Warta Malaya extract
bibliographical notes on Warta Malaya
index of Warta Malaya extracts
    • locate in index of extracts taken from Warta Malaya

 

Warta Malaya, 2 May 1934, p.15

Feature Article.

Pertunjukkan Barang-Barang Perniagaan Buatan Jajahan British.

Berkenaan dengan pertunjukan hendak menggalakkan jual-beli barang-barang perbuatan jajahan-jajahan British yang akan diadakan di Great World mulai dari 4 hingga 12 May pada pukul 6.30 hingga 2 pada tiap-tiap malam, maka kita akan menerbitkan satu tambahan yang khas kepada Warta Malaya mengandungi iklan-iklan dan kenyataan darihal barang-barang buatan Britain itu pada hari Jumaat 4 May.

Tambahan Warta Malaya Malaya yang dikeluarkan dua minggu sekali berkenaan dengan pelajaran kesihatan, permainan, pertukangan, dan lain-lain yang patut dizahirkan di dalam keluaran hari Isnin yang lalu, akan diterbitkan di dalam keluaran hari Jumaat yang akan datang juga.

Bersama-sama dengan keluaran yang biasa, maka Warta Malaya akan mengandungi tidak kurang daripada 28 muka dengan harga 6 sen seperti biasa. Pesanlah lebih dahulu nasihat-nasihat kamu kepada wakil-wakil menjual Warta Malaya.