Warkah Bima
bibliography
text notes
list of words

List of words

Non-standard forms appear in italics.

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
abdi  .. 9
Abdul  .. 1
abyadh  .. 1
ada  .. 21
adalah  .. 37
Adam  .. 2
adanya  .. 50
adapun  .. 8
adat  .. 1
Adeler  .. 1
Adeler  .. 4
adil  .. 1
Adrian  .. 1
Ahad  .. 1
akal  .. 1
akan  .. 73
akhir  .. 1
`alaihi  .. 2
alamat  .. 2
alam  .. 1
`alamin  .. 2
alat  .. 7
aleja  .. 1
al  .. 53
Allah  .. 23
alpa  .. 1
alus  .. 1
alus  .. 3
aman  .. 1
amat  .. 13
amin  .. 12
ampun  .. 2
anugerahi  .. 1
anugrahnya  .. 1
Apabila  .. 1
apalah  .. 4
api  .. 1
arapan  .. 1
Arbaa  .. 1
arloji  .. 2
arta  .. 1
arti  .. 1
asa  .. 1
asal  .. 1
Asyya´  .. 2
atas  .. 25
atasnya  .. 1
atau  .. 19

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
ba`da  .. 1
ba`dahu  .. 3
ba  .. 2
baharu  .. 2
bahwa  .. 20
baik2  .. 1
baik-baik  .. 2
bajak-bajak  .. 1
bajak  .. 6
bakdu  .. 4
balad  .. 3
Bandan  .. 1
Bandar  .. 3
Bangsawan  .. 2
banyak2  .. 1
banyak-banyak  .. 2
banyak  .. 19
bapa  .. 1
barang2  .. 1
barang-barang  .. 1
barang  .. 13
barangkali  .. 1
baratnya  .. 1
Baron  .. 1
ba  .. 1
Batavia  .. 1
Batavir  .. 1
Batawia  .. 1
batu  .. 1
bawah  .. 44
bawa  .. 1
beberapa  .. 5
bedil  .. 1
begini  .. 1
begitu  .. 15
belakang  .. 1
belanja  .. 2
belas  .. 10
belayar  .. 1
beludru  .. 3
belum  .. 2
berani  .. 2
berantara  .. 1
berdamai2an  .. 1
berdamai-damaian  .. 1
berdamai  .. 3
berdaya  .. 1
berhenti  .. 1
beribu  .. 1
beribu-ribu  .. 1
berita  .. 1
berkasih-kasihan  .. 1
berkelahi  .. 2
berkepala  .. 2
berkilatanlah  .. 1
berkirim  .. 4
berlajur  .. 1
berlindung  .. 2
bermaklum  .. 1
bermufakatan  .. 1
bernama  .. 9
bernaung  .. 1
berniaga  .. 2
bersahabatan  .. 2
bersahabat  .. 1
bertahta  .. 1
berubah2  .. 2
berubah-ubah  .. 2
beruci  .. 2
besar  .. 7
besarnya  .. 1
Betawi  .. 12
biasakan  .. 2
bilangan  .. 1
bilang  .. 1
Bima  .. 169
bingkisan  .. 4
biru  .. 4
bisa  .. 1
boleh  .. 8
Bolo  .. 2
Boseng  .. 5
b.p  .. 1
b.t  .. 2
buah  .. 3
buat  .. 1
bubuh  .. 1
budak  .. 4
Bugis  .. 1
bulan  .. 15
Bumi  .. 11
buntel  .. 2
buntil  .. 2
bunyi  .. 6
burung  .. 3

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
cakap  .. 1
Capellen  .. 1
Cenggu  .. 4
cita  .. 2
Cornelis  .. 1

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
dacin  .. 4
daerah  .. 1
dahulu2  .. 1
dahulu-dahulu  .. 1
dahulu  .. 5
dalam  .. 19
dalamnya  .. 8
dal  .. 1
danderbus  .. 1
dan  .. 158
darat  .. 1
dari  .. 15
daripada  .. 69
datang  .. 18
Datu  .. 5
dauk  .. 1
daun  .. 2
dawat  .. 1
dawat  .. 1
De  .. 1
demikian  .. 13
demikianlah  .. 2
dendam  .. 1
dengan  .. 113
der  .. 1
Desember  .. 2
dia  .. 2
diambil  .. 3
diambilnya  .. 1
dianugerahi  .. 1
diartikan  .. 3
dia  .. 2
dibaca  .. 1
dibawa  .. 10
dibayar  .. 2
dibelinya  .. 1
dibiasakan  .. 1
dibuat  .. 3
di  .. 64
dihiringi  .. 1
diiringi  .. 2
dijunjung  .. 1
dijunjungnya  .. 5
dikawannya  .. 1
dikekalkan  .. 3
dikerjakan  .. 2
dikirim  .. 4
dikirimkan  .. 1
dikurniai  .. 2
dilanggarnya  .. 1
dimakan  .. 1
dimaklumkan  .. 1
dimuat  .. 1
dimuatkan  .. 2
dinugerahi  .. 1
dinugerahi  .. 1
dipakai  .. 2
dipegang  .. 1
diperintahkan  .. 1
dipersembahkan  .. 6
dipesertakan  .. 1
dipohonkan  .. 2
dipukulnya  .. 1
dirambahkan  .. 1
diri  .. 1
disamakan  .. 1
disampaikan  .. 2
diserahkan  .. 2
disuruh  .. 2
ditaslimkan  .. 6
dititiplah  .. 1
diupamakan  .. 2
diupamakannya  .. 2
diwasilkan  .. 1
d  .. 2
dua  .. 29
dualapan  .. 5
duduk  .. 1
duim  .. 2
dukat  .. 1
duli  .. 34
dunia  .. 3
durja  .. 3
dusin  .. 2

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Edeler  .. 4
ela  .. 10
elok  .. 1
elo  .. 10
emas  .. 5
empat  .. 10
empunya  .. 3
enam  .. 8
Ence´  .. 1
Enci´  .. 1

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
fetor  .. 12
fi  .. 3
fuad  .. 1

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Groot  .. 1
Gupernur  .. 1
Gurnadur  .. 25

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
habisnya  .. 1
hadirat  .. 44
ha  .. 1
Haji  .. 2
haleja  .. 1
hal  .. 23
halus  .. 5
hamba  .. 2
Hamid  .. 1
hanyalah  .. 1
haqq  .. 7
harapan  .. 2
harap  .. 10
haraplah  .. 1
harga  .. 1
harganya  .. 5
hari  .. 19
haru  .. 1
ha  .. 1
hasta  .. 3
hati  .. 15
hatinya  .. 1
hayat  .. 1
hendaklah  .. 1
hening  .. 2
hidup  .. 3
hijau  .. 1
hijrah  .. 1
hijrat  .. 7
hitam  .. 2
hormat  .. 6
hutangnya  .. 1

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
ia  .. 11
iaitu  .. 14
ibu  .. 1
Idia  .. 1
Idie  .. 1
ihlas  .. 2
ijo  .. 1
ikhlas  .. 11
Inci  .. 1
India  .. 19
Indie  .. 1
Inggris  .. 3
ini  .. 26
Insya  .. 1
Intan  .. 4
Iri  .. 4
i  .. 1
Isnin  .. 1
istiadat  .. 1
itam  .. 2
itu  .. 62
itulah  .. 4
Izati  .. 1
izin  .. 1

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
jalan  .. 1
jangan  .. 1
janji  .. 1
Jawa  .. 1
Jenderal  .. 24
jernih  .. 1
jihat  .. 1
jikalau  .. 12
jim  .. 1
jua  .. 20
juga  .. 6
Jumadilawal  .. 4
Jumat  .. 3
Junjungan  .. 1
junjung  .. 3
junjungnya  .. 1
juragan  .. 7
juragan-juragan  .. 1

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
kabulkan  .. 1
kadam  .. 3
kain  .. 4
kala  .. 1
kalam  .. 1
kali  .. 1
kami  .. 41
kancing  .. 2
kapal  .. 5
kapiten  .. 3
Karel  .. 1
karena  .. 19
kasat  .. 1
kasi  .. 1
kasihan  .. 4
kasih  .. 15
kasih-kasihan  .. 1
Kasiyan  .. 1
kati  .. 1
kaus  .. 5
kayu  .. 32
keadaan  .. 2
keadilan  .. 1
kebaikan  .. 3
kebajikan  .. 1
kebanyakannya  .. 1
kebesaran  .. 6
kebetulan  .. 2
kecil  .. 6
kedua  .. 1
ke  .. 41
kekal  .. 5
kekalnya  .. 1
kekuasaan  .. 1
kekurangan  .. 2
kelabu  .. 7
kelakuan  .. 2
kelakuannya  .. 1
keluar  .. 2
kematiannya  .. 1
kembali  .. 1
kembaya  .. 1
kemudian  .. 10
kemuliaan  .. 9
kepada  .. 74
kepadanya  .. 4
kepala  .. 2
kepercayaan  .. 2
kerajaan  .. 16
keras  .. 1
keridaan  .. 2
keridaannya  .. 1
kering  .. 2
Kesaban  .. 1
kesenangan  .. 1
kesentosaan  .. 1
kesukaan  .. 6
kesukaran  .. 3
kesusahan  .. 3
kesusahannya  .. 1
ketahui  .. 1
ketinggalan  .. 1
khabar  .. 2
khaifin  .. 1
Khalik  .. 2
Khamis  .. 1
kh.r.w.f  .. 2
kiamat  .. 2
kici  .. 4
kidam  .. 1
kira2  .. 1
kira-kira  .. 2
kiranya  .. 12
kiriman  .. 3
kiriman-kiriman  .. 1
kirim  .. 1
kita  .. 4
kodi  .. 1
Kompeni  .. 39
kondisi  .. 1
kontrak  .. 2
kontra  .. 1
kopman  .. 1
Kota  .. 4
kuasa  .. 8
kuat  .. 1
kuda2  .. 1
kuda  .. 14
kuda-kuda  .. 1
kupang  .. 1
kurang  .. 1
kurnia  .. 1
kurniai  .. 2
kurnianya  .. 2
k.w  .. 1

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Labuan  .. 1
lagi  .. 16
lagipun  .. 4
lain  .. 4
lainnya  .. 2
laki2  .. 3
laki-laki  .. 7
lalai  .. 1
lalu  .. 11
lama  .. 1
lam  .. 1
lapan  .. 3
laut  .. 2
lebar  .. 2
lebih  .. 2
lemah  .. 1
lembut  .. 1
lepas  .. 1
likur  .. 3
lilin  .. 7
lima  .. 11
lindung  .. 1
lipatan  .. 2
Llahu  .. 2
Loji  .. 1
luar  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
maaf  .. 1
mafhum  .. 1
mahaelok  .. 1
maha  .. 88
mahamulia  .. 87
maka  .. 43
maklum  .. 11
maklumkan  .. 1
maksud  .. 2
malam  .. 6
Malik  .. 1
mana  .. 1
Manggarai  .. 2
Mangkasar  .. 1
mangkin  .. 1
Maret  .. 1
martabat  .. 5
masa  .. 1
masih  .. 5
masi  .. 1
mata  .. 1
materainya  .. 2
mau  .. 2
mazkur  .. 2
melainkan  .. 10
melanggar  .. 2
melihat  .. 2
memakai  .. 1
memaklumkan  .. 1
memang  .. 3
membaca  .. 1
membaiki  .. 2
membalas  .. 3
membarukan  .. 1
membawa  .. 6
membayar  .. 1
membayarkan  .. 1
memberi  .. 5
memberitahukan  .. 1
membuat  .. 1
membuatkan  .. 1
membuka  .. 2
memegang  .. 6
memeliharakan  .. 2
memilih  .. 1
meminta  .. 7
memohon  .. 4
memohonkan  .. 6
mempatutkan  .. 1
mempersembahkan  .. 11
mempunyai  .. 9
memuat  .. 3
memuji  .. 1
memukul  .. 1
memutuskan  .. 1
menangguhi  .. 1
menantikan  .. 2
menaruh  .. 5
mencarikan  .. 1
mendapat  .. 2
mendengar  .. 1
mendirikan  .. 2
meneguhi  .. 1
menerima  .. 13
menerimanya  .. 1
mengadap  .. 2
mengambil  .. 3
mengambilnya  .. 1
mengangkat  .. 1
mengankat  .. 1
mengantarkan  .. 1
mengasihi  .. 2
mengatakan  .. 4
mengeluarkan  .. 1
mengembalikan  .. 1
mengerjakan  .. 4
mengerti  .. 1
mengertikan  .. 2
menggantikan  .. 1
mengharapkan  .. 1
menghendaki  .. 2
menghukumkan  .. 1
menghususkan  .. 2
mengirimkan  .. 1
mengiringi  .. 1
Mengkasar  .. 7
mengkhususkan  .. 2
mengpatutkan  .. 1
mengurniai  .. 1
mengutuskan  .. 1
menimbang  .. 2
menitahkan  .. 2
menjadi  .. 4
menjadilah  .. 1
menjalankan  .. 1
menjangan  .. 1
menjunjungkan  .. 1
menolong  .. 4
mentarang  .. 2
menteri2nya  .. 1
menteri2  .. 4
menteri  .. 2
menteri-menteri  .. 4
menteri-menterinya  .. 1
menterinya  .. 18
menujukan  .. 1
menunggui  .. 1
menyambut  .. 1
menyampaikan  .. 3
menyuruh  .. 4
merah  .. 4
meriam  .. 10
mesihi  .. 1
mesra  .. 1
Mester  .. 1
Meur  .. 1
Meurs  .. 2
min  .. 3
minta  .. 5
mirar  .. 1
miskin  .. 1
mori  .. 1
Mr  .. 1
m.t  .. 1
muara  .. 2
Muazam  .. 1
mudah-dahan  .. 1
mudah  .. 1
mudah-mudahan  .. 7
mufakat  .. 2
Muhammad  .. 1
Muharam  .. 1
muka  .. 1
Mulder  .. 1
Mulia  .. 87
Murah  .. 1

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
nabi  .. 6
naik  .. 2
nama  .. 11
nanti  .. 1
naung  .. 1
naungi  .. 1
ndia  .. 12
negeri  .. 10
negerinya  .. 1
niscaya  .. 3
nugrahnya  .. 1

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
obat  .. 3
oleh  .. 19
onder  .. 1
orang  .. 16

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
pada  .. 38
padang  .. 2
Paduka  .. 175
pakaian  .. 2
pakai  .. 2
panas  .. 1
pangkat  .. 1
panjang  .. 16
parahu  .. 1
Parisi  .. 3
pasang  .. 12
patut  .. 1
pecah2  .. 1
pecah  .. 2
pecah-pecah  .. 1
pekerjaan  .. 8
pembalasnya  .. 1
penakut  .. 1
pengasih  .. 1
pengasihnya  .. 1
penolong  .. 2
penuh  .. 2
peperangan  .. 1
perahu  .. 19
perahu-perahu  .. 1
perangai  .. 3
perbaiki  .. 1
perbantahan  .. 1
perbanyak-banyak  .. 1
perduduk  .. 1
perempuan  .. 3
pergi  .. 5
perginya  .. 1
perhentian  .. 1
perihal  .. 1
perintah  .. 7
perintahnya  .. 2
perjalanan  .. 1
perjanjian  .. 5
perkataan  .. 3
perkataannya  .. 1
permintaan  .. 2
persahabatan  .. 1
persahabat  .. 1
persembahkan  .. 9
persumpahan  .. 2
persupahan  .. 1
pertetap  .. 1
pertolongan  .. 2
perupa  .. 1
peti  .. 1
petola  .. 3
pihak  .. 1
pikul  .. 7
pon  .. 3
potong  .. 2
puji-pujian  .. 1
pula  .. 3
pulang  .. 2
puluh  .. 13
pun  .. 14
punya  .. 3
putih  .. 5
putus  .. 2
p.w  .. 2

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
qalamuhu  .. 4
Qauluhu  .. 7
qulub  .. 2

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Raad  .. 13
rabb  .. 3
Rabiulakhir  .. 1
Rad  .. 15
rahim  .. 3
Rahman  .. 1
rahmat  .. 1
rahmatullah  .. 1
raja  .. 126
rakyatnya  .. 5
Ramadan  .. 1
rambutnya  .. 1
Rat  .. 13
Rat  .. 15
ratus  .. 4
ribaan  .. 1
rida  .. 6
ridanya  .. 1
rindu  .. 1
riyal  .. 1
Rosen  .. 1
Rossem  .. 3
rumah  .. 1
rupa  .. 1
rusak  .. 4

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Safar  .. 1
sahabatan  .. 1
sahabat-bersahabat  .. 1
sahabat  .. 2
sah  .. 1
sahlat  .. 3
sakhlat  .. 4
salam  .. 1
salla  .. 2
sallallahu  .. 2
sallam  .. 1
sampai  .. 8
sampailah  .. 5
sanat  .. 9
sanif  .. 1
sapu  .. 1
saputangan  .. 1
sarang  .. 3
sarung  .. 1
sa  .. 1
satu  .. 6
saudara  .. 12
Sawal  .. 1
sayang  .. 7
sebab  .. 22
sebagai  .. 2
sebagaimana  .. 11
sebagmana  .. 1
sebegitu  .. 5
sebelah  .. 1
sebelas  .. 2
sebelum  .. 1
seboleh2  .. 1
seboleh-boleh  .. 1
sebuah  .. 3
sedang  .. 1
sediakan  .. 1
sedikit  .. 2
seekor  .. 1
segala  .. 29
segitu  .. 1
sejahteranya  .. 4
sekalian  .. 48
sekali-kali  .. 1
sekarang  .. 10
sekayu  .. 5
sekeping  .. 1
selama2nya  .. 1
selama-lamanya  .. 2
selamat  .. 12
selamatnya  .. 2
Selasa  .. 1
Semarang  .. 13
sembahkan  .. 1
sembilan  .. 3
sempurna  .. 1
sempurnanya  .. 2
senang  .. 2
senantiasa  .. 2
senapang  .. 3
sendiri  .. 7
senjata  .. 2
sentosa  .. 3
seorang  .. 6
sepang  .. 20
sepasang  .. 2
seperempat  .. 1
seperti  .. 5
sepertinya  .. 7
sepucuk  .. 1
sepuluh  .. 6
serahkan  .. 1
seratus  .. 1
seribu  .. 5
Seri  .. 1
serta  .. 67
sesuatu  .. 1
sesungguhnya  .. 1
setengah  .. 5
setia  .. 2
setianya  .. 1
seupama  .. 3
siang  .. 2
sidq  .. 4
singgah  .. 1
sirrī  .. 1
s.l  .. 1
s.m  .. 2
soldadu  .. 1
Sri  .. 11
s.r  .. 1
s.s  .. 2
Stavenisse  .. 1
suatu  .. 7
subhanahu  .. 3
sudah  .. 16
sukacita  .. 1
suka  .. 8
Sultan  .. 12
Sumbawa  .. 8
Sungguhpun  .. 1
supaya  .. 6
surat  .. 27
suruhan  .. 1
sutera  .. 3
Syahbandar  .. 8
Syahdan  .. 24
syukur  .. 1

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Taala  .. 1
ta`ala  .. 2
tabe  .. 4
tabeya  .. 4
tabik  .. 4
tafahhum  .. 1
tahta  .. 12
tahun2  .. 1
tahun  .. 21
tahun-tahun  .. 1
takzim  .. 1
Tamat  .. 3
Tambahan  .. 2
tambah  .. 1
Tamm  .. 3
Tam  .. 3
tanah  .. 30
tanahnya  .. 1
tanda  .. 4
tandatangannya  .. 1
tangan  .. 8
tangannya  .. 1
tarikh  .. 1
tatkala  .. 5
tebakar  .. 2
teguh  .. 3
telah  .. 83
telapakan  .. 1
tempat  .. 4
tengah  .. 2
tentu  .. 1
tentulah  .. 1
teraju  .. 1
terbit  .. 3
terhormat  .. 1
terima  .. 7
terlalu  .. 4
terletak  .. 3
terlukis  .. 1
Termaktub  .. 4
tersebut  .. 5
tersurat  .. 2
tertinggal  .. 1
tertulis  .. 7
Testafinsyi  .. 1
tetapi  .. 6
tetaplah  .. 2
Th.l.a.th  .. 1
thumma  .. 2
tiada  .. 31
tiadalah  .. 1
tiap  .. 1
tiap-tiap  .. 2
tia  .. 1
tiba  .. 1
tiga  .. 13
timah  .. 3
timbangan  .. 2
tinggal  .. 1
titah  .. 2
titiplah  .. 1
tolong  .. 3
tua  .. 1
tuan  .. 61
Tuanku  .. 11
tuannya  .. 1
Tuan  .. 3
Tuhan  .. 6
tuhan  .. 1
tujuh  .. 9
tukang  .. 1
tulus  .. 13
T.y  .. 1

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
ullah  .. 1
umur  .. 7
umurnya  .. 2
ungu  .. 1
upama  .. 1
usia  .. 1

 
        V                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
van  .. 23
Vermeulen  .. 1

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
waad  .. 2
Waba`da  .. 1
Waba`dahu  .. 3
Wabakdahu  .. 1
Wabakdu  .. 4
wa  .. 17
wajah  .. 4
waktu  .. 9
walakin  .. 7
Walanda  .. 1
warkat  .. 3
wasallam  .. 1
wasillah  .. 1
wazir  .. 18

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
ya  .. 2
yaitu  .. 9
yakni  .. 6
yang  .. 238

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
zai  .. 1
zal  .. 1
zaman  .. 2
zamannya  .. 1
Zulhijjah  .. 1
Zulkaidah  .. 1

 
        0-9                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
10  .. 1
126  .. 1
127  .. 1
1206  .. 1
1207  .. 1
1208  .. 1
1213  .. 1
1215  .. 1
1216  .. 1
1217  .. 1
1218  .. 1
1235  .. 1By frequency

The most frequently occuring words (top 10%). 
238 ..  yang
175 ..  Paduka
169 ..  Bima
158 ..  dan
126 ..  raja
113 ..  dengan
88 ..  maha
87 ..  mahamulia, Mulia
83 ..  telah
74 ..  kepada
73 ..  akan
69 ..  daripada
67 ..  serta
64 ..  di
62 ..  itu
61 ..  tuan
53 ..  al
50 ..  adanya
48 ..  sekalian
44 ..  bawah, hadirat
43 ..  maka
41 ..  kami, ke
39 ..  Kompeni
38 ..  pada
37 ..  adalah
34 ..  duli
32 ..  kayu
31 ..  tiada
30 ..  tanah
29 ..  dua, segala
27 ..  surat
26 ..  ini
25 ..  atas, Gurnadur
24 ..  Jenderal, Syahdan
23 ..  Allah, hal, van
22 ..  sebab
21 ..  ada, tahun
20 ..  bahwa, jua, sepang
19 ..  atau, banyak, dalam, hari, India, karena, oleh, perahu
18 ..  datang, menterinya, wazir
17 ..  wa
16 ..  kerajaan, lagi, orang, panjang, sudah
15 ..  begitu, bulan, dari, hati, kasih, Rad
14 ..  iaitu, kuda, pun