Hikayat Sang Bima
bibliography
text notes
list of words

Text notes

0

MCP text
 

SBima 7:12 angsa MS:  wangsa
SBima 46:10 ayahanda MS:  kakanda
SBima 54:15 baginda MS:  kepada
SBima 85:6 Bayan MS:  Bali
SBima 9:16 beranggap-anggapan MS:  berangkap-rangkapan.
SBima 12:9 beranggap-anggapan MS:  berangkap-rangkapan.
SBima 33:17 beranggap-anggapan MS:  berangkap-rangkapan.
SBima 20:8 beraninya itu jadi [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang]
SBima 52:12 berlaki MS:  berdiri laki
SBima 3:1 Biyasa MS:  Besuki.
SBima 52:12 bukanlah = bukankah
SBima 115:9 Cerbon MS:  Cerbon dan Sang Nata Jayakerta
SBima 81:16 dapur MS:  d.p.n
SBima 81:16 dapur +depan
SBima 3:2 Destarata MS:  Santarata.
SBima 40:14 di MS:  dari
SBima 75:14 diketahui MS:  diketahuan.
SBima 28:15 hendak [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang]
SBima 2:12 Ia itulah Semar [Anak kalimat ini tidak jelas, kelihatan seolah-olah Semar adalah anak kedua Sang Yang Tunggal, padahal selanjutnya jelas bahwa Semar adalah nama lain dari Sang Yang Wunang.]
SBima 46:15 Indra MS:  Mandra
SBima 61:16 indra bah.  Jawa:  pangeran
SBima 47:11 ini [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang]
SBima 63:9 ini [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang]
SBima 27:17 itu MS:  itu a.l.t
SBima 61:16 jeneng bahasa Jawa:  ‘nama’
SBima 108:16 kata MS:  kata temegung itu
SBima 51:15 kelana HCL:  anak
SBima 37:17 kepala MS:  kepada
SBima 57:7 kita MS:  kata
SBima 43:12 l.a.r.k.n [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang]
SBima 98:5 lakinya MS:  kakinya
SBima 65:13 Lasmini MS:  Lanahina
SBima 78:6 Lasmini l.s.m.y.n
SBima 47:11 Lelana MS:  Kelana.
SBima 11:13 lemper MS:  [lmpr].  Kata ini tidak dikenal;  maksudnya petir.
SBima 98:2 maka [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang]
SBima 119:1 maka [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang]
SBima 61:8 Maka kata Kelana MS:  kapada adinda
SBima 19:9 mangasih MS:  m.ng.y.s.h.
SBima 2:9 mantra MS:  menteri.
SBima 2:10 mantranya MS:  menterinya.
SBima 19:17 maulah = maukah
SBima 1:15 Mbojo b.w.j.w
SBima 73:15 memegang m.m.ng.g.l
SBima 40:4 menabalkan m.n.t.a.’.b.k.n
SBima 108:15 menantunya m.n.ng.t.w.a.ny
SBima 13:1 mengajari MS:  mencari
SBima 19:7 mengasih MS:  m.ng.y.s.h.
SBima 11:14 menghancurkan MS:  menganjurkan.
SBima 38:7 mengikat MS:  mengiku.
SBima 46:14 Mengindra m.ng.n.d.r.y
SBima 105:2 menyuruhkan..sekali [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang].
SBima 6:12 merayaplah MS:  merayatlah.
SBima 2:3 mpama jawi: p.a.m;  bahasa Mbojo,  ‘cerita’
SBima 73:12 naiklah = naik
SBima 86:15 nugerah MS:  p.g.r.y
SBima 86:16 nugerah MS:  negeri
SBima 86:17 nugerah MS:  negeri
SBima 91:7 nyai MS:  kyai
SBima 58:7 oleh MS:  adalah
SBima 76:7 orang MS:  orang ini
SBima 115:2 paman MS:  taman paman
SBima 102:16 paseban MS:  pabean
SBima 36:2 patik MS:  paduka
SBima 71:7 pengajar MS:  mengajar.
SBima 48:2 pinggangan = pinggangnya
SBima 16:13 pukulun Pukulun, bahasa Jawa, ‘aku’.
SBima 12:2 pusatnya Yaitu pusar.
SBima 104:9 satru bahasa Jawa:  ‘selalu mengalahkan musuh’
SBima 20:4 sekalian MS:  sekalian2
SBima 21:13 sekalian [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang]
SBima 22:6 sekalian [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang]
SBima 28:9 sekonyong-konyong MS:  sekonjong-konjong.
SBima 29:13 sekonyong-konyong MS:  sekonjong-konjong.
SBima 19:14 Semar MS:  smbr.
SBima 15:11 sesatu s.s.a.t.w, sesatu -- tiga kali dipakai dalam arti ‘oknum’.  ? < sato ‘binatang’ 
SBima 81:16 Singa MS:  Sang
SBima 82:9 Singa MS:  Sang
SBima 82:15 Singa MS:  Sang
SBima 87:2 Singa MS:  Sang
SBima 92:15 Singa MS:  Sang
SBima 109:17 sudah MS:  sudah berka
SBima 92:3 tanya [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang]
SBima 70:17 terserah MS:  tersuruh
SBima 55:2 tiada MS: ia
SBima 27:9 tiada karena [menurut HC-L perkataan ini lebih baik terbuang]
SBima 51:14 tuan MS:  hamba
SBima 110:9 tunduk t.n.d.a.q
SBima 69:5 Wijaya MS:  Wayajaya
SBima 2:5 Yang MS:  yang arti