Taj al-Salatin (ed. Khalid)
bibliography
text notes
list of words
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

TS.K 25:11 Hadith ini tidak lengkap
TS.K 89:30 KH: tidak jelas ibaratnya
TS.K 97:18 a`raf a.`.r.a.f
TS.K 220:17 alpa KH: alip
TS.K 86:10 Amir KH: Omar, Y: Amir
TS.K 207:20 Asrar KH: munkin sebenarnya Jawahir al-Asharah
TS.K 147:27 budak KH: dudak
TS.K 11:28 budi KH: bhdi
TS.K 200:15 dia ma.n°.ju.w°.ba.di.a
TS.K 22:24 fani f.a.n
TS.K 125:17 menolakkan menolakan
TS.K 62:25 onar KH: omar
TS.K 31:4 pesuruhNya KH: persuruhnya
TS.K 90:17 Rahmah KH: biasanya Rahmatullah `alaihi
TS.K 31:11 syurga KH: syuga
TS.K 99:22 zam KH: = zaman