah  .. 1
kubur  .. 9
kuburnya  .. 2
kuda  .. 1
kuffar  .. 3
kufur  .. 3
kukuh  .. 2
kulit  .. 3
kurang  .. 1
kutub  .. 2

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
lagi  .. 11
lagu  .. 1
lahzah  .. 1
lain  .. 6
lain-lain  .. 1
lainnya  .. 4
laki-laki  .. 8
lakunya  .. 1
lalai  .. 1
lalu  .. 1
lama  .. 1
lambungnya  .. 1
lampa  .. 1
langgar  .. 1
langit  .. 1
Laqani  .. 1
laut  .. 14
layarnya  .. 1
lazim  .. 1
lebih  .. 5
lebih-lebih  .. 1
lekas  .. 1
lemah  .. 2
lembu  .. 3
lembut  .. 1
lepaskan  .. 2
.. 1
lhamdulillahi  .. 2
lidah  .. 2
lidahnya  .. 1
li  .. 3
lihat  .. 3
lihatkan  .. 4
lihatnya  .. 1
lima  .. 10
Llah  .. 4
Llahi  .. 2
Llahu  .. 1
lorong  .. 1
luar  .. 2
luputnya  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
madinah  .. 9
Madinat  .. 1
Madinatul  .. 1
madrasah  .. 5
madrasahnya  .. 1
maghrib  .. 3
Maghribi  .. 2
mahabesar  .. 1
maha  .. 1
mahal  .. 1
mahir  .. 1
mahkota  .. 1
Mahmud  .. 2
majlis  .. 6
maka  .. 164
makhluk  .. 3
maksiat  .. 1
Malaikat  .. 1
malam  .. 5
maligai  .. 1
Malik  .. 1
malu  .. 1
mana  .. 2
mandi  .. 1
manfaat  .. 3
manfaatkan  .. 1
manusia  .. 5
marah  .. 3
marahlah  .. 1
martabat  .. 2
masa  .. 9
masaku  .. 1
masalah  .. 10
mas  .. 1
masih  .. 1
masjid  .. 2
maslahat  .. 1
masuk  .. 18
Masukku  .. 1
masuklah  .. 1
masyhur  .. 5
masyhurlah  .. 1
mata  .. 5
matahari  .. 1
mati  .. 1
meahlikan  .. 1
meamat-amati  .. 2
meangkat  .. 1
me`aqad  .. 1
mefatah  .. 1
megah  .. 1
megah-megah  .. 1
mehabisikan  .. 1
mehadap  .. 1
mehadapkan  .. 1
mehadirkan  .. 1
mehampa  .. 1
mehasarkan  .. 3
mehimpun  .. 1
mehimpunkan  .. 3
meindah-indah  .. 1
meisyarat  .. 1
mekasad  .. 1
mekhabar  .. 1
mekurniakan  .. 1
melainkan  .. 10
melawan  .. 1
Melayu  .. 3
melazim  .. 1
melemahkan  .. 1
melihat  .. 8
melihatkan  .. 1
melikungkan  .. 1
melingkungkan  .. 1
melipatkan  .. 1
meliputi  .. 2
meliputikan  .. 1
memadailah  .. 1
memakai  .. 1
memakan  .. 1
memaling  .. 1
memandang  .. 1
memandangkan  .. 1
memanjang  .. 1
membaca  .. 3
membangkit  .. 1
membenarkan  .. 1
memberi  .. 1
membesarkandikau  .. 1
membesarkan  .. 1
membina  .. 3
membinakan  .. 1
membuat  .. 1
membuka  .. 1
membukakan  .. 1
memerangkan  .. 4
memerintahkan  .. 1
memfana´  .. 1
memfatahkan  .. 1
memilih  .. 1
memindah  .. 1
memindahkan  .. 1
meminta  .. 4
memperangkan  .. 3
memperbuat  .. 2
memperbuatkan  .. 2
memperdengarkan  .. 1
memperdulikan  .. 1
memperikan  .. 2
memperlihatkan  .. 3
mempunyai  .. 3
memudahkan  .. 1
memuji  .. 2
memula  .. 1
memuliakan  .. 2
menahan  .. 1
menakutikan  .. 1
menang  .. 4
menangis  .. 3
menanti  .. 1
menanti-nanti  .. 2
menanti-nantiku  .. 1
menarikkan  .. 1
Menaruh  .. 1
menawan  .. 1
mencengangkandia  .. 1
mencita-citakan  .. 1
mencukup  .. 1
mencuri  .. 1
mendapatkan  .. 1
mendatangkan  .. 1
menegah  .. 3
menegahkan  .. 1
menempati  .. 1
menerima  .. 2
menerkam  .. 1
menfafahkan  .. 1
mengacum-mengacum  .. 1
mengajar  .. 2
mengajarkan  .. 2
mengaji  .. 2
mengaku  .. 2
mengalah  .. 1
mengalahkan  .. 2
mengambil  .. 6
mengangkat  .. 1
mengecapkan  .. 1
mengeluarkan  .. 2
mengerjakan  .. 1
mengetahui  .. 2
mengetahuilah  .. 1
menggerakkan  .. 1
menggunting  .. 1
mengguting  .. 1
menghadir  .. 1
menghendaki  .. 4
mengintai  .. 2
mengintai-mengintai  .. 1
mengitai-mengitai  .. 1
mengitai  .. 2
mengkhabar  .. 1
mengkucup  .. 1
mengunyuk  .. 1
mengupat-mengupat  .. 1
menhendaki  .. 1
menilik  .. 1
meninggikan  .. 1
menirukan  .. 1
menjadi  .. 1
menjadikan  .. 1
menjaga  .. 1
menjanji  .. 1
menjawab  .. 1
menjemberang  .. 1
menolakkan  .. 2
menolong  .. 1
mensediakan  .. 2
mensia-sia  .. 1
mentahniah  .. 1
mentakdir  .. 1
menuangkan  .. 1
menulis  .. 1
menunjuk  .. 1
menuntut  .. 3
menuntuti  .. 4
menyakut  .. 1
menyalahi  .. 1
menyangkut  .. 1
menyeberang  .. 1
menyeru  .. 1
menyerukan  .. 2
menyumat  .. 1
menyungguh-menyungguhkan  .. 1
menyurat  .. 1
menyuruh  .. 11
menzahir  .. 1
merah  .. 1
meredhakan  .. 1
mereka  .. 150
merendahkan  .. 2
meriam  .. 2
meringkah  .. 2
meringkahkan  .. 1
mer  .. 1
mesegerakan  .. 1
Mesir  .. 2
Mesjid  .. 1
mesyuarat  .. 1
metahniah  .. 1
meubatkan  .. 2
meyeru  .. 1
meyuruh  .. 1
mezahir  .. 2
millah  .. 1
mimbar  .. 1
mimpi  .. 2
mimpinya  .. 1
muafakat  .. 3
Muahmmad  .. 1
Mu´awiyah  .. 1
muda  .. 4
mudafa´ah  .. 1
mudah  .. 1
mudah-mudahan  .. 2
Mudauwanah  .. 5
mufsidin  .. 1
Muhammad  .. 13
muka  .. 1
mukhtasar  .. 2
mulia  .. 5
mulut  .. 2
Munawwarah  .. 2
Murad  .. 2
murahnya  .. 1
muraja`ah  .. 1
musafir  .. 1
musim  .. 1
Muslim  .. 1
Muslimin  .. 8
Muslimun  .. 2
mutahharah  .. 1
mutalaah  .. 1

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Nabi  .. 10
Nafa`ana  .. 1
Nafa`anallahu  .. 1
nagib  .. 1
naik  .. 4
nama  .. 2
namanya  .. 1
naqib  .. 5
naqibnya  .. 2
Nasara  .. 1
Nasir  .. 8
Nasiruddin  .. 8
naskhah  .. 3
Nasrani  .. 1
Nasraniyah  .. 1
negeri  .. 38
negerinya  .. 4
nescaya  .. 4
niat  .. 1
niatnya  .. 1
nobat  .. 1
nur  .. 3
Nuruddin  .. 2
nyata  .. 1

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
oleh  .. 40
olehmu  .. 5
orang  .. 17
Ordunah  .. 1

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
pada  .. 129
padahal  .. 11
padanya  .. 22
pahala  .. 5
pahalanya  .. 1
pakaian  .. 3
pandai  .. 2
pandangan  .. 1
pandang  .. 2
papan  .. 1
parit  .. 1
pedang  .. 2
pedati  .. 1
pegawainya  .. 1
pekerjaan  .. 6
pelajaran  .. 1
pelihara  .. 1
peliharakan  .. 1
pemberian  .. 1
pendengaran  .. 1
pengetahuannya  .. 1
penuh  .. 1
penuhlah  .. 1
penujuk  .. 1
penunjuk  .. 1
penyakit  .. 1
perangai  .. 1
perangainya  .. 1
perangan  .. 3
perang  .. 4
perbalasan  .. 1
perbuatan  .. 3
perbuat  .. 1
percakapan  .. 1
percaraan  .. 1
percubaan  .. 1
perdati  .. 1
perempuan  .. 3
pergi  .. 10
pergilah  .. 3
perhamba  .. 5
perhiasan  .. 1
perhimpunan  .. 1
perintah  .. 1
perintahnya  .. 1
perkara  .. 4
perkataan  .. 5
perkerjaan  .. 1
perladungan  .. 1
pernah  .. 1
perteguhan  .. 5
perteguhannya  .. 1
pertolongan  .. 2
pesan  .. 1
petah  .. 2
petih  .. 2
pihak  .. 13
pijakkan  .. 1
pinjam  .. 1
puasa  .. 1
pujikan  .. 1
pukul  .. 1
pula  .. 13
pulang  .. 4
puluh  .. 10
putih  .. 1
putus  .. 1

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Qabbahahum  .. 1
Qabbahahumullah  .. 1
Qadir  .. 5
Qahhar  .. 1
qal´ahnya  .. 1
qissisnya  .. 1
Qistantiniyah  .. 12
Qur´an quotes  .. 2
Quba´  .. 1
Quran  .. 2
Qutub  .. 1

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Rabb  .. 2
Rabbil  .. 2
Radhiallahu  .. 1
Radhi  .. 1
Rahimah  .. 2
Rahimahullah  .. 2
raja  .. 27
rajanya  .. 1
raja-raja  .. 13
ramai-ramainya  .. 1
rantai  .. 1
R.a  .. 3
Rasul  .. 1
Rasulnya  .. 2
Rasulullah  .. 1
rata  .. 1
ratus  .. 6
Raudhah  .. 2
Rawahu  .. 1
ribat  .. 3
ribu  .. 2
ribu-ribu  .. 1
ringkahan  .. 1
rintahkan  .. 1
risau  .. 1
roda  .. 1
roh  .. 1
rohnya  .. 1
Rom  .. 11
Romiyah  .. 2
rukham  .. 2
rumah  .. 2
rumahnya  .. 1

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Sa`adat  .. 1
Sa`adatil  .. 1
sabar  .. 1
sabda  .. 1
sabil  .. 2
sabilillah  .. 2
Sabtu  .. 1
sa  .. 8
Sahabat  .. 1
sahut  .. 1
Sahutnya  .. 1
Sa`id  .. 2
Saiyidi  .. 7
Saiyidina  .. 2
sakinah  .. 1
saku  .. 1
salah  .. 1
salam  .. 1
salih  .. 1
salihin  .. 1
sampai  .. 4
sana  .. 2
sangat  .. 6
sangka  .. 2
Sanya  .. 1
Saqqa´  .. 6
sardadu  .. 1
s.a  .. 10
satu  .. 17
satu-satu  .. 2
seadil-adil  .. 1
sebab  .. 13
sebagai  .. 6
sebaik-baik  .. 1
sebarang  .. 1
sebelah  .. 6
sebesar-besar  .. 4
sebutan  .. 1
sedekah  .. 1
sedekahnya  .. 1
sedikit  .. 5
seelok-elok  .. 1
seelok-eloknya  .. 1
segala  .. 95
segalah  .. 1
segerajawab  .. 1
sehabis-habis  .. 2
sehingga-hingga  .. 2
sejauh-jauh  .. 2
sekalian  .. 27
sekaliannya  .. 7
sekali-kali  .. 1
sekalipun  .. 1
sekarang  .. 1
sekelian  .. 1
seketika  .. 3
Sekira-kira  .. 1
sekurang-kurang  .. 1
selama-lamanya  .. 2
selesai  .. 2
sembahyang  .. 9
sembilan  .. 1
sempurna  .. 1
sendiri  .. 3
sendirinya  .. 2
senjata  .. 3
sentiasa  .. 1
seolah-olah  .. 2
seorang  .. 6
seperti  .. 6
sepicak-sepicak  .. 1
serdadu  .. 2
seribu  .. 1
serta  .. 5
sertanya  .. 5
seseorang  .. 5
sesuatu  .. 7
sesungguhnya  .. 5
setengah  .. 14
setengahnya  .. 2
seteru  .. 4
seupamanya  .. 1
sewanya  .. 1
Siapa  .. 1
simpulan  .. 1
sini  .. 2
sipulan  .. 1
sisi  .. 2
sisiku  .. 1
sisinya  .. 1
situ  .. 2
situlah  .. 1
Sofia  .. 1
suatu  .. 1
Subhanallah  .. 1
Subuh  .. 1
sudah  .. 7
sudian  .. 1
sudi  .. 1
sujud  .. 1
suka  .. 2
sukaku  .. 2
sultan  .. 38
sunat  .. 1
sungguhnya  .. 1
supaya  .. 5
suratan  .. 3
surat  .. 3
suruh  .. 1
s.w  .. 5
sya´an  .. 2
syahid  .. 3
Syaikh  .. 1
Syaikhul  .. 1
syair  .. 1
syak  .. 1
Syam  .. 1
Syams  .. 5
Syamsuddin  .. 5
syarak  .. 1
Sya`rani  .. 2
syari`at  .. 1
Syarqiyah  .. 1
Syeikh  .. 36
Syeikhnya  .. 1
syukur  .. 2

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Taala  .. 2
Ta`ala  .. 16
tabib  .. 1
tadbir  .. 1
tadharru`  .. 1
tahajjud  .. 1
tahajjudnya  .. 2
tahta  .. 2
tahun  .. 9
takbir  .. 1
taksir  .. 1
takut  .. 2
tamak  .. 1
Tamimi  .. 1
tanah  .. 4
tangan  .. 3
tangannya  .. 1
tanyakandaku  .. 1
tanyakan  .. 3
tapak  .. 1
taqrid  .. 1
tarikh  .. 4
tasawuf  .. 1
tatkala  .. 17
taubatku  .. 1
taulanku  .. 1
taulannya  .. 1
tawajjuh  .. 2
telah  .. 13
telinga  .. 1
tempat  .. 10
tempatnya  .. 1
tengah  .. 2
tengkuk  .. 2
tentera  .. 7
tenteranya  .. 1
tepi  .. 5
terbahagi  .. 1
terbuka  .. 2
tercita-cita  .. 1
terdiri  .. 1
terebah  .. 1
Terengganu  .. 1
terfitnah  .. 1
terhenti  .. 1
terhurailah  .. 1
teringatlah  .. 1
terkejut  .. 2
terladang  .. 1
terlebih  .. 13
terlihat  .. 2
tersebut  .. 8
tertinggi  .. 1
tetap  .. 1
tetapi  .. 1
thuluth  .. 1
tiada  .. 37
tiap-tiap  .. 19
tiba-tiba  .. 6
tidak  .. 1
tidur  .. 2
tidurnya  .. 1
tiga  .. 2
tikah  .. 1
tikap  .. 1
tikar  .. 1
tilik  .. 3
tilmiz  .. 5
tilmiz  .. 1
tinggal  .. 2
tinggi  .. 2
tingkah  .. 1
tingkap  .. 1
tipudaya  .. 1
tipu  .. 2
titahnya  .. 1
Tuan  .. 2
tuha  .. 1
Tuhan  .. 3
tujuh  .. 2
tukang  .. 1
tumbuh-tumbuhan  .. 1
tunduk  .. 1
turun  .. 1
tuturan  .. 1

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ud  .. 16
ukut  .. 1
ulama  .. 5
ulama´  .. 3
ulamanya  .. 1
Ula  .. 1
ul  .. 2
ullah  .. 4
Umar  .. 1
umum  .. 1
umur  .. 1
umurku  .. 1
umurnya  .. 3
upama  .. 6
usaha  .. 2
us  .. 4
Usmaniyah  .. 1
utusan  .. 1
`uzama  .. 1

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Wa  .. 3
Wahhab  .. 14
wakaf  .. 2
waktu  .. 6
waktu-waktu  .. 1
Wali  .. 3
Waliuddin  .. 1
waqar  .. 1
wara`  .. 1
warna  .. 1
wazir  .. 8
wazirnya  .. 4
wazir-wazirnya  .. 1
wiridnya  .. 2
wudhu´  .. 1

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
yakni  .. 7
yang  .. 203

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
zahir  .. 3
zahirlah  .. 2
zahulu  .. 1
zaman  .. 3
zamannya  .. 1
Zanggi  .. 1
Zanki  .. 1
ziarah  .. 3
ziarahkan  .. 2
zinat  .. 1
zinatil  .. 1
Zubair  .. 1
zulmah  .. 1By frequency

The most frequently occuring words (top 10%). 
391 ..  dan
270 ..  itu
203 ..  yang
164 ..  maka
163 ..  ia
150 ..  mereka
129 ..  pada
126 ..  akan
121 ..  dengan
111 ..  daripada
95 ..  segala
84 ..  dia
59 ..  di
48 ..  kemudian
45 ..  kepada
41 ..  atas
40 ..  beberapa, oleh
38 ..  negeri, sultan
37 ..  tiada
36 ..  Syeikh
34 ..  bahawa
33 ..  berkata
32 ..  demikian, keduanya
29 ..  banyak, hingga
28 ..  adalah
27 ..  raja, sekalian
26 ..  bagi, dalam
24 ..  engkau
22 ..  ini, padanya
21 ..  barang
20 ..  Allah
19 ..  Abdul, baginya, hal, tiap-tiap
18 ..  aku, dapat, masuk
17 ..  kepadanya, orang, satu, tatkala
16 ..  din, ilmu, Ta`ala, ud
15 ..  al, dua, kerana, kita
14 ..  jadi, laut, setengah, Wahhab
13 ..  hari, kami, ke, Muhammad, pihak, pula, raja-raja, sebab, telah, terlebih
12 ..  amat, besar, Qistantiniyah
11 ..  datang, kamu, lagi, menyuruh, padahal, Rom
10 ..  antara, bahawasanya, iaitu, lima, masalah, melainkan, Nabi, pergi, puluh, tempat
9 ..  ahli, fatah, hamba, kadar, kubur, madinah, masa, sembahyang, tahun
8 ..  ada, agama, alat, bahawasa, bersungguh-sungguh, duduk, elok, hati, kitab, laki-laki, melihat, Muslimin, Nasir, Nasiruddin, sa, tersebut, wazir
7 ..  bangsa, berdiri, daripadanya, hendak, Saiyidi, sekaliannya, sesuatu, sudah, tentera, yakni