Muhimmat al-Nafa´is
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context.

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ab`ad  .. 5
`Abd  .. 25
`Abdul  .. 19
Abu  .. 1
abyad  .. 1
adab  .. 4
ada  .. 97
adakah  .. 165
adakala  .. 1
adalah  .. 93
Adam  .. 1
adamnya  .. 1
adanya  .. 1
adapun  .. 26
adat  .. 9
adawat  .. 1
adil  .. 8
`afa  .. 1
afiat  .. 1
afwah  .. 2
`afw  .. 1
agama  .. 2
ahad  .. 1
ahli  .. 17
ahlinya  .. 4
Ahmad  .. 89
ahramtu  .. 1
a.h  .. 9
Ain  .. 1
air  .. 10
airnya  .. 1
`ajam  .. 1
ajarkan  .. 3
ajma`in  .. 1
ajmi`in  .. 1
ajnabi  .. 6
ajr  .. 4
akad  .. 12
akadnya  .. 2
akal  .. 4
akandikau  .. 1
akan  .. 613
akasnya  .. 1
akhirat  .. 1
akhir  .. 6
akhirnya  .. 4
akika  .. 1
akikah  .. 11
akilah  .. 1
akil  .. 2
akrab  .. 1
aku  .. 57
ala  .. 1
`ala  .. 2
alamah  .. 1
alamat  .. 2
alam  .. 4
a`lam  .. 87
`alamin  .. 2
alat  .. 4
`alayhi  .. 25
`alayna  .. 1
al  .. 103
`Ali  .. 1
alihi  .. 1
alim  .. 2
Allah  .. 72
Allahi  .. 1
Allahu  .. 130
`allama  .. 2
al  .. 19
amah  .. 1
amal  .. 6
aman  .. 1
amat  .. 3
ambil  .. 5
am  .. 7
`am  .. 3
amil  .. 4
Amin  .. 6
`amir  .. 1
amiriah  .. 1
`amiriyya  .. 1
Amma  .. 1
ammah  .. 1
ampun  .. 1
anak-anak  .. 1
anak  .. 72
anakku  .. 2
anaknya  .. 24
`an  .. 1
anggota  .. 1
anggur  .. 1
angkatkan  .. 1
`anhu  .. 8
`anhuma  .. 1
anna  .. 1
antara  .. 43
antaranya  .. 1
anzalnahu  .. 1
apa-apa  .. 1
apa-apakah  .. 1
apabila  .. 120
apa  .. 24
apakah  .. 77
apalah  .. 43
apatah  .. 1
`aqd  .. 1
`aqrab  .. 1
Arab  .. 2
Arafah  .. 1
arak  .. 3
arham  .. 1
ariah  .. 2
ariyah  .. 2
arsynya  .. 1
arta  .. 39
artaku  .. 2
artanya  .. 3
artinya  .. 31
aryaf  .. 1
asabah  .. 3
asabahnya  .. 1
asal  .. 20
asalnya  .. 2
ashabat  .. 1
Ashi  .. 2
ashraqa  .. 1
as´ilat  .. 1
Asnawi  .. 1
atapnya  .. 1
atas  .. 174
atasnya  .. 49
atau  .. 333
aurat  .. 1
auratku  .. 1
auratnya  .. 1
awal  .. 4
awalnya  .. 1
awam  .. 2
`awamm  .. 1
awla  .. 2
Awwal  .. 1
ayam  .. 1
ayat  .. 3
`Ayn  .. 1
azam  .. 1
`azza  .. 1

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
bab  .. 5
bacaan  .. 1
bacaannya  .. 1
baca  .. 4
badalnya  .. 1
badan  .. 1
badru  .. 1
ba`du  .. 1
Bafadl  .. 1
bagaimana  .. 1
bagi  .. 304
bagiku  .. 6
baginya  .. 73
bahagiannya  .. 3
bahagi  .. 14
bahagikan  .. 3
bahaginya  .. 1
baharu  .. 4
baharulah  .. 2
bahkan  .. 14
bahwa  .. 64
baik  .. 5
bainah  .. 4
bainat  .. 1
bait  .. 2
Bajirimi  .. 2
baju  .. 1
Bajuri  .. 4
Bakri  .. 1
balad  .. 1
bala  .. 1
bala´  .. 1
balighah  .. 1
baligh  .. 18
balighnya  .. 3
bandingan  .. 1
bang  .. 6
bangsa  .. 1
bangsanya  .. 2
banyak  .. 19
banyaklah  .. 1
banyaknya  .. 5
bapa  .. 22
bapaku  .. 2
bapanya  .. 24
barang-barang  .. 1
barang  .. 67
barangkali  .. 1
basah  .. 2
basyah  .. 1
batal  .. 3
batin  .. 6
batu  .. 4
bau-bauan  .. 1
bawah  .. 7
bawahnya  .. 3
bayan  .. 1
bayuh  .. 1
bayyina  .. 1
beberapa  .. 11
begini-begini  .. 3
bejana  .. 3
belah  .. 2
belakang  .. 1
belanja  .. 4
belanjanya  .. 4
belas  .. 10
belia  .. 1
beli  .. 7
belum  .. 14
benang  .. 1
benar  .. 1
benda  .. 10
benih  .. 2
benihku  .. 1
benihnya  .. 8
beradat  .. 5
berakal  .. 2
beranak  .. 2
berani  .. 1
beras  .. 1
berbahagi  .. 5
berbaik  .. 2
berbalik-balik  .. 1
berbantahan  .. 1
berbantah-bantah  .. 1
berbantah  .. 2
berbantahi  .. 4
berbanyak-banyak  .. 1
berbanyak  .. 1
berbilang-bilang  .. 1
berbilang  .. 2
berbuat  .. 7
bercampuran  .. 1
bercampur  .. 1
bercerai-cerai  .. 1
berceraikan  .. 1
berdakwa  .. 1
berdiri  .. 12
berdirilah  .. 1
berdosa  .. 3
bergendak  .. 3
berhadap  .. 1
berhajah  .. 1
berhajat  .. 1
berhampiran  .. 1
berhampir  .. 1
berhenti  .. 1
berhimpunlah  .. 3
berhubung  .. 5
berhubungnya  .. 1
berhukum  .. 1
berhutang  .. 3
beridah  .. 6
beridahlah  .. 1
beri  .. 170
berikan  .. 1
berisi  .. 1
berjalan  .. 3
berjalanlah  .. 1
berjamaat  .. 5
berjauh-jauh  .. 1
berjawab  .. 1
berjumpa  .. 2
berkahawin  .. 26
berkahwin  .. 2
berkata  .. 18
berkata-kata  .. 7
berkatalah  .. 1
berkat  .. 2
berkehendak  .. 17
berkekalan  .. 7
berkekalanlah  .. 3
berkeladi  .. 1
berkeliling  .. 1
berkerja  .. 1
berkhabar  .. 1
berkhitan  .. 11
berkhiyar  .. 1
berkira-kira  .. 1
berkota  .. 2
berkulpah  .. 2
berkulub  .. 1
berkulup  .. 2
berkurban  .. 2
berlaba  .. 1
berlain-lainan  .. 1
berlainnya  .. 2
berlajar  .. 1
berlajarnya  .. 1
berlaku  .. 1
berlakulah  .. 1
berlayar  .. 5
berlayarlah  .. 1
berlayarnya  .. 1
berlintangnya  .. 1
bermilik  .. 1
bermula  .. 151
bermula-mula  .. 1
bernajis  .. 1
bernama  .. 7
bernamakan  .. 1
berniaga  .. 3
berniat  .. 5
bernikah  .. 9
beroleh  .. 7
berpancang  .. 1
berpatutan  .. 1
berpatut  .. 1
berpidit-pidit  .. 2
berpindah  .. 13
berpindahlah  .. 1
berpusing  .. 1
bersalahan  .. 13
bersalahanlah  .. 1
bersalah-salahan  .. 5
bersamaan  .. 14
bersekutu  .. 3
berserta  .. 1
bersoal  .. 1
bersuaminya  .. 2
bersuci  .. 5
bersukuti  .. 1
bersumpah  .. 2
bersumpahlah  .. 2
bersunyi  .. 3
bersyarikat  .. 3
bertaklid  .. 1
bertalak  .. 1
bertanak  .. 1
bertanam  .. 2
bertanya  .. 2
bertemu  .. 1
bertolong-tolong  .. 1
berubah  .. 1
berubahlah  .. 1
berulang-ulang  .. 1
berusaha  .. 1
berutang  .. 3
berwakil  .. 6
berwasiat  .. 1
berzakat  .. 1
berzina  .. 2
besar-besar  .. 2
besar  .. 15
besarnya  .. 2
betapa  .. 12
betapakah  .. 14
betapalah  .. 4
betina  .. 7
betul  .. 82
bicara  .. 2
bidan  .. 1
bi  .. 10
biha  .. 1
bijian  .. 1
biji-bijian  .. 1
bijinya  .. 1
bikir  .. 3
bilal  .. 1
bilangan  .. 10
bilangannya  .. 3
bilang-bilangan  .. 3
bina  .. 1
binasa  .. 3
binasalah  .. 1
binatang  .. 19
bint  .. 1
biri-biri  .. 1
bismillah  .. 1
bisyahra  .. 2
bisyahr  .. 1
boleh  .. 21
bolehlah  .. 1
buah-buahan  .. 1
buah  .. 3
buat  .. 1
buka  .. 1
bukan  .. 14
Bukhari  .. 1
bulan  .. 27
bumi  .. 20
bumiku  .. 1
bunting  .. 3
buq`a  .. 2
buruan  .. 1

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
campur  .. 1
cenderung  .. 5
cucunya  .. 1
cukai  .. 4

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
dabit  .. 1
dadanya  .. 1
daerah  .. 1
daging  .. 1
dagingnya  .. 1
Dahlan  .. 87
dahulu  .. 18
dahulukah  .. 1
dahulunya  .. 3
da`if  .. 4
daku  .. 81
dakwa  .. 4
dakwanya  .. 3
dalam  .. 161
dalamnya  .. 25
daman  .. 9
dam  .. 2
damma  .. 1
dan  .. 944
dapat  .. 42
dapatkan  .. 1
darab  .. 1
darah  .. 2
darahnya  .. 1
Daraqutni  .. 1
daratan  .. 5
darat  .. 1
dari  .. 6
daripada  .. 421
daripadanya  .. 61
dari  .. 1
daris  .. 1
darurat  .. 4
datang  .. 12
datanglah  .. 2
da`wa  .. 1
dawam  .. 2
Dawud  .. 3
demikian  .. 142
demikianlah  .. 4
dengan  .. 407
dengar  .. 1
depa  .. 1
dhawat  .. 1
dhawi  .. 1
Dhi  .. 2
dhimah  .. 5
dhimahnya  .. 1
dhimmi  .. 1
Dhu  .. 2
diadat  .. 1
diadu  .. 2
dia  .. 151
diajarkan  .. 2
diakad  .. 1
diakadkan  .. 1
diamal  .. 2
diamalkan  .. 6
diambil  .. 17
diambilkan  .. 2
diambilnya  .. 1
diam  .. 6
diamlah  .. 1
diamnya  .. 1
diangkat  .. 2
diangkatkan  .. 3
dibaca  .. 4
dibahagi  .. 3
dibahagikan  .. 12
dibaharukan  .. 1
dibang  .. 1
dibangsakan  .. 4
dibasuh  .. 2
dibawa  .. 1
dibayar  .. 1
dibayarkan  .. 4
dibelah  .. 4
dibelahkan  .. 1
dibeli  .. 6
dibenarkan  .. 4
dibenarlah  .. 1
diberi  .. 6
diberikan  .. 3
diberinya  .. 1
dibicara  .. 1
dibilangankan  .. 1
dibilangkan  .. 2
dibinasakan  .. 1
dibubuh  .. 3
dibukakan  .. 2
dicampur  .. 2
dicampurkan  .. 1
dicapkan  .. 1
diceraikan  .. 2
dicita-cita  .. 1
didakwa  .. 1
didaman  .. 3
didapat  .. 9
didapatkan  .. 2
didapatnya  .. 1
didarab  .. 2
didarabkan  .. 7
didatangkan  .. 1
didengar  .. 1
didengari  .. 1
didinding  .. 1
didiri  .. 1
didirikan  .. 8
di  .. 218
difaham  .. 2
difardu  .. 1
difasakh  .. 8
difasakhkan  .. 1
difasakhnya  .. 1
difasikkan  .. 1
difatwa  .. 2
difda`  .. 2
digagahi  .. 1
digagal  .. 1
digandakan  .. 2
digantikan  .. 1
digantung  .. 1
digembalai  .. 2
digetam  .. 1
dighina  .. 1
dihadap  .. 1
dihadapkan  .. 1
dihadkan  .. 1
dihantarkan  .. 2
diharap  .. 1
diharapkan  .. 1
diharuskan  .. 1
dihilangkan  .. 1
dihimpun  .. 4
dihimpunkan  .. 6
dihisab  .. 1
dihormat  .. 1
dihubung  .. 2
dihubungkan  .. 1
dihukum  .. 4
dihukumkan  .. 12
dihutangkan  .. 2
diibaratkan  .. 1
diiftakan  .. 1
diihramkan  .. 1
diikrarkan  .. 1
diiktibarkan  .. 1
diikut  .. 4
diikutkan  .. 1
diikutnya  .. 1
diillatkan  .. 1
diinkar  .. 3
diiringi  .. 1
diitibarkan  .. 1
dii`tibarkan  .. 7
di`itibarkan  .. 1
dii`tikadkan  .. 1
dii`timadkan  .. 1
diizin  .. 1
dijabat  .. 3
dijadi  .. 3
dijadikan  .. 6
dijahati  .. 1
dijamu  .. 2
dijamukan  .. 1
dijamunya  .. 1
dijauh  .. 1
dijawab  .. 4
dijawabnya  .. 2
dijual  .. 7
dijualkan  .. 1
dijualnya  .. 4
dikada  .. 3
dikadarkan  .. 1
dikafan  .. 1
dikafirkan  .. 1
dikahawin  .. 7
dikahawinkan  .. 3
dikahawinnya  .. 1
dikahwin  .. 1
dikaidkan  .. 3
dikarang  .. 1
dikarangkan  .. 1
dikasad  .. 5
dikasadkan  .. 2
dikasadnya  .. 1
dikasih  .. 1
dikata  .. 8
dikatanya  .. 5
dikau  .. 5
dikehendak  .. 1
dikehendakinya  .. 1
dikekalanya  .. 1
dikeluar  .. 6
dikeluarkan  .. 5
dikembalikan  .. 3
dikembalilah  .. 1
dikembalinya  .. 1
dikenal  .. 5
dikenalkan  .. 1
dikeras  .. 1
dikerja  .. 1
dikerjakan  .. 2
dikerut  .. 1
diketahui  .. 17
diketahuilah  .. 4
dikhabar  .. 1
dikhabarkannya  .. 1
dikhabarnya  .. 2
dikhitan  .. 2
dikiaskan  .. 4
dikirim  .. 4
dikirimkan  .. 3
dikuburkan  .. 1
dikuburkannya  .. 1
dilarikan  .. 2
dilepaskan  .. 4
dilihat  .. 12
dilihatnya  .. 1
diluati  .. 1
dilukiskan  .. 1
dimaafkan  .. 1
dimakan  .. 4
dimakannya  .. 3
dimandikan  .. 1
dimasuk  .. 1
dimerdaheka  .. 1
dimerdahekakan  .. 1
dimerdehakakan  .. 1
dimerdeheka  .. 1
dimerdehekakan  .. 4
dimilik  .. 3
diminum  .. 4
dimufti  .. 1
dimuftikan  .. 2
dimulai  .. 1
dimunkar  .. 1
dimusafirkan  .. 4
dinaik  .. 1
dinamai  .. 1
dinamakan  .. 8
dinas  .. 1
dinaskan  .. 1
din  .. 3
diniat  .. 2
diniatkan  .. 2
dinikah  .. 2
dinikahi  .. 1
dinikahkan  .. 3
dinikahnya  .. 1
dinukil  .. 2
dipakai  .. 1
dipanjang  .. 2
dipanjangkan  .. 1
dipegang  .. 1
dipegangkan  .. 2
dipeliharakan  .. 1
dipendek  .. 1
dipendekkan  .. 1
diperanak  .. 1
diperbuat  .. 17
diperbuatnya  .. 1
dipergantung  .. 3
diperintahkan  .. 2
diperkenankan  .. 3
dipermilik  .. 2
dipernikah  .. 1
dipikir  .. 1
dipilih  .. 1
dipindah  .. 1
dipinta  .. 1
dipotong  .. 10
dipotongnya  .. 1
diramaikan  .. 3
dirampas  .. 1
dirham  .. 1
dirida  .. 3
diridakan  .. 1
diri  .. 3
dirikan  .. 2
dirinya  .. 8
diruju`  .. 2
disabar  .. 1
disangka  .. 1
disebut  .. 1
disegerakan  .. 2
disembahyang  .. 3
disembahyangkan  .. 4
disembelih  .. 5
disembur  .. 1
disempurna  .. 2
disempurnakan  .. 2
diserahkan  .. 1
diserupakan  .. 1
disifatkan  .. 1
disimpankan  .. 1
disunatkan  .. 3
disuruh  .. 8
disuruhkan  .. 2
disyakkan  .. 1
disyarat  .. 3
disyaratkan  .. 10
disyaratnya  .. 2
ditaburkan  .. 1
ditaburnya  .. 1
ditafsilkan  .. 1
ditafsirkan  .. 2
ditalak  .. 3
ditalakkan  .. 1
dita`lik  .. 3
ditambahkan  .. 2
ditamkin  .. 1
ditamyiz  .. 1
ditanam  .. 4
ditanamkan  .. 3
ditanamnya  .. 1
ditanggung  .. 1
Ditanya  .. 1
ditanyai  .. 2
ditanyakan  .. 2
ditasaraf  .. 3
ditasarafkan  .. 2
ditashih  .. 1
ditaslim  .. 1
ditasrifkan  .. 1
ditawan  .. 1
ditayammum  .. 2
dita`zir  .. 1
dita`zirkan  .. 2
ditegah  .. 3
ditegahkan  .. 3
ditentukan  .. 1
diterima  .. 10
diterimakan  .. 2
diterimalah  .. 1
diterimanya  .. 1
ditetapkan  .. 5
ditilik  .. 3
ditilikkan  .. 1
ditinggal  .. 1
ditinggalkan  .. 1
ditinggikan  .. 1
ditolongi  .. 1
dituntut  .. 3
dituntutkan  .. 2
ditutupi  .. 1
diunjuk  .. 1
diupah  .. 1
diutangkan  .. 2
diwakaf  .. 1
diwakafkan  .. 3
diwakafnya  .. 1
diwasiat  .. 1
diwati  .. 4
Diya´  .. 2
diyakinkan  .. 1
dizakatkan  .. 1
dizalim  .. 1
dizan  .. 2
doa  .. 5
doanya  .. 1
dosa  .. 4
dua  .. 74
dualapan  .. 5
duduk  .. 3
duduknya  .. 1
duf  .. 3
duha  .. 1
dukhan  .. 2
dukhat  .. 1
dukhul  .. 1
dukkan  .. 1
dunia  .. 2
dustanya  .. 1

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
emas  .. 1
empat  .. 29
empatnya  .. 1
empunya  .. 32
empunyai  .. 13
empunyanya  .. 2
enam  .. 14
engkau  .. 35
engkaukah  .. 1
enkau  .. 1

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
fadil  .. 2
faedah  .. 4
faedahlah  .. 1
faedahnya  .. 1
fa  .. 2
fa´  .. 1
faham  .. 5
fakir  .. 20
faqir  .. 1
farad  .. 1
faraid  .. 2
faraj  .. 1
fardu  .. 9
farhimna  .. 1
fasakh  .. 11
fasakhkan  .. 1
fasal  .. 4
fasid  .. 5
fasik  .. 20
Fatani  .. 10
fatawa  .. 2
fatawanya  .. 1
fath  .. 16
Fatiha  .. 2
fatwa  .. 12
fatwanya  .. 1
fidiah  .. 4
fi  .. 3
fikih  .. 4
filfil  .. 1
firak  .. 4
firman  .. 1
fitnah  .. 3
fitrah  .. 16
fukaha  .. 7
fukara  .. 2
fuqara´  .. 2
furu`  .. 5

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
gadai  .. 2
gagal  .. 1
gantang  .. 8
gantian  .. 2
ganti  .. 1
gantinya  .. 3
gantungannya  .. 1
garam  .. 1
gemar  .. 1
gembalai  .. 3
gerhana  .. 1
ghaib  .. 4
ghaib-ghaib  .. 1
ghaibnya  .. 1
ghalib  .. 4
ghalibnya  .. 1
Ghani  .. 1
gharib  .. 1
ghayat  .. 1
ghirbal  .. 1
gila  .. 1
gugur  .. 1
guru-guru  .. 1
guru-gurunya  .. 1

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
habibi  .. 1
habis  .. 1
Habsyi  .. 1
hadanah  .. 1
hadapannya  .. 1
hadath  .. 2
had  .. 6
hadiah  .. 3
hadirat  .. 1
hadir  .. 10
hadis  .. 6
hadith  .. 1
Hadrat  .. 1
hafiz  .. 1
haid  .. 7
hai  .. 88
Haitami  .. 1
hait  .. 2
Hajar  .. 9
hajat  .. 4
hajatnya  .. 2
haj  .. 19
haji  .. 2
hajinya  .. 1
hajj  .. 2
hak  .. 3
hakim  .. 38
hakimlah  .. 1
hakimnya  .. 2
haknya  .. 1
halal  .. 9
halallah  .. 1
halaman  .. 1
hal  .. 92
halnya  .. 15
hamba  .. 8
hambanya  .. 10
hamdu  .. 3
hamil  .. 5
hamisy  .. 1
hampir  .. 4
Hanafi  .. 8
Hanifa  .. 1
hanya  .. 8
hanyalah  .. 11
harakat  .. 1
haram  .. 74
haramlah  .. 2
haras  .. 1
harbi  .. 2
harga  .. 3
harganya  .. 5
hari  .. 21
harta  .. 6
hartanya  .. 1
harus  .. 115
haruskah  .. 1
haruskan  .. 1
haruslah  .. 8
harusnya  .. 1
Hasab  .. 9
Hashiyat  .. 9
hasilah  .. 1
hasil  .. 20
hasilnya  .. 3
hasta  .. 2
hasyafah  .. 3
hasyafahnya  .. 2
hasyiah  .. 1
hati  .. 4
hatinya  .. 7
hawadith  .. 1
hayat  .. 1
hebah  .. 4
hendak  .. 21
hendaklah  .. 6
hewan  .. 7
hiba  .. 1
hibah  .. 4
hidup  .. 11
hidupnya  .. 1
hijrat  .. 3
hijri  .. 1
hilang  .. 6
hima  .. 1
himpunkan  .. 1
Hindi  .. 1
hingga  .. 23
hirath  .. 1
hisab  .. 7
hormat  .. 1
hubung  .. 3
hubungi  .. 1
hubungkan  .. 1
hukum  .. 57
hukumkan  .. 1
hukumnya  .. 9
hulubalang  .. 9
huma  .. 1
Husayn  .. 1
hutang  .. 1
Huwa  .. 3

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
iadat  .. 1
i`adat  .. 1
ia  .. 191
ialah  .. 1
Ianat  .. 1
I`anat  .. 1
ibadah  .. 10
ibarat  .. 4
ibaratnya  .. 1
ibn  .. 29
ibu  .. 6
ibunya  .. 12
idah  .. 6
idahnya  .. 4
Idris  .. 1
ifta  .. 2
ihram  .. 7
ihramlah  .. 1
ihramnya  .. 4
Ihya´  .. 3
ijab  .. 1
ijarah  .. 1
ijbar  .. 2
ijma`  .. 3
ijmal  .. 2
ijtihad  .. 4
ikan  .. 8
ikannya  .. 1
ikrarkan  .. 1
ikut  .. 1
ila  .. 2
ilaha  .. 1
ilah  .. 1
illa  .. 2
illatnya  .. 1
ilmu  .. 11
ilmunya  .. 2
i.l  .. 1
`Imad  .. 1
imam  .. 30
imamnya  .. 1
iman  .. 5
imarah  .. 2
imbuhnya  .. 1
`imran  .. 3
infirad  .. 1
ingatan  .. 1
ingat  .. 1
ini  .. 119
inilah  .. 124
inkar  .. 5
inkarnya  .. 1
inna  .. 1
innama  .. 2
intaha  .. 4
Iqna`  .. 1
iqtiham  .. 1
isi  .. 3
islam  .. 16
islamiyya  .. 3
Islamnya  .. 1
ismat  .. 1
ism  .. 1
istidrak  .. 1
istimewa  .. 2
istinja´  .. 1
istitan  .. 2
istri  .. 23
istriku  .. 6
istrinya  .. 39
isya  .. 1
isyba`  .. 1
i`tikad  .. 4
i`tikaf  .. 2
ittihad  .. 5
itu  .. 1116
itulah  .. 5
izin  .. 13

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
jabat  .. 1
jadad  .. 1
jad  .. 8
jadid  .. 4
jadi  .. 43
jadilah  .. 13
jadnya  .. 2
jahat  .. 3
jahil  .. 1
ja´iz  .. 1
jalan  .. 23
jalannya  .. 2
jalla  .. 1
jamaat  .. 13
jamaatnya  .. 1
jamadilawal  .. 1
Jamal  .. 2
jam`anya  .. 1
jam  .. 1
jam`  .. 1
jami`  .. 3
jamik  .. 1
jamuan  .. 1
jangan  .. 6
janji  .. 2
janjinya  .. 1
jantan  .. 5
jarayan  .. 1
jariah  .. 2
Jarir  .. 1
jatuh  .. 24
jatuhlah  .. 4
jauh  .. 27
jauhlah  .. 2
jauhnya  .. 1
jawab  .. 178
jawabnya  .. 29
Jawad  .. 2
Jawa  .. 9
Jawwad  .. 2
jayat  .. 1
jenis  .. 1
jihat  .. 4
jika  .. 145
jikalau  .. 46
jinazah  .. 4
jiwar  .. 2
jua  .. 22
jual  .. 4
jualkan  .. 1
jualnya  .. 3
juapun  .. 2
jubah  .. 1
juga  .. 9
Jumada  .. 1
jum`at  .. 37
jum`atnya  .. 2
jumlah  .. 3
juz´  .. 7
juz´nya  .. 1

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
kaba´ir  .. 1
kabih  .. 1
kabul  .. 1
kada  .. 1
kadar  .. 14
kadi  .. 28
kadi-kadi  .. 1
kadim  .. 1
Kadir  .. 9
ka  .. 1
kafara  .. 1
kafarah  .. 3
kafir  .. 55
kahawin  .. 3
kahawinnya  .. 1
kaidah  .. 3
kain  .. 5
kainnya  .. 1
kakinya  .. 2
kala  .. 9
kalam  .. 4
kali  .. 5
kalimat  .. 3
kambing  .. 1
kami  .. 140
kamil  .. 2
kampung  .. 19
kamu  .. 181
kanak  .. 2
kanak-kanak  .. 16
kanan  .. 5
kanannya  .. 1
kan  .. 1
kapal  .. 4
karabat  .. 1
karamat  .. 1
karangan  .. 9
karena  .. 135
kari  .. 1
Karim  .. 2
karinah  .. 2
karyah  .. 7
kasad  .. 7
kasadnya  .. 1
kasidah  .. 1
kasih  .. 3
kasturi  .. 1
kata  .. 175
kata-kata  .. 1
katamu  .. 1
katanya  .. 9
katib  .. 1
kaul  .. 10
kaum  .. 7
kaya  .. 6
kayu  .. 5
kayunya  .. 1
keadaan  .. 3
keadaannya  .. 8
keadaanya  .. 1
kebajikan  .. 2
kebanyakan  .. 3
kebesaran  .. 1
kecil  .. 6
kecil-kecil  .. 2
kecilnya  .. 2
kedengaran  .. 1
kedua-dua  .. 1
kedua-duanya  .. 1
kedua  .. 19
keduanya  .. 44
keempat  .. 3
ke  .. 15
kehendak  .. 4
kehendakmu  .. 1
kekal  .. 6
kekasihanku  .. 1
kekerasan  .. 3
keladi  .. 2
kelakuan  .. 5
kelaran  .. 1
kelari  .. 2
kelebihan  .. 11
kelebihannya  .. 1
kelihatan  .. 2
kelilingnya  .. 1
keluar  .. 31
keluarganya  .. 1
keluarlah  .. 4
keluarnya  .. 1
keluasan  .. 1
kembali  .. 14
kembalikan  .. 1
kembalilah  .. 1
kemih  .. 5
kemudahan  .. 2
kemudian  .. 85
kemudian-kemudian  .. 1
kemudiannya  .. 2
kepada  .. 109
kepadanya  .. 16
kepala  .. 4
kepalanya  .. 3
kepayahan  .. 1
kerajaan  .. 1
keras  .. 2
kering  .. 3
kerja  .. 1
kesakitan  .. 1
kesakitannya  .. 1
kesepuluh  .. 1
kesudahan  .. 1
kesukaran  .. 2
kesukaranlah  .. 1
ketahuan  .. 1
ketahui  .. 5
keterangan  .. 1
ketiadaan  .. 39
ketiadaannya  .. 1
ketiga  .. 3
ketika  .. 26
ketinggalan  .. 3
khabar  .. 2
khabarnya  .. 5
khalas  .. 1
khalifa  .. 1
khalifah  .. 2
khalis  .. 1
khaltat  .. 1
khalwat  .. 1
kharitah  .. 2
khasat  .. 1
khas  .. 5
khatamlah  .. 1
khatib  .. 4
khawas  .. 1
khilaf  .. 5
khitan  .. 4
khiyar  .. 4
khulu`  .. 2
khums  .. 1
khurma  .. 3
khushu`  .. 1
khusumah  .. 1
kiam  .. 3
kias  .. 1
kimat  .. 1
kinaya  .. 1
kinayat  .. 5
kinayatnya  .. 1
kiri  .. 1
kirim  .. 1
kis  .. 5
kitab  .. 34
kitabku  .. 1
kita  .. 42
kolam  .. 2
kosonglah  .. 1
kota  .. 2
kotor  .. 1
kuasa  .. 14
kuasanya  .. 1
kuat  .. 3
kuburan  .. 1
kubur  .. 5
kuffar  .. 1
kufu  .. 3
kulit  .. 8
kulpahnya  .. 2
kulubnya  .. 1
kulub  .. 2
kulup  .. 2
kulupnya  .. 2
kum  .. 3
kuniah  .. 1
kurang  .. 14
Kurat  .. 1
kurban  .. 11
Kurdi  .. 3
kurnia  .. 1
kuru´  .. 5
Kusyasyiah  .. 1
kutub  .. 1
kutubi  .. 1
Kuwakni  .. 1

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
la`at  .. 1
laba  .. 2
ladang  .. 4
la  .. 4
lafaz  .. 4
lagi  .. 90
lahn  .. 2
lain  .. 54
lainnya  .. 21
laki  .. 7
laki-laki  .. 114
lakinya  .. 1
lakit  .. 2
lakum  .. 1
lalu  .. 11
lalulah  .. 2
lama  .. 4
lam  .. 1
lampaui  .. 1
lapang  .. 1
laqit  .. 1
lari  .. 3
laut  .. 9
laylat  .. 2
lazim  .. 7
lazimlah  .. 3
lebih  .. 28
lemah  .. 1
lembu  .. 14
lepaskan  .. 1
lepaslah  .. 2
.. 17
lidahnya  .. 1
li  .. 7
lihat  .. 5
lihatnya  .. 1
lima  .. 16
limun  .. 1
lingkungan  .. 2
lisan  .. 1
Llah  .. 1
loghat  .. 2
lorong  .. 2
luar  .. 6
luas  .. 2
lulus  .. 1
luput  .. 6
lutar  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ma`bud  .. 1
macam-macam  .. 1
ma`dan  .. 1
madarat  .. 1
Madinah  .. 3
madrasah  .. 2
madu  .. 1
ma´  .. 1
ma  .. 1
maghrib  .. 1
Mahalli  .. 1
mahar  .. 2
mahmiyya  .. 2
Mahmud  .. 3
main-main  .. 1
majlis  .. 1
Majusi  .. 1
maka  .. 429
makan  .. 3
makdum  .. 1
mak  .. 1
makhalif  .. 1
makna  .. 8
maknanya  .. 1
makruh  .. 9
maksiat  .. 3
maksud  .. 3
malam  .. 14
Malawi  .. 1
Malayuwiyya  .. 1
mal  .. 1
malik  .. 2
malu  .. 1
ma`lum  .. 3
ma`lumlah  .. 1
malunya  .. 1
mamabukki  .. 1
mamadai  .. 1
mamluk  .. 1
ma´mun  .. 1
mana  .. 11
manakah  .. 4
manakala  .. 8
manara  .. 1
mandi  .. 3
manfaat  .. 7
manfaatnya  .. 2
mani  .. 1
maninya  .. 1
manis  .. 1
manusia  .. 16
marad  .. 1
marah  .. 1
marahilah  .. 2
marhalah  .. 5
martabat  .. 1
maruf  .. 1
masa  .. 15
masa´ilah  .. 1
masakin  .. 1
masalah  .. 171
masalahnya  .. 1
masalama  .. 1
masam  .. 3
masanya  .. 1
mashimah  .. 3
mashrik  .. 1
masih  .. 1
masing-masing  .. 2
masjid  .. 44
maslahat  .. 1
masuk  .. 15
masuklah  .. 2
mata  .. 9
matahari  .. 3
matalib  .. 1
matba`at  .. 3
matba`  .. 1
mathalan  .. 13
mathal  .. 1
mati  .. 37
matilah  .. 4
matinya  .. 1
matlub  .. 1
maujud  .. 3
maulud  .. 7
mayat  .. 31
Maymuniyya  .. 1
mazhab  .. 23
mazhabnya  .. 2
meakad  .. 2
me`akad  .. 1
mebayar  .. 1
medamankan  .. 2
megadai  .. 1
mehantar  .. 2
mehantar-hantarnya  .. 1
mejualkan  .. 1
mekahawin  .. 10
mekahawinkan  .. 4
mekahawinnya  .. 1
Mekah  .. 33
melainkan  .. 39
melalui  .. 1
melawankan  .. 1
Melayu  .. 1
melazimkan  .. 1
melebihkan  .. 1
melengkapi  .. 3
melepaskan  .. 3
melihat  .. 4
memabuki  .. 12
memabukki  .. 8
memadai  .. 16
memadailah  .. 1
memakai  .. 7
memakainya  .. 1
memakan  .. 8
memakannya  .. 1
memalingkan  .. 2
memalu  .. 9
memandikan  .. 2
membaca  .. 11
membacakan  .. 1
membacanya  .. 1
membahagikan  .. 2
membaikkan  .. 2
membasuh  .. 1
membatalkan  .. 4
membawa  .. 3
membayar  .. 2
membayarnya  .. 1
membeda  .. 1
membeli  .. 10
membelikan  .. 1
membelinya  .. 1
memberi  .. 48
memberikan  .. 6
memberilah  .. 1
memberitahu  .. 1
membesarkan  .. 1
membuat  .. 1
membuatkan  .. 3
membukakan  .. 1
membunuh-bunuh  .. 1
membunuh  .. 1
memegang  .. 7
memelihara  .. 1
memeliharakan  .. 8
memerdeheka  .. 6
memerintah  .. 3
memerintahkan  .. 19
memfasakh  .. 1
memfasakhkan  .. 3
memilih  .. 2
memilik  .. 3
memiliki  .. 4
memilikkan  .. 1
meminta  .. 5
meminum  .. 9
meminumnya  .. 1
memotong  .. 1
memperbuat  .. 3
mempunyai  .. 7
memukul  .. 3
memulai  .. 2
memulangkan  .. 1
memuliakan  .. 1
menahan  .. 1
menaik  .. 5
menaikkan  .. 1
menakuti  .. 4
menanam  .. 1
menanggung  .. 2
menangis  .. 2
menanti  .. 4
menanyai  .. 4
menawan  .. 1
mencukupi  .. 1
mendahulukan  .. 1
mendakwa  .. 9
mendapat  .. 4
mendawa  .. 1
mendengar  .. 3
mendengarkan  .. 1
mendiamkan  .. 1
menegah  .. 3
menegahkan  .. 13
menerima  .. 9
mengadu  .. 5
mengadulah  .. 1
mengafa  .. 1
mengaji  .. 1
mengakadkan  .. 1
mengakatkan  .. 1
mengambil  .. 28
mengambilnya  .. 1
mengampuni  .. 1
mengangkatkan  .. 1
mengapa  .. 1
mengarangkan  .. 1
mengasihani  .. 1
mengasih  .. 1
mengata  .. 33
mengatakan  .. 2
mengawal  .. 2
mengeluar  .. 2
mengeluarkan  .. 11
mengelutar  .. 1
mengembali  .. 1
mengenal  .. 3
mengeraskan  .. 1
mengerjakan  .. 5
mengesih  .. 1
mengetahui  .. 10
mengewal  .. 2
menggerakkan  .. 1
menghabiskan  .. 1
menghantarkan  .. 2
mengharuskan  .. 2
menghasilkan  .. 3
menghendak  .. 1
menghendaki  .. 1
menghukumkan  .. 1
mengihram  .. 1
mengikrarkan  .. 1
mengikut  .. 9
mengingatkan  .. 1
mengirim  .. 3
mengirimkan  .. 1
mengiringi  .. 4
mengiringinya  .. 1
mengiringkan  .. 2
mengisap  .. 5
mengkada  .. 1
mengkahawinkan  .. 2
mengkasad  .. 4
mengkasadkan  .. 1
mengkelari  .. 1
mengkembali  .. 1
mengkerasi  .. 1
mengkhabarkan  .. 3
menguati  .. 1
menguatkan  .. 1
mengucap  .. 2
mengulangi  .. 2
mengunjungi  .. 2
menikah  .. 2
menikahi  .. 1
menikahkan  .. 5
menikahkannya  .. 1
menikahkanya  .. 1
menikahnya  .. 1
menilik  .. 6
meninggalah  .. 1
meninggal  .. 5
meninggalkan  .. 12
meninggallah  .. 1
menjadi  .. 4
menjadikan  .. 2
menjalan  .. 1
menjatuhkan  .. 1
menjawab  .. 5
menjual  .. 5
menolakkan  .. 7
mentadbirkan  .. 1
mentalak  .. 1
mentartib  .. 1
mentasaraf  .. 2
mentasarafkan  .. 2
mentaslim  .. 1
mentiasalah  .. 1
menukari  .. 3
menukarkan  .. 1
menuntut  .. 8
menuntutnya  .. 1
menutupi  .. 2
menyakiti  .. 1
menyalahi  .. 1
menyampaikan  .. 1
menyapu  .. 1
menyatakan  .. 4
menyebut  .. 5
menyebutkan  .. 3
menyeketahui  .. 1
menyelangi  .. 1
menyembahyangkan  .. 2
menyembelih  .. 6
menyempurnakan  .. 3
menyentiasalah  .. 1
menyeru  .. 3
menyerupai  .. 3
menyewa  .. 1
menyewanya  .. 1
menyimpankan  .. 1
menyukat  .. 1
menyumpah  .. 1
menyurat  .. 3
menyuruh  .. 4
merah  .. 1
meraikan  .. 1
meramaikan  .. 4
merampas  .. 2
merampaskan  .. 1
merdaheka  .. 15
merdahekalah  .. 1
merdahekanya  .. 2
merdeheka  .. 6
mereka  .. 145
meriwayatkan  .. 1
meruntuhkan  .. 1
Mesir  .. 3
metafsir  .. 1
meta`lik  .. 1
meta`likkan  .. 2
metasrih  .. 1
metunjuk  .. 3
meutangkan  .. 1
mikat  .. 1
milik  .. 8
miliknya  .. 8
Minangkabau  .. 2
minbar  .. 2
Minhaj  .. 2
minta  .. 5
minuman  .. 2
minumannya  .. 1
minum  .. 1
minyak  .. 1
misalnya  .. 1
miskin  .. 12
Misri  .. 1
mithil  .. 3
mizan  .. 1
muaian  .. 1
muakhaza  .. 1
mu`aridah  .. 1
muazin  .. 1
mubah  .. 3
muballigh  .. 1
mubasyarah  .. 1
muda  .. 1
mudah  .. 4
Mudah-mudahan  .. 2
mudarat  .. 9
mudaratnya  .. 1
mufrad  .. 1
mufti  .. 57
Mughni  .. 1
muhakkik  .. 1
Muhammad  .. 22
Muhimmat  .. 3
muhrim  .. 1
muhtaj  .. 1
Mu`in  .. 6
mujallid  .. 2
mujawarah  .. 1
mujbir  .. 7
mukallaf  .. 1
mukanya  .. 2
mukarramah  .. 2
mukhtasar  .. 1
mukid  .. 1
mu`kid  .. 1
mukmin  .. 1
muktamad  .. 7
mula-mula  .. 4
mulia  .. 4
mulkih  .. 1
mumayyiz  .. 1
mumkin  .. 1
mumkinkah  .. 1
munad  .. 1
munkar  .. 2
muqaddam  .. 1
murad  .. 2
murah  .. 3
murid  .. 4
murtad  .. 7
murtaji`a  .. 1
murtajika  .. 1
musafir  .. 3
musafirlah  .. 1
musaharat  .. 1
musahhih  .. 1
musalli  .. 5
musharafah  .. 1
musharrafah  .. 6
muslima  .. 1
muslimah  .. 1
muslim  .. 27
muslimin  .. 12
mustahak  .. 9
mustahakin  .. 1
mustahaknya  .. 2
mustahil  .. 3
mustahilnya  .. 2
mustakil  .. 1
mustakira  .. 1
mustaqirra  .. 1
mustauladah  .. 1
mustautin  .. 2
mustawladah  .. 1
mustawtin  .. 2
mutaahad  .. 1
muta`ahhad  .. 1
mutabarak  .. 1
mutabarra`  .. 1
mutah-mutah  .. 1
mutakhirin  .. 4
mutalaahkan  .. 1
mutala`ahkan  .. 1
mutlakan  .. 2
mutlak  .. 1
mutlaq  .. 1
muwafakat  .. 5
muwafakatlah  .. 2
muwakkil  .. 5
muwalinya  .. 1
muwallinya  .. 1

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
naam  .. 10
na`am  .. 10
nabat  .. 1
nabi  .. 29
nadhar  .. 1
nafa`a  .. 2
nafa´is  .. 3
nafi  .. 1
nafilah  .. 1
nafkah  .. 7
nafkahnya  .. 3
nafsunya  .. 3
nahiat  .. 3
naib  .. 1
naik  .. 4
najis  .. 6
nakad  .. 2
nama  .. 4
namanya  .. 1
nasab  .. 1
nas  .. 2
Nasrani  .. 2
Nawawi  .. 2
nawwaytu  .. 2
negeri  .. 108
negerinya  .. 10
neneknya  .. 1
ngapa  .. 1
niat  .. 10
Nihaya  .. 8
Nihayah  .. 11
Nihayat  .. 1
nikah  .. 46
nikahi  .. 2
nikahku  .. 1
nikahnya  .. 27
nisab  .. 7
nisabnya  .. 3
nisbah  .. 1
niscaya  .. 87
nisf  .. 4
nisnas  .. 1
nizam  .. 1
nyaring  .. 3
nyata  .. 4
nyatakan  .. 1
nyatalah  .. 3

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
Olanda  .. 2
oleh  .. 272
olehmu  .. 214
olehnya  .. 5
orang  .. 324
otak  .. 1
otaknya  .. 1

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
pada  .. 529
padahal  .. 58
padahalnya  .. 11
padaku  .. 1
padang  .. 4
padanya  .. 27
pada  .. 1
pada.zaman  .. 1
padi  .. 20
padinya  .. 1
pahala  .. 17
pakaian  .. 6
pakaiannya  .. 1
panjang  .. 4
panjangkan  .. 1
panjanglah  .. 1
panjangnya  .. 1
papa  .. 2
papanya  .. 2
pasurahan  .. 1
patung  .. 1
patut  .. 3
pecah  .. 11
pecahlah  .. 1
peceraian  .. 1
pegawai  .. 1
pekerjaan  .. 15
pekerjaannya  .. 5
pekiriman  .. 1
pekuburan  .. 3
pelepah  .. 1
pelita  .. 1
pemberian  .. 1
pemerdehakaan  .. 2
pendek  .. 4
pengaduannya  .. 2
pengetahuan  .. 1
penghulu  .. 3
peninggalan  .. 12
peninggalannya  .. 1
penjara  .. 1
penuh  .. 1
penyewa  .. 1
penyewanya  .. 1
perak  .. 1
peranak  .. 1
perangai  .. 1
perbuatan  .. 7
perbuatannya  .. 3
perbuat  .. 6
perburuan  .. 4
perceraiannya  .. 1
perempuan  .. 154
perempuannya  .. 8
pergi  .. 9
pergilah  .. 1
perhutang  .. 1
perintahannya  .. 1
perintahkan  .. 1
perintahnya  .. 1
perjalanan  .. 3
perkara  .. 4
perkataan  .. 5
perkataannya  .. 1
perkhabaran  .. 1
permulaan  .. 4
perniagaan  .. 2
pertama  .. 13
pertengahan  .. 4
perut  .. 2
perutnya  .. 2
pesan  .. 1
pesuruhan  .. 1
petaruhan  .. 2
petunjuk  .. 1
pihak  .. 23
pilih  .. 1
pinggangnya  .. 1
pipi  .. 1
pipinya  .. 1
piutang  .. 1
pohon  .. 1
potong  .. 1
puasa  .. 6
puji-pujian  .. 3
pula  .. 32
puluh  .. 35
pun  .. 5
punggungnya  .. 1
pusaka  .. 9
pusat  .. 2
pusatnya  .. 3
putus  .. 6
putuslah  .. 1

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
qadim  .. 1
Qadir  .. 9
qadr  .. 2
qalam  .. 1
Qalyubi  .. 1
qard  .. 1
Qarib  .. 1
qasar  .. 1
qati  .. 4
qat`i  .. 4
qul  .. 1
qur´an  .. 5
Qurrat  .. 1
Qushashiyah  .. 1

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
Rabb  .. 4
Rabbihi  .. 1
racun  .. 2
radadtuha  .. 2
radiya  .. 8
ra´  .. 1
ra  .. 1
Rafii  .. 1
Rafi`i  .. 1
rahimahu  .. 4
rahim  .. 5
Rahman  .. 9
rahmat  .. 10
rais  .. 1
Ra´is  .. 1
Rajab  .. 1
raja  .. 40
rajanya  .. 2
raja-raja  .. 1
raj`at  .. 2
raji  .. 1
raj`i  .. 1
rajja`tuki  .. 2
rakaat  .. 3
raka`at  .. 1
rak`at  .. 1
rakik  .. 1
rakyat  .. 8
rakyatnya  .. 11
Ramadan  .. 6
rambut  .. 1
Ramli  .. 5
rampas  .. 1
ramuannya  .. 1
rasanya  .. 1
rasikh  .. 1
rasul  .. 4
rasyidah  .. 1
rasyid  .. 2
rasyidnya  .. 1
ratus  .. 18
Rauda  .. 1
Raudat  .. 1
Rawda  .. 1
Rawdat  .. 1
rezeki  .. 1
ribatat  .. 1
ribat  .. 6
ribu  .. 6
rida  .. 12
rida`  .. 1
ridak  .. 1
ridalah  .. 1
ridanya  .. 3
rida-ridaan  .. 1
rikaz  .. 1
risalat  .. 3
riyal  .. 14
rugi  .. 2
ruju`  .. 2
rukunnya  .. 4
rumah  .. 27
rumahnya  .. 2
rumput  .. 1
rupa  .. 17
rupanya  .. 1
ruus  .. 2
ru´us  .. 2
ruyani  .. 1
Ru´yani  .. 1

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
sa`at  .. 1
sabar  .. 6
sabik  .. 1
sabiq  .. 1
sabit  .. 3
sabtu  .. 1
sadakah  .. 1
sadak  .. 1
sadaqat  .. 2
Safar  .. 1
saf  .. 1
sahabat  .. 1
sahabatnya  .. 1
sahaja  .. 1
sahaya  .. 13
sahayanya  .. 2
sahbihi  .. 1
sah  .. 85
sahih  .. 13
sahihlah  .. 1
sahlah  .. 13
sahnya  .. 1
saibin  .. 2
Sa´ibin  .. 2
Said  .. 6
Sa`id  .. 6
saif  .. 1
saja  .. 1
sakit  .. 6
sakitnya  .. 1
saksian  .. 1
saksinya  .. 1
salah  .. 14
salam  .. 9
salat  .. 3
salawat  .. 4
saleh-saleh  .. 5
Salih  .. 1
salla  .. 25
sallama  .. 25
Samad  .. 1
sama  .. 11
saman  .. 1
sama-sama  .. 1
sampai  .. 18
sampailah  .. 5
sana  .. 1
sanaf  .. 2
sanat  .. 1
sangat  .. 12
sangatlah  .. 2
sangkanya  .. 2
Sanusi  .. 3
sanya  .. 4
sarih  .. 4
satu  .. 119
satunya  .. 1
satu-satu  .. 3
saudara  .. 14
saudaraku  .. 1
saudaranya  .. 3
saumaah  .. 2
sawab  .. 8
sawma`a  .. 1
sawma`ah  .. 1
sayang  .. 2
sayangnya  .. 1
Sayyid  .. 86
Sayyidi  .. 2
sayyidina  .. 1
sebab  .. 22
sebabnya  .. 1
sebagai  .. 3
sebapa  .. 7
sebelah  .. 2
sebenar  .. 1
sebenarnya  .. 1
sebesar-besar  .. 4
sedekah  .. 1
sedia  .. 1
sedikit  .. 9
sedikitnya  .. 2
segala  .. 102
segera  .. 1
sehaja  .. 2
sehari  .. 1
seibu  .. 12
seibukah  .. 1
sejahteranya  .. 1
sekafu  .. 1
sekalian  .. 43
sekaliannya  .. 11
sekali  .. 8
sekali-kali  .. 13
sekalinya  .. 1
sekalipun  .. 30
sekali-sekali  .. 2
sekarang  .. 5
sekedar-kedar  .. 1
sekira-kira  .. 11
sekira-kiranya  .. 1
sekufu  .. 1
sekupu  .. 2
sekurang-kurang  .. 1
selama  .. 4
selama-lama  .. 2
selama-lamalah  .. 1
selamat  .. 1
selapan  .. 1
selasai  .. 1
selesai  .. 8
selesailah  .. 2
semahal-mahal  .. 1
semainya  .. 2
semata-mata  .. 7
semata-matanya  .. 1
sembahyang  .. 50
sembahyangnya  .. 4
sembilan  .. 6
sembuhlah  .. 1
sempurna  .. 14
sempurnakan  .. 2
sempurnalah  .. 1
sendiri  .. 3
sendirinya  .. 5
sentengah  .. 1
sentiasa  .. 2
sentiasalah  .. 3
seorang  .. 98
seperti  .. 85
sepuluh  .. 5
seratus  .. 4
seribu  .. 7
serta  .. 38
sertanya  .. 8
serub`  .. 1
serubuk  .. 1
seru  .. 2
sesuatu  .. 3
sesuatu-sesuatu  .. 1
setahun  .. 3
setengah  .. 53
setengahnya  .. 9
seteru  .. 1
sethumnnya  .. 1
seumpama  .. 1
seupama  .. 8
seupamanya  .. 8
sewa  .. 2
sewakan  .. 2
sewanya  .. 1
seyogia  .. 6
seyogianya  .. 1
Sha`ban  .. 2
sha`bi  .. 1
Shabramalisi  .. 2
Shafi`i  .. 60
Shafi`iyya  .. 1
Shanshuri  .. 1
sharat  .. 1
Sharh  .. 2
sharih  .. 1
Sharqawi  .. 1
Shaykh  .. 44
Shaykhuna  .. 1
Shuhada´  .. 1
siang  .. 5
siapa  .. 2
siapakah  .. 5
sia-sia  .. 2
sidak  .. 1
sidaq  .. 1
Sidi  .. 1
si  .. 5
sifat  .. 3
sifatnya  .. 2
sighat  .. 1
siham  .. 8
sihamnya  .. 2
sin  .. 1
singkat  .. 1
Siraj  .. 2
sir  .. 3
sirih  .. 1
sirwal  .. 1
sisi  .. 2
sisinya  .. 1
sm  .. 1
smi  .. 1
soal  .. 14
stuthniya  .. 1
suami  .. 25
suaminya  .. 36
suara  .. 6
suaranya  .. 2
suatu  .. 99
subhanahu  .. 5
subuh  .. 1
suci  .. 2
sudah  .. 20
suda  .. 1
sudus  .. 2
sudusnya  .. 2
sujud  .. 3
suka  .. 5
sukai  .. 1
sukatan  .. 1
sulahfat  .. 2
Sulayman  .. 10
sulbi  .. 3
sulh  .. 1
sultan  .. 13
sulus  .. 3
sumpah  .. 2
sumpahlah  .. 1
sunat  .. 13
sungai  .. 3
sunggguhnya  .. 1
sungguh  .. 2
sungguhnya  .. 1
sunyi  .. 1
supaya  .. 17
surat  .. 7
suratnya  .. 1
surrat  .. 1
surtan  .. 1
suruh  .. 1
sutra  .. 6
Suyuti  .. 1
Syaban  .. 3
Syafiiah  .. 1
syaikh  .. 7
syaikhnya  .. 2
syair  .. 2
syak  .. 2
syakikah  .. 1
syaknya  .. 1
syaksi  .. 29
syarahnya  .. 2
syarat  .. 17
syaratnya  .. 14
Syar`  .. 16
syarh  .. 1
Syar`i  .. 7
syarikah  .. 2
Syarkawi  .. 1
syauka  .. 1
syaukah  .. 1
syaykhan  .. 1
syeikh  .. 2
syi`r  .. 1
syita  .. 1
syubhat  .. 2
syuhadak  .. 1
syurut  .. 1

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ta`ala  .. 36
ta`allak  .. 3
taat  .. 5
taba`a  .. 4
tabal  .. 3
tabarru`  .. 4
tabaruk  .. 4
tabasi  .. 2
tabl  .. 3
tadapat  .. 3
ta  .. 5
tafsil  .. 1
tafsir  .. 1
taghanan  .. 1
tahajjud  .. 1
tahajud  .. 1
tahlil  .. 2
Tahrir  .. 1
tahu  .. 2
tahun  .. 27
taib  .. 1
takdir  .. 1
takfin  .. 1
takhir  .. 1
taklid  .. 5
taksir  .. 8
takut  .. 2
takutnya  .. 1
talak  .. 26
talakkan  .. 1
talakku  .. 1
talaknya  .. 12
talaquha  .. 1
talfik  .. 1
talib  .. 1
talibin  .. 1
tali  .. 1
ta`lik  .. 7
ta`liknya  .. 3
tambah  .. 5
tamlik  .. 1
tamyiz  .. 2
tanah  .. 11
tanahku  .. 1
tanaman  .. 1
tanam  .. 1
tanamnya  .. 1
tanbih  .. 1
tanfuslah  .. 1
tangan  .. 8
tangannya  .. 3
tangga  .. 1
Tanim  .. 2
Tan`im  .. 2
tanyai  .. 2
tarawih  .. 1
Tarjamat  .. 1
tasaraf  .. 4
tasarafkan  .. 1
tasarruf  .. 1
tasawara  .. 1
tashih  .. 3
ta`sib  .. 1
tasrif  .. 1
tasyahud  .. 1
tasywisy  .. 3
tatawuk  .. 1
tatawwu`  .. 1
tatkala  .. 3
taubat  .. 7
taubatnya  .. 1
tauliah  .. 1
tawakaf  .. 1
tawatir  .. 5
tawhid  .. 2
tayammum  .. 3
tayamum  .. 3
tayyib  .. 1
telaga  .. 2
telah  .. 82
tembaga  .. 1
tembakau  .. 7
tempat  .. 37
tempatnya  .. 5
tengah  .. 4
tepi  .. 6
tepinya  .. 4
teradat  .. 1
terangan  .. 1
terbuka  .. 1
tercampak  .. 2
terdahulu  .. 4
tergagah  .. 2
terhenti  .. 4
terima  .. 1
teringat  .. 1
terjemah  .. 1
terkadang  .. 2
terkarim  .. 1
terkeatas  .. 2
terlebih  .. 6
terpotong  .. 1
tersebut  .. 148
tersembunya  .. 1
tersembunyi  .. 4
tertalak  .. 13
tertegah  .. 10
tertentu  .. 18
tertolak  .. 1
tertutup  .. 1
tetap  .. 3
tetapi  .. 51
tetapinya  .. 1
thabit  .. 4
thabitkan  .. 1
thaman  .. 1
thawab  .. 5
thulth  .. 7
thuluth  .. 7
thumn  .. 2
thumnnya  .. 1
tiada  .. 480
tiadalah  .. 32
tiap-tiap  .. 47
tiap-tiapnya  .. 1
tiba  .. 1
tiba-tiba  .. 2
tidakdapat  .. 3
tidak  .. 14
tidur  .. 1
tiga  .. 30
tikar  .. 1
tilik  .. 2
timsah  .. 1
tinggal  .. 10
tinggalkan  .. 1
tirinya  .. 2
tolong  .. 2
tuan  .. 6
tuannya  .. 10
tubayin  .. 6
tubuh  .. 3
Tuhan  .. 5
Tuhanku  .. 86
Tuhfa  .. 8
Tuhfah  .. 1
Tuhfat  .. 8
tujuh  .. 7
tunjuk  .. 24
tunjuki  .. 8
tunjukkan  .. 4
tuntut  .. 1
turun  .. 1
Tuwan  .. 2

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ujrat  .. 2
ulama  .. 37
ular  .. 1
ul  .. 19
ulum  .. 3
`ulum  .. 3
`ulumihi  .. 1
Umm  .. 1
ummi  .. 2
`umra  .. 2
umrah  .. 4
`umrah  .. 1
`umum  .. 1
umur  .. 1
umurnya  .. 1
upah  .. 5
upahnya  .. 1
upama  .. 3
upamanya  .. 3
urat  .. 1
`urf  .. 7
usaha  .. 2
usul  .. 1
utang  .. 7
uzr  .. 1
uzur  .. 9
uzurlah  .. 1

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
wadiah  .. 3
wadi`ah  .. 3
wa  .. 137
wafat  .. 3
Wahab  .. 5
wahdahu  .. 2
Wahhab  .. 5
wajah  .. 3
wajh  .. 3
wajib  .. 80
wajiblah  .. 5
wakaa  .. 1
wakaf  .. 4
wakafnya  .. 3
wakil  .. 14
waktu  .. 21
waktunya  .. 1
wali  .. 58
walinya  .. 4
waqa`a  .. 1
waris  .. 15
warisnya  .. 5
wasiat  .. 8
wasi  .. 4
Wathiq  .. 1
wati  .. 2
watinya  .. 2
wayang-wayang  .. 2
wazir  .. 6
wazirnya  .. 1
wikalat  .. 1
wilayah  .. 14
wudu´  .. 1
wujud  .. 1
wukuf  .. 1

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ya  .. 5
Yahudi  .. 2
yaitu  .. 77
yaitulah  .. 2
yakin  .. 3
yakni  .. 19
yakulu  .. 2
yakuna  .. 1
Yaman  .. 1
yamin  .. 1
yang  .. 1199
yaqulu  .. 2

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
zahir  .. 15
zakarnya  .. 6
zakat  .. 45
zakatnya  .. 8
zalim  .. 6
zaman  .. 8
zan  .. 2
zannya  .. 1
zarak  .. 6
zarbunak  .. 1
zar`  .. 6
zaujah  .. 1
zaujahnya  .. 2
zauj  .. 5
Zawajir  .. 2
ziarah  .. 8
zifaf  .. 2
zikir  .. 6
zina  .. 5
ziyadah  .. 1
zuhur  .. 5

 
        0-9                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
1310  .. 1By frequency

153 words occuring more frequently than once in 1000 words ( 1 ‰ ) 
  ‰
48.131     yang
44.799     itu
37.894     dan
24.607     akan
21.235     pada
19.268     tiada
17.221     maka
16.900     daripada
16.338     dengan
13.367     atau
13.006     orang
12.203     bagi
10.918     oleh
8.751     di
8.590     olehmu
7.667     ia
7.265     kamu
7.145     jawab
7.025     kata
6.984     atas
6.864     masalah
6.824     beri
6.623     adakah
6.463     dalam
6.182     perempuan
6.061     bermula, dia
5.941     tersebut
5.820     jika, mereka
5.700     demikian
5.620     kami
5.499     wa
5.419     karena
  ‰
5.218     Allahu
4.977     inilah
4.817     apabila
4.777     ini, satu
4.616     harus
4.576     laki-laki
4.375     kepada
4.335     negeri
4.134     al
4.094     segala
3.974     suatu
3.934     seorang
3.893     ada
3.733     adalah
3.693     hal
3.612     lagi
3.572     Ahmad
3.532     hai
3.492     a`lam, Dahlan, niscaya
3.452     Sayyid, Tuhanku
3.412     kemudian, sah, seperti
3.291     betul, telah
3.251     daku
3.211     wajib
3.091     apakah, yaitu
2.970     dua, haram
2.930     baginya
2.890     Allah, anak
2.689     barang
2.569     bahwa
2.448     daripadanya
2.408     Shafi`i
  ‰
2.328     padahal, wali
2.288     aku, hukum, mufti
2.207     kafir
2.167     lain
2.127     setengah
2.047     tetapi
2.007     sembahyang
1.967     atasnya
1.926     memberi
1.886     tiap-tiap
1.846     jikalau, nikah
1.806     zakat
1.766     keduanya, masjid, Shaykh
1.726     antara, apalah, jadi, sekalian
1.686     dapat, kita
1.605     raja
1.565     arta, istrinya, ketiadaan, melainkan
1.525     hakim, serta
1.485     jum`at, mati, tempat, ulama
1.445     suaminya, ta`ala
1.405     engkau, puluh
1.364     kitab
1.324     Mekah, mengata
1.284     empunya, pula, tiadalah
1.244     artinya, keluar, mayat
1.204     imam, sekalipun, tiga
1.164     empat, ibn, jawabnya, nabi, syaksi
1.124     kadi, lebih, mengambil
1.083     bulan, jauh, muslim, nikahnya, padanya, rumah, tahun
1.043     adapun, berkahawin, ketika, talak
1.003     `Abd, `alayhi, dalamnya, salla, sallama, suami