Hikayat Patani
bibliography
text notes
list of words

Text notes


MCP text
 

Pat 90:16 alam a.l.m
Pat 41:1 akan akan akan
Pat 36:4 bila apabila ini apabila
Pat 16:8 bakelang b.k.l.ng
Pat 15:9 Bercau b.r.c.w
Pat 24:15 Beruas b.r.w.s
Pat 88:18 buat MS. B
Pat 76:13 Cenak c.n.q
Pat 88:10 d.w.k d.w.q
Pat 79:9 Dakra d.q.r.a
Pat 89:16 dendeng d.n.d.y.ng
Pat 77:18 di bawahnya dibawanya
Pat 92:14 dianak-anak d.a.n.q.2
Pat 24:11 didengar [di]dengar
Pat 50:5 dipanggil maka dipanggil maka dipanggil
Pat 92:4 diubung d.a.w.b.ng
Pat 3:15 dua dua du
Pat 84:15 gelar eds: digelar
Pat 53:1 hendaklah hendaklah hendaklah
Pat 53:11 hulubalang .. Johor MS B.
Pat 82:4 itu itu itu
Pat 21:4 Jamban Rama j.m.b.n r.a.m
Pat 61:4 k.a.r.l.a.r.k k.a.r.l.a.r.q
Pat 16:8 kelehum k.l.h.w.w.m
Pat 86:4 Kempul k.m.p.l
Pat 81:7 laki-laki seharusnya: perempuan
Pat 47:1 lima delima
Pat 31:6 mahat mahat kedua
Pat 36:7 maka eds: maka ada
Pat 66:14 menjunjung menju[nju]ng
Pat 59:15 Merta m.r.t
Pat 85:14 Mum m.w.m
Pat 57:13 musuh mu[suh]
Pat 85:15 Nahwa n.h:w
Pat 17:1 nama eds: nama Bercau disebut orang? Kerana
Pat 87:8 negelebat n.g.l.b.t
Pat 3:12 ngelincir ng.l.n.c.r
Pat 81:1 oleh oleh oleh
Pat 70:17 patik MS. A:  s.p.y.r.w.`
Pat 57:18 Payang p.a.y.ng
Pat 58:15 perempuan ? balai penghadapan
Pat 92:3 permata p.r.m.a.t  Teeuw:  peremat,   SH:  permat
Pat 92:12 pula pula pula
Pat 11:4 pun pun pun
Pat 33:9 pun menjunjung ... Seri Agar pun menjunjung duli Bercau seketika duduk maka Seri Agar pun menjunjung duli Bercau. Seketika duduk maka Seri Agar
Pat 32:10 Raksi r.ng.g r.q.s.y
Pat 27:18 rani Teeuw:  rabi
Pat 90:15 rebih r.b.y.h
Pat 88:10 s.w.k s.w.q
Pat 62:11 Segala eds: Syahadan maka sekalian menteri hulubalang pegawai pun masuklah pada suatu hari mengadap Phra Cau. Maka sembah segala
Pat 73:13 sehari eds:  sehari-hari
Pat 88:2 semur s.m.w.r
Pat 89:4 sepuh s.p.a.h
Pat 82:1 Siam s.y.m
Pat 85:13 Tabiji t.b.y.j.y
Pat 15:5 tamban t.m.b.n
Pat 90:14 temeti t.m.t.y
Pat 56:12 tiada tia[da]
Pat 90:15 tumus t.w.m.s
Pat 86:7 Tun t.w.n
Pat 86:1 tunggunya eds:  ditunggunya
Pat 91:4 yatcu y.t.c.w