Surat Ingatan Tengku Said
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Abang  .. 2
`Abdullah  .. 3
Abdur  .. 10
`Abdur  .. 4
Abdurrahim  .. 2
Abdurrahman  .. 8
`Abdurrahman  .. 4
Abdurrahum  .. 2
ada  .. 48
adalah  .. 65
adanya  .. 54
adapun  .. 15
`adat  .. 2
adatnya  .. 1
adik  .. 1
adiq  .. 1
agar2  .. 1
agar-agar  .. 1
Agus  .. 1
ahli  .. 3
ahlinya  .. 2
Ahmad  .. 5
aide  .. 1
`akal  .. 1
akan  .. 42
akuan  .. 2
`ala  .. 1
alah  .. 1
alam  .. 1
`alam  .. 9
Alatas  .. 1
alat  .. 4
`alat  .. 1
al  .. 39
`Ali  .. 10
`ali  .. 1
allazi  .. 1
almarhum  .. 6
aluannya  .. 1
Alwi  .. 1
amar  .. 1
amat  .. 12
ambil  .. 3
ambilkan  .. 1
`amir  .. 7
anak  .. 17
anaknya  .. 1
anggur  .. 1
angkatan  .. 1
angkat  .. 5
Anjung  .. 2
antara  .. 20
antaranya  .. 5
Antik  .. 2
apa2  .. 2
apa-apa  .. 2
apabila  .. 5
apa  .. 4
apakata  .. 1
apapun  .. 1
`aqal  .. 2
`aqalnya  .. 1
Aqil  .. 1
`Aqil  .. 14
arang2  .. 1
arang-arang  .. 1
Arbaa  .. 2
asalnya  .. 3
astana  .. 1
atas  .. 64
atasnya  .. 4
atau  .. 6
Attas  .. 1
aturannya  .. 1
awalnya  .. 1
`azam  .. 2
`azamnya  .. 1
`azati  .. 1
`azim  .. 2

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Badap  .. 2
Badar  .. 2
Badaruddin  .. 2
bagaimana  .. 2
Baginda  .. 1
baginya  .. 2
bagusnya  .. 1
baharu  .. 6
baharulah  .. 3
bahaya  .. 2
bahwa  .. 4
baik  .. 18
bajak2  .. 3
bajak-bajak  .. 3
bajak  .. 3
bakti  .. 2
Balai  .. 1
baligh  .. 1
bangsa  .. 2
bangsanya  .. 3
Bangsawan  .. 2
banyak  .. 5
banyaknya  .. 1
bapa´nya  .. 1
barang  .. 20
barangkali  .. 2
Barat  .. 1
Baron  .. 2
Baso´  .. 1
batang  .. 3
Batawi  .. 1
batin  .. 2
batinnya  .. 1
batu  .. 4
bawa  .. 6
bawah  .. 9
bawahnya  .. 1
bawalah  .. 1
bebal  .. 3
bebalnya  .. 1
beberapa  .. 7
bedar  .. 1
begitulah  .. 1
Beko´  .. 2
belaan  .. 1
bela  .. 1
belahan  .. 1
belaka  .. 1
belakang  .. 1
belanja  .. 1
belas  .. 10
Belawah  .. 9
Belintu  .. 7
Belitung  .. 22
belum  .. 8
belumlah  .. 1
Benacht  .. 10
Benakht  .. 10
benar  .. 3
benarnya  .. 2
bendera  .. 2
benteng  .. 1
berangkat  .. 7
berangkatlah  .. 4
berapa2lah  .. 1
berapa-apalah  .. 1
berapa  .. 7
berat  .. 1
berbuat  .. 8
berbuatnya  .. 1
bercinta  .. 1
berdamai  .. 2
berempat-empat  .. 1
berempat  .. 1
bergerak  .. 1
bergeraklah  .. 1
berhenti  .. 1
berhentilah  .. 1
berhingga  .. 1
beribu2  .. 1
beribu-ibu  .. 1
beri  .. 2
berikan  .. 2
berik  .. 1
berikhtiar  .. 1
berisi  .. 1
beritahukan  .. 1
berjumpa  .. 12
berjumpalah  .. 1
berkehendak  .. 4
berkenan  .. 1
berkenanlah  .. 1
berkeputusan  .. 1
berkhabar  .. 3
berkhabarkan  .. 1
berkhilaf-khilafan  .. 1
berkirim  .. 1
berlayar  .. 6
berlayarlah  .. 9
berlima  .. 3
berma`lumkan  .. 1
bermukibatkan  .. 1
bermusuh  .. 1
bermusyawarat2  .. 1
bermusyawarat  .. 4
bermusyawaratkan  .. 1
bermusyawarat-musyawarat  .. 1
bernama  .. 2
beroleh  .. 2
berorang  .. 1
berpesan  .. 1
bersahabat  .. 1
bersama2  .. 6
bersama-sama  .. 6
bersatu  .. 1
berselisihlah  .. 1
berserahlah  .. 1
bersungguh2  .. 3
bersungguh-sungguh  .. 3
bertahta  .. 1
bertambat  .. 1
bertanya  .. 5
bertemu  .. 3
bertiga  .. 1
bertukarlah  .. 1
berulang2  .. 1
berulang-ulang  .. 1
berwakil  .. 1
besar2  .. 2
besar-besar  .. 2
besar  .. 81
besi  .. 1
besok  .. 1
besoknya  .. 1
Betawi  .. 17
Betong  .. 2
betul  .. 2
Betung  .. 2
bicara2  .. 1
bicaraan  .. 1
bicara-bicara  .. 1
bicara  .. 4
bicaranya  .. 3
Bij  .. 10
biji  .. 1
bijih  .. 2
Bijnacht  .. 10
Bijnakht  .. 10
bila  .. 4
bilang  .. 1
bin  .. 6
biru  .. 1
Biskol  .. 3
Blintu  .. 1
boleh  .. 12
bolehlah  .. 1
brik  .. 1
buah2an  .. 1
buah-buahan  .. 1
buah  .. 4
buangkanlah  .. 1
buat  .. 4
buatkan  .. 1
budi  .. 1
Buding  .. 7
Bugis2  .. 17
Bugis-bugis  .. 17
Bugis  .. 8
buka  .. 1
buku  .. 2
bukunya  .. 1
bulan  .. 17
bunuh  .. 1
bunyinya  .. 1
buritan  .. 1
Burung  .. 2

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Capellen  .. 2
cap  .. 2
capnya  .. 3
cara  .. 2
carilah  .. 1
Cellak  .. 1
ceritanya  .. 1
Cerucuk  .. 15
Cina2  .. 1
Cina-cina  .. 1
Cina  .. 1
cinta  .. 1

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Daeng  .. 2
daerahnya  .. 3
daftar  .. 1
dagang2  .. 1
dagang-dagang  .. 1
dahulu  .. 5
dahulunya  .. 2
da`if  .. 9
dalam  .. 94
dalamnya  .. 19
dan  .. 287
dapat  .. 21
dapati  .. 3
darat  .. 5
Dar  .. 1
dari  .. 46
daripada  .. 56
Darul  .. 1
datang  .. 26
datanglah  .. 8
datangnya  .. 1
daun  .. 1
da`wa  .. 1
dawam  .. 1
daya  .. 3
de  .. 2
dekat  .. 3
delapan  .. 7
Demang  .. 1
demikian  .. 18
demikianlah  .. 9
dengan  .. 208
dengar  .. 1
der  .. 2
dermawan  .. 1
.. 1
dia  .. 6
diakui  .. 1
diakuinya  .. 1
dialah  .. 1
diambil  .. 1
diam  .. 11
diamkan  .. 1
diamlah  .. 1
diangkat  .. 1
dianya  .. 20
diaturkannya  .. 1
dibakarnya  .. 1
dibalas  .. 2
dibalasnyalah  .. 1
dibawa  .. 3
dibawahnya  .. 2
dibawanya  .. 2
dibencinya  .. 2
diberi  .. 1
diberinya  .. 1
dibuat  .. 2
dibuatnya  .. 3
dibunuhnya  .. 1
dicobanya  .. 1
didapat  .. 2
didapatnya  .. 4
di  .. 95
dihadiahkan  .. 1
dihajatkan  .. 1
dihantar  .. 1
diharap  .. 1
dihiraukannya  .. 1
dikabulkan  .. 2
dikendungan  .. 3
dikerjakan  .. 2
dikerjakannya  .. 1
Dikheldis  .. 1
dikirim  .. 1
dikirimnya  .. 1
dilawan  .. 1
diletakkan  .. 1
dilihat  .. 1
dimakan  .. 1
dima`lumkan  .. 1
dima`lumkannya  .. 1
dimusyawaratkan  .. 2
dimusyawaratkannya  .. 1
din  .. 3
dinyatakannya  .. 1
dioleh  .. 1
dipanggil  .. 3
Dipati  .. 8
diperbuat  .. 1
dipercaya  .. 1
diperiksanya  .. 1
diperintahkan  .. 5
Dipertuan  .. 76
dipesan  .. 1
dipintunya  .. 1
dipuput  .. 1
dirafa`kan  .. 1
direlai  .. 1
diri  .. 2
dirinya  .. 3
disambuti  .. 1
disampaikan  .. 2
disangatkan  .. 1
disangkakan  .. 1
disebutkan  .. 1
disebutnya  .. 1
disembahkan  .. 1
diserahkan  .. 1
diserahkanlah  .. 1
disudahkan  .. 1
disukai  .. 2
disuruh  .. 10
disuruhkan  .. 1
disuruhnya  .. 2
ditambat  .. 1
ditaruh  .. 1
ditegahkan  .. 1
ditegahnya  .. 1
diterima  .. 4
diterimalah  .. 1
diterusan  .. 2
ditipu  .. 1
dititahkan  .. 4
dititahkanlah  .. 2
ditulis  .. 1
diturut  .. 1
diturutnyalah  .. 1
diwasiatkan  .. 1
dua  .. 13
duduk  .. 2
duduklah  .. 1
duduknya  .. 1
duku  .. 1
duli  .. 10
dungu  .. 2
durhaka  .. 1

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Ebek  .. 6
Elot  .. 7
Elout  .. 8
empat  .. 5
empunya  .. 10
empunyai  .. 1
enam  .. 7
Encé  .. 2
Enci  .. 2
Encik  .. 3
Endrik  .. 1
Engku  .. 9
esa  .. 1
Eskhot  .. 4
esok  .. 1
Estoker  .. 2

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
fakir  .. 1
fan  .. 4
fasal2nya  .. 2
fasal2  .. 3
fasal  .. 17
fasal-fasal  .. 3
fasal-fasalnya  .. 2
fi  .. 1
fihak  .. 40
Fiskal  .. 12

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
gaduh2  .. 4
gaduh  .. 1
gaduh-gaduh  .. 4
gaharu  .. 1
Galang  .. 1
gamat  .. 1
ganggu  .. 1
ganti  .. 9
gantinya  .. 1
Genting  .. 2
Gerard  .. 1
Gersik  .. 2
gila  .. 1
Gonin  .. 1
Griger  .. 1
Guadrat  .. 1
Gubermen  .. 2
Guberneman  .. 1
Gubernemen  .. 45
Gubernemin  .. 1
Gubernur  .. 2
Guburnemen  .. 21
Guburnur  .. 1
Gunin  .. 1
Gunung  .. 2
Gupernemen  .. 1
Gurnadur  .. 2

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Habib  .. 4
habis  .. 6
habislah  .. 5
hadapan  .. 2
hadirat  .. 11
hadir  .. 5
hajat  .. 2
Haji  .. 1
hal  .. 21
haluannya  .. 1
hamba  .. 2
hampirlah  .. 1
hancur  .. 1
hantar  .. 1
hantarkan  .. 3
hantarkanlah  .. 1
hanya  .. 6
hapuskan  .. 1
harang2  .. 1
hari  .. 33
harinya  .. 6
haru  .. 1
Hasir  .. 1
hasta  .. 1
hasyumat  .. 2
hati  .. 7
hatinya  .. 3
hawa  .. 2
hayatnya  .. 1
hemat  .. 4
hematnya  .. 1
hendak  .. 33
hendaklah  .. 7
hentikan  .. 1
hidupnya  .. 1
hilanglah  .. 1
hisymat  .. 2
hormat  .. 11
hormatnya  .. 1
hubaya2  .. 2
hubaya-hubaya  .. 2
hukum  .. 1
hulubalang  .. 2
hulu  .. 1
Husni  .. 1
huwa  .. 1

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
ia  .. 20
ialah  .. 1
iapun  .. 2
`ibarat  .. 1
`ibaratnya  .. 2
ibn  .. 1
ibnu  .. 5
iding  .. 1
Idris  .. 4
ihwal  .. 3
ihwalnya  .. 1
ijab  .. 1
ijtihad  .. 8
ijtiha  .. 1
ikhlas  .. 4
ikhlasnya  .. 1
ikhtiar  .. 3
ikhtiarkan  .. 2
ilir  .. 2
ilirlah  .. 1
illah  .. 1
imbalan  .. 2
India  .. 4
Indrik  .. 1
ingatan  .. 14
Inggris  .. 1
ini2  .. 1
ini  .. 40
ini-ini  .. 1
inilah  .. 15
ipar  .. 1
iparnya  .. 1
Ishak  .. 4
isi  .. 1
Iskandar  .. 1
Isnain  .. 2
Isnin  .. 1
istana  .. 2
istiadat  .. 1
isti`adat  .. 1
itu2lah  .. 1
itu  .. 264
itu-itulah  .. 1
itulah  .. 9
`izzat  .. 2

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
jadi  .. 21
jadikan  .. 1
Ja`far  .. 4
jaga  .. 1
jahat2  .. 1
jahat  .. 1
jahat-jahat  .. 1
jajahannya  .. 3
jalan  .. 19
jalankan  .. 1
jalannya  .. 1
Jalil  .. 1
jama`  .. 1
jam  .. 11
jami`  .. 1
jangan  .. 5
janganlah  .. 1
janji  .. 1
jatuhkan  .. 1
jawabannya  .. 1
jawab  .. 2
Jenderal  .. 4
jenis  .. 2
Jepun  .. 3
Jerujiwa  .. 1
Jibah  .. 2
jikalau  .. 19
Johor  .. 18
Jon  .. 2
Jordes  .. 1
juapun  .. 1
juga  .. 23
Julu  .. 1
Jumadilakhir  .. 2
Jum`at  .. 4
junjung  .. 1
junjunglah  .. 1
juru  .. 3

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
kabir  .. 1
Kacung  .. 2
kadang2  .. 2
kadang-kadang  .. 2
kala  .. 1
kalam  .. 1
kalau2  .. 2
kalau-kalau  .. 2
kali  .. 6
kalinya  .. 1
kam  .. 1
kanan  .. 1
kapal  .. 7
kapalnya  .. 1
Kapelen  .. 2
kapitan  .. 5
kapitannya  .. 1
kapiten  .. 6
Karaeng  .. 3
karana  .. 13
karena  .. 4
kasad  .. 1
kasihan  .. 4
kasihannya  .. 1
kasih  .. 10
Kasim  .. 8
kata  .. 3
kati  .. 2
kawan2nya  .. 1
kawan  .. 3
kawan-kawannya  .. 1
kawannya  .. 2
Kayung  .. 2
ke`adilan  .. 1
kebacikan  .. 1
kebajikan  .. 25
kebaktian  .. 4
kecederaan2  .. 1
kecederaan  .. 1
kecederaan-kecederaan  .. 1
keci  .. 16
kecil  .. 6
kecinya  .. 1
kedelapan  .. 1
kedua2  .. 1
kedua-dua  .. 1
kedua  .. 28
keduanya  .. 17
keempat  .. 2
keenam  .. 1
keesokan  .. 2
ke  .. 99
keharapan  .. 1
kehendaknya  .. 1
kejahatan  .. 2
Kejora  .. 1
kelakuan  .. 1
kelakuannya  .. 1
kelima  .. 2
keluar  .. 9
keluarlah  .. 1
Kelumpang  .. 2
kematian  .. 3
kembali  .. 14
kembalikan  .. 2
kembalinya  .. 1
kemudahan  .. 2
kemudian  .. 33
kemudiannya  .. 3
kemudinya  .. 1
kemuliaan  .. 1
kemurkaan  .. 1
kena  .. 2
kendiri  .. 4
kendungan  .. 3
kepada  .. 132
kepadanya  .. 7
kepala2  .. 3
kepala  .. 2
kepala-kepala  .. 3
kepalanya  .. 1
kepercayaan  .. 4
kepercayaannya  .. 1
kepujian  .. 1
kerabahnya  .. 1
kerajaan  .. 9
keras  .. 4
keris  .. 1
kerisnya  .. 1
kerja  .. 3
kerjakan  .. 2
kerjakanlah  .. 2
kesebelas  .. 1
keselamatan  .. 1
kesembilan  .. 1
kesenangan  .. 3
kesepuluh  .. 1
ketahui  .. 1
ketiga  .. 2
ketika  .. 1
ketujuh  .. 1
khabar  .. 19
khabarkan  .. 3
khabarnya  .. 6
khabarnyapun  .. 1
khalik  .. 6
khalikul  .. 5
khamis  .. 1
kharabat  .. 2
khianat  .. 1
khianatlah  .. 1
khusus  .. 5
khususnya  .. 1
Ki  .. 1
Kimas  .. 2
kira2  .. 2
kira-kira  .. 2
kirim  .. 2
kirimlah  .. 1
kita  .. 353
kitalah  .. 7
Kok  .. 1
Komisaris  .. 10
Kornel  .. 16
kuala  .. 13
kuasa  .. 7
kurang  .. 10
kurnia  .. 3

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
lagi  .. 43
lah  .. 1
lain2nya  .. 3
lain  .. 1
lain-lainnya  .. 3
lainnya  .. 1
laki2  .. 3
laki-laki  .. 3
lakukanlah  .. 1
lalu  .. 6
lalulah  .. 10
lama  .. 2
lamanya  .. 3
Lamat  .. 1
lanjut  .. 1
lantas  .. 2
lari2  .. 1
lari  .. 8
lari-lari  .. 1
laut2  .. 1
lautan  .. 2
laut-dilaut  .. 1
laut  .. 13
lautnya  .. 1
lawatkan  .. 1
layar  .. 2
lebih  .. 3
leher  .. 2
lehernya  .. 1
lekas  .. 1
lemah  .. 8
Lepar  .. 4
lepas  .. 1
letakkan  .. 1
Letnan  .. 1
likur  .. 6
lilin  .. 1
lima  .. 8
limpah  .. 7
Lingga  .. 28
loba  .. 1
lobam  .. 1
loji  .. 4
luar  .. 3
luarnya  .. 2
Lubok  .. 1
Lukas  .. 13
Lung  .. 1
Lupuk  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
ma`afkan  .. 1
mafhumlah  .. 1
magrib  .. 1
Mahabangsawan  .. 2
Maha  .. 18
Mahamulia  .. 15
maharaja  .. 8
Mahatinggi  .. 1
Mahmud  .. 7
maka  .. 154
makan  .. 2
maksud  .. 1
maksudkan  .. 1
Malaka  .. 13
malam  .. 13
malamnya  .. 2
ma`luman  .. 1
mamahnya  .. 1
Ma`mur  .. 1
mana  .. 7
ma`na  .. 1
Mandai  .. 2
manis  .. 2
marabahaya  .. 1
mara  .. 1
marhum  .. 6
masa  .. 12
masih  .. 7
masing2  .. 1
masing-masing  .. 1
masuk  .. 9
masuklah  .. 1
masygul  .. 1
masygulnya  .. 3
masyhurlah  .. 1
masyrik  .. 2
mata2  .. 3
mata-mata  .. 3
mati  .. 1
matros  .. 2
mau2  .. 1
mau  .. 7
maulah  .. 2
Maulana  .. 1
mau-mau  .. 1
Mayor  .. 31
mazkur  .. 20
melainkan  .. 13
melakukan  .. 4
Melayu  .. 1
meletakkan  .. 2
melihat2  .. 1
melihat  .. 1
melihat-melihat  .. 1
memadamkan  .. 1
memandangkan  .. 1
memanggil  .. 3
memanggilnya  .. 2
memanjangkan  .. 1
memasuki  .. 3
membaharui  .. 1
membaiki  .. 2
membalas  .. 4
membalasnya  .. 3
membawa  .. 7
membawanya  .. 5
membela  .. 1
memberi  .. 10
membicarakan  .. 1
membuat  .. 14
membuatlah  .. 1
memegang  .. 4
memelihara  .. 3
memeliharakan  .. 1
memeriksa  .. 7
memeriksalah  .. 1
memerintah  .. 1
memerintahkan  .. 2
mempunyai  .. 1
mempunyainya  .. 1
memulai  .. 1
menadahkan  .. 1
menakuti  .. 1
menanggung  .. 1
menanggungkan  .. 1
menangkap  .. 2
menanti  .. 1
menantunya  .. 1
menarik  .. 1
menaruh  .. 4
menaruhkan  .. 1
menasehatkan  .. 2
mencari  .. 7
mencarikan  .. 1
mencarikannya  .. 1
mendahulukan  .. 1
mendapatkan  .. 5
mendengar2  .. 1
mendengar-dengar  .. 1
mendengar  .. 4
mendengarkan  .. 1
mendirikan  .. 1
mendo`akan  .. 1
menegahkan  .. 1
menerima  .. 4
menerimalah  .. 3
menerus  .. 1
menetapkan  .. 3
mengabulkan  .. 1
mengadang  .. 1
mengadap  .. 13
mengaku  .. 5
mengakulah  .. 1
mengalu2kan  .. 1
mengalu-alukan  .. 1
mengambil  .. 2
mengasihani  .. 1
mengatakan  .. 2
mengelabuh  .. 1
mengembalikan  .. 1
mengenangkan  .. 2
mengerjakan  .. 8
mengerti  .. 5
menghabarkan  .. 1
menghadap  .. 1
menghantarkan  .. 1
menghendaki  .. 3
menghentikan  .. 1
menghertian  .. 1
menghertikan  .. 2
menghertinya  .. 1
menghidupi  .. 1
menghilangkan  .. 1
mengikhtiarkan  .. 1
mengikut  .. 2
mengiringkan  .. 2
mengkhabarkan  .. 3
mengucap  .. 1
menhabarkan  .. 2
meninggalkan  .. 2
menjadi  .. 7
menjalankan  .. 1
menjatuhkan  .. 1
menjauhi  .. 1
menkhabarkan  .. 1
menolakkan  .. 1
menolong  .. 1
menolongi  .. 2
mentri  .. 1
menuju  .. 21
menunggunya  .. 1
menurut  .. 2
menurutkan  .. 2
menyampaikan  .. 3
menyatakan  .. 11
menyebutkan  .. 1
menyembahkan  .. 1
menyerahkan  .. 1
menyuruh  .. 12
menyuruhkan  .. 3
menyuruhnya  .. 1
meraka  .. 1
merbahaya  .. 1
mereda  .. 1
mereka2  .. 1
mereka  .. 20
mereka-mereka  .. 1
meriam  .. 2
merombak  .. 1
Metan  .. 7
Metua  .. 1
minta´  .. 7
minum  .. 2
miskin  .. 2
muapakat  .. 1
Mu`azzam  .. 1
Muda  .. 54
mudah  .. 2
mudah-mudahan  .. 2
Mudapun  .. 1
mudharatnya  .. 1
mufawwaz  .. 1
Muhammad  .. 5
Muhammadiah  .. 1
Muharram  .. 1
muhibah  .. 1
mula2nya  .. 1
mula2  .. 3
mula-mula  .. 3
mula-mulanya  .. 1
Mulana  .. 1
Mulia  .. 15
Muntok  .. 5
mupakat  .. 4
mupaqatnya  .. 1
murkanya  .. 1
mustakim  .. 1
musyawarah  .. 1
musyawarat  .. 30
musyawaratlah  .. 3
mutlak  .. 2

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
nacht  .. 10
nafsunya  .. 2
nahinya  .. 1
naib2nya  .. 1
naib  .. 2
naib-naibnya  .. 1
naibnya  .. 3
naik  .. 5
naiklah  .. 4
nama2  .. 1
nama  .. 5
nama-nama  .. 1
namanya  .. 7
nanti  .. 3
nantilah  .. 1
nasehat  .. 6
Nederland  .. 51
negeri  .. 1
negri  .. 11
nenek  .. 2
neraca  .. 1
Ngambahi  .. 5
Ngambehi  .. 5
ngelabuh  .. 1
Ngembahi  .. 8
niscaya  .. 3
Nowaltinus  .. 1
nyata  .. 1
nyatakan  .. 1
nyatanya  .. 2
Nyonyah  .. 1
nyonyanya  .. 1

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
obat  .. 1
oleh  .. 41
olehnya  .. 1
Onyi´  .. 3
orang2nya  .. 1
orang2  .. 6
orang  .. 42
oranglah  .. 1
orangnya  .. 2
orang-orang  .. 6
orang-orangnya  .. 1
Orastes  .. 1
Orestes  .. 1
Oskhhot  .. 1
Oskhot  .. 6

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
pada  .. 30
padanya  .. 1
Paduka  .. 44
Pa´  .. 2
pagi  .. 3
paginya  .. 2
Pahang  .. 1
pahit  .. 1
Paik  .. 2
pakainya  .. 1
paku  .. 2
Pala  .. 2
Palah  .. 2
Palembang  .. 10
Pandan  .. 1
pandang  .. 1
Panembahan  .. 8
Pangeran  .. 16
panggil  .. 1
pangkalan  .. 1
panglima  .. 25
panjang  .. 4
panjangkan  .. 1
patah  .. 1
Patri  .. 13
patut  .. 8
patutnya  .. 1
Pawa  .. 1
payah  .. 1
pekerjaan  .. 11
pekerjaannya  .. 3
pelabuhan  .. 2
pelakat  .. 1
peliharaan  .. 2
pelihara  .. 4
peliharanya  .. 2
pelurunya  .. 1
pemerintah  .. 1
pendapat  .. 1
pendarat  .. 1
pendekkan  .. 2
pendengaran  .. 1
penerimaan  .. 1
penerimanya  .. 1
pengajar  .. 1
pengakuan  .. 1
pengetahuan  .. 5
penghulu  .. 4
penglihatan  .. 6
Penyangat  .. 4
Penyengat  .. 5
peperangan  .. 4
perahu2  .. 2
perahu  .. 15
perahunya  .. 3
perahu-perahu  .. 2
Perak  .. 2
perang  .. 24
peranglah  .. 1
perantaraan  .. 1
perasaan  .. 1
perbahasaan  .. 3
perbuatan  .. 1
perbuat  .. 2
perdamaian  .. 4
pergi  .. 11
perginya  .. 1
pergusaran  .. 1
periksaan  .. 6
periksaannya  .. 1
periksa  .. 4
periksalah  .. 1
periksanya  .. 1
peringatan  .. 1
perintahan  .. 9
perintah  .. 17
perintahlah  .. 1
perintahnya  .. 1
perjalanan  .. 2
perjanjian  .. 4
perkara  .. 1
perkataan  .. 1
perkataannya  .. 3
perkhabaran  .. 1
permainan  .. 1
persahabatan  .. 4
pertama2  .. 6
pertama  .. 3
pertama-pertama  .. 6
pertolongan  .. 1
pertuan  .. 1
pesan  .. 4
pesannya  .. 1
pesta  .. 1
Philip  .. 1
pikiran  .. 5
pikir  .. 3
Pinang  .. 9
pinta´  .. 2
pistol  .. 1
Pisyo  .. 2
Pontianak  .. 3
pukul  .. 13
pula  .. 35
pulak  .. 1
pulang  .. 3
pulangkan  .. 1
pulau  .. 7
puluh  .. 4
pun  .. 29
punya  .. 2
puteranya  .. 1
Puteri  .. 14
putih  .. 3
putuslah  .. 1

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
qabul  .. 2
qabullah  .. 1
qadar  .. 1
qadarnya  .. 1
Qadri  .. 3
qariat  .. 1
qarib2  .. 1
qarib-qarib  .. 1
Qur´an  .. 1

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Raba`a  .. 2
Rabiulawal  .. 1
Rabu  .. 1
Raden  .. 10
Ragi  .. 1
rahim  .. 3
rahman  .. 12
rahum  .. 3
raja2  .. 5
raja  .. 37
raja-raja  .. 5
rakyat2nya  .. 1
rakyat2  .. 1
rakyat  .. 4
rakyat-rakyat  .. 1
rakyat-rakyatnya  .. 1
Ramadan  .. 2
Raman  .. 1
Ranso  .. 1
rantai  .. 1
Ranzouw  .. 1
rapatnya  .. 1
rasa  .. 2
Rebung  .. 1
rela  .. 6
relanya  .. 3
residen  .. 60
Residennya  .. 1
Resident  .. 1
Riau  .. 49
risau2  .. 1
risau-risau  .. 1
rombak  .. 1
rumah2  .. 4
rumah  .. 23
rumahnya  .. 3
rumah-rumah  .. 4
Runggai  .. 2
Rungki´  .. 2
rupanya  .. 3
rusak  .. 2
rusuh2  .. 4
rusuh-rusuh  .. 4

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
sa`at  .. 2
saban  .. 1
Sa`ban  .. 2
sabil  .. 1
sabilillah  .. 1
Sadrupa  .. 1
Safar  .. 2
sahabat-bersahabat  .. 1
sahabat  .. 10
sahaja  .. 1
sah  .. 4
sahlah  .. 1
Said  .. 43
Sa`id  .. 1
sakit  .. 3
sakitnya  .. 1
salah  .. 1
saldadu  .. 2
sama2  .. 1
sama-sama  .. 1
sampai  .. 14
sampailah  .. 3
sampan  .. 3
sampannya  .. 2
sana  .. 1
sanak  .. 1
sanat  .. 8
sangat2  .. 4
sangat  .. 9
sangatlah  .. 2
sangat-sangat  .. 4
Saqaf  .. 1
sarwa  .. 4
satu2  .. 1
satu  .. 32
satu-satu  .. 1
saudara  .. 9
saudaranya  .. 1
sayang  .. 1
sayangnya  .. 4
Schout  .. 11
sebab  .. 45
sebabnya  .. 1
sebagaimana  .. 1
sebanyak  .. 2
sebelah  .. 2
sebelah-menyebelah  .. 2
Sebel  .. 2
sebelum  .. 1
Sebermula  .. 7
seboleh2  .. 2
seboleh-boleh  .. 2
sebuah  .. 1
sebutkan  .. 2
sedang  .. 1
Sederupa  .. 1
sedia  .. 1
sedikit2  .. 1
sedikit  .. 14
sedikit-sedikit  .. 1
segala  .. 46
segera2  .. 1
segera  .. 2
segeralah  .. 3
segera-segera  .. 1
sehabis2  .. 13
sehabis-habis  .. 13
sehari  .. 3
sehingga  .. 2
Sejo´  .. 2
Sejok  .. 2
sekali2  .. 9
sekalian  .. 28
sekaliannya  .. 3
sekali  .. 12
sekali-kali  .. 9
sekalipun  .. 1
sekarang  .. 4
sekuasa2  .. 2
sekuasa-kuasa  .. 2
selalu  .. 1
selama2  .. 3
selama  .. 2
selama-lama  .. 3
selama-lamanya  .. 1
selamatan  .. 1
selamat  .. 2
selamatnya  .. 1
selang  .. 7
selangnya  .. 1
Selasa  .. 2
selat  .. 10
selesai  .. 2
selesailah  .. 1
selikur  .. 1
semata2  .. 2
semata-mata  .. 2
semayam  .. 1
sembilan  .. 3
sementara  .. 1
sempat  .. 1
sempurna  .. 1
sempurnanya  .. 3
semua2nya  .. 2
semua  .. 1
semuanya  .. 16
semua-semuanya  .. 2
senang  .. 2
senanglah  .. 2
sendiri  .. 2
senjata  .. 2
sentosa  .. 1
seolah2  .. 6
seolah-olah  .. 7
seorang  .. 1
sepatutnya  .. 1
sepenuh2nya  .. 2
sepenuhnya  .. 1
sepenuh-penuhnya  .. 2
seperti  .. 12
sepertinya  .. 1
sepotong  .. 1
sepuluh  .. 3
seqedar  .. 1
serahkan  .. 2
seratus  .. 1
serba  .. 1
serta  .. 82
sertalah  .. 1
seru  .. 4
seseorang  .. 1
sesuatu  .. 6
seteru  .. 1
setia  .. 2
sialutang  .. 7
siang  .. 1
siapa2  .. 1
siapa  .. 1
siapa-siapa  .. 1
siasatan  .. 1
siasat  .. 3
siasatnya  .. 2
Sicus  .. 2
sifatnya  .. 1
Sijo´  .. 2
sini  .. 1
sisiq  .. 1
soldadu  .. 3
sore  .. 1
sorenya  .. 1
Sri  .. 44
Stoker  .. 2
suatu  .. 5
sudah  .. 25
sudahlah  .. 9
sudi  .. 2
suka  .. 14
sukalah  .. 3
sukanya  .. 1
sukarela  .. 4
sukarelanya  .. 3
Sulaiman  .. 1
Sultan  .. 18
sumpah  .. 1
sungai  .. 6
sungguh2  .. 7
sungguh  .. 4
sungguh-sungguh  .. 7
supaya  .. 9
surat  .. 59
suratlah  .. 1
suratnya  .. 4
suruhan  .. 3
suruh  .. 18
suruhkan  .. 2
susahnya  .. 1
Susuhunan  .. 7
Susuhunnan  .. 1
Sya`ban  .. 7
syaghir  .. 1
Syahdan  .. 7
Syah  .. 8
syaitannya  .. 1
syarat  .. 1
Syarif  .. 17
Syekh  .. 1
syukur  .. 1
syukurlah  .. 2

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
tadbir  .. 1
tadbirnya  .. 1
tahkiknya  .. 1
tahta  .. 5
tahu  .. 4
tahukan  .. 1
tahun  .. 1
tak  .. 3
takluk  .. 3
taksir  .. 2
takut  .. 3
takutnya  .. 1
takwil  .. 1
Talibak  .. 1
tali  .. 1
tama2  .. 1
tamak2  .. 1
tamak  .. 2
tamaknya  .. 1
tamak-tamak  .. 1
tamat  .. 1
tambak  .. 2
tanah  .. 9
tanda  .. 6
tandanya  .. 1
tandatangan  .. 3
tandatangannya  .. 1
tangan  .. 9
tangannya  .. 1
Tanggang  .. 1
tanggungkan  .. 1
tangis  .. 1
tangisnya  .. 1
tangkap  .. 2
Tanjung  .. 20
tarikh  .. 7
taruh  .. 2
ta´  .. 2
tatkala  .. 25
taufah  .. 1
tegahnya  .. 1
telah  .. 16
tempat2  .. 1
tempat  .. 12
tempatnya  .. 1
tempat-tempat  .. 1
Tempel  .. 26
tengah  .. 4
Tengku  .. 39
tentara  .. 1
tentaranya  .. 1
tentu  .. 1
Terangganu  .. 5
terbit  .. 1
terbuka  .. 1
terbunuh  .. 1
tercetak  .. 1
terdahulunya  .. 1
Terengganu  .. 1
tergantung  .. 1
terhingga  .. 1
terima  .. 2
terimalah  .. 2
terkandung  .. 1
terkhilaf  .. 1
terlalu  .. 7
terlalulah  .. 3
terlambat  .. 1
terlebih  .. 2
termasuk  .. 1
termazkur  .. 3
termazlum  .. 1
terpakulah  .. 1
terpelihara  .. 1
terperbuatlah  .. 1
tersalah  .. 2
tersebut  .. 16
tersita  .. 3
tertanggung  .. 2
tertanggunglah  .. 1
tetap  .. 2
tetapi  .. 5
tetaplah  .. 1
Thornton  .. 10
Thyssen  .. 1
tiada  .. 11
tiap2  .. 1
tiap-tiap  .. 1
tiba2  .. 5
tiba  .. 1
tibalah  .. 1
tiba-tiba  .. 5
tidak  .. 33
tidaklah  .. 15
tiga  .. 5
tikar  .. 1
Tik  .. 1
timah  .. 1
timahnya  .. 1
timbangannya  .. 1
Timerman  .. 1
Timur  .. 1
tinggal  .. 8
tinggallah  .. 1
tinggi  .. 2
Tin  .. 1
titah  .. 5
tobat  .. 2
tolong  .. 3
Tornton  .. 10
Tromp  .. 1
Trom  .. 1
tua2  .. 2
tua  .. 4
tuan2  .. 1
tuan  .. 169
tuan-tuan  .. 1
tua-tua  .. 2
tubuh  .. 3
tubuhnya  .. 1
Tuhan  .. 2
tujuh  .. 2
tukang  .. 1
Tuliber  .. 1
tulis  .. 1
tulung  .. 1
tulus  .. 5
tunggu  .. 2
turun  .. 7
turunkan  .. 1
turunlah  .. 1
turut  .. 1
turutkan  .. 1

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Uddin  .. 1
ud  .. 2
Udin  .. 1
ugama  .. 1
ulah  .. 1
ul  .. 6
`Umar  .. 1
umur  .. 1
`umur  .. 2
`umurnya  .. 1
unam  .. 1
Undut  .. 1
untuk  .. 1
upaya  .. 2
usaha  .. 2
usahakan  .. 1
usir  .. 1
utusan  .. 3
utusannya  .. 1

 
        V                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
van  .. 4

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
wa  .. 2
wafatlah  .. 1
Wafermils  .. 1
wajib  .. 1
wajiblah  .. 2
wakil  .. 3
wakilnya  .. 1
waktu  .. 26
Walterbek  .. 1
Walter  .. 6
warkah  .. 2
warkat  .. 1
warta  .. 1
Wartih  .. 1
wasitah  .. 1
Wolterbeek  .. 7

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Yahya  .. 3
yaitu  .. 23
yang  .. 374
Yotok  .. 1
Yusah  .. 1
Yusuf  .. 4

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
zahir  .. 3
Zain  .. 2
Zaini  .. 1
zaman  .. 4
zamannya  .. 1
zatnya  .. 1

 
        0-9                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
10  .. 1
11  .. 1
12  .. 1
1239  .. 9By frequency

The most frequently occuring words (top 5%). 
374 ..  yang
353 ..  kita
287 ..  dan
264 ..  itu
208 ..  dengan
169 ..  tuan
154 ..  maka
132 ..  kepada
99 ..  ke
95 ..  di
94 ..  dalam
82 ..  serta
81 ..  besar
76 ..  Dipertuan
65 ..  adalah
64 ..  atas
60 ..  residen
59 ..  surat
56 ..  daripada
54 ..  adanya, Muda
51 ..  Nederland
49 ..  Riau
48 ..  ada
46 ..  dari, segala
45 ..  Gubernemen, sebab
44 ..  Paduka, Sri
43 ..  lagi, Said
42 ..  akan, orang
41 ..  oleh
40 ..  fihak, ini
39 ..  al, Tengku
37 ..  raja
35 ..  pula
33 ..  hari, hendak, kemudian, tidak
32 ..  satu
31 ..  Mayor
30 ..  musyawarat, pada
29 ..  pun
28 ..  kedua, Lingga, sekalian
26 ..  datang, Tempel, waktu
25 ..  kebajikan, panglima, sudah, tatkala
24 ..  perang
23 ..  juga, rumah, yaitu
22 ..  Belitung
21 ..  dapat, Guburnemen, hal, jadi, menuju