Hikayat Syah Mardan
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
abang  .. 18
Abdulrazak  .. 1
Abdulrazik  .. 1
`abdun  .. 1
Abu  .. 1
ada  .. 105
Adakah  .. 5
adalah  .. 44
Adam  .. 2
Adang  .. 1
adanya  .. 20
adap-adapan  .. 1
adapun  .. 191
adat  .. 5
adatnya  .. 1
adi  .. 1
adil  .. 5
adilnya  .. 1
adinda  .. 55
afal  .. 1
agama  .. 3
agung  .. 2
ahad  .. 1
Ahmad  .. 11
ahwal  .. 1
ain  .. 3
ainulbanat  .. 3
air  .. 26
ajak  .. 1
Ajarkanlah  .. 1
akal  .. 4
akalnya  .. 1
akan  .. 205
akhirat  .. 5
akil  .. 1
aku  .. 68
akulah  .. 5
a`la  .. 1
alah  .. 5
alahkan  .. 1
alaikum  .. 5
alamat  .. 1
alam  .. 87
`alam  .. 3
a`lam  .. 1
`alamin  .. 1
alas  .. 1
alat  .. 4
al  .. 56
Ali  .. 1
alif  .. 1
alimnya  .. 1
Alkisah  .. 13
allah  .. 113
Allahu  .. 1
amal  .. 2
amalnya  .. 9
amarah  .. 1
amar  .. 2
amarullah  .. 2
amat  .. 12
ambil  .. 7
ambilkan  .. 1
Ambilkanlah  .. 1
ambillah  .. 2
ampun  .. 11
ampunilah  .. 1
anak-anakan  .. 3
anak-anak  .. 2
anakanda  .. 44
anak  .. 157
anakku  .. 43
anaknya  .. 9
anggur  .. 1
angin  .. 12
angkatan  .. 1
angsa  .. 3
`anhu  .. 1
aniaya  .. 2
anjing  .. 1
antara  .. 2
antaranya  .. 1
anugerah  .. 8
anugerahlah  .. 1
anugerahnya  .. 1
apa-apa  .. 7
apabila  .. 17
apa  .. 65
apakah  .. 24
apalah  .. 11
Apatah  .. 1
api  .. 16
Arakian  .. 17
arasy  .. 6
arif  .. 4
Arifin  .. 1
asal  .. 3
asap  .. 5
asar  .. 3
As  .. 3
asiknya  .. 1
asing-asing  .. 1
Assalamualaikum  .. 3
astaghfir  .. 1
astaghfirullah  .. 1
asyik  .. 2
Asyikin  .. 15
asyiknya  .. 1
atap  .. 3
atas  .. 92
atasnya  .. 1
atau  .. 24
aulia  .. 1
aurat  .. 5
Awan-awan  .. 1
ayahanda  .. 94
ayahandalah  .. 3
ayahandanya  .. 1
ayah  .. 5
ayahku  .. 1
ayahmu  .. 1
ayahnya  .. 1
ayam  .. 5
`ayan  .. 9
Ayuhai  .. 3

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
Bab  .. 14
badan  .. 4
badannya  .. 3
bagai  .. 1
bagaikan  .. 1
bagaimana  .. 16
bagaimanakan  .. 1
Bagaimananya  .. 1
bagi  .. 1
baginda-baginda  .. 1
baginda  .. 338
baginya  .. 1
bahagian  .. 1
bahala  .. 1
bahananya  .. 1
bahara  .. 1
baharu-baharuan  .. 3
baharu  .. 12
baharulah  .. 10
bahasa  .. 2
bahawa  .. 26
bahaya  .. 1
Bahr  .. 2
Bahrillah  .. 2
bahu-bahuan  .. 4
Bahu  .. 1
bahunya  .. 1
baiduri  .. 2
baik-baik  .. 5
baik  .. 35
baiklah  .. 33
bainallah  .. 1
bain  .. 1
baju  .. 1
bajunya  .. 2
Bakar  .. 1
bakti  .. 1
bala  .. 14
balai  .. 10
balairung  .. 8
baligh  .. 1
balik  .. 1
baludu  .. 1
balut  .. 3
banat  .. 3
Bandar  .. 3
bangkai  .. 7
bangkit  .. 1
bangkitlah  .. 1
bangsa  .. 4
bangsi  .. 3
bangun  .. 2
banyak-banyak  .. 7
banyak  .. 30
banyaklah  .. 11
banyaknya  .. 15
bapa  .. 5
bapa´ku  .. 1
bapanya  .. 8
barang-barang  .. 6
barang  .. 39
barat  .. 1
basa  .. 1
basuh  .. 2
batalnya  .. 1
batang  .. 1
batin  .. 7
batinnya  .. 1
batu  .. 9
batunya  .. 1
bau-bauan  .. 2
baunya  .. 1
baur  .. 1
baurlah  .. 1
bawa  .. 11
bawah  .. 25
bawahnya  .. 2
bawalah  .. 4
baya  .. 1
bayan  .. 2
Bayanullah  .. 1
bebal  .. 3
bebalnya  .. 2
beberapa  .. 62
bedil  .. 1
bedilnya  .. 1
begitu  .. 1
belai  .. 2
belajar  .. 4
belaka  .. 3
belakang  .. 6
belakangmu  .. 1
belakangnya  .. 3
belalainya  .. 1
belas  .. 27
belia  .. 1
beli  .. 1
belit  .. 1
belum  .. 15
benar-benar  .. 1
benar  .. 5
Benarlah  .. 8
bendang  .. 1
bentara  .. 24
bentaranya  .. 4
benua  .. 1
bepersembahkan  .. 3
beradulah  .. 1
berahi  .. 6
berahilah  .. 1
berahinya  .. 3
Berahman  .. 78
berai  .. 1
beraksa  .. 5
beramuk-amukkan  .. 1
beranak  .. 2
beranakkan  .. 2
berangkatlah  .. 8
berani  .. 8
beranikan  .. 1
beraninya  .. 5
berapa  .. 16
berarak  .. 1
berasa  .. 1
berasalah  .. 1
berasap  .. 1
berbagai-bagai  .. 14
berbagai-bagailah  .. 1
berbahasa  .. 1
berbaju  .. 2
berbalik  .. 1
berbangkitlah  .. 2
berbapa  .. 2
berbaring-baring  .. 1
berbelit-belit  .. 2
berbesan  .. 1
berbuat  .. 22
berbunyi  .. 1
berbunyilah  .. 1
berburu  .. 2
bercakap  .. 2
bercakaplah  .. 1
bercampur  .. 3
bercerai  .. 2
berceriterakan  .. 1
berceterakan  .. 2
bercincin  .. 1
bercium  .. 8
berdatang  .. 9
berdaya  .. 1
berdebar-debarlah  .. 1
berdiri  .. 6
berdirilah  .. 4
berebut-rebutanlah  .. 1
berebut-rebut  .. 1
berewang  .. 1
berfikir  .. 4
berfikirlah  .. 1
berganti-gantilah  .. 1
bergelang  .. 1
bergerak  .. 2
bergeraklah  .. 1
bergomol-gomollah  .. 1
bergurau-gurau  .. 1
berguru  .. 3
bergurulah  .. 1
berhadapan  .. 3
berhadapanlah  .. 1
berhadir  .. 2
berhambakan  .. 2
berhanyutan  .. 1
berhenti  .. 15
berhentilah  .. 9
berhimpun  .. 1
berhingga  .. 2
beribu-ribu  .. 4
beri  .. 6
berikan  .. 2
berikanlah  .. 2
beriksa  .. 5
berilah  .. 3
berilmu  .. 1
beriring-iringan  .. 1
berisi  .. 3
beristeri  .. 2
beritahu  .. 3
berjabat  .. 5
berjaga  .. 2
berjaga-jaga  .. 11
berjalan  .. 83
berjalan-jalan  .. 1
berjalanlah  .. 23
berjamu  .. 3
berjamukan  .. 1
berjamulah  .. 1
berjanji  .. 2
berjanji-janji  .. 1
berjual  .. 1
berjuang  .. 1
berkain  .. 2
berkambu  .. 1
berkasih-kasihan  .. 7
berkata  .. 37
berkata-kata  .. 44
berkatalah  .. 1
berkat  .. 1
berkawal  .. 3
berkehendak  .. 1
berkeliling  .. 3
berkembanganlah  .. 1
berkenan  .. 1
Berkenanlah  .. 1
berkeputusan  .. 1
berkeputus  .. 2
berketahuan  .. 3
berketi-keti  .. 1
berkhemah  .. 1
berkhemahlah  .. 1
berkilat  .. 1
berkokok  .. 1
berkokoklah  .. 2
berlari-lari  .. 4
berlayar  .. 2
berlayarlah  .. 1
berleleran  .. 1
berlengkap  .. 4
berlengkaplah  .. 3
berlidah  .. 1
berlinang-linang  .. 1
berlindung  .. 1
berlindunglah  .. 1
bermain  .. 2
bermainlah  .. 1
bermain-main  .. 8
bermasak-masak  .. 1
bermohon  .. 14
bermohonlah  .. 25
bermuka  .. 1
Bermula  .. 12
bermuram  .. 3
bernama  .. 34
berniaga  .. 3
bernyala-nyala  .. 3
bernyanyilah  .. 3
bernyawa  .. 1
beroleh  .. 9
berosak  .. 3
berpandangan  .. 1
berpandanganlah  .. 1
berpangkat-pangkat  .. 1
berpantun  .. 1
berpegang  .. 2
berpeluk  .. 8
berperang  .. 26
berperanglah  .. 7
berpindahlah  .. 1
berpindalah  .. 1
berpuluh  .. 1
berputera  .. 6
berputeralah  .. 1
berputeri  .. 1
bersahabat  .. 4
bersaksikan  .. 1
bersalahan  .. 1
bersalin  .. 2
bersama  .. 1
bersama-sama  .. 15
bersaudara  .. 1
bersembunyi  .. 1
bersentuh  .. 1
bersentu  .. 1
berseru-seru  .. 1
berseru-serulah  .. 1
bersorak  .. 1
bersoraklah  .. 1
bersuami  .. 1
bersuamikan  .. 1
bersuara  .. 1
bersuatu  .. 1
bersubang  .. 1
bersuci  .. 3
bersuka-sukaan  .. 22
bersuka-sukaanlah  .. 2
bersulang-sulangan  .. 1
bersusah  .. 1
bersusah-susah  .. 2
bersusah-susahkan  .. 1
bersyuarat  .. 1
bertahan  .. 1
bertambah  .. 1
bertambah-tambah  .. 6
bertanam  .. 1
bertanam-tanaman  .. 1
bertangan  .. 1
bertangkis-tangkisan  .. 1
bertanya  .. 30
bertanyakan  .. 9
bertanyalah  .. 2
bertapa  .. 4
bertatahkan  .. 7
bertelanjang  .. 1
bertelur  .. 1
bertempat  .. 1
bertemu  .. 30
bertemulah  .. 24
bertentanganlah  .. 1
bertentu  .. 1
bertenun  .. 5
bertenunkan  .. 1
berteriak-teriak  .. 1
bertikam  .. 1
bertimbun-timbun  .. 5
bertitah  .. 14
bertiuplah  .. 1
bertukar  .. 1
berubah  .. 1
beruk  .. 3
berulit-ulit  .. 1
berumbai-umbaikan  .. 1
beruntung  .. 1
berusir-usiran  .. 2
berutus-utusan  .. 1
berwujud  .. 1
besannya  .. 2
besar-besar  .. 7
besar  .. 19
besarlah  .. 2
besarnya  .. 12
besi  .. 4
besyar  .. 1
besyi  .. 1
beta  .. 16
betapa  .. 6
betapakah  .. 1
betisnya  .. 1
betisynya  .. 1
betul  .. 3
beza  .. 1
biarlah  .. 5
bicara  .. 19
bicaranya  .. 1
bidara  .. 9
biduanda  .. 5
bi  .. 7
bihi  .. 1
bijaksana  .. 6
bijaksananya  .. 6
Bikrama  .. 29
bilangannya  .. 2
bilik  .. 1
biliknya  .. 1
binasalah  .. 2
binatang  .. 8
bin  .. 1
bingung  .. 1
bini  .. 1
bininya  .. 1
binnya  .. 1
bintang  .. 2
biri-biri  .. 26
biriku  .. 1
biri  .. 1
Bismillah  .. 1
bissawab  .. 5
biti-biti  .. 1
boleh  .. 7
bolehkah  .. 1
bolehlah  .. 1
bole  .. 1
bonda  .. 12
bondaku  .. 2
bondanya  .. 6
bota  .. 1
buah-buahan  .. 8
buah  .. 19
buahnya  .. 3
Buana  .. 17
buatkan  .. 1
bubur  .. 2
budak  .. 1
budi  .. 3
budiman  .. 3
Bugis  .. 1
bukai  .. 1
bukan  .. 1
bukankah  .. 1
bukannya  .. 8
bukit  .. 33
bulan  .. 30
bulannya  .. 1
bumi  .. 79
bumikah  .. 1
bunga-bungaan  .. 5
bunga  .. 11
bunuh  .. 2
bunyian  .. 1
bunyi-bunyian  .. 11
bunyi-bunyiannya  .. 2
bunyi  .. 7
bunyinya  .. 20
burung  .. 28

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
cahaya  .. 10
cahayanya  .. 10
cakap  .. 1
cara  .. 1
cari  .. 4
cawang  .. 2
cedera  .. 1
cemara  .. 2
cemaskan  .. 1
cembul  .. 4
cempaka  .. 1
Cendera  .. 3
cenderawasih  .. 1
ceracap  .. 3
cerai  .. 1
ceritera  .. 2
Ceriterakanlah  .. 1
Cermin  .. 2
cetera  .. 12
ceterah  .. 1
Ceterakan  .. 1
ceterakanlah  .. 1
ceteranya  .. 3
cetera  .. 1
cincin  .. 4
cinta  .. 1
cintalah  .. 6
cita  .. 16
citalah  .. 1
citanya  .. 22
cium  .. 2
ciumnya  .. 1
cuaca  .. 3
cucuku  .. 2
cucumu  .. 1
cucunda  .. 4
cucunya  .. 1
cucurlah  .. 1
cumbu-cumbuannya  .. 1

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
dagang  .. 7
daging  .. 1
dagunya  .. 1
dahinya  .. 1
dahulu  .. 20
dahulukalanya  .. 1
daif  .. 2
daku  .. 3
dalam  .. 161
dalamnya  .. 7
dal  .. 1
dandi  .. 4
dan  .. 809
Dantia  .. 1
dapat  .. 31
dapatkan  .. 3
dapatlah  .. 2
darah  .. 5
darat  .. 2
daratkah  .. 1
Dar  .. 36
dari  .. 38
daripada  .. 115
da  .. 1
datang  .. 125
datanglah  .. 40
datangmu  .. 1
datangnya  .. 4
Datia  .. 29
daun  .. 1
daya  .. 1
dayang-dayang  .. 16
dayang-dayangnya  .. 3
dayanya  .. 3
dekat  .. 8
dekatnya  .. 1
Delapan  .. 1
delima  .. 2
demikian  .. 110
demikianlah  .. 37
dengan  .. 341
dengar  .. 9
Dengarlah  .. 1
derhaka  .. 2
derma  .. 1
Dewa  .. 123
Dewalah  .. 1
dewangga  .. 7
Dewi  .. 21
.. 1
diadakan  .. 1
dia  .. 29
diajaknya  .. 1
diajarkan  .. 1
diambil  .. 2
diambilnya  .. 7
diam  .. 8
diamlah  .. 15
diamuk  .. 1
diamuknya  .. 1
dian  .. 6
diangkat  .. 15
diangkatlah  .. 1
dianugerahinya  .. 1
dianugerahkan  .. 3
dianugerahkannya  .. 1
diarak  .. 5
diatur  .. 3
diaturkanlah  .. 1
diaturlah  .. 1
dibacanya  .. 2
dibalas  .. 2
dibalasnya  .. 1
dibangunkannya  .. 3
dibawa  .. 17
dibawanya  .. 19
dibawa´nya  .. 1
dibelah  .. 1
Dibelahnya  .. 1
diberi  .. 2
diberinya  .. 7
dibinasakannya  .. 1
dibujuk  .. 3
dibukanya  .. 1
dibunuh  .. 3
dibunuhnya  .. 3
dicarinya  .. 1
diceriterakan  .. 9
diceriterakannya  .. 3
diceterakan  .. 5
dicintanya  .. 1
dicitanya  .. 1
dicium  .. 8
diciumnya  .. 5
didahulukan  .. 1
didapatinya  .. 6
didengar  .. 12
didengarinya  .. 1
didengarnya  .. 3
didudukkan  .. 2
di  .. 286
digigitnya  .. 1
dihadap  .. 26
dihamparkan  .. 1
dihampirinya  .. 1
dihantarkan  .. 1
dihantarkannya  .. 1
dihantarkannyalah  .. 1
dihelanya  .. 1
dihembalangkannya  .. 1
dihembuskannya  .. 1
dihempaskannya  .. 2
dihiasi  .. 5
dihiasyi  .. 1
diikut  .. 3
diingatkan  .. 1
diiringkan  .. 23
diiringkannya  .. 1
dijadikan  .. 12
dijadilah  .. 1
dijalaninya  .. 2
dijemputnya  .. 1
dijerat  .. 1
dikabulkan  .. 3
dikata  .. 3
dikatakan  .. 10
dikatakannya  .. 1
dikau  .. 1
dikehendaki  .. 1
dikehendakinya  .. 2
dikelilingi  .. 1
dikeluarkan  .. 1
dikenakan  .. 1
dikenakannya  .. 1
dikenalnya  .. 2
diketahui  .. 1
diketahuinya  .. 3
dikhabarkan  .. 1
dikhabarkannya  .. 1
dikurnia  .. 1
dilabuh  .. 1
dilabuhkan  .. 1
dilainkannya  .. 1
dilaluinya  .. 1
dilambainya  .. 1
dilarangkan  .. 1
dilarangnya  .. 1
dilarikan  .. 1
dilawannya  .. 1
dilepaskan  .. 4
dilihat  .. 17
dilihatnya  .. 29
dililitnya  .. 1
dilontarkannya  .. 1
dimakan  .. 3
dimakannya  .. 7
dimaksudkannya  .. 1
dimasukkan  .. 3
dimasukkannya  .. 3
dimenangkan  .. 1
dimudahkan  .. 1
Dimulia  .. 58
dimusuh  .. 1
dina  .. 2
dinafikan  .. 2
dinafikannya  .. 1
dinaikkan  .. 1
dinamai  .. 36
dinamainya  .. 1
Din  .. 1
dinugerahinya  .. 1
dipakaikan  .. 1
dipakaikannya  .. 2
dipalu  .. 8
dipanahkan  .. 1
dipanahkannya  .. 1
dipanahnya  .. 4
dipandang  .. 1
dipandangnya  .. 1
dipangkunya  .. 1
diparang  .. 1
diparangnya  .. 1
dipasang  .. 3
dipegang  .. 2
dipegangnya  .. 1
dipelajarkannya  .. 1
dipeliharakan  .. 1
dipeliharakannya  .. 3
dipeluk  .. 13
diperbuat  .. 1
diperbuatnya  .. 2
diperbuatnyalah  .. 1
diperedarkan  .. 4
diperhambakan  .. 1
diperjamunya  .. 2
diperolehinya  .. 1
dipersembah  .. 1
dipersembahkan  .. 1
dipersembahkannya  .. 8
dipersilakan  .. 3
dipertemukan  .. 1
Dipertuan  .. 8
dipesan  .. 2
dipindahkannya  .. 1
dipujuk  .. 1
dipukul  .. 2
dirajakanlah  .. 1
dirampas  .. 1
dirham  .. 1
diriba  .. 2
diribanya  .. 1
diri  .. 5
diriku  .. 2
dirimu  .. 1
dirinya  .. 45
disahuti  .. 4
disalahinya  .. 1
disambar  .. 2
disambarnya  .. 4
disambut  .. 7
disambutnya  .. 4
disampaikan  .. 1
disandarkan  .. 1
disangkahkannya  .. 1
disangkakannya  .. 1
disangkanya  .. 3
disapukannya  .. 1
disapunya  .. 1
disebut  .. 1
diselitkannya  .. 1
disembelih  .. 2
disembeli  .. 1
disemukan  .. 1
disengaja  .. 1
disenghaja  .. 1
disentuh  .. 1
disepakkannya  .. 1
diserahkannya  .. 3
diserang  .. 1
disilakan  .. 1
disisipkannya  .. 1
disulakannya  .. 1
disuruh  .. 15
disuruhkan  .. 1
disuruhnya  .. 9
disurunya  .. 1
ditahaninya  .. 1
ditakutnya  .. 1
ditanam  .. 1
ditanamnya  .. 1
ditanduk  .. 1
ditanduknya  .. 1
ditangiskannya  .. 1
ditangkapnya  .. 4
ditanya  .. 1
ditaruhnya  .. 3
ditatah  .. 1
ditatahkan  .. 1
ditegur  .. 5
ditelannya  .. 2
ditentang  .. 8
diterbangkan  .. 4
diterbangkannya  .. 2
ditetapkan  .. 1
ditikam  .. 1
ditimpa  .. 1
ditinggalkan  .. 1
dititahkan  .. 8
ditolongi  .. 1
ditujuhnya  .. 1
ditujunya  .. 1
ditumbuhi  .. 1
ditunggu  .. 1
ditunjukkannya  .. 2
doa  .. 10
doakan  .. 1
doanya  .. 3
dua-dua  .. 2
dua  .. 39
Duba  .. 1
duduk  .. 62
duduklah  .. 16
dukacita  .. 1
dukacitanya  .. 2
duka  .. 4
duli  .. 28
dunia  .. 19
duraini  .. 1
Durangga  .. 49
durja  .. 3
Durkang  .. 1
dusun  .. 12

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ehwalnya  .. 7
ekor  .. 1
elok  .. 9
emas  .. 22
embun  .. 1
empat  .. 77
empelam  .. 1
empelas  .. 1
empunya  .. 19
enam  .. 1
Encik  .. 1
engkau  .. 45
entah  .. 2
ertinya  .. 12
esa  .. 24
esya  .. 1

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
faedah  .. 1
faedahnya  .. 2
fahamlah  .. 2
fajar  .. 2
fakir  .. 7
fardhal  .. 2
fardu  .. 19
fardukan  .. 1
fardunya  .. 2
fasih  .. 1
fatihah  .. 9
fidduraini  .. 1
fi  .. 1
fiilnya  .. 3
fikir  .. 12
fikirlah  .. 2
fikirnya  .. 1
filhaq  .. 1
firman  .. 1
firus  .. 1
fitrah  .. 1

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
gading  .. 3
gadingnya  .. 1
gagah  .. 7
gagah-gagah  .. 1
gagahnya  .. 2
gagak  .. 1
gajah  .. 4
gambang  .. 1
gambaran  .. 1
gambar  .. 1
Gandara  .. 1
gandum  .. 1
gedung  .. 1
gegak  .. 4
gelab  .. 1
gelap  .. 4
geliga  .. 1
geligaku  .. 1
gelita  .. 2
gemala  .. 6
gembiranya  .. 1
gementarlah  .. 1
gemerlapan  .. 2
gemilang  .. 11
gempar  .. 10
gemparlah  .. 11
gempita  .. 4
gemuruh  .. 3
gemuru  .. 1
genap  .. 2
genaplah  .. 6
gendang  .. 4
gerak  .. 2
gerangan  .. 8
gerangannya  .. 2
geroda  .. 33
gerodanya  .. 1
geta  .. 3
ghaib  .. 1
ghaiblah  .. 1
ghairullah  .. 1
ghalibnya  .. 1
gila  .. 4
gilang-gemilang  .. 11
gong  .. 15
gopoh  .. 1
gugur  .. 1
gugurlah  .. 3
Guliga  .. 1
gunaannya  .. 1
gunanya  .. 1
gunung  .. 20
guraunya  .. 1
gurindamnya  .. 1
guru  .. 3
guruh  .. 1
guruhnya  .. 1
gurunya  .. 9
guru  .. 1

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
habis  .. 6
habislah  .. 5
hadapan  .. 31
hadapannya  .. 1
hadas  .. 3
hadir  .. 2
hadirkan  .. 2
hadrat  .. 3
ha  .. 1
hai  .. 71
hairan  .. 33
hairankan  .. 1
hairanlah  .. 2
hairannya  .. 2
Haji  .. 1
hak  .. 5
hakikat  .. 18
hakikatnya  .. 1
Hakim  .. 4
hala  .. 1
halal  .. 2
hal  .. 19
halilintar  .. 1
halnya  .. 11
hamba  .. 164
hambalah  .. 4
hambamu  .. 24
hambanya  .. 1
hamil  .. 1
hamillah  .. 1
hamparan  .. 2
hampir  .. 1
hampirlah  .. 6
Hamzah  .. 1
hancur  .. 1
hancurlah  .. 1
handai  .. 1
hantarkan  .. 4
hantarkanlah  .. 2
hanya  .. 2
hanyalah  .. 4
haram  .. 1
harbab  .. 2
harian  .. 1
haribulan  .. 1
hari  .. 77
Harimau  .. 5
harinya  .. 1
harta  .. 1
harum  .. 2
harus  .. 1
Haruskah  .. 1
hasap  .. 1
hasrat  .. 3
hasratnya  .. 2
Hastan  .. 12
hasyrat  .. 1
hatap  .. 1
hati  .. 26
hatiku  .. 1
hatinya  .. 54
hatta  .. 53
hayam  .. 1
hayat  .. 1
hendak  .. 77
hendakkan  .. 2
hendaklah  .. 13
hidangan  .. 6
hidangannya  .. 6
hidup  .. 8
hiduplah  .. 5
hidupnya  .. 4
hikayat  .. 7
hikmat  .. 10
hikmatnya  .. 1
hilang  .. 4
hilanglah  .. 3
hina  .. 3
hinanya  .. 1
Hindistan  .. 1
hingga  .. 2
hinggap  .. 1
hinggaplah  .. 1
hitam  .. 1
hormat  .. 2
hormatnya  .. 2
hujan  .. 5
hukum  .. 3
hukumnya  .. 2
hulubalang  .. 107
hulubalangnya  .. 8
huruf  .. 3
hurufnya  .. 1
hutan  .. 4

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ia  .. 307
iaitu  .. 21
ialah  .. 13
ibadat  .. 10
ibarat  .. 1
ibaratnya  .. 1
ibu  .. 2
ibuku  .. 1
ibunya  .. 6
.. 1
igama  .. 1
ihram  .. 3
ikatnya  .. 2
iktidal  .. 1
ikut  .. 1
ikutkan  .. 1
ilaha  .. 1
il  .. 1
illa  .. 1
illah  .. 5
illallah  .. 1
ilmu  .. 14
ilmunya  .. 2
imam  .. 1
iman  .. 15
imannya  .. 3
inang  .. 8
inayah  .. 1
indah-indah  .. 8
inda-inda  .. 1
Indera  .. 535
ingat  .. 5
Ingat-ingat  .. 1
ingatlah  .. 1
ingin  .. 1
ini  .. 304
inilah  .. 13
insan  .. 14
insya  .. 8
insyan  .. 1
intan  .. 1
iparnya  .. 1
iri  .. 1
isi  .. 14
isinya  .. 3
Islam  .. 12
istana  .. 42
istananya  .. 8
isteri  .. 33
isterimu  .. 1
isterinya  .. 25
istimewa  .. 4
isyak  .. 3
isyarat  .. 1
isyaratnya  .. 4
isya  .. 1
isyi  .. 1
itik  .. 3
itu  .. 1618
itulah  .. 34

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
jadi  .. 7
jadilah  .. 7
jaga  .. 3
jahat  .. 6
jalan  .. 22
Jalul  .. 15
jambangan  .. 1
jam  .. 2
jamnya  .. 1
jangan  .. 23
Jangankan  .. 3
janganlah  .. 20
janji  .. 1
Jannah  .. 8
Januari  .. 1
jari  .. 2
jarinya  .. 2
jatuh  .. 6
jatuhlah  .. 1
jatu  .. 1
jauhar  .. 3
jauh  .. 1
jauh-jauh  .. 1
jauhnya  .. 3
jawab  .. 2
Jawa  .. 1
Jaya  .. 254
jemala  .. 1
jempana  .. 1
jenis  .. 1
jenis-jenis  .. 1
jerit  .. 1
jernih  .. 1
jerni  .. 1
jika  .. 2
jikalau  .. 84
jinak  .. 1
jin  .. 29
jinkah  .. 2
johan  .. 1
jorong  .. 3
jua  .. 1
juga  .. 101
junjung  .. 4
junjunglah  .. 9
jurai  .. 1

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
kabut  .. 5
kacip  .. 3
kadarnya  .. 2
kadi  .. 7
Kaf  .. 3
kafir  .. 3
kahwin  .. 5
kain  .. 4
kakanda  .. 69
kakandalah  .. 1
kaki  .. 23
kakinya  .. 5
Kala  .. 2
Kalakian  .. 13
kalam  .. 1
kalanya  .. 1
kalau  .. 7
kalau-kalau  .. 2
kalbu  .. 2
kali  .. 8
kambing  .. 5
kami  .. 12
kamil  .. 1
kampung  .. 2
Kampungkanlah  .. 1
kamu  .. 14
kanan  .. 6
kananmu  .. 1
kandil  .. 5
kandis  .. 1
kan  .. 3
kanlah  .. 1
kapal  .. 1
kapalnya  .. 1
karam  .. 2
karamkan  .. 1
kasar  .. 1
kasihan  .. 2
Kasihankan  .. 1
kasih  .. 9
kasihnya  .. 4
kasi  .. 1
Kasyihankan  .. 1
kata  .. 304
katakan  .. 5
katakanlah  .. 1
kata-kata  .. 1
katamu  .. 2
katanya  .. 126
kata  .. 3
kaum  .. 1
kaus  .. 1
kaya-kaya  .. 1
kayu  .. 16
kayu-kayuan  .. 1
kayun  .. 1
keadilan  .. 1
keadilannya  .. 1
kebajikan  .. 2
kebanyakan  .. 1
kebesaran  .. 4
kecapi  .. 3
kecil  .. 6
kedai  .. 1
kedelapan  .. 3
kedengaran  .. 3
kedengaranlah  .. 1
kedian  .. 1
kedua  .. 60
keduanya  .. 32
keemasan  .. 21
Keempat-empatnya  .. 1
keempat  .. 34
keempatnya  .. 7
keenam  .. 3
keenam  .. 1
keesaan  .. 3
keesokan  .. 1
ke  .. 248
kehendak  .. 4
kehendaki  .. 5
kehendakmu  .. 2
kehendaknya  .. 4
kejadian  .. 10
kejahatan  .. 1
kejatuhan  .. 4
kekallah  .. 1
kekayaan  .. 1
kekayaannya  .. 1
keladi  .. 2
kelak  .. 9
kelakuan  .. 7
kelakuannya  .. 5
kelambu  .. 8
kelam  .. 5
kelengkapannya  .. 2
kelihatan  .. 5
kelihatanlah  .. 3
kelima  .. 11
Keling  .. 1
keluar  .. 22
keluarlah  .. 11
kemala  .. 9
kemalu-maluan  .. 4
kembali  .. 32
kembalilah  .. 13
kembang  .. 1
kembannya  .. 4
kemudian  .. 9
kemuncak  .. 2
kena  .. 4
kenaikan  .. 5
kenalah  .. 1
kenal  .. 4
kenalkah  .. 1
kenal-kenali  .. 1
kenal-mengenal  .. 1
kenanga  .. 1
kendi  .. 1
kepada  .. 284
kepadamu  .. 5
kepadanya  .. 12
kepala  .. 12
kepalanya  .. 6
kera  .. 18
kerahkan  .. 1
Kerahkanlah  .. 1
kerajaan  .. 6
kerajaannya  .. 8
kerana  .. 116
kerananya  .. 1
keras  .. 1
kerbau  .. 3
kering  .. 2
kerja  .. 3
kerjamu  .. 1
kerjanya  .. 9
kerusi  .. 3
kerusinya  .. 5
kesakitan  .. 1
kesaktian  .. 11
kesaktiannya  .. 5
kesalahannya  .. 1
kesebelas  .. 2
kesembilan  .. 2
kesempurnaannya  .. 1
kesepuluh  .. 1
kesiangan  .. 1
kesturi  .. 1
kesudahannya  .. 10
kesukaan  .. 1
kesukaannya  .. 1
kesukaran  .. 1
ketahui  .. 6
ketakutan  .. 1
keti  .. 1
ketiga  .. 21
ketiganya  .. 3
ketika  .. 16
ketopong  .. 1
ketuhanan  .. 1
ketujuh  .. 4
khabaran  .. 1
khabar  .. 10
khabarkan  .. 3
khabarnya  .. 3
khairanlah  .. 1
khalayak  .. 1
kharijiah  .. 4
kharijiyyah  .. 4
khatib  .. 1
Khayam  .. 9
khemah  .. 1
khemahnya  .. 2
khidmat  .. 4
khidmatlah  .. 1
Khoja  .. 1
Khotobi  .. 8
Khutubi  .. 8
kiamat  .. 6
kiblat  .. 4
kilau-kilauan  .. 5
kira-kira  .. 1
kira-kiranya  .. 1
kiranya  .. 9
kiri  .. 2
kirimu  .. 1
kirinya  .. 1
kisah  .. 13
kisahnya  .. 2
kita  .. 54
kopak  .. 3
kopok  .. 3
kota  .. 35
kotaku  .. 1
kubawa  .. 1
kuberi  .. 1
kuda  .. 3
kudah  .. 1
kuda  .. 1
kudrat  .. 1
kuku  .. 1
kulit  .. 1
kumkuma  .. 1
kunci  .. 4
kuning  .. 2
kurang  .. 25
Kurangkah  .. 1
kurma  .. 1
kurnia  .. 2
kursi  .. 1
kursy  .. 3
kurus  .. 3
kusuruh  .. 1
kusut  .. 3
kuterbangkan  .. 1

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
la  .. 3
lagi  .. 107
lagi-lagi  .. 1
lagilah  .. 1
Lagipun  .. 1
lain  .. 11
lain-lain  .. 6
laki  .. 23
laki-laki  .. 21
laku  .. 2
lakunya  .. 9
lalailah  .. 1
lalang  .. 1
lali  .. 1
lalu  .. 166
lalulah  .. 13
lama  .. 5
lamalah  .. 1
lama-lama  .. 1
lamanya  .. 53
lambat  .. 1
Lambu  .. 1
lam  .. 1
lamun  .. 1
Lana  .. 118
landak  .. 1
langau  .. 1
langit  .. 10
langit-langit  .. 1
lapis  .. 6
lari  .. 6
lari-lari  .. 1
lasykar  .. 2
lasykarnya  .. 1
lautan  .. 2
laut  .. 14
lautkah  .. 1
lawan  .. 1
lawannya  .. 3
lawwamah  .. 1
lazim  .. 1
lazuardi  .. 1
lebat  .. 3
lebih  .. 2
lebu  .. 3
leher  .. 2
lehernya  .. 2
Lela  .. 17
lemak  .. 1
lembing  .. 3
lembu  .. 3
lengah  .. 1
lengahlah  .. 1
lengalah  .. 1
lengan  .. 3
lengannya  .. 1
lengkap  .. 8
lengkapi  .. 1
lenyap  .. 7
lenyapkanlah  .. 1
lepas  .. 1
lepaskan  .. 1
liar  .. 1
lidah  .. 2
lihat  .. 3
Lihatlah  .. 1
lima  .. 14
lintaslah  .. 1
lipur  .. 1
liurnya  .. 1
llah  .. 2
Llahi  .. 1
Llahu  .. 4
luar  .. 14
luas  .. 3
luas-luas  .. 3
lubang  .. 1
luh  .. 2
luka  .. 4
Lupakah  .. 1
lupakan  .. 4
Luqman  .. 4

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
maaf  .. 6
mabuk-mabuk  .. 1
madahnya  .. 1
Madu  .. 1
maghrib  .. 5
Mahabesar  .. 1
maha  .. 5
mahaindah-indah  .. 1
mahal  .. 1
mahaligai  .. 1
Mahamulia  .. 2
Maharaja  .. 63
Mahasuci  .. 1
mahkota  .. 3
mahligai  .. 22
mahligainya  .. 1
mahu  .. 9
Mahukah  .. 1
mahulah  .. 2
mainannya  .. 1
main  .. 1
majlis  .. 3
maka  .. 1762
makanan  .. 8
makan  .. 42
makanlah  .. 16
makan-makanan  .. 1
makanya  .. 1
Makhdum  .. 1
makhluk  .. 3
makin  .. 1
Makkah  .. 1
maklum  .. 1
maklumlah  .. 4
makmurnya  .. 1
makna  .. 1
makrifat  .. 18
makrifatlah  .. 1
makrifatnya  .. 1
maksud  .. 9
maksudku  .. 1
maksudmu  .. 4
maksudnya  .. 18
maksum  .. 1
malaikat  .. 20
Malaikatkah  .. 1
malam  .. 44
malamlah  .. 12
maligai  .. 1
malu  .. 4
malukan  .. 1
malunya  .. 1
mamanda  .. 5
mana  .. 67
manakah  .. 18
manakan  .. 3
mana-mana  .. 8
mana-manakah  .. 1
mandi  .. 3
manggis  .. 1
mangkin  .. 15
Mangkubumi  .. 41
Mangku  .. 41
mangsanya  .. 1
mani  .. 1
manikam  .. 10
manis  .. 8
manis-manis  .. 2
manusia  .. 22
manusiakah  .. 1
maqbuli  .. 2
marah  .. 4
marahnya  .. 21
Maratna  .. 1
Mardan  .. 194
mardud  .. 1
mari  .. 16
marilah  .. 17
Marjum  .. 4
martabat  .. 9
martabatnya  .. 1
masa  .. 4
masakan  .. 2
masak  .. 1
masalah  .. 5
masam  .. 1
masanya  .. 1
masing-masing  .. 45
masing-masinglah  .. 1
masjid  .. 4
masuk  .. 47
masuklah  .. 7
masyghul  .. 7
masyghulkan  .. 1
masyghulnya  .. 3
masyhur  .. 2
masyhurlah  .. 4
masyrik  .. 3
mata  .. 7
matahari  .. 5
matanya  .. 5
matbu`  .. 1
mati  .. 34
matikah  .. 1
matilah  .. 5
matinya  .. 9
maujud  .. 1
Maulana  .. 11
mauquf  .. 1
medali  .. 2
medan  .. 5
mega  .. 1
meharamkan  .. 2
mekhabar  .. 1
melainkan  .. 27
melakukan  .. 1
melalui  .. 3
melarangkan  .. 1
melati  .. 1
melawan  .. 6
melawanku  .. 1
melawannya  .. 1
Melayu  .. 1
melembutkan  .. 1
melepaskan  .. 6
melihat  .. 58
melihatkan  .. 4
melompat  .. 3
melontarkan  .. 1
memakai  .. 8
memakan  .. 4
memalu  .. 2
memanahkan  .. 15
memandang  .. 11
memandangkan  .. 2
memanggil  .. 9
memanjat  .. 1
memarang  .. 1
memaranglah  .. 1
memasak  .. 1
memati  .. 1
membaca  .. 16
membakarkan  .. 1
membalas  .. 4
membatalkan  .. 1
membawa  .. 42
membelah  .. 1
membelakangkan  .. 1
memberi  .. 35
memberitahu  .. 5
membesarkan  .. 1
membilangkan  .. 1
membinasahkan  .. 1
membinasakan  .. 5
membuangkan  .. 2
membuat  .. 3
membukakan  .. 2
membuka´kan  .. 1
membunuh  .. 6
memegang  .. 6
memeliharakan  .. 3
memeluk  .. 17
memeriksai  .. 1
memerintahkan  .. 4
memimpin  .. 2
meminang  .. 2
meminangkan  .. 1
meminangnya  .. 1
memindahkan  .. 7
meminta  .. 8
memintakan  .. 1
memipin  .. 1
memohonkan  .. 2
mempersembahkan  .. 2
mempunyai  .. 2
memuji-muji  .. 1
memujuk  .. 3
memukul  .. 4
memulai  .. 6
memulailah  .. 1
memungut  .. 1
memutuskan  .. 1
menadahkan  .. 2
menahani  .. 4
menaiki  .. 1
menaikkan  .. 2
menaklukkan  .. 2
menamai  .. 1
menanam  .. 2
menang  .. 3
menanggalkan  .. 1
menangis  .. 28
menangislah  .. 1
menangkap  .. 4
menangkis  .. 1
menangkiskan  .. 1
menanti  .. 1
menantikan  .. 7
menantu  .. 1
menantunya  .. 2
menari  .. 4
menarik  .. 1
menaruh  .. 3
menaru  .. 1
menatang  .. 1
mencari  .. 21
menceriterakan  .. 5
menceriterakanlah  .. 1
menceterakan  .. 1
mencintakan  .. 2
mencita  .. 4
mencitakan  .. 6
mencium  .. 13
mendapat  .. 2
mendapatkan  .. 18
mendatangkan  .. 1
mendekati  .. 1
mendengar  .. 66
mendengarkan  .. 6
mendengarnya  .. 3
mendidihlah  .. 1
mendidilah  .. 1
mendirikan  .. 1
mendudukkan  .. 1
mendukung  .. 2
meneguhi  .. 1
menempuh  .. 1
menengar  .. 4
menengarnya  .. 1
menepiskan  .. 1
menerangi  .. 1
menerima  .. 3
mengadang  .. 1
mengadap  .. 38
mengadu  .. 2
mengajak  .. 1
mengajarkan  .. 2
mengajarnya  .. 1
mengaji  .. 10
mengalahkan  .. 1
mengalirlah  .. 1
mengalu-alukan  .. 5
mengambil  .. 20
mengamuk  .. 2
mengamuklah  .. 2
mengangkat  .. 4
mengantarkan  .. 6
mengapa  .. 12
Mengapakah  .. 3
mengasihi  .. 4
mengasihkan  .. 4
mengatakan  .. 18
mengelilingi  .. 1
mengeluarkan  .. 3
mengempaskan  .. 1
mengenakan  .. 1
mengenal  .. 4
mengenderai  .. 1
mengepung  .. 2
mengerahkan  .. 3
mengeraklah  .. 1
mengerat  .. 1
mengerjakan  .. 14
mengerjakanlah  .. 1
mengerubungi  .. 2
mengesakan  .. 1
mengetahui  .. 7
menghadap  .. 13
menghaji  .. 1
menghalalkan  .. 1
menghempaskan  .. 1
menghiasi  .. 1
menghimpunkan  .. 2
menghukumkan  .. 2
mengigal  .. 1
mengikat  .. 1
mengikut  .. 10
mengimpunkan  .. 1
mengiringkan  .. 2
Mengkasar  .. 1
mengucap  .. 7
mengukir  .. 5
mengunjukkan  .. 4
mengunus  .. 2
menguraikan  .. 5
mengusir  .. 2
menhabar  .. 1
menikahkan  .. 5
menilik  .. 2
meninggalkan  .. 2
menipu  .. 1
menitahkan  .. 5
menjadi  .. 49
menjadikan  .. 2
menjadilah  .. 1
menjamu  .. 1
menjauhi  .. 3
menjemput  .. 2
menjeput  .. 2
menjulurkan  .. 1
menjunjung  .. 6
menolong  .. 2
menolongi  .. 1
menteri  .. 86
menterinya  .. 2
mentuanya  .. 1
menuju  .. 10
menukarkan  .. 1
menunggui  .. 2
menurut  .. 3
menutup  .. 2
menutupi  .. 1
menyahut  .. 4
menyambut  .. 3
menyambutkan  .. 1
menyampaikan  .. 1
menyandang  .. 1
menyatakan  .. 2
menyelitkan  .. 2
menyembah  .. 42
menyerahkan  .. 4
menyerang  .. 2
menyerbukan  .. 12
menyerbu´kan  .. 1
menyesallah  .. 1
menyingsinglah  .. 1
menyuapi  .. 1
menyuaratlah  .. 2
menyuarat  .. 3
menyukakan  .. 1
menyurat  .. 1
menyuratnya  .. 1
menyuruh  .. 27
menyuruhkan  .. 13
merah  .. 6
merak  .. 1
merangu  .. 1
merasai  .. 2
merdu  .. 3
mereka  .. 41
merendahkan  .. 3
meruntuhkan  .. 1
mesyuarat  .. 3
mesyuaratlah  .. 2
minta  .. 9
minuman  .. 7
minum  .. 22
minumlah  .. 7
minyak  .. 1
miskin  .. 10
molek  .. 1
moleknya  .. 1
muazim  .. 1
muda  .. 13
mudah  .. 1
mudah-mudahan  .. 6
muda-muda  .. 6
muda  .. 1
muhaddis  .. 4
Muhammad  .. 9
muka  .. 5
mukanya  .. 7
mukmin  .. 3
mulanya  .. 8
mulia  .. 4
mulia-mulia  .. 1
mulutnya  .. 2
Muqarrabin  .. 2
murah  .. 1
murahnya  .. 8
muraqabah  .. 3
muridnya  .. 9
muri  .. 3
mursalin  .. 1
musir  .. 1
mustahil  .. 2
musuh  .. 2
musyahadah  .. 3
mutaakhir  .. 1
mutawassit  .. 1
mutiara  .. 1
mutma`innah  .. 1
mutu  .. 7

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
nabi  .. 9
nabinya  .. 1
nafsu  .. 8
nafsunya  .. 1
naga  .. 36
naganya  .. 3
nagasari  .. 1
nahi  .. 1
naik  .. 22
naikkan  .. 1
naiklah  .. 14
najis  .. 3
nama  .. 15
namai  .. 1
namaku  .. 1
namamu  .. 1
namanya  .. 35
nan  .. 1
nanti  .. 1
Nantilah  .. 2
nasibnya  .. 2
nasi  .. 3
nasta`inu  .. 1
nazar  .. 4
negeri  .. 108
negeriku  .. 1
negerinya  .. 19
nenda  .. 1
nenekanda  .. 6
nenekku  .. 3
neraka  .. 1
nescaya  .. 19
ngeri-ngeri  .. 1
niat  .. 6
nikah  .. 1
nur  .. 9
nuri  .. 5
nyaring  .. 1
nyata  .. 10
nyawa  .. 24
nyawanya  .. 14
nyedar  .. 2
nyiur  .. 2

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
oleh  .. 224
olehku  .. 1
olehmu  .. 13
olehnya  .. 6
ombak  .. 2
orang  .. 174
oranglah  .. 60
orangnya  .. 3
ora  .. 1
otak  .. 1

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
pada  .. 161
padam  .. 3
padamlah  .. 2
padamu  .. 4
padang  .. 15
padanya  .. 1
padi  .. 1
paduka  .. 31
pagar  .. 1
pagi  .. 3
pagi-pagi  .. 2
pagut-memagut  .. 2
pahalanya  .. 1
pahlawan  .. 11
pakaian  .. 8
pakaiannya  .. 4
Palembang  .. 1
palu  .. 2
palu-memalu  .. 1
panah  .. 15
panahnya  .. 20
panahnya  .. 1
panas  .. 1
pandai  .. 29
panggil  .. 5
pangkat  .. 3
pangkuan  .. 1
pangku  .. 1
panjangkan  .. 3
panjangnya  .. 1
pantun  .. 4
parang-memarang  .. 2
parasnya  .. 10
parau  .. 3
paritnya  .. 2
Parsi  .. 1
paruhnya  .. 1
Pasai  .. 1
pasak  .. 1
patah  .. 2
Patani  .. 1
patik  .. 88
patiklah  .. 2
patung  .. 5
patutnya  .. 1
pecahlah  .. 5
pedang  .. 10
pedangnya  .. 3
pedati  .. 1
pekan  .. 1
pekerjaan  .. 23
pekerjaannya  .. 1
pelbagai  .. 2
peliharakan  .. 1
peliharakannya  .. 1
pelita  .. 4
peluh  .. 5
pemadam  .. 2
pemandangan  .. 1
penakut  .. 2
pencium  .. 1
pendapatan  .. 3
Pendekar  .. 2
pendengaran  .. 1
pendeta  .. 8
penengaran  .. 1
pengadapan  .. 1
pengajaran  .. 6
pengantin  .. 2
pengasuhnya  .. 9
pengenal  .. 1
pengetahuan  .. 1
pengetahuannya  .. 1
penggosok-gosok  .. 1
penghulu  .. 46
penglihatan  .. 3
penglihatannya  .. 1
penglipur  .. 1
pengsan  .. 1
penjara  .. 3
penjarakan  .. 4
penuh  .. 9
penuhlah  .. 2
penunggu  .. 4
peperangan  .. 8
peraduan  .. 5
peraduannya  .. 2
perahu  .. 7
perahunya  .. 3
perak  .. 10
perang  .. 11
perangnya  .. 9
perarakan  .. 1
perbaiki  .. 1
perbendaharaan  .. 1
perbezaan  .. 1
perbuatan  .. 4
perbuatannya  .. 3
perburuan  .. 1
Perdana  .. 4
perempuan  .. 29
pergi  .. 43
pergilah  .. 44
perginya  .. 4
pergunaannya  .. 1
perhamba  .. 1
perhentian  .. 1
perhiasannya  .. 2
peri  .. 33
perihalnya  .. 1
periksa  .. 3
periksanya  .. 1
perintah  .. 18
perinya  .. 1
peristiwa  .. 2
perjalanan  .. 2
perjalanannya  .. 1
perjamukan  .. 2
perjanjian  .. 3
perjanjiannya  .. 2
perkakasan  .. 3
perkara  .. 18
perkarah  .. 1
perkara  .. 1
Perkasa  .. 5
perkasanya  .. 1
perkataan  .. 19
perkataanku  .. 1
perkataanmu  .. 1
perkataannya  .. 1
perkerjaan  .. 1
perkuasanya  .. 1
perlahan-lahan  .. 5
perlahan-perlahan  .. 5
perlakikan  .. 1
permadani  .. 1
permaidani  .. 1
permai  .. 2
permainan  .. 7
permainannya  .. 2
permainya  .. 2
permaisuri  .. 1
permakan  .. 1
permata  .. 1
permintaanmu  .. 1
permulaan  .. 1
permulaannya  .. 13
pernah  .. 2
perna  .. 1
peroleh  .. 2
persalin  .. 5
persantapan  .. 5
persembahannya  .. 2
persembah  .. 1
persembahkan  .. 10
persih  .. 1
persilakan  .. 5
persukaan  .. 1
pertama  .. 5
pertama-tama  .. 15
pertengahan  .. 1
Peruntungan  .. 1
perut  .. 1
perwira  .. 1
pesan  .. 3
peseban  .. 1
petala  .. 4
petang  .. 3
petaruh  .. 1
petir  .. 1
piala  .. 3
pihak  .. 3
pikat  .. 1
pilu  .. 3
pinang  .. 5
pindahlah  .. 1
pinta  .. 2
pintu  .. 12
pipi  .. 1
pisang  .. 5
pisau  .. 4
pohon  .. 22
pohonkan  .. 1
puan  .. 13
puannya  .. 1
pucat  .. 1
pucuk  .. 3
pujuk  .. 1
pukul  .. 1
pula  .. 65
pulang  .. 8
pulanglah  .. 1
Pulau  .. 1
puluh  .. 51
pulu  .. 1
pun  .. 1050
punya  .. 1
purnama  .. 9
puspa  .. 3
Putera  .. 8
puteri  .. 302
putih  .. 2
puti  .. 1
putus  .. 1

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
qada  .. 1
qadim  .. 3
qalam  .. 2
qamat  .. 1
Qiyam  .. 11
Quran  .. 5
Qur´an  .. 1

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
rabbaniah  .. 1
rabb  .. 1
rabbul  .. 1
Rabu  .. 1
radhiallahu  .. 1
radhi  .. 1
ragam  .. 1
ragamnya  .. 4
rahim  .. 2
rahsia  .. 4
rahsyia  .. 1
raja  .. 386
rajanya  .. 2
raja-raja  .. 175
raja-rajanya  .. 1
rakaat  .. 1
Rakba  .. 1
rakna  .. 18
Raksa  .. 1
raksasa  .. 26
raksasa-raksasa  .. 1
rakyat  .. 71
rakyatku  .. 1
rakyatnya  .. 18
ramai  .. 8
ramailah  .. 1
ramainya  .. 14
rambut  .. 4
rambutnya  .. 4
rantai  .. 3
rasa  .. 4
rasanya  .. 10
rasul  .. 3
rasulullah  .. 3
ratus  .. 3
raut  .. 1
rawan  .. 2
raya  .. 1
Rebab  .. 1
rebah  .. 1
redalah  .. 2
redam  .. 1
redha  .. 1
remuk  .. 1
Remuklah  .. 1
rendah  .. 2
rezeki  .. 1
Riau  .. 1
ribu  .. 2
ribut  .. 1
rimba  .. 1
rintik-rintik  .. 2
roh  .. 1
ruh  .. 1
rukuk  .. 2
rukun  .. 1
rumah  .. 6
rumahnya  .. 14
Rumia  .. 1
rumputnya  .. 1
rung  .. 8
rupa  .. 2
rupamu  .. 1
rupanya  .. 44

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
sabar  .. 5
sabil  .. 3
sabilillah  .. 3
saf  .. 3
sahabat  .. 2
sahabatnya  .. 7
sahaja  .. 2
sahajalah  .. 1
sahayanya  .. 1
sah  .. 1
sahlah  .. 1
sahnya  .. 3
sahut  .. 9
sahutnya  .. 1
sakar  .. 1
sakhlat  .. 3
sakit  .. 1
sakitlah  .. 1
saksi  .. 1
saksinya  .. 1
sakti  .. 8
saktinya  .. 9
salah  .. 6
salahi  .. 3
salahnya  .. 1
salam  .. 12
salamnya  .. 4
salamu  .. 3
sallinah  .. 1
sama  .. 18
samanya  .. 4
sambar-menyambar  .. 5
sambil  .. 13
sampah  .. 1
sampai  .. 51
sampailah  .. 27
sana  .. 13
sanalah  .. 4
sangat  .. 29
sangatlah  .. 3
sanggah  .. 5
sangkanya  .. 1
sangkarannya  .. 2
santap  .. 2
santaplah  .. 6
sariat  .. 1
sari  .. 1
satu  .. 1
saudara  .. 2
saudaraku  .. 9
saudaranya  .. 7
saujana  .. 2
sawab  .. 5
sayang  .. 3
sayangnya  .. 9
sayap  .. 2
sayapnya  .. 3
sebab  .. 23
sebabnya  .. 14
sebagai  .. 2
sebelah  .. 2
sebelas  .. 1
sebelum  .. 3
sebenar-benarnya  .. 14
sebenar-benarnyalah  .. 4
sebenarnya  .. 1
Sebermula  .. 25
seboleh-bolehnya  .. 2
sebolehnya  .. 1
sebuah  .. 13
sebulan  .. 1
sebu  .. 1
sedang  .. 12
sedangkan  .. 1
sedapatnya  .. 1
sedar  .. 1
sedarkan  .. 3
sedarlah  .. 1
sedekah  .. 1
sedikit  .. 7
seekor  .. 8
segala  .. 374
segala-gala  .. 1
segar  .. 1
segenap  .. 8
segera  .. 9
segeralah  .. 74
segeranya  .. 1
segera-segera  .. 1
segira  .. 1
sehari  .. 4
sehari-hari  .. 5
Seharusnyalah  .. 1
sehidangan  .. 3
sehingga  .. 2
sejahtera  .. 1
sejam  .. 3
sekalian  .. 157
sekaliannya  .. 39
sekali  .. 19
sekali-kali  .. 3
sekalipun  .. 4
sekarang  .. 28
sekehendak  .. 1
sekeruh  .. 1
seketika  .. 54
sekira-kira  .. 13
sekonyong-konyong  .. 1
selaku  .. 3
selama  .. 3
selama-lama  .. 1
selama-lamanya  .. 1
selamat  .. 3
selang  .. 1
selapis  .. 2
selawat  .. 3
selengkap  .. 1
selengkapnya  .. 1
selesai  .. 2
selindang  .. 1
semalam  .. 3
semangka  .. 1
semata  .. 2
semata-mata  .. 2
semayam  .. 2
sembah  .. 59
sembahnya  .. 10
sembahyang  .. 47
semberani  .. 1
sembilan  .. 2
sembunyikan  .. 3
sempurna  .. 4
sempurnalah  .. 1
semua  .. 1
semuanya  .. 8
sendi  .. 1
sendinya  .. 1
sendiri  .. 3
sendirinya  .. 9
senjata  .. 9
senjatanya  .. 7
sentiasa  .. 11
sentiasalah  .. 1
sentosanya  .. 1
seolah-olah  .. 2
seorang  .. 88
seorangku  .. 1
seorang-seorang  .. 1
seora  .. 1
sepenuh-penuhnyalah  .. 1
seperkara  .. 1
seperti  .. 122
sepertinya  .. 3
sepohon  .. 2
sepoi-sepoi  .. 1
sepuluh  .. 1
serahkan  .. 4
serahkanlah  .. 6
serasa  .. 2
seratus  .. 5
seraya  .. 124
serba  .. 1
serdam  .. 3
seribu  .. 3
seri  .. 14
serta  .. 118
seru  .. 1
serunai  .. 1
sesaat  .. 2
sesak  .. 9
sesama  .. 1
sesat  .. 5
sesuatu  .. 3
sesungguhnyalah  .. 1
setahun-tahun  .. 1
setelah  .. 321
setengah  .. 4
setengahnya  .. 1
seteru  .. 1
seterunya  .. 2
setia  .. 1
setiap-tiap  .. 3
setitik  .. 1
seumur  .. 2
seyojana  .. 1
.. 5
Siam  .. 1
siang  .. 19
sianglah  .. 1
siapa  .. 30
siapakah  .. 17
siapa-siapa  .. 1
sida-sida  .. 2
Si  .. 2
sifat  .. 1
sifatnya  .. 2
sikapnya  .. 3
silakan  .. 1
silakanlah  .. 8
Sina  .. 1
sinar  .. 1
singa  .. 10
singanya  .. 1
singgah  .. 1
singgahsana  .. 5
singgahsananya  .. 3
sini  .. 7
sir  .. 2
sirih  .. 26
sirullah  .. 1
sisi  .. 1
siti  .. 18
Siwan  .. 1
smi  .. 1
soal  .. 1
soleh  .. 2
sorak  .. 2
soraknya  .. 10
suami  .. 2
suaminya  .. 15
suap  .. 1
suara  .. 11
suaranya  .. 1
suasa  .. 2
suatu  .. 48
Subhanahu  .. 7
subuh  .. 1
suci  .. 8
sudah  .. 132
sudahlah  .. 3
sudikan  .. 1
suhabah  .. 1
sujud  .. 24
sukacita  .. 14
sukacitanya  .. 20
suka  .. 43
sukakan  .. 1
sukalah  .. 2
sukanya  .. 3
sukarnya  .. 1
Sukat  .. 1
sukur  .. 1
sulakan  .. 1
suling  .. 2
sunat  .. 8
sunatnya  .. 2
sungai  .. 1
sungguh  .. 4
Sungguhkah  .. 1
sungguhlah  .. 2
sungguh-sungguh  .. 1
sunggu-sunggu  .. 1
sunyi  .. 2
supaya  .. 16
surat  .. 14
Surati  .. 1
suratku  .. 3
surat-surat  .. 1
suruh  .. 5
Suruhlah  .. 1
susu  .. 1
susunya  .. 1
syahadan  .. 34
syahadat  .. 15
Syahadat-syahadat  .. 1
Syahbandarnya  .. 1
syah  .. 234
Syahidan  .. 1
syahnya  .. 1
syahwat  .. 1
syairnya  .. 1
syak  .. 1
syaratnya  .. 1
syariat  .. 24
syari  .. 1
syaudara  .. 1
syeikh  .. 45
syembahyang  .. 1
syuatu  .. 1
syukur  .. 9
syurga  .. 3

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
Taala  .. 95
ta`ayyun  .. 4
tabak  .. 1
tabi`  .. 1
tabir  .. 2
tadi  .. 1
tafakur  .. 3
tagar  .. 1
tahajud  .. 2
tahani  .. 1
tahiyat  .. 4
tahu  .. 29
Tahukah  .. 2
tahukan  .. 2
tahulah  .. 3
tahun  .. 11
tajalli  .. 2
takbirat  .. 3
takbiratul  .. 3
takbir  .. 4
takdir  .. 3
takhta  .. 3
takluk  .. 6
taksir  .. 2
takut  .. 15
Takutkah  .. 1
takutkan  .. 1
takzim  .. 1
takzimnya  .. 2
taman  .. 5
Tamat  .. 1
tamatlah  .. 1
tambuh  .. 1
tambu  .. 1
tampar-menampar  .. 1
tampil  .. 2
tanah  .. 1
tanaman  .. 1
tandanya  .. 1
tangan  .. 25
tangannya  .. 5
tangisnya  .. 2
tangkai  .. 2
tangkap  .. 2
tanglung  .. 4
tapahnya  .. 1
tapanya  .. 1
tarikat  .. 18
tarinya  .. 2
tasbih  .. 2
taslim  .. 2
tatkala  .. 25
taufan  .. 1
tauhid  .. 1
taulannya  .. 1
tebu  .. 1
telah  .. 30
telah  .. 1
telinganya  .. 1
temannya  .. 2
tembaga  .. 2
tempat  .. 17
tempatnya  .. 10
tempik  .. 11
temurun  .. 1
tengah  .. 15
tentera  .. 3
tenteranya  .. 15
tepermanai  .. 8
tepi  .. 4
terang  .. 11
terangkat  .. 1
teranglah  .. 2
terbakarnya  .. 1
terbalas  .. 2
terbang  .. 10
terbanglah  .. 3
terbicara  .. 1
terbicarakan  .. 1
terbilang  .. 1
terbitlah  .. 1
terbuang  .. 1
terbuka  .. 1
tercengang-cengang  .. 8
tercengangcengang  .. 1
tercengang  .. 4
terdengarlah  .. 3
terderita  .. 1
terdinding  .. 2
terdiri  .. 2
terfakurlah  .. 1
tergantung  .. 1
terhantar  .. 2
terhembalanglah  .. 1
terima  .. 1
terimalah  .. 1
teringat  .. 1
teringatkan  .. 1
teringatlah  .. 1
terjalan  .. 1
terkata-kata  .. 2
terkejut  .. 15
terkejutlah  .. 2
terkelip-kelip  .. 1
terkenangkan  .. 6
terkenanglah  .. 2
terkepung  .. 1
terkepunglah  .. 1
terkira-kira  .. 1
terlalu  .. 205
terlalulah  .. 24
terlawan  .. 2
terlebih  .. 7
terlindung  .. 1
ternganga-nganga  .. 1
terpandang  .. 1
terpandanglah  .. 1
terparang  .. 1
terpeliharakan  .. 1
tersebut  .. 2
tersebutlah  .. 14
terselit  .. 1
tersenyum  .. 32
terserahlah  .. 1
tersula  .. 1
tertahan  .. 2
tertanam  .. 1
tertangkap  .. 5
tertawa  .. 6
tertawa-tawa  .. 5
tertib  .. 1
tertidurlah  .. 1
teruna  .. 1
tetak-menetak  .. 5
tetap  .. 4
tetapi  .. 19
tewas  .. 4
thabitah  .. 6
tiada  .. 159
tiadah  .. 1
tiadakah  .. 4
tiadakan  .. 2
tiadakkah  .. 1
tiadaku  .. 1
tiadalah  .. 83
tiada  .. 1
tiap-tiap  .. 4
tidak  .. 7
tidur  .. 15
tidurnya  .. 1
tiga  .. 12
tika  .. 1
tikam-menikam  .. 5
tilawat  .. 1
tilawatil  .. 1
tilik  .. 2
timur  .. 1
tinggal  .. 4
tinggalkan  .. 1
tinggallah  .. 10
tinggi  .. 3
tingginya  .. 4
tinggi-tinggi  .. 2
Tingkah  .. 1
tingkap  .. 1
tipu  .. 2
tirai  .. 10
titah  .. 63
titahku  .. 1
titahnya  .. 1
titik  .. 2
tolong  .. 3
tolong-menolong  .. 1
tombak-menombak  .. 1
tongkat  .. 3
tongkatnya  .. 1
tua  .. 6
tuan  .. 514
tuanku  .. 159
tuankulah  .. 2
tuanlah  .. 4
tuanmu  .. 7
tuannya  .. 10
tuan-tuan  .. 15
tuanya  .. 1
tua-tua  .. 1
tubuh  .. 15
tubuhku  .. 1
tubuhnya  .. 3
tuhan  .. 3
tuhannya  .. 5
tuhanya  .. 1
tujuh  .. 38
tukang  .. 1
tulang  .. 2
tulangnya  .. 1
tulus  .. 2
tumbuhlah  .. 1
tumpah  .. 2
tunduk  .. 3
Tursina  .. 1
turun  .. 29
turunlah  .. 6
turun-temurun  .. 1
turut  .. 2
turut-turut  .. 1
tu  .. 1

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ubi  .. 2
udara  .. 16
ufti  .. 5
uftinya  .. 1
ujar  .. 1
ukirannya  .. 1
ular  .. 2
ul  .. 7
ullah  .. 7
Umar  .. 1
umpama  .. 2
umpamakan  .. 1
umurnya  .. 1
Undah  .. 1
undur  .. 6
undurlah  .. 2
untung  .. 2
untungnya  .. 1
usalli  .. 2
us  .. 2
Usman  .. 1
usungan  .. 2
usyraf  .. 1
utusan  .. 11

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
Waalaikumussalam  .. 2
Wabihi  .. 1
wa  .. 14
wajahnya  .. 1
waktu  .. 17
Walau  .. 1
Wallahualam  .. 1
Wallahu  .. 4
warna  .. 6
warnanya  .. 3
wartanya  .. 6
was-was  .. 1
we  .. 3
Widara  .. 1
Wijaya  .. 30
wilmana  .. 9
wujud  .. 3
wujudnya  .. 1

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ya  .. 99
Yahudi  .. 1
yakin  .. 1
yakni  .. 4
yang  .. 563
Yanuh  .. 1
Yanya  .. 1
Yaqa  .. 1
Yarakba  .. 1
Yaundah  .. 1

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
zabit  .. 1
zahidah  .. 3
zahid  .. 3
zahir  .. 6
zakat  .. 1
zalim  .. 1
zaman  .. 1
zamrud  .. 1
zat  .. 2
zatnya  .. 1
zirah  .. 1
zohor  .. 2
zuhri  .. 2
Zulkaedah  .. 1

 
        0-9                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
2  .. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
10  .. 1
11  .. 1
12  .. 1
13  .. 1
14  .. 1
1871  .. 1By frequency

152 words occuring more frequently than once in 1000 words ( 1 ‰ ) 
  ‰
56.583     maka
51.958     itu
33.718     pun
25.979     dan
18.079     yang
17.180     Indera
16.506     tuan
12.395     raja
12.010     segala
10.950     dengan
10.854     baginda
10.308     setelah
9.858     ia
9.762     ini, kata
9.698     puteri
9.184     di
9.120     kepada
8.156     Jaya
7.964     ke
7.514     syah
7.193     oleh
6.583     akan, terlalu
6.229     Mardan
6.133     adapun
5.619     raja-raja
5.587     orang
5.330     lalu
5.266     hamba
5.170     dalam, pada
5.105     tiada, tuanku
5.041     anak, sekalian
  ‰
4.238     sudah
4.046     katanya
4.014     datang
3.982     seraya
3.949     Dewa
3.917     seperti
3.789     Lana, serta
3.725     kerana
3.692     daripada
3.628     allah
3.532     demikian
3.468     negeri
3.436     hulubalang, lagi
3.371     ada
3.243     juga
3.179     ya
3.050     Taala
3.018     ayahanda
2.954     atas
2.825     patik, seorang
2.793     alam
2.761     menteri
2.697     jikalau
2.665     berjalan, tiadalah
2.536     bumi
2.504     Berahman
2.472     empat, hari, hendak
2.376     segeralah
2.280     hai, rakyat
2.215     kakanda
2.183     aku
  ‰
2.151     mana
2.119     mendengar
2.087     apa, pula
2.023     Maharaja, titah
1.991     beberapa, duduk
1.926     kedua, oranglah
1.894     sembah
1.862     Dimulia, melihat
1.798     al
1.766     adinda
1.734     hatinya, kita, seketika
1.701     hatta, lamanya
1.637     puluh, sampai
1.573     Durangga, menjadi
1.541     suatu
1.509     masuk, sembahyang
1.477     penghulu
1.445     dirinya, engkau, masing-masing, syeikh
1.412     adalah, anakanda, berkata-kata, malam, pergilah, rupanya
1.380     anakku, pergi, suka
1.348     istana, makan, membawa, menyembah
1.316     Mangkubumi, Mangku, mereka
1.284     datanglah
1.252     barang, dua, sekaliannya
1.220     dari, mengadap, tujuh
1.188     berkata, demikianlah
1.156     Dar, dinamai, naga
1.123     baik, kota, memberi, namanya
1.091     bernama, itulah, keempat, mati, syahadan
1.059     baiklah, bukit, geroda, hairan, isteri, peri
1.027     keduanya, kembali, tersenyum