Warta Malaya extract
bibliographical notes on Warta Malaya
index of Warta Malaya extracts
    • locate in index of extracts taken from Warta Malaya

 

Warta Malaya, 24 Jan 1935, p.??

General Article.

Enggan Bekerja. Pejalan-Pejalan Bas Kuala Lumpur Diselesaikan.

Kuala Lumpur, Januari 23.

Adalah difahamkan iaitu gerak enggan bekerja pejalan-pejalan motokar sewa telah diselesaikan.

Adalah dipercayai iaitu suatu mesyuarat yang lama telah diadakan di antara Yang Berhormat Tuan Lai Tet Loke dan Tuan Yong Shook Lin, sebagai orang-orang tengah di antara pejalan-pejalan bas dan Ketua Pegawai Polis semalam; yang menjadi kesudahan daripadanya kebanyakan daripada orang-orang yang enggan bekerja itu, jika tidak semuanya, telah mulai balik mencari sewa di jalan-jalan.

Tidak diketahui lagi kiranya daerah-daerah yang di luar itu telah membuat yang demikian juga tetapi difikirkan oleh am iaitu mereka akan membuat yang demikian itu.