Warta Malaya extract
bibliographical notes on Warta Malaya
index of Warta Malaya extracts
    • locate in index of extracts taken from Warta Malaya

 

Warta Malaya, 28 Jan 1935, p.8

General Article.

Kedai Kopi Melayu.

Melaka, Hari Ahad.

Di dalam Pasar Makan Bandar Khabar dan Riverside, telah nampaklah di sebuah daripada bilik-bilik yang ada itu baharu dibuka oleh seorang Melayu bernama Encik Abdul Ghani bin Tambi Khatib, Kedai Kopi Melayu dengan cukup alatan yang sempurna menurut keadaan dan peredaran tamadun.

Dan seorang Melayu yang pandai dalam pekerjaan ini telah menjalankan kerja dan budak-budak Melayu yang berpakaian bersih telah jadi pelayan; dan dikuasai oleh Encik Abdullah bin Tambi Khatib yang terkenal baik di dalam negeri ini.

Dan berbagai-bagai kuih yang enak-enak telah menjadikan suatu rampaian makanan ada di jual di situ.