Warta Malaya extract
bibliographical notes on Warta Malaya
index of Warta Malaya extracts
    • locate in index of extracts taken from Warta Malaya

 

Warta Malaya, 13 Apr 1934, p.9

Feature Article.

Perundingan Sekatan Getah oleh Lembaga Menteri-Menteri. Persetujuan Khabarnya Didapati. London, April 12.

Satu ombakan perasaan baik tentang harapan-harapan bagi sekatan getah itu ada bermaharajalela di Stock Exchange dan Minsing Lane.

Harga-harga bahagian ((share)) dan harga-harga getah makin bertambah baik, dan penjual-penjual ada mencadangkan.

Dalil yang menunjukkan kepercayaan Stock Exchange dalam kehampiran sekatan itu ternyata daripada perbuatan mereka itu pada membeli getah itu.

Cakap-cakap angin yang tiada terkelola sekali ada dalam perkelilingan.

Adalah dikatakan di antara perkara-perkara yang lain bahwa satu persetujuan sekatan telah diperolehi bahwa lembaga menteri-menteri akan merundingkan masalah itu pada hari ini dan bahwa satu keterangan akan disiarkan dalam sedikit masa lagi.

Seorang yang faham di atas perkara-perkara getah telah berkata kepada Reuters pada petang ini: "Adalah dipercayai bahwa satu cadangan Holanda akan diperhadapkan kepada pihak British yang berkuasa, yang akan mengambil satu langkahan ke hadapan yang tetap, tetapi timbangan yang dengan cermat oleh pihak British itu terlalu mustahak, dan oleh itu adalah disyorkan kiranya sekatan akan dinyatakan dalam sedikit masa yang ke hadapan kelak".

Pada sebaliknya pula, maka perkhabaran-perkhabaran yang baru-baru ini dari Amsterdam telah tiada begitu berperasaan yang baik dengan menguatkan kepayahan hendak menguntukkan angka keluaran getah anak-anak negeri disebabkan oleh tambahan yang banyak dalam perkeluaran getah anak negeri dalam masa tahun yang lalu. Tetapi setengah-setengah orang di London percaya bahwa kepayahan ini telah dilalui.