Itqân al-Mulûk bi Ta`dîl al-Sulûk
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
Abidin  .. 4
ada  .. 26
adalah  .. 8
Adapun  .. 3
adat  .. 1
agama  .. 7
Ahl  .. 1
ahli-ahli  .. 10
ahli  .. 8
ahlinya  .. 1
Ahmad  .. 1
akal  .. 1
akan  .. 12
al  .. 9
amanah  .. 1
aman  .. 1
amankan  .. 1
Amat  .. 1
am  .. 2
Ampuan  .. 1
Anak-anak  .. 1
aniaya  .. 1
antara  .. 4
apa-apa  .. 2
apabila  .. 1
April  .. 1
`Aqd  .. 1
Atak  .. 1
atas  .. 24
atasnya  .. 2
atau  .. 44
ataupun  .. 5
Ayahanda-ayahanda  .. 1
ayahanda  .. 1

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
bagi  .. 17
baginya  .. 1
bahasanya  .. 1
baid  .. 1
baik  .. 7
bangsa  .. 6
banyak  .. 2
banyaknya  .. 1
belakang  .. 1
belanja  .. 5
belas  .. 3
belum  .. 4
beragama  .. 5
berat-berat  .. 1
berbetulan  .. 2
berbuat  .. 4
bergelar  .. 1
berhimpun  .. 2
berikhtiar  .. 1
berkekalan  .. 1
berlawan  .. 1
bermesyuarat  .. 2
berpanduan  .. 1
berpangkat  .. 1
berpanjangan  .. 1
berpegang  .. 1
bersalahan  .. 1
bersamaan  .. 1
bersamaanlah  .. 1
bersama-sama  .. 1
bersetia  .. 3
bersuara  .. 2
bersubahat  .. 1
bertiti-titi  .. 1
besar-besar  .. 2
besar  .. 17
betul  .. 2
biar  .. 1
bila-bila  .. 2
Bilangan-bilangan  .. 1
bilangan  .. 5
bisu  .. 1
Bitadil  .. 1
boleh  .. 10
Bolehlah  .. 1
bonda-bonda  .. 1
bondanya  .. 1
British  .. 1
buka  .. 1
bukan  .. 1
bulan  .. 2
buta  .. 1

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
cuba  .. 2
cukup  .. 6

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
daerah  .. 2
daftar  .. 1
daging  .. 4
dahulu  .. 4
dalam  .. 21
dan  .. 144
dapat  .. 2
darah  .. 4
dari  .. 4
daripada  .. 40
daripadanya  .. 3
darjat  .. 1
darurat  .. 1
delapan  .. 2
demikian  .. 7
Demikianlah  .. 1
dengan  .. 30
derhaka  .. 1
dia  .. 12
diakui  .. 2
diambil  .. 1
diangkat  .. 2
diangkatkan  .. 1
dibakai  .. 2
dibatalkan  .. 1
dibebaskan  .. 1
dibenarkan  .. 2
diberhentikan  .. 1
diberi  .. 1
diberitahu  .. 1
di  .. 37
digelar  .. 1
dihukum  .. 1
dihukumkan  .. 1
dijadi  .. 1
dijadikan  .. 13
dikatakan  .. 3
dikecualikan  .. 1
dikehendaki  .. 1
dikeluarkan  .. 1
dikosong  .. 1
dilanggar  .. 1
dilazimkan  .. 1
diletakkan  .. 1
dimaklumkan  .. 1
dimesyuaratkan  .. 2
dinamakan  .. 1
dinyatakan  .. 1
diperajakan  .. 3
diperbuat  .. 2
diperkenankan  .. 1
Dipertuan  .. 3
dipilih  .. 3
diri  .. 1
disahkan  .. 1
disebut  .. 1
disebutkan  .. 1
disifatkan  .. 3
disifatkanlah  .. 1
disyaratkan  .. 5
ditanggung  .. 1
ditentukan  .. 5
diterima  .. 2
ditetapkan  .. 2
ditimbangkan  .. 1
diturunkan  .. 1
diwajibkan  .. 1
dosanya  .. 1
dua  .. 6

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
ehwal  .. 1
Empat  .. 2
Enam  .. 1
Eropah  .. 1

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
Fasal  .. 34
fikiran  .. 3

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
ganti  .. 4
gantinya  .. 2
gelaran  .. 1
gila  .. 1

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
habis  .. 1
hadapan  .. 1
hadir  .. 1
hak  .. 8
halal  .. 1
hal  .. 8
hampir  .. 2
hanyalah  .. 1
hari  .. 1
hari-hari  .. 2
harus  .. 2
Haruslah  .. 1
hasil  .. 1
hati  .. 1
hendak  .. 3
hendaklah  .. 17
hidup  .. 4
hidupnya  .. 1
hingga  .. 1
hukuman  .. 2
hukumannya  .. 1
hukum  .. 5
hukumnya  .. 1

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
ia  .. 4
iaitu  .. 12
ialah  .. 7
ibn  .. 1
ijtima  .. 8
ikhtiar  .. 4
ilmu  .. 1
ingatan  .. 3
Inggeris  .. 1
ini  .. 3
isi  .. 1
Islam  .. 5
Islamiah  .. 1
Islamiyyah  .. 1
Isteri-isteri  .. 1
istiadat  .. 1
istimewa  .. 1
Itqan  .. 1
itu  .. 85
itulah  .. 1

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
Jadi  .. 1
jadikan  .. 1
Jadilah  .. 1
jahat  .. 2
jajahan  .. 3
jalan  .. 1
jauh  .. 3
jawatan  .. 1
jawatannya  .. 3
Jemaah  .. 13
jika  .. 2
jikalau  .. 19
jua  .. 4
juga  .. 1
jumlah  .. 2

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
Kaedah  .. 1
kaya  .. 1
kebajikan  .. 3
kecacatan  .. 1
Kedelapan  .. 1
Kedua  .. 9
kedudukan  .. 1
keelokan  .. 1
keelokkan  .. 1
Keempat  .. 8
ke  .. 1
kekejian  .. 1
kelepasan  .. 1
Kelima  .. 3
kepada  .. 10
kepala  .. 3
kepala-kepala  .. 1
kepandaian  .. 1
kepujian  .. 1
keputusan  .. 1
kerabat  .. 1
kerabat-kerabat  .. 5
kerajaan  .. 62
kerajaannya  .. 2
kerana  .. 6
Kesalahan  .. 1
Kesebelas  .. 1
kesempurnaan  .. 1
Kesepuluh  .. 1
ketiadaan  .. 2
ketiadaanlah  .. 1
Ketiga  .. 8
ketika  .. 2
ketua  .. 1
ketua-ketua  .. 4
keturunan  .. 8
keturunannya  .. 2
keuntungan  .. 1
khas  .. 1
khianat  .. 3
kiranya  .. 1
kuasa  .. 6
kuasa-kuasa  .. 1
kurang  .. 5
kurnia  .. 1

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
lagi  .. 8
lain  .. 9
lain-lain  .. 6
lain-lainnya  .. 3
lainnya  .. 1
laki-laki  .. 3
laku  .. 1
lalui  .. 1
Lampiran  .. 1
Lapan  .. 1
larangan  .. 3
layak  .. 2
lazim  .. 4
lazimlah  .. 2
lebih  .. 2
lelaki  .. 1
lepas  .. 1
lima  .. 4
lulus  .. 4
lurus  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
Maha  .. 4
Mahamulia  .. 4
maka  .. 46
maklum  .. 2
maksud  .. 1
Maksudnya  .. 1
mana-mana  .. 2
mangkat  .. 2
martabat  .. 1
masa  .. 4
masuk  .. 1
mati  .. 1
melainkan  .. 6
Melayu  .. 4
Melayuiah  .. 1
melazimkan  .. 1
melepas  .. 1
membaca  .. 1
membaikkan  .. 1
membantu  .. 1
membanyakkan  .. 1
memberi  .. 4
membuat  .. 4
membuka  .. 1
memecahkan  .. 1
memegang  .. 2
memeliharakan  .. 1
memerintah  .. 5
memerintahkan  .. 1
memikirkan  .. 1
memilih  .. 5
memiliki  .. 2
meminda  .. 1
mempunyai  .. 4
menambahkan  .. 1
menanggung  .. 1
mencuba  .. 1
mendapat  .. 1
menderhaka  .. 1
menentukan  .. 1
menerangkan  .. 1
menerbitkan  .. 1
menetapkan  .. 1
mengadakan  .. 1
mengaku  .. 2
mengambil  .. 2
mengangkat  .. 2
mengangkatkan  .. 1
mengekalkan  .. 1
mengeluarkan  .. 1
mengesahkan  .. 1
menggantikan  .. 2
mengikut  .. 1
mengurangkan  .. 1
menjabat  .. 1
menjadi  .. 4
menjadikan  .. 6
mentadbirkan  .. 1
menteri  .. 22
menteri-menteri  .. 16
menukar  .. 1
menulis  .. 1
menyalahi  .. 1
menyatakan  .. 4
menyebut  .. 1
menyempurnakan  .. 1
menyerahkan  .. 2
menyertai  .. 1
menyurat  .. 1
menyuruh  .. 2
merdeka  .. 1
mereka  .. 20
mesyuarat  .. 24
mewarisi  .. 1
Muda  .. 1
muhibah  .. 2
Mulia  .. 5
Muluk  .. 1
Mustahak  .. 1
mustahaklah  .. 1

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
Naib  .. 1
naibnya  .. 5
nasab-nasab  .. 1
nasabnya  .. 2
negeri  .. 24
nescaya  .. 1
niat  .. 1

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
oleh  .. 6
orang  .. 15

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
pada  .. 19
pandangan  .. 1
pangkat  .. 5
pangkatnya  .. 2
pangkat-pangkat  .. 2
Pangkuan  .. 3
pasukan  .. 1
pegawai-pegawai  .. 7
pekerjaan  .. 12
pemangku  .. 1
pemangkunya  .. 3
pendapatnya  .. 1
pengetahuannya  .. 1
penghulu-penghulu  .. 1
penolong  .. 1
perangai  .. 1
peraturan  .. 3
perbuatan  .. 3
perbuatannya  .. 1
perbuatan-perbuatan  .. 1
perdamaian  .. 1
perempuan  .. 1
perintah  .. 4
perjanjian  .. 5
perkara  .. 2
perkara-perkara  .. 3
Permaisuri  .. 1
permintaan  .. 2
perniagaan  .. 1
persahabatan  .. 2
persekutuan  .. 1
persetujuan  .. 1
pertama  .. 5
pihak  .. 2
pilihan  .. 1
pula  .. 6
pulang  .. 1
puluh  .. 21
punca-punca  .. 1
pun  .. 1
putera  .. 1
Putera-putera  .. 1
puteri-puteri  .. 1

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
Rabiulakhir  .. 1
raja  .. 54
raja-raja  .. 1
rakyat  .. 9
Ramadan  .. 1
ramai  .. 1

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
sahaja  .. 3
sah  .. 7
saksi  .. 1
salahnya  .. 1
sama  .. 4
sampai  .. 1
Satu  .. 3
saudara  .. 2
Saudara-saudara  .. 1
sebab-sebab  .. 1
sebagaimana  .. 1
sebahagian  .. 1
sebarang  .. 4
sebenarnya  .. 2
sebesar-besar  .. 1
sebulan  .. 1
sedia  .. 1
segala  .. 19
sekalian  .. 7
sekaliannya  .. 1
sekali  .. 2
sekali-kali  .. 7
sekalipun  .. 2
sekiranya  .. 1
sekurang-kurangnya  .. 3
selagi  .. 2
selama  .. 1
selama-lamalah  .. 1
selama-lamanya  .. 2
semata-mata  .. 2
Sembilan  .. 2
sempurna  .. 1
semua  .. 3
semuanya  .. 6
sendiri  .. 5
seorang  .. 7
separuh  .. 1
seperti  .. 7
serta  .. 6
seseorang  .. 1
sesuatu  .. 1
Sesungguhnya  .. 1
setara  .. 1
setengah  .. 1
setia  .. 2
seyogialah  .. 1
sifat  .. 5
suara  .. 1
suatu  .. 6
sudah  .. 4
suka  .. 1
suku-suku  .. 1
sultan  .. 8
sultan-sultan  .. 4
Suluk  .. 1
sumpah  .. 3
Sungguhpun  .. 1
supaya  .. 2
Syahadan  .. 1
syarak  .. 3
Syarat  .. 1
syarat-syarat  .. 4
syor  .. 5

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
taat  .. 1
tabiat  .. 1
tadbir  .. 1
tahu  .. 1
tahun  .. 4
takhta  .. 2
takluk  .. 1
takluknya  .. 1
tanbiah  .. 1
tandatangan  .. 1
tatkala  .. 1
taulannya  .. 3
taulan-taulannya  .. 1
tegahan  .. 4
teguh  .. 1
telah  .. 3
tempat-tempat  .. 1
tengah  .. 1
Tengku  .. 1
terang  .. 1
Terengganu  .. 20
terjatuhlah  .. 1
terjumlah  .. 1
terkembali  .. 1
terkena  .. 1
terlebih  .. 3
termaklumlah  .. 1
terpulanglah  .. 1
tersebut  .. 8
terserah  .. 1
tertanggunglah  .. 3
tertib  .. 3
tertibnya  .. 1
tetap  .. 1
tetapi  .. 8
tiada  .. 25
tiadalah  .. 5
tiap-tiap  .. 6
tidak  .. 6
tiga  .. 5
timbalan  .. 2
timbangan  .. 1
tinggal  .. 1
tingkah  .. 1
titah  .. 2
Transkripsi  .. 1
Triti  .. 2
Tubuh  .. 1
Tujuh  .. 2

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
ulama  .. 1
Umur  .. 1
umurnya  .. 4
undang-undang  .. 3
undang-undangnya  .. 1

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
wa  .. 1
wajib  .. 1
waris  .. 9
waris-waris  .. 2

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
yakni  .. 3
yang  .. 153

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
Zainal  .. 4
zalim  .. 1
zuriat  .. 4

 
        0-9                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z 0-9      
 
.. 2
.. 2
.. 6
.. 5
.. 3
.. 1
.. 2
.. 1
12  .. 1
14  .. 1
16  .. 1
21  .. 1
22  .. 1
31  .. 1
64  .. 1
1328  .. 1
1910  .. 1
1911  .. 1By frequency

The most frequently occuring words (top 20%). 
153 ..  yang
144 ..  dan
85 ..  itu
62 ..  kerajaan
54 ..  raja
46 ..  maka
44 ..  atau
40 ..  daripada
37 ..  di
34 ..  Fasal
30 ..  dengan
26 ..  ada
25 ..  tiada
24 ..  atas, mesyuarat, negeri
22 ..  menteri
21 ..  dalam, puluh
20 ..  mereka, Terengganu
19 ..  jikalau, pada, segala
17 ..  bagi, besar, hendaklah
16 ..  menteri-menteri
15 ..  orang
13 ..  dijadikan, Jemaah
12 ..  akan, dia, iaitu, pekerjaan
10 ..  ahli-ahli, boleh, kepada
9 ..  al, Kedua, lain, rakyat, waris
8 ..  adalah, ahli, hak, hal, ijtima, Keempat, Ketiga, keturunan, lagi, sultan, tersebut, tetapi
7 ..  agama, baik, demikian, ialah, pegawai-pegawai, sah, sekalian, sekali-kali, seorang, seperti
6 ..  bangsa, cukup, dua, kerana, kuasa, lain-lain, melainkan, menjadikan, oleh, pula, semuanya, serta, suatu, tiap-tiap, tidak, 3
5 ..  ataupun, belanja, beragama, bilangan, disyaratkan, ditentukan, hukum, Islam, kerabat-kerabat, kurang, memerintah, memilih, Mulia, naibnya, pangkat, perjanjian, pertama, sendiri, sifat, syor, tiadalah, tiga, 4