Taj al-Salatin (ed. Roorda)
bibliography
text notes
list of words
list of rhyme words

Rhyme words

listed alphabetically and by frequencydouble-click on a word to see it in its rhyme context

reverse alphabetical

ada1kepalanya1sungguh1befirman1
pada1mulanya2dibunuh1ihsan1
Mustafa1namanya7insan3
juga10samanya1safi1taqsan1
pananya1wafi1sultan1
ia2maknanya1ini3hewan1
Ia2warnanya1sini1Qur´an1
mulia2rupanya1mencahari1
termulia2masanya1sehari1lain2
sia1katanya5Bukhari1main1
sia-sia2nyawanya1jauhari1bermain1
manusia2baginya1bestari1
perinya2beri1syar1
sahaja1dirinya2memberi1Mahsyar1
raja1sendirinya1diri1
nagara1isinya1hati1jawahir1
utara1bunyinya1mati1zahir1
suara2tolongannya1arti1fakhir1
bahasa1Tuhannya1pekerti1alakhir1
biasa1sebenarnya5MASNAWI1
sentiasa2sifatnya1Ta´i1keempat1
masa2zatnya1menempat1
binasa1murtaza1hal1
kuasa1malal1aku3
Esa1ashab1kamal1padaku1
esa1mihrab1almal1bicaraku1
kata3kataku2
kaukata1muhallad1alam2makotaku1
kukata1Muhammad6malam2adamu5
mata1padamu2
semata2terbilang1kerajaan1duniamu1
permata1hilang1pekerjaan1kamu1
nyata4sangkamu3
dukacita1ah2ber`arfan1namamu1
sukacita1padalah1kesudahan1alpamu2
cahaya1ialah2kesusahan1katamu4
kaya1papalah1cintamu1
domba-dombanya1alpalah1demikian1butamu1
adanya11nyatalah2sekalian1perimu1
padanya3makotalah1dirimu1
daripadanya1kayalah1kebajikan1itu7


frequency

adanya11padamu2digantikan1menempat1
perinya2diri1mihrab1
juga10semata2dirimu1muhallad1
sentiasa2domba-dombanya1murtaza1
itu7sia-sia2dukacita1nagara1
namanya7suara2duniamu1namamu1
termulia2esa1nyawanya1
Muhammad6fakhir1pada1
situ6Allah1gembalanya1padaku1
Bukhari1hal1padalah1
adamu5Esa1hati1pananya1
katanya5MASNAWI1hewan1papalah1
sebenarnya5Mahsyar1hilang1pekerjaan1
Mustafa1ihsan1pekerti1
katamu4`Othman1isinya1perimu1
nyata4Qur´an1jadilah1permata1
Ta´i1jauhari1raja1
aku3Tuhannya1jawahir1rajanya1
budiman3ada1kalanya1rupanya1
ini3alakhir1kamal1safi1
insan3almal1kamu1sahaja1
kata3alpalah1kaukata1samanya1
padanya3arti1kaya1sehari1
sangkamu3ashab1kayalah1sekalian1
baginya1kebajikan1sendirinya1
Ia2bahasa1keempat1sia1
ah2befirman1kepalanya1sifatnya1
alam2ber`arfan1kerajaan1sini1
alpamu2beri1kesudahan1sukacita1
begitu2bermain1kesusahan1sultan1
dirinya2bestari1kuasa1sungguh1
ia2biasa1kukata1syar1
ialah2bicaraku1main1taqsan1
kataku2binasa1maknanya1terbilang1
lain2budilah1makotaku1tolongannya1
malam2bunyinya1makotalah1`umman1
manusia2butamu1malal1utara1
masa2cahaya1masanya1wafi1
mulanya2cintamu1mata1warnanya1
mulia2daripadanya1mati1xversex1
nyatalah2demikian1memberi1zahir1