Warta Malaya:  index of extracts
bibliography
index of extracts
text notes
word list

Articles extracted from Warta Malaya

        click on title to be taken to full text of article

 

locationtitle of article
WM 1 Dec 1931: 4Kemajuan Tergalang.  -- Idris, District Ulu Langat.
WM 2 Dec 1931: 12Tiga Jenis Tanaman Yang Mustahak.
WM 3 Dec 1931: 3Sultan Kedah membalikkan $2000 Wang Belanjanya.
WM 3 Dec 1931: 4Perkhabaran Kampung Dusun Tua.  -- Raksa Buaya, Guru Penolong Dusun Tua.
WM 9 Dec 1931Mesyuarat Sekolah Melayu Ulu Langat.
WM 9 Dec 1931: 6Bahasa Sendiri.  -- M.K.A ((Johor)).
WM 11 Dec 1931: 4Rampaian Muar. Orang-orang Muar Beruntung.
WM 11 Dec 1931: 8Zakat.
WM 29 Dec 1931Pengetahuan Melayu Pelajaran Inggeris.
WM 30 Dec 1931: 8Budak Melayu yang tiada lulus di Sekolah-Sekolah Inggeris.
WM 13 Jan 1934: 16Rampaian Percakapan.  -- Osman Mahmud Noh Gasdar Muar.
WM 13 Jan 1934: 6Tukang-Tukang Jahit Cina di Kuala Lumpur enggan bekerja.
WM 13 Jan 1934: 8Perkhabaran Sungai Mati Muar.  -- al-Musafirin.
WM 14 Jan 1934: 3Tukang Jahit enggan bekerja berkuat dengan tuntutan yang awal.
WM 19 Jan 1934: 3Perkhabaran Perak.
WM 31 Jan 1934: 10Berkuli.
WM 1 Feb 1934: 8Halaman Kaum Ibu.
WM 1 Feb 1934Perniagaan Mesir.
WM 23 Feb 1934Amerika Syarikat Menaikkan Cukai.
WM 23 Feb 1934: 8Faedah Am.
WM 24 Feb 1934: 10Rampaian.
WM 25 Feb 1934: 14Kira-Kira Pejabat Perbendaharaan.  -- Reuters.
WM 26 Feb 1934Berfikir Dahulu Lebih Baik.
WM 27 Feb 1934Peladang-Peladang di Negeri Cina.
WM 27 Feb 1934Perasaan yang Baik.
WM 27 Feb 1934Perniagaan yang terus disyorkan di antara negeri Cina dan Britain.
WM 28 Feb 1934: 10Perusahaan Memelihara Hidup-Hidupan.
WM 1 Mar 1934: 3Barang Perbuatan British dan Cukai atas barang masuk ke Johor.  -- Yang Membayar Cukai Barang-Barang British.
WM 1 Mar 1934: 7Pulau Singapura. Kebesaran, Kemuliaan dan Kegunaannya kepada Kerajaan British.  -- Zainal Abidin SM Pulau Pinang.
WM 1 Mar 1934: 9Perihal Alatan Tentera Udara Singapura.
WM 2 Mar 1934: 13Syarikat Bekerjasama-Bekerjasama Membaiki Kehidupan Orang-Orang Melayu Seremban.
WM 2 Mar 1934: 7Orang-Orang Asing diturunkan dalam Malaya.
WM 2 Mar 1934: 8Terima Kasih.
WM 5 Mar 1934: 3Keluang.  -- Melayu Keluang.
WM 5 Mar 1934: 4-5Apakah awak hendak jadi apabila awak besar kelak?
WM 7 Mar 1934: 111,000,000 kerana tempat perhentian Tentera Laut di Singapura. 56,500,000 akan dibelanjakan kerana Tentera Laut.
WM 9 Mar 1934: 8Tanah Tanaman Melayu Singapura.
WM 10 Mar 1934: 10Rampaian ((Miscellany)).
WM 10 Mar 1934Official Notice: Pemberitahu Pejabat Tanah.
WM 12 Mar 1934: 11Semua Peminjam-Peminjam Wang akan didaftarkan.
WM 2 Apr 1934: 5Pertanda.
WM 4 Apr 1934: 18Perniagaan.  -- S.B.F.
WM 4 Apr 1934: 5Latihan Perkebunan Syarikat Parit Jawa Muar.  -- Ahli Syarikat.
WM 6 Apr 1934: 8Tiupan Angin Yang Baik.
WM 6 Apr 1934: 9Perniagaan Bertambah Baik -- Keterangan daripada Pejabat Perniagaan. Lebih banyak orang mendapat kerja dan gaji naik.
WM 10 Apr 1934: 3Kasihan Kaum Bangsa Sendiri Ahli-Ahli Pencari Ikan dengan Towkay-Towkay yang Membelinya.  -- Pihak yang Melihat dan Tiada Kekuasaan!
WM 11 Apr 1934: 10Kejayaan di dalam Perusahaan.
WM 13 Apr 1934: 9Perundingan Sekatan Getah oleh Lembaga Menteri-Menteri. Persetujuan Khabarnya Didapati. London, April 12.
WM 14 Apr 1934: 10Rampaian.
WM 14 Apr 1934: 11Ikhtiar Holanda dalam perkara Sekatan Getah dizahirkan Cukai Kiriman Keluar di atas Getah Anak Negeri.
WM 15 Apr 1934: 3Enggan bekerja Tukang-Tukang Jahit Pulau Pinang 500 Orang Ahli-Ahli Bekerja Menuntut Gaji yang Lebih.
WM 17 Apr 1934: 8Selamat Tahun 1353.
WM 18 Apr 1934: 10Surat Khabar Melayu. maju? bilangan pembaca-pembacanya. Maka tentang miskin lagi. murah sekalipun pembayarannya kerana tiada faedah bagi ((reporter)) tak dapat tiada khabar-khabaran
WM 19 Apr 1934: 8Racun Kejayaan.
WM 23 Apr 1934: 10Towkay Menyambut Sultan Johor.
WM 23 Apr 1934: 8Perusahaan di Kampung.
WM 24 Apr 1934: 12Yang Mengendalakan Kemajuan.  -- Taufik.
WM 24 Apr 1934: 8Adat Melayu.
WM 26 Apr 1934: 8Persekutuan-Persekutuan Kita.
WM 28 Apr 1934: 10Rampaian.
WM 30 Apr 1934: 10Pemberitahu yang Akhir Sekali Kepada Ahli-ahli enggan bekerja Keretapi Mesti Balik Bekerja Pada Pagi ini.
WM 30 Apr 1934: 7Ucapan Nasihat Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Kepada murid-murid Clifford School, Kuala Lipis, Pada 11.4.34.  -- "Kiriman".
WM 1 May 1934: 16Perkara Sekatan Getah.
WM 2 May 1934: 15Pertunjukkan Barang-Barang Perniagaan Buatan Jajahan British.
WM 3 May 1934: 14Enggan bekerja Keretapi berhenti.
WM 3 May 1934: 8Pandangan kepada Usaha.
WM 7 May 1934: 8Nasihat kepada Pemuda.
WM 8 May 1934: 8Perusahaan yang bersungguh-sungguh dikehendaki.
WM 9 May 1934: 4Kerajaan menjawab kepada tuntutan-tuntutan orang-orang kerja Keretapi.
WM 10 May 1934: 8Puji yang sebenar dan kekal.
WM 12 May 1934: 4Dagangan-Dagangan yang Dibawa Masuk ke dalam Malaya. Kenyataan yang berjawatan.
WM 19 May 1934: 10Rampaian.
WM 23 May 1934: 10Mengarang Cerita-Cerita Pendek.
WM 24 May 1934: 4Pertengkaran Dalam Kaum.
WM 24 May 1934: 5Wayang Bangsawan Melayu.  -- Huma.
WM 25 May 1934: 8Berteguran di Halaman surat-suratkhabar.
WM 29 May 1934: 8Penulis-Penulis Suratkhabar. ceritanya itu di dalamnya bila telah dapat dia akan kebenaran
WM 30 May 1934: 7Dunia Sekarang.
WM 30 May 1934: 9Perniagaan Dunia Bertambah Baik.
WM 31 May 1934: 8Patut di Teladani.
WM 1 Jun 1934: 12Pertunjukan Tanah Melayu.
WM 14 Jun 1934Pandangan Bangsa-Bangsa Asing kepada Orang-Orang Melayu.  -- Meruna Mersing.
WM 16 Jun 1934Kalau.
WM 18 Jun 1934Menghargakan Perusahaan.
WM 27 Jun 1934: 10Jimat-Cermat Kaum Melayu dan Pergerakan Bekerja-Kerjasama.
WM 28 Jun 1934: 6Asalkan Mahu Semuanya Boleh Jadi.
WM 8 Dec 1934: 7Sekolah Inggeris dan Melayu.  -- Sulaiman bin Ahmad.
WM 4 Jan 1935Zakat.  -- al-Fadhil Mahmud Basheer Akhil.
WM 8 Jan 1935Kuliah Kerana Tanah Melayu?
WM 9 Jan 1935: 15Perniagaan Melayu.
WM 10 Jan 1935: 3Syor bagi Penulis-Penulis dan Suratkhabarnya.  -- Seorang Melayu Rembau.
WM 11 Jan 1935Khas Bagi Orang-Orang Melayu.
WM 11 Jan 1935Orang-Orang Melayu.
WM 16 Jan 1935Ucapan Yang Amat Mulia Raja di Hilir Perak.  -- Khairul-Zaman.
WM 17 Jan 1935: 10Kebangsaan.
WM 22 Jan 1935Penjalan-Penjalan Kereta di Selangor Enggan Bekerja. Perniagaan Tergendala -- Raub Sukar Makanan.
WM 22 Jan 1935Encik Abdul Rahim Kajai.
WM 24 Jan 1935Enggan Bekerja. Pejalan-Pejalan Bas Kuala Lumpur Diselesaikan.
WM 24 Jan 1935Melayu Tiruan.
WM 24 Jan 1935Tukang Gunting Rambut Melayu.  -- Daripada Penulis kita yang Khas.
WM 25 Jan 1935Penulis Khas Kita di Kuala Lumpur. Al-Ustaz Abdul Rahim Kajai diangkat mulai awal Februari.
WM 25 Jan 1935Rampaian Harian.  -- Penulis Khas Kita di Kuala Lumpur.
WM 28 Jan 1935: 8Kedai Kopi Melayu.
WM 1 Feb 1935: 9Kelebihan Pendapatan.