Warta Malaya extract
bibliographical notes on Warta Malaya
index of Warta Malaya extracts
    • locate in index of extracts taken from Warta Malaya

 

Warta Malaya, 23 Feb 1934

Foreign News

Amerika Syarikat Menaikkan Cukai.

Washington, 22 Februari.

Suatu undang-undang kerana hasil sebanyak $250,000,000 yang dicadangkan untuk pada menambahkan pungutan-pungutan dengan menutup lubang-lubang kelepasan yang tiada melanggar undang-undang telah dipersetujukan oleh Rumah Mesyuarat Wakil-Wakil dengan 388 suara, melawan tujuh.

Supaya menolongkan pendapatan-pendapatan yang kecil, maka undang-undang itu menaikkan cukai-cukai atas pendapatan-pendapatan yang lebih tinggi dan mengurangkan "Credit" kerana bayaran-bayaran cukai negeri-negeri asing undang-undang itu menguntukkan suatu lagi cukai sebanyak lima peratus di atas kelapa dan minyak, dan suatu cukai yang kecil di atas keluaran-keluaran dan pekerjaan mengelokkan minyak yang membantutkan pekerjaan membawa minyak larangan.