Warkah Sumatera Barat
bibliography
text notes
list of words
illustrations

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
Aceh  .. 4
adab  .. 8
ada  .. 22
adalah  .. 21
adanya  .. 25
adapun  .. 12
afiat  .. 1
air  .. 7
akan  .. 19
ala  .. 1
a`la  .. 1
`ala  .. 5
`alaihi  .. 1
alamat  .. 2
alam  .. 1
alamin  .. 6
alat  .. 2
al  .. 38
Alhamdulillahi  .. 1
`ali  .. 1
`ali  .. 5
Allah  .. 18
Alting  .. 6
Aman  .. 1
amat  .. 6
ambat-ambat  .. 1
amin  .. 8
angin  .. 4
angkat  .. 3
antaranya  .. 5
antar  .. 1
apa2  .. 6
apa-apa  .. 6
apa  .. 5
apakala  .. 2
apalah  .. 2
Arnold  .. 6
artawan  .. 1
asal  .. 2
asa  .. 2
asma  .. 1
atas  .. 22
atasnya  .. 1
atau  .. 1
ayapan  .. 2
azab  .. 1
`azab  .. 1
`aza  .. 1

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
ba`dahu  .. 7
bagaimana  .. 4
bagi  .. 1
bahagianya  .. 2
baharu  .. 1
bahwa  .. 5
baik  .. 9
baldu  .. 3
bandar  .. 6
Bangi  .. 6
Bangis  .. 6
bangsawan  .. 1
bangunkan  .. 2
banyak2  .. 10
banyak-banyak  .. 10
banyak  .. 7
bapak  .. 1
barang  .. 16
barat  .. 10
baru  .. 1
baruh  .. 1
bawah  .. 21
bawa  .. 1
belakang  .. 1
belakangnya  .. 1
belanja  .. 6
belas  .. 22
beludru  .. 1
beludu  .. 2
belum  .. 6
belumlah  .. 1
benda  .. 1
bepersembahkan  .. 1
berangkat  .. 1
berapa  .. 1
berbuat  .. 2
bercerai  .. 1
berdamai-damaian  .. 2
berdamai  .. 2
berdiri  .. 1
beribu2  .. 3
beribu-ribu  .. 3
beri  .. 2
berilah  .. 1
beritahu  .. 2
berjabatan  .. 1
berkeliling  .. 4
berkepala  .. 3
berkirim  .. 1
berlaksa2  .. 2
berlaksa-laksa  .. 2
berlepas2  .. 1
berlepas-lepas  .. 1
bermai  .. 2
bernama  .. 2
berpaling  .. 1
berpanjang  .. 1
berperang  .. 1
bersahabat  .. 2
bersama2  .. 2
bersama-sama  .. 2
bersetiawan  .. 1
bersungguh2lah  .. 2
bersungguh2  .. 1
bersungguh-sungguh  .. 1
bersungguh-sungguhlah  .. 2
bertambah2  .. 2
bertambah  .. 1
bertambah-tambah  .. 2
bertinjau2kan  .. 1
bertinjau-tinjaukan  .. 1
berubah  .. 3
beruji  .. 3
besar2  .. 16
besar-besar  .. 16
besar  .. 18
beserta  .. 1
Betawi  .. 3
Betawih  .. 16
b.f  .. 3
biar  .. 1
biarlah  .. 9
biasa  .. 3
biasanya  .. 1
bi  .. 2
bilangan  .. 5
bilang  .. 1
binasa  .. 1
birahmati  .. 2
biru  .. 1
boleh  .. 13
bolehlah  .. 1
bruari  .. 1
buah2  .. 1
buah  .. 1
buahnya  .. 1
buat  .. 4
budiman  .. 1
bukanlah  .. 1
bulan  .. 10
burhan  .. 3

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
Cina  .. 2
cindai  .. 3
cindur  .. 1
cindu  .. 1
cita  .. 3
Cristian  .. 2

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
daerah  .. 1
dahaga  .. 1
dahulu2  .. 2
dahulu-dahulu  .. 2
dahulu  .. 4
daksina  .. 2
dalam  .. 48
dalamnya  .. 6
damaian  .. 2
dana  .. 1
dan  .. 135
Dapa  .. 1
dapat  .. 2
daratan  .. 1
dar  .. 6
dari  .. 40
daripada  .. 34
daripadanya  .. 2
Darul  .. 1
Daru  .. 1
darussalam  .. 6
datang  .. 20
datanglah  .. 1
datu  .. 1
datuk  .. 1
datu  .. 1
daulat  .. 2
dawam  .. 5
daya  .. 3
delapan  .. 1
Demikian  .. 3
dengan  .. 32
dengar  .. 3
derajat  .. 1
der  .. 2
Derk  .. 2
dermawan  .. 1
dia  .. 1
diambat2  .. 1
diam  .. 1
dianya  .. 1
dibakarnya  .. 1
dibawa  .. 2
dibiasakan  .. 2
dibukakan  .. 1
di  .. 71
dihambat2  .. 1
dihambat-hambat  .. 1
dihiasi  .. 1
dijualnya  .. 1
dikasihnya  .. 2
dikasinya  .. 2
dikeredai  .. 1
dikirimkan  .. 1
dilakukannya  .. 1
dinantikan  .. 1
dipeliharakan  .. 1
diperhamba  .. 8
diperoleh  .. 1
dipersembahkan  .. 1
dipersertakan  .. 1
dipesertakan  .. 7
dipohonkan  .. 5
di  .. 1
disambuti  .. 1
disampaikan  .. 7
disebutkan  .. 1
diserangnya  .. 1
disiram  .. 1
ditilik  .. 1
diwardikan  .. 1
diwasilkan  .. 1
dua  .. 36
dududuk  .. 1
duduk  .. 17
dudukkan  .. 1
dukacita  .. 2
duka  .. 2
Duli  .. 8
dunia  .. 8
durias  .. 1

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
ela  .. 3
elo  .. 3
emas  .. 1
empat  .. 4
empunya  .. 2
enam  .. 2
Eraf  .. 6

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
februari  .. 1
Fetor  .. 3
fi  .. 1
Filipus  .. 1
fuad  .. 2

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
ganih  .. 2
ganis  .. 2
ghafil  .. 1
gundahnya  .. 1
Gurnadur  .. 33
Gurnadu  .. 2

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
habis  .. 2
Hadirat  .. 6
hakiki  .. 2
hal  .. 3
halnya  .. 1
haluan  .. 3
halus  .. 5
hamba  .. 40
hamdu  .. 1
hampir2  .. 1
hampir-hampir  .. 1
hanya  .. 10
hapus  .. 2
harab  .. 1
harap  .. 7
haraplah  .. 1
hari  .. 7
harta  .. 1
hartawan  .. 1
hasta  .. 5
hati  .. 19
hatinya  .. 1
hayapan  .. 2
hayat  .. 3
hela  .. 4
hendak  .. 5
hendaklah  .. 1
Hendrik  .. 3
hidup  .. 3
hijau  .. 1
hijrah  .. 2
Hijrat  .. 1
hilang  .. 3
Hilir  .. 6
hitam  .. 1
hormat  .. 1
Huf  .. 2
hujan  .. 1

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
ia  .. 17
ialah  .. 9
ikhlas  .. 2
il  .. 1
India  .. 36
Inggris  .. 1
ini  .. 21
inilah  .. 6
Intan  .. 7
isi  .. 1
istana  .. 1
istiadat  .. 2
istimewa  .. 1
itu  .. 50
itulah  .. 11
itupun  .. 3

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
jaga  .. 1
jahat  .. 2
jajaran  .. 2
jalan  .. 2
Jalil  .. 3
janganlah  .. 5
Januari  .. 2
Jenderal  .. 33
Jende  .. 1
jenis2  .. 3
jenis  .. 4
jenis-jenis  .. 3
jernih  .. 1
jikalau  .. 6
jiwanya  .. 2
Johanes  .. 1
jua  .. 25
juanya  .. 1
juga  .. 18
jugalah  .. 1
Jumadilakhir  .. 1

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
Kabarnya  .. 1
kadam  .. 2
kain  .. 2
kaji  .. 1
kaki  .. 4
kala  .. 1
kalah  .. 2
kalam  .. 6
kalamu  .. 1
kalau  .. 3
kalilah  .. 1
kamai  .. 1
kami  .. 77
kamu  .. 1
kantor  .. 1
kapal  .. 3
karena  .. 19
kasah  .. 1
kasihan  .. 2
kasih  .. 5
kasihkan  .. 1
kasihlah  .. 1
kasikan  .. 1
kayu  .. 8
keadaan  .. 1
keadaannya  .. 4
keadilan  .. 2
keadilannya  .. 4
kebaikannya  .. 1
kebajikan  .. 9
kebanyakan  .. 2
kebesaran  .. 1
kebesarannya  .. 6
kebun2  .. 5
kebun  .. 4
kebun-kebun  .. 5
kecelakaan  .. 3
kecemasan  .. 2
ke  .. 21
kehidupan  .. 2
kekal  .. 3
kelakuan  .. 1
kelakuannya  .. 1
kelihatan  .. 1
keluar  .. 2
kemala  .. 1
kembali  .. 5
kembalikan  .. 1
kembalingkan  .. 1
kembanglah  .. 1
kemudian  .. 10
kemuliaan  .. 1
kemuliaannya  .. 1
kemurahan  .. 2
kepada  .. 35
kepadanya  .. 1
kepala  .. 6
kepapaannya  .. 1
kerjakan  .. 1
kesalahannya  .. 1
kesenangan  .. 2
kesentosaan  .. 4
kesentosaannya  .. 1
kesukaan  .. 1
ketahui  .. 1
khabar  .. 1
khair  .. 6
Khamis  .. 2
khasah  .. 1
khidmat  .. 5
kira2  .. 2
kira-kira  .. 3
kiranya  .. 7
kiriman  .. 1
kirimkan  .. 2
komandur  .. 34
Kompeni  .. 37
kosong  .. 1
kota  .. 14
Koto  .. 1
Kristian  .. 1
kuasa  .. 2
kuat  .. 1
kurang  .. 1

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
lada  .. 11
lafaz  .. 1
lagi  .. 22
lain2  .. 1
lain  .. 2
lain-lain  .. 1
lakan  .. 1
laksina  .. 2
lalai  .. 3
lalu  .. 4
Lalunya  .. 1
lama  .. 4
lamanya  .. 1
lapar  .. 3
laut  .. 1
Lebai  .. 3
lebar  .. 1
lebarnya  .. 1
lebih  .. 3
lekas  .. 4
lekaslah  .. 1
lenyap  .. 2
lepas  .. 2
.. 4
li  .. 7
lihat  .. 2
lil  .. 4
lima2  .. 1
lima  .. 7
lima-lima  .. 1
Lim  .. 2
Llahi  .. 1
Llahu  .. 1
lupa  .. 2

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
Maha  .. 5
Mahamulia  .. 5
maka  .. 40
makanan  .. 4
maklum  .. 6
makmur  .. 6
makramat  .. 1
man  .. 1
mangkir  .. 1
mangsanya  .. 1
mankir  .. 1
Maret  .. 1
mari  .. 1
martabat  .. 6
masa  .. 1
mas  .. 8
masuk  .. 2
masygullah  .. 1
mata  .. 3
mati  .. 1
mau  .. 1
mehukumkan  .. 2
melainkan  .. 13
Melayu  .. 5
melepaskan  .. 2
membaiki  .. 1
membangunkan  .. 1
membawa  .. 2
memberi  .. 2
memberikan  .. 1
membilangkan  .. 1
memegang  .. 6
memegangkan  .. 1
memeliharakan  .. 1
memerintahkan  .. 7
memilih  .. 1
meminta  .. 8
menanti2  .. 3
menanti-nanti  .. 3
menaruh  .. 2
mencari  .. 3
mencucurkan  .. 1
mendapat  .. 1
mendirikan  .. 3
menengar  .. 2
menerima  .. 4
mengabar2kan  .. 1
mengabar-ngabarkan  .. 1
mengabulkan  .. 1
mengambil  .. 2
mengangkat  .. 1
mengaraskan  .. 1
mengembalikan  .. 1
mengeraskan  .. 1
mengerjakan  .. 4
mengertilah  .. 1
mengganti  .. 1
menggantikan  .. 2
menghaturkan  .. 1
mengirim  .. 1
mengirimkan  .. 2
meniaga  .. 2
meninggalkan  .. 2
menjadi  .. 11
menolong  .. 4
mensusah  .. 1
menukar  .. 1
menuruh  .. 1
menurut  .. 1
menyatakan  .. 1
menyebut  .. 1
menyempurnakan  .. 1
menyerang  .. 2
menyudahkan  .. 1
menyuruh  .. 3
menyusah  .. 1
merah  .. 2
merasa  .. 1
merasai  .. 1
meski  .. 5
Mester  .. 7
mhrw  .. 1
minta  .. 12
mintak  .. 1
moyang  .. 2
muafakat  .. 2
mudah-mudahan  .. 2
Mulia  .. 6
muri  .. 1

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
Nabi  .. 2
nagari  .. 6
Nakhoda  .. 2
nakhodanya  .. 1
nama  .. 1
namanya  .. 1
Nanggari  .. 1
nasilah  .. 1
negeri2  .. 1
negeri  .. 72
negeri-negeri  .. 1
nenek  .. 2
nene  .. 2
Nenggri  .. 4

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
oleh  .. 9
Opperkoopman  .. 2
orang2  .. 3
orang  .. 44
orang-orang  .. 3

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
pada  .. 24
padahal  .. 3
Padang  .. 63
paksina  .. 2
panggang  .. 1
pangkat  .. 7
Panglima  .. 25
panjang2  .. 3
panjang  .. 9
panjang-panjang  .. 3
pasmen  .. 2
patut  .. 1
Pauh  .. 1
pekerjaan  .. 3
pengasih  .. 1
penghulu2  .. 19
penghulu  .. 3
penghulu-penghulu  .. 19
penyayang  .. 1
perak  .. 1
Perancis  .. 17
perang  .. 1
perbantahan  .. 1
percayalah  .. 2
perintah  .. 8
perintahnya  .. 9
perlibatkan  .. 1
permintaan  .. 6
persembahan  .. 4
persembahkan  .. 2
pertolongan  .. 1
Perus  .. 1
perut  .. 2
pesisir  .. 6
petola  .. 2
Petrus  .. 7
pihak  .. 6
pinta  .. 2
potong  .. 3
puji  .. 1
pula  .. 19
pulalah  .. 2
pulang  .. 10
Pulau  .. 1
puluh  .. 9
pun  .. 12
Punjung  .. 1
putih  .. 10

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
Qahar  .. 3
qalbi  .. 2
qarar  .. 3

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
Raad  .. 31
rabbal  .. 1
rabb  .. 2
rabbil  .. 1
Raden  .. 7
rahmat  .. 1
rahmati  .. 3
raja2  .. 3
Rajab  .. 1
Raja  .. 12
raja-raja  .. 3
rakyat2  .. 2
rakyatnya  .. 1
rakyat-rakyat  .. 2
ramai  .. 1
Ra  .. 5
rasa2nya  .. 1
rasa  .. 3
rasanya  .. 2
rasa-rasanya  .. 1
ratus  .. 7
rida  .. 1
ringan  .. 2
riyal  .. 2
rodi  .. 1
rumah  .. 1
rumput  .. 1
rupa  .. 2
rusak  .. 1

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
sadiq  .. 1
sahabat  .. 1
sahifat  .. 1
saja  .. 5
salam  .. 6
salla  .. 1
sallallahu  .. 1
sallam  .. 1
sama2  .. 2
sama  .. 3
sama-sama  .. 2
sambuti  .. 1
sampai  .. 9
sana  .. 1
sangat  .. 6
sangatlah  .. 1
sarwa  .. 1
satu2  .. 2
Satu  .. 1
satu-satu  .. 2
sawah  .. 1
saya  .. 8
sayang  .. 2
sebab  .. 12
Sebagai  .. 4
sebagainya  .. 1
sebelah  .. 1
sebelum  .. 1
sebentar  .. 2
sebermula  .. 3
seboleh2nya  .. 4
seboleh2  .. 2
seboleh-boleh  .. 2
seboleh-bolehnya  .. 4
sebutkan  .. 1
sedang  .. 1
sedikit2  .. 2
sedikit  .. 9
sedikit-sedikit  .. 2
segala  .. 73
segalanya  .. 2
segenap  .. 2
segera  .. 1
sehari  .. 1
sehat  .. 1
sejahtera  .. 1
sekadar  .. 1
sekalian  .. 16
sekaliannya  .. 4
sekalipun  .. 1
sekarang  .. 27
sekayu  .. 1
sekuat  .. 1
selagi  .. 1
selama  .. 5
selama-lamanya  .. 2
selamat  .. 13
selamatnya  .. 1
selapan  .. 3
selisih  .. 1
Semarang  .. 1
sembah  .. 5
sembilan  .. 7
sempit  .. 1
sempurna  .. 1
semuhanya  .. 9
senang  .. 2
senantiasa  .. 2
senjatanya  .. 2
sentiasa  .. 1
seorang2  .. 1
seorang  .. 4
seorang-orang  .. 1
Seperkara  .. 1
seperti  .. 7
sepuluh  .. 3
seribu  .. 7
serta  .. 45
sertanya  .. 5
seru  .. 1
Sesse  .. 14
sezarah  .. 3
siapa2  .. 1
siapa  .. 2
siapa-siapa  .. 1
siddiq  .. 2
sidiq  .. 1
Si  .. 2
Singkil  .. 3
Steng  .. 2
suatu  .. 3
subhanahu  .. 9
sudah  .. 16
sudahlah  .. 3
sujud  .. 2
sukacita  .. 1
suka  .. 6
sukar  .. 1
Sumatera  .. 1
supaya  .. 6
surat  .. 12
suruh  .. 8
susah  .. 2
sutera  .. 3
sutra  .. 2
Syahdan  .. 10
syt  .. 1
syukur  .. 3

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
taala  .. 9
tabik  .. 7
tahan  .. 2
tahil  .. 2
tahta  .. 1
tahu  .. 6
tahun  .. 12
takrim  .. 5
takzim  .. 5
Tamat  .. 7
tambahan  .. 4
tamma  .. 1
Tammat  .. 2
tanah  .. 1
tanda  .. 2
Tangah  .. 1
tangga  .. 1
tatkala  .. 2
telah  .. 21
tempat  .. 3
tentangan  .. 1
Teodorus  .. 7
terala  .. 3
ter`ali  .. 3
terangnya  .. 1
terbit  .. 2
terbuang  .. 1
terbukalah  .. 1
terdiri  .. 2
ter  .. 2
terima  .. 4
terkempur  .. 1
terkumpul  .. 2
terkumpur  .. 1
terlalu  .. 8
termaktub  .. 2
termashurlah  .. 1
termasyhur  .. 1
termasyhurlah  .. 2
Tersurat  .. 6
tetap  .. 1
tetapi  .. 7
Teuku  .. 1
tiada  .. 13
tiadalah  .. 11
tidak  .. 1
tiga  .. 6
timur  .. 4
tinggal  .. 22
tinggalkan  .. 1
titah  .. 4
Tuan2  .. 28
tuan  .. 82
Tuanku  .. 1
Tuan-tuan  .. 28
Tuha  .. 3
Tuhan  .. 4
tuhanya  .. 1
tuhfah  .. 3
tujuh  .. 6

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
umur  .. 7
upaya  .. 3
us  .. 6

 
        V                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
van  .. 40

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
Waba`dahu  .. 7
wa  .. 17
Wahid  .. 3
wajalla  .. 1
Walanda  .. 11
wardi2  .. 1
wardi  .. 7
wardi-wardi  .. 1
warkat  .. 1
warta  .. 4
wasallam  .. 1
wataala  .. 9
Wilem  .. 6
wujud  .. 3

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y      
 
ya  .. 3
yai  .. 1
yaitu  .. 17
yakin  .. 4
yakni  .. 2
yang  .. 134By frequency

The most frequently occuring words (top 10%). 
135 ..  dan
134 ..  yang
82 ..  tuan
77 ..  kami
73 ..  segala
72 ..  negeri
71 ..  di
63 ..  Padang
50 ..  itu
48 ..  dalam
45 ..  serta
44 ..  orang
40 ..  dari, hamba, maka, van
38 ..  al
37 ..  Kompeni
36 ..  dua, India
35 ..  kepada
34 ..  daripada, komandur
33 ..  Gurnadur, Jenderal
32 ..  dengan
31 ..  Raad
28 ..  Tuan-tuan
27 ..  sekarang
25 ..  adanya, jua, Panglima
24 ..  pada
22 ..  ada, atas, belas, lagi, tinggal
21 ..  adalah, bawah, ini, ke, telah
20 ..  datang
19 ..  akan, hati, karena, penghulu-penghulu, pula
18 ..  Allah, besar, juga
17 ..  duduk, ia, Perancis, wa, yaitu
16 ..  barang, besar-besar, Betawih, sekalian, sudah
14 ..  kota, Sesse
13 ..  boleh, melainkan, selamat, tiada
12 ..  adapun, minta, pun, Raja, sebab, surat, tahun