Warta Malaya extract
bibliographical notes on Warta Malaya
index of Warta Malaya extracts
    • locate in index of extracts taken from Warta Malaya

 

Warta Malaya, 6 Apr 1934, p.9

Feature Article.

Perniagaan Bertambah Baik -- Keterangan daripada Pejabat Perniagaan. Lebih banyak orang mendapat kerja dan gaji naik.

Washington, 5 April.

Kelanjutan kemajuan perniagaan itu ternyata di dalam keterangan pejabat perniagaan yang mewartakan bahwa bilangan orang-orang yang bekerja dalam kilang-kilang telah bertambah enam peratus dan gaji-gaji telah naik dua belas peratus dalam bulan February dibandingkan dengan bulan January.

Kedua-dua kenaikan ini ialah yang tertinggi sekali semenjak permulaan tahun 1931, manakala kenaikan gaji ialah yang terbesar sekali dalam satu bulan selama lima belas tahun.

Pejabat itu mentelahkan satu kemajuan yang lebih jauh lagi dalam bulan March yang kerananya kira-kira pada sekarang ini belum lagi sempurna.