Warta Malaya extract
bibliographical notes on Warta Malaya
index of Warta Malaya extracts
    • locate in index of extracts taken from Warta Malaya

 

Warta Malaya, 1 May 1934, p.16

News Article

Perkara Sekatan Getah.

London, April 26.

Cakap-cakap angin yang terlalu kuat berkenaan dengan hampirnya dijalankan sekatan getah itu di dalam pasar pertukaran getah.

Adalah difikirkan dengan am bahwa kenyataan itu akan dikeluarkan pada penghujung minggu ini, pihak yang ketahui percaya pada malam Ahad; yang demikian menggalakkan sebarang pasar daripada memperolehi satu kelebihan yang tiada patut.

Kepercayaan yang makin bertambah dalam cakap-cakap angin itu, disertai pula dengan nasihat-nasihat Amerikan yang lebih baik, telah menyebabkan getah memperolehi balik kerugian-kerugian yang awal yang disebabkan oleh mengambil keuntungan.

Colonial Office apabila ditanya oleh Reuters, telah menyerahkan kesudahan-kesudahan yang kosong. Dalam pada itu, cakap-cakap angin itu nampaknya mempunyai kekuasaan yang lebih daripada cakap-cakap angin yang terlebih dahulu.

Adalah dipercayai kenyataan itu akan diperbuat berturut-turut di London dan Amsterdam oleh Persatuan Penanam-Penanam Getah dan Jawatankuasa Amsterdam masing-masing tempat.