Qasidah al-Burdah
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context.

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
ada  .. 12
adalah  .. 1
`adamnya  .. 1
adanya  .. 51
`Ad  .. 1
adil  .. 1
`adil  .. 1
agama  .. 5
agamanya  .. 3
air  .. 10
airnya  .. 6
`ajab  .. 1
`Ajam  .. 1
akan  .. 39
akar-akarnya  .. 1
akhirat  .. 3
akhiratnya  .. 1
aku  .. 15
akulah  .. 1
`ala  .. 1
`alam  .. 1
al  .. 6
`alihi  .. 1
Allah  .. 22
`amal  .. 1
a`mal  .. 1
amarah  .. 1
amat  .. 6
amir  .. 1
amirul  .. 1
ampun  .. 4
anak  .. 2
anaknya  .. 1
anbiya  .. 2
angan-angan  .. 1
angin  .. 3
antara  .. 8
antaranya  .. 1
anugeraha  .. 1
anugerahakan  .. 1
apa  .. 4
api  .. 6
apinya  .. 2
`Arab  .. 1
arham  .. 1
Ari  .. 1
asa  .. 1
asalnya  .. 1
`ashabihi  .. 1
ashhur  .. 1
atas  .. 13
atasmu  .. 1
atasnya  .. 1
atau  .. 5
Ataupun  .. 1
Atau  .. 1
awan-awan  .. 1
awan  .. 1
Ayat  .. 1
ayatnya  .. 1

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
badan  .. 2
badannya  .. 1
Badr  .. 1
bagai-bagai  .. 7
bagi  .. 14
bagiku  .. 2
bagimu  .. 4
baginya  .. 15
bahar  .. 1
bahaya  .. 3
bahukula  .. 1
bahwa  .. 42
baik  .. 6
bait  .. 2
bajik  .. 2
baju  .. 1
balaghatnya  .. 1
balas  .. 1
balu  .. 1
bangkai  .. 2
banyaknya  .. 1
bapa  .. 1
barang  .. 7
barangkala  .. 3
baris  .. 1
barut  .. 1
basah  .. 1
batu  .. 4
bau  .. 3
bebal  .. 1
bebalnya  .. 1
beberapa  .. 1
bedza  .. 2
bekalku  .. 1
bekas  .. 1
belah  .. 1
belukar  .. 2
belum  .. 2
benarnya  .. 1
benci  .. 1
bencinya  .. 1
bengkak  .. 1
bengkok  .. 1
benua  .. 4
beragama  .. 1
berahi  .. 11
berahiku  .. 1
berahinya  .. 3
berai  .. 1
berapa-berapa  .. 3
berapa-berapalah  .. 3
berat  .. 1
berbahagia  .. 1
berbarut  .. 1
berbatu  .. 1
berbelah  .. 1
berbilang  .. 1
berbuat  .. 7
bercahaya  .. 1
bercucuk  .. 1
bercucukpun  .. 1
berdiri  .. 1
bergerontang  .. 1
berguguran  .. 1
berhadap  .. 1
berhala  .. 1
berhenti  .. 2
berhimpun  .. 1
beri  .. 1
berjalan  .. 3
berjamu-jamuan  .. 1
berkata  .. 1
berkat  .. 3
berkatnya  .. 4
berkehendak  .. 1
berkelopak  .. 1
berkendara  .. 1
berkesopanan  .. 1
berketopong  .. 1
berlaku  .. 5
berlakukandia  .. 1
berlakukan  .. 1
berlapar  .. 1
berlapis-lapis  .. 1
berlarian  .. 1
berlepas  .. 1
berlindung  .. 2
bermandi  .. 1
bermula  .. 2
bermulia  .. 1
beroleh  .. 9
berpegang  .. 1
berpeganglah  .. 1
berpenyakit  .. 1
berputusan  .. 3
bersakiti  .. 1
bersuara  .. 1
bersuci  .. 2
bersumpahkandia  .. 1
bersumpahkan  .. 1
bersungkuran  .. 1
bertahu-tahu  .. 1
bertambah  .. 3
bertapak  .. 1
bertatahu  .. 1
bertemu  .. 3
berterbang-terbang  .. 1
bertetahu  .. 1
bertingkat  .. 1
bertuhan  .. 1
bertukar  .. 1
beruah-ruahan  .. 1
berubah  .. 1
besar-besar  .. 1
besar  .. 6
betapa  .. 3
betis  .. 1
betul  .. 3
Biarkan  .. 1
bibirnya  .. 1
bicaraku  .. 1
bicaralah  .. 1
bi  .. 1
bilangnya  .. 1
binatang  .. 1
bintangnya  .. 1
biri-biri  .. 1
budak  .. 1
budiman  .. 1
buhairanya  .. 1
bukit  .. 7
bulan  .. 4
bumi  .. 1
bunga  .. 5
Burda  .. 1
buruk  .. 1
burung  .. 2
busur  .. 1
buta  .. 2

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
cahaya  .. 2
cahayanya  .. 2
cawang  .. 1
cawangnya  .. 1
cela  .. 1
cemburuan  .. 1
cerai  .. 1
cerelang  .. 1
ceriteranya  .. 1
cerna  .. 1
cita  .. 3
citalah  .. 1
citarasa  .. 3
conderong  .. 1
cucu  .. 1
cucuknya  .. 1
cupu-cupunya  .. 1

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
dagang  .. 1
daging  .. 2
dagingnya  .. 1
dahi  .. 1
dahulu  .. 3
daku  .. 8
dalam  .. 33
dalamnya  .. 5
damai  .. 1
damping  .. 2
dan  .. 123
dapat  .. 8
darah  .. 1
dari  .. 74
daripada  .. 33
daripadamu  .. 3
daripadanya  .. 8
datang  .. 7
datangnya  .. 2
Demi  .. 1
demikian  .. 3
dengan  .. 63
dengannya  .. 1
dengki  .. 1
diadakan  .. 1
dia  .. 37
dialahkan  .. 1
dianugerahakan  .. 1
diatasinya  .. 2
dibahagikannya  .. 2
dibangunkannya  .. 1
dibantuninya  .. 1
dibawainya  .. 1
dibelinya  .. 1
diberatinya  .. 1
dibuninya  .. 1
diceriterainya  .. 1
diceriterakan  .. 2
diceriterakannya  .. 1
dicincang  .. 1
didahulukan  .. 1
di  .. 7
digebala  .. 1
digembala  .. 1
dihadiratnya  .. 1
dihamburkannya  .. 1
diharap  .. 1
dihiasinya  .. 1
dihidupkan  .. 1
dihidupkannyalah  .. 1
Dihilangkannya  .. 1
dihimpunkan  .. 1
dihumbalangkan  .. 1
dihuruskannya  .. 1
Diikatnya  .. 1
dijadikan  .. 3
dijawatnya  .. 1
dikabulkannya  .. 1
dikalungkan  .. 1
dikau  .. 4
dikehendaki  .. 1
dikelilingi  .. 1
dikembalikan  .. 1
diketahui  .. 3
diketahuinya  .. 2
diketakuti  .. 2
dikucup  .. 1
dilawani  .. 1
dilengkap  .. 1
dilihat  .. 2
dilihatnya  .. 1
dilutar  .. 1
Dilutarkan  .. 1
dimasukkannya  .. 1
Dimasukkannyalah  .. 1
dimenangkan  .. 2
dimutahkannya  .. 1
dinamai  .. 1
dinisbatkan  .. 1
dinnya  .. 1
dinyatakan  .. 1
dinyatakannya  .. 3
dipadamkannya  .. 1
dipeliharakan  .. 2
diperangkanya  .. 1
diperbesarkan  .. 1
dipercaya  .. 1
dipercayai  .. 1
dipermulia  .. 1
dipermulianya  .. 1
diperolehinya  .. 1
dipertunjukkannya  .. 1
dipunpunkannya  .. 1
diri  .. 1
diriku  .. 2
dirinya  .. 2
disama-samai  .. 2
disambar  .. 1
disampaikan  .. 1
disanggrahakan  .. 1
Disangka  .. 2
disangkal  .. 3
disebutkan  .. 2
disekutui  .. 2
disekutukan  .. 1
ditawarnya  .. 1
ditinggalkan  .. 2
ditolakkan  .. 2
dituliskannya  .. 1
diutsahakan  .. 1
do`a  .. 1
do`anya  .. 2
dosya  .. 5
dosyaku  .. 1
drohaka  .. 2
dua  .. 3
dukanya  .. 2
dunia  .. 7
dunianya  .. 2
dzatnya  .. 1

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
emas  .. 1
empunya  .. 1
engkau  .. 18

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
fadlika  .. 1
fard  .. 1
fira`shinya  .. 1
Furs  .. 2

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
gebalaan  .. 1
gebalai  .. 1
gelab  .. 1
gelap  .. 2
gembalaan  .. 1
gembalai  .. 1
gemilang  .. 1
gempitanya  .. 1
ghaib  .. 2
gila  .. 1
guha  .. 4
gunung  .. 1

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
habu  .. 1
hadiratmu  .. 1
hadiratnya  .. 1
hai  .. 12
hakam  .. 2
hakikat  .. 1
hakikatnya  .. 2
halamannya  .. 1
hal  .. 1
halku  .. 1
haluan  .. 2
haluran  .. 1
hamba  .. 3
hambanya  .. 1
hampir  .. 1
hamsayamu  .. 1
hamsayanya  .. 1
hangat  .. 1
hangatnya  .. 1
hanya  .. 8
haram  .. 1
harang  .. 1
harap  .. 1
harapku  .. 1
harganya  .. 1
harimau  .. 2
Harim  .. 1
haruskah  .. 2
hati  .. 3
hatimu  .. 3
hawa  .. 2
hawd  .. 1
hendak  .. 3
henti  .. 1
hikmat  .. 1
hikmatnya  .. 1
himmatnya  .. 1
hinai  .. 1
hingga  .. 11
hitam  .. 1
hitamnya  .. 1
hubanku  .. 3
hubannya  .. 1
hujan  .. 4
hulubalang  .. 3
Hunain  .. 1
hurum  .. 1
hurus  .. 1

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
ia  .. 21
ialah  .. 5
Ibrahim  .. 1
Idam  .. 2
ikan  .. 1
`ikban  .. 1
`ilmu  .. 1
`ilmunya  .. 1
indah-indahnya  .. 1
indungnya  .. 1
ini  .. 2
isi  .. 4
isinya  .. 1
Islam  .. 4
itu  .. 36
Itulah  .. 1

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
jadi  .. 10
jadikan  .. 2
jadilah  .. 1
jalan  .. 1
jalannya  .. 1
jama`at  .. 1
jamu  .. 2
jangan  .. 9
janganlah  .. 1
jauh  .. 3
jika  .. 16
jin  .. 2
jua  .. 10

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
kabulkan  .. 1
kadim  .. 2
kafir  .. 12
kah  .. 1
kahinnya  .. 1
kaki  .. 1
kakinya  .. 1
kala  .. 3
kalam  .. 2
kalbu  .. 2
kalbunya  .. 1
kalimat  .. 1
kambing  .. 1
kami  .. 1
kamu  .. 1
kandang  .. 1
kan  .. 6
karena  .. 23
karenanya  .. 1
karunia  .. 8
karuniamu  .. 2
karunianya  .. 2
Kasidat  .. 1
kasihan  .. 1
kasihnya  .. 1
kata  .. 4
katanya  .. 2
kaubaca  .. 1
kauberikan  .. 1
kaucucurkan  .. 1
kauketahui  .. 1
kaulihat  .. 2
kauliputi  .. 1
kaumasuki  .. 1
kaum  .. 3
kauperoleh  .. 1
Kaurendahkan  .. 1
kausangka  .. 1
kausangkal  .. 1
kausarak  .. 1
kautinggalkan  .. 2
kautuntut  .. 1
kauturut  .. 1
kawan  .. 1
Kawthar  .. 1
kayu  .. 1
kayu-kayuan  .. 1
kebajikan  .. 1
kebaktian  .. 5
kebaktianku  .. 1
kebesaran  .. 1
kebesarannya  .. 4
kecil  .. 1
kecuhali  .. 2
kedatangan  .. 1
kedatang  .. 1
kedua  .. 14
keduanya  .. 4
ke  .. 6
kehadirat  .. 1
kehadiratnya  .. 2
kehendak  .. 1
kehendakmu  .. 2
kehendaknya  .. 3
keinginnya  .. 1
kejadiannya  .. 2
kekal  .. 4
kekangnya  .. 1
kekasihku  .. 1
kekasihnya  .. 1
kekayaan  .. 2
kekayaannya  .. 2
kekepalaku  .. 1
kekurangan  .. 1
kelam  .. 1
kelangit  .. 2
kelebihan  .. 1
kelihatan  .. 1
kelopaknya  .. 1
keluar  .. 1
keluarganya  .. 1
kematian  .. 1
kematiannya  .. 1
kembali  .. 3
kemenangan  .. 2
kempis  .. 1
kemudian  .. 7
kemudiannya  .. 1
kemuliaannya  .. 5
kena  .. 1
kenyang  .. 1
kenyataan  .. 1
kepada  .. 18
kepadaku  .. 1
kepadamu  .. 3
kepadanya  .. 3
kepala  .. 2
kerajaan  .. 1
kerja  .. 1
kerugian  .. 2
kesakitan  .. 3
kesakitannya  .. 4
kesangatan  .. 2
kesucian  .. 2
kesudahannya  .. 1
kesukaran  .. 1
kesukarannya  .. 2
ketaha  .. 8
ketahuan  .. 1
ketakuti  .. 2
keteguhannya  .. 1
ketiganya  .. 1
ketika  .. 2
ketikanya  .. 2
ketinggian  .. 1
ketinggiannya  .. 1
ketuhanya  .. 1
keturunan  .. 1
khairi  .. 1
khalik  .. 1
khalkihi  .. 1
khasam  .. 1
khatt  .. 2
kilat  .. 1
kirtimu  .. 1
Kisra  .. 2
kitab  .. 1
kita  .. 11
kuasa  .. 3
kuat  .. 2
kuda  .. 4
kudrat  .. 1
kuffar  .. 5
kukata  .. 2
kukehendaki  .. 1
kuketahui  .. 1
kulit  .. 1
kumulai  .. 1
kundainya  .. 1
kuperbuat  .. 2
kuperlepas  .. 1
kuperlihatkan  .. 1
kuperoleh  .. 2
kupersumpahkanlah  .. 1
kuperturutkan  .. 1
kupuasakan  .. 1
Kur´an  .. 2
kurang  .. 1
kusembahyangkan  .. 1
Kutinggalkan  .. 1
kutukasi  .. 1
kututupi  .. 1

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
labah-labah  .. 1
lagi  .. 7
lahir  .. 3
laik  .. 1
lain  .. 4
lainnya  .. 2
laksananya  .. 1
lakunya  .. 5
lalau  .. 2
lalu  .. 2
lama  .. 1
lambungnya  .. 1
landasannya  .. 1
langit  .. 3
lantak  .. 1
lapal  .. 1
lapalnya  .. 1
lapar  .. 5
lari  .. 3
larinya  .. 2
latafatnya  .. 1
laut  .. 4
lebat  .. 2
lebih  .. 7
leher  .. 1
lemak  .. 1
lennyap  .. 1
lentok  .. 1
.. 2
lidahnya  .. 2
lihat  .. 1
Llahu  .. 1
loba  .. 1
loh  .. 2
luluh  .. 1
lumat  .. 1
luput  .. 1
lutarnya  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
mabuk  .. 1
Madinat  .. 1
mahabesar  .. 4
maha  .. 11
mahakekal  .. 1
mahalebat  .. 1
mahamurah  .. 1
Mahasuci  .. 1
mahasukar  .. 1
mahatinggi  .. 2
maka  .. 39
makanan  .. 2
makhluk  .. 5
makin  .. 2
malam  .. 10
maligai  .. 1
mana  .. 1
ma`na  .. 2
ma`nanya  .. 1
manfa`at  .. 1
mangka  .. 1
manikam  .. 1
manis  .. 2
manislah  .. 1
manusyia  .. 7
martabat  .. 3
martabatnya  .. 4
ma`ruf  .. 1
masa  .. 2
masing-masing  .. 1
ma`siyat  .. 1
masuk  .. 1
mata  .. 9
matahari  .. 3
matamu  .. 4
matanya  .. 4
mati  .. 2
matiku  .. 1
melainkan  .. 6
melakukan  .. 1
melalui  .. 1
melawani  .. 4
melayahkan  .. 1
melihat  .. 1
meluputkan  .. 1
memadakan  .. 1
mematahkan  .. 1
memayungi  .. 1
membaca  .. 1
membawa  .. 1
membawai  .. 1
membedakan  .. 1
memberi  .. 1
membilang  .. 1
membinasakan  .. 1
memburukan  .. 1
memegang  .. 1
memeri  .. 1
memerkarai  .. 1
memerlan  .. 1
memilih  .. 1
meminasakan  .. 1
memohonkan  .. 3
memperikan  .. 1
memuji  .. 1
memunuh  .. 1
menahikan  .. 1
Menakutkan  .. 1
menangis  .. 1
Menarikkan  .. 1
mencerca  .. 3
menceritai  .. 1
menceriterai  .. 1
mencium  .. 2
mencucurkan  .. 2
mendahulukan  .. 2
menelan  .. 1
menengarkandia  .. 1
menengarkan  .. 1
mengadakan  .. 2
mengajari  .. 2
mengambil  .. 5
mengandung  .. 1
mengasihani  .. 1
mengasihi  .. 2
mengatakan  .. 2
mengatasi  .. 1
mengebala  .. 2
mengehendaki  .. 2
mengelubungi  .. 1
mengembala  .. 2
mengembalikan  .. 2
mengempangkandia  .. 1
mengempangkan  .. 1
mengetahui  .. 6
menghalangkan  .. 1
menghampiri  .. 1
mengharamkan  .. 1
menghasilkan  .. 1
menghati-hati  .. 1
menghela  .. 1
menghiasi  .. 1
menghimpunkan  .. 1
menghumbalangkan  .. 1
mengikut  .. 1
mengimpunkan  .. 1
mengiringkan  .. 1
mengucap  .. 1
mengupaya  .. 2
meniadakan  .. 1
menikamkan  .. 1
menitahkan  .. 2
menjadikan  .. 2
menjagai  .. 1
menjemukan  .. 1
menjualkan  .. 1
menjunjung  .. 1
menumbuhkan  .. 1
menumpahkan  .. 1
menuntut  .. 2
menurut  .. 1
menyamai  .. 3
menyampaikan  .. 1
menyangkal  .. 1
menyatakan  .. 3
menyayang  .. 1
menyedar  .. 1
menyembah  .. 1
menyerca  .. 3
menyeriterai  .. 2
menyucurkan  .. 2
menyungguhkandia  .. 1
menyungguhkan  .. 1
menyunjung  .. 1
menyuruhkan  .. 2
menyusu  .. 1
merahnya  .. 1
merajakan  .. 1
merayakan  .. 1
merdu  .. 1
mereka  .. 10
merpati  .. 1
mimpinya  .. 2
mizan  .. 1
Mudah-mudahan  .. 1
Muhammad  .. 5
Muhammadin  .. 1
muhdath  .. 1
mu`jizat  .. 5
mu`jizatnya  .. 5
muka  .. 2
mukamu  .. 1
mukanya  .. 1
mulia  .. 10
mulut  .. 1
mu´min  .. 3
mu´minin  .. 1
munggu-munggu  .. 2
munkar  .. 1
munsif  .. 1
murah  .. 1
mushkil  .. 1
mustakim  .. 1
mutia  .. 3

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
nabi  .. 7
nabinya  .. 3
nabiyanya  .. 1
nafsu  .. 3
nafsuku  .. 2
nafsumu  .. 1
nafsunya  .. 1
naik  .. 3
nakal  .. 2
nama  .. 2
namanya  .. 1
narwastu  .. 1
narwastunya  .. 1
nasara  .. 1
negeri  .. 6
neraka  .. 1
ni`mat  .. 2
ni`matmu  .. 1
niscaya  .. 6
Nityasa  .. 3
nubuwat  .. 1
nubuwatnya  .. 6
nyala  .. 2
nyalanya  .. 1
nyaman  .. 1
nyata  .. 1
nyatalah  .. 1

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
oleh  .. 4
ombak  .. 1
ombaknya  .. 1
orang  .. 11

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
pada  .. 42
padam  .. 2
padanya  .. 3
pahuk  .. 1
palingkan  .. 1
panas  .. 1
panggil  .. 1
pangkat  .. 1
panjang  .. 1
panji  .. 1
pantas  .. 1
parapati  .. 1
pegal  .. 1
pekerti  .. 2
pekertinya  .. 1
pelihara  .. 1
pendahan  .. 2
pengajar  .. 1
pengajarnya  .. 2
pengasih  .. 1
pengejarmu  .. 1
pengetahuannya  .. 1
penghulu  .. 4
penglihatnya  .. 1
penjuru  .. 1
penuh  .. 1
penyakit  .. 3
penyakitnya  .. 1
perangainya  .. 1
perang  .. 3
perangnya  .. 1
perbantahan  .. 1
perbeniagaannya  .. 2
perbuatannya  .. 1
percaya  .. 1
percayanya  .. 1
perhiasnya  .. 1
periksya  .. 1
perintahnya  .. 1
perjamuan  .. 1
perkasyaannya  .. 2
perlakukan  .. 1
perlindunganku  .. 1
perpeganganku  .. 1
perseteruannya  .. 2
pertamaku  .. 1
pertamanya  .. 1
pertemuan  .. 2
perutnya  .. 2
picik  .. 1
pihak  .. 3
pihatu  .. 1
pingai  .. 2
pinggangnya  .. 1
pintu  .. 2
pohon  .. 4
puji  .. 2
pujikan  .. 1
puji-pujianku  .. 3
pulahi  .. 1
pun  .. 8
pun  .. 1
purnama  .. 2
putih  .. 1
putus  .. 3

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
racun  .. 1
rahasia  .. 1
rahasiaku  .. 1
rahasyiaku  .. 1
rahim  .. 1
rahimina  .. 1
rahmat  .. 2
rahmatika  .. 1
raja  .. 6
rakham  .. 1
rambutnya  .. 1
rampasannya  .. 2
rasa  .. 3
rasul  .. 19
rasulnya  .. 1
rasulullah  .. 18
ratnanya  .. 1
rumahnya  .. 1
runtuh  .. 2
rupa  .. 1
rupanya  .. 9

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
sabar  .. 1
sadik  .. 1
sahabat  .. 5
sahabatnya  .. 1
sakainya  .. 1
sakit  .. 1
salahi  .. 1
salahnya  .. 1
Salam  .. 2
saleh  .. 1
salla  .. 1
sama  .. 1
sampai  .. 5
Sampailah  .. 1
sampar  .. 1
sana  .. 1
sangat  .. 2
sangka  .. 1
sangkal  .. 1
sarak  .. 1
sarangannya  .. 1
sariranya  .. 2
Sawat  .. 1
sebagai  .. 4
sebagainya  .. 1
sebak  .. 1
sebenarnya  .. 3
sebutkan  .. 1
secalung  .. 1
segala  .. 91
sejuk  .. 1
sekalian  .. 22
sekaliannya  .. 2
sekali  .. 1
sekalipun  .. 2
sekehendakmu  .. 1
sekira-kira  .. 1
selama  .. 2
selamanya  .. 2
sembuh  .. 2
semesta  .. 2
sempurna  .. 16
seni  .. 1
seni-seni  .. 1
senjata  .. 2
senjya  .. 1
sennyumnya  .. 1
seorang  .. 1
seperti  .. 20
serasa  .. 1
serta  .. 1
serunya  .. 1
serupa  .. 1
serupalah  .. 2
sesal  .. 1
sesat  .. 2
seseorang  .. 1
sesungguhnya  .. 66
setan  .. 1
setengah  .. 2
seteru  .. 4
setiaanku  .. 1
setiaku  .. 1
setiawan  .. 1
setitik  .. 1
shahada  .. 1
shayatin  .. 2
siang  .. 1
siapa  .. 2
sidik  .. 1
sidk  .. 2
sidknya  .. 1
sifat  .. 1
Sifatkan  .. 1
sirat  .. 1
sorganya  .. 1
suami  .. 1
suara  .. 1
suaranya  .. 2
suatu  .. 4
suci  .. 2
sujudnya  .. 1
sukacitalah  .. 1
suka  .. 2
sukar  .. 1
sumpah  .. 1
sungai  .. 2
sungainya  .. 1
Sungguh  .. 1
sunnat  .. 1
Supaya  .. 1
surutlah  .. 1
susu  .. 1
syafa`atnya  .. 1
syahwat  .. 1
syahwatmu  .. 1
sya`ir  .. 1
syaitan  .. 3
syakaratnya  .. 1
syaksyi  .. 3

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
tadapat  .. 2
ta  .. 2
tahayyur  .. 2
tahdyyurnya  .. 1
tahirina  .. 1
tahu  .. 2
tahumu  .. 1
tahunnya  .. 1
takallubnya  .. 1
takut  .. 2
takwa  .. 1
tali  .. 2
tambah-tambahnya  .. 1
tanah  .. 1
tanaman  .. 1
tanam-tanaman  .. 1
tanda  .. 4
tandanya  .. 1
tangan  .. 2
tanganku  .. 1
tangannya  .. 5
tangis  .. 1
tangisnya  .. 1
tangkas  .. 1
Tanyai  .. 1
tanyakan  .. 1
tapak  .. 3
tasbih  .. 1
tatkala  .. 20
tatkalanya  .. 1
tatkala-tatkala  .. 1
tawfik  .. 1
tayyibina  .. 1
teguhnya  .. 1
telah  .. 33
telanjur  .. 1
telinganya  .. 1
tempat  .. 11
tempatmu  .. 1
tempatnya  .. 1
tentera  .. 3
tenteranya  .. 2
terbang  .. 1
terbangun  .. 1
terbit  .. 1
terbitnya  .. 2
terbuni  .. 2
terbunyi  .. 1
tercampur  .. 1
tercerai  .. 1
tercinta  .. 1
tercintalah  .. 1
Terkadang  .. 1
terkeji  .. 1
terlebih  .. 1
termulia  .. 1
terpermanai  .. 1
tersangat  .. 1
tersembunyi  .. 3
tersurat  .. 1
tertikam  .. 1
tertunu  .. 1
tetapi  .. 1
tiada  .. 79
tiadakan  .. 15
tidur  .. 3
tiga  .. 1
timur  .. 1
tinggai  .. 1
Tinggalkan  .. 1
tinggi  .. 8
titahkan  .. 1
titahnya  .. 1
tiup  .. 2
tobat  .. 1
tubuhnya  .. 2
tuduhan  .. 1
Tuhan  .. 6
Tuhanku  .. 2
tuhannya  .. 12
tuhanya  .. 1
tujuh  .. 1
tulang  .. 1
tuli  .. 2
tulus  .. 2
Tumpahkan  .. 1
tunggal  .. 1
turut  .. 1

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
Uhud  .. 1
ujurku  .. 1
Ulah-ulah  .. 7
Ulah-ulahnya  .. 1
ul  .. 1
ullah  .. 22
ummatnya  .. 4
ummi  .. 1
unta  .. 2
upak-upak  .. 1
upaya  .. 1

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
wa`alihi  .. 1
wa`ashabihi  .. 1
wa  .. 4
warta  .. 1

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y      
 
ya  .. 1
yang  .. 148
yatim  .. 1
Yunus  .. 1By frequency

The most frequently occuring words (top 20%). 
148 ..  yang
123 ..  dan
91 ..  segala
79 ..  tiada
74 ..  dari
66 ..  sesungguhnya
63 ..  dengan
51 ..  adanya
42 ..  bahwa, pada
39 ..  akan, maka
37 ..  dia
36 ..  itu
33 ..  dalam, daripada, telah
23 ..  karena
22 ..  Allah, sekalian, ullah
21 ..  ia
20 ..  seperti, tatkala
19 ..  rasul
18 ..  engkau, kepada, rasulullah
16 ..  jika, sempurna
15 ..  aku, baginya, tiadakan
14 ..  bagi, kedua
13 ..  atas
12 ..  ada, hai, kafir, tuhannya
11 ..  berahi, hingga, kita, maha, orang, tempat
10 ..  air, jadi, jua, malam, mereka, mulia
9 ..  beroleh, jangan, mata, rupanya
8 ..  antara, daku, dapat, daripadanya, hanya, karunia, ketaha, pun, tinggi
7 ..  bagai-bagai, barang, berbuat, bukit, datang, di, dunia, kemudian, lagi, lebih, manusyia, nabi, Ulah-ulah
6 ..  airnya, al, amat, api, baik, besar, kan, ke, melainkan, mengetahui, negeri, niscaya, nubuwatnya, raja, Tuhan
5 ..  agama, atau, berlaku, bunga, dalamnya, dosya, ialah, kebaktian, kemuliaannya, kuffar, lakunya, lapar, makhluk, mengambil, Muhammad, mu`jizat, mu`jizatnya, sahabat, sampai, tangannya
4 ..  ampun, apa, bagimu, batu, benua, berkatnya, bulan, dikau, guha, hujan, isi, Islam, kata, kebesarannya, keduanya, kekal, kesakitannya, kuda, lain, laut, mahabesar, martabatnya, matamu, matanya, melawani, oleh, penghulu, pohon, sebagai, seteru, suatu, tanda, ummatnya, wa
3 ..  agamanya, akhirat, angin, bahaya, barangkala, bau, berahinya, berapa-berapa, berapa-berapalah, berjalan, berkat, berputusan, bertambah, bertemu, betapa, betul, cita, citarasa, dahulu, daripadamu, demikian, dijadikan, diketahui, dinyatakannya, disangkal, dua, hamba, hati, hatimu, hendak, hubanku, hulubalang, jauh, kala, kaum, kehendaknya, kembali, kepadamu, kepadanya, kesakitan, kuasa, lahir, langit, lari, martabat, matahari, memohonkan, mencerca, menyamai, menyatakan, menyerca, mu´min, mutia, nabinya, nafsu, naik, Nityasa, padanya, penyakit, perang, pihak, puji-pujianku, putus, rasa, sebenarnya, syaitan, syaksyi, tapak, tentera, tersembunyi, tidur