Warta Malaya extract
bibliographical notes on Warta Malaya
index of Warta Malaya extracts
    • locate in index of extracts taken from Warta Malaya

 

Warta Malaya, 3 Dec 1931, p.3

Article

Sultan Kedah membalikkan $2000 Wang Belanjanya.

Dengan sebab kepicikan hasil dan dengan tujuan hendak menyamakan hasil dengan perbelanjaan, maka Yang Maha Mulia Sultan Kedah telah redha mengurniakan balik $2000 daripada pendapatannya bulan-bulan mulai 10 Januari 1932.

Yang Amat Mulia Tengku Ibrahim, Pemangku Raja, telah redha juga mengurniakan balik 12 peratus daripada wang belanjanya dari tarikh itu juga dengan maksud menolong negerinya itu.

Yang Amat Mulia Tengku Mahmud dan Ahli-Ahli Jawatan Tadbir Kedah itu telah bersetuju juga menyerahkan balik 10 peratus daripada gaji-gajinya, kata akhbar S.T.