Warta Malaya extract
bibliographical notes on Warta Malaya
index of Warta Malaya extracts
    • locate in index of extracts taken from Warta Malaya

 

Warta Malaya, 13 Jan 1934, p.6

Local News

Tukang-Tukang Jahit Cina di Kuala Lumpur enggan bekerja.

Tukang-tukang jahit Cina di Kuala Lumpur enggan bekerja. Mereka meminta 45 peratus tambahan gaji, bekerja 8 jam sehari, dan tidak bekerja pada hari Ahad.

Sekarang ini, mereka itu dibayar dari $10 hingga $15 sebulan, dengan mendapat makan dan tempat tinggal dan bekerja 10 jam sehari dengan dapat lepas tengah hari pada hari-hari Ahad.

Enggan bekerja itu telah memulai semalam. Adalah difahamkan orang-orang yang menggajikan itu harus akan membuat peraturan-peraturan gaji dan waktu-waktu bekerja, tetapi tiada bersedia pada menerima tuntutan-tuntutan orang-orang itu dengan penuh. Kata penulis Free Press dari Kuala Lumpur pada 9 haribulan Januari.