Warkah dari Sailan
bibliography
text notes
list of words
illustrations

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Abdul  .. 2
abis  .. 1
ada  .. 10
adalah  .. 16
adala  .. 1
adanya  .. 11
adat  .. 1
Adeler  .. 10
adil  .. 3
afiat  .. 4
Ahad  .. 1
air  .. 2
ajal  .. 1
ajma`in  .. 1
akan  .. 7
akhirat  .. 2
akhir  .. 1
akhyat  .. 1
akmal  .. 1
`ala  .. 2
`alaihi  .. 1
alam  .. 7
al  .. 58
Allah  .. 5
Allahu  .. 1
amat  .. 10
ambil  .. 4
Amma  .. 1
ampun  .. 8
ampuni  .. 3
anak  .. 16
Anggelbek  .. 1
angin  .. 5
antara  .. 1
antaranya  .. 2
apahlah  .. 1
apalah  .. 3
aras  .. 1
Arba`a  .. 1
arif  .. 2
Arsyi  .. 1
asal  .. 1
`asyikin  .. 1
atas  .. 12
atau  .. 1
Ayahanda  .. 1
Ayu  .. 2
Azim  .. 1
Azza  .. 2
`azza  .. 1

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Bacan  .. 6
bagi  .. 2
Baginda  .. 1
bahwa  .. 5
bakdahu  .. 3
bakduh  .. 1
bandar  .. 5
bang  .. 1
Bangsawan  .. 23
bangunglah  .. 1
bangunlah  .. 1
banyak  .. 1
barang2  .. 1
barang-barang  .. 1
barang  .. 4
baring2  .. 1
baring-baring  .. 1
ba  .. 1
bawah  .. 33
bawa  .. 2
bayar  .. 2
beberapa  .. 9
belah  .. 3
belas  .. 4
beras  .. 3
berbakti  .. 2
berdirilah  .. 2
Berenti  .. 1
berharap  .. 1
beribu2  .. 7
beribu-ribu  .. 7
beri  .. 1
beristeri  .. 2
beristri  .. 1
berkasih-kasihan  .. 1
berkeputusan  .. 2
berkesudahan  .. 2
berlindung  .. 1
berlindungilah  .. 1
berlindunglah  .. 1
bermaklumkan  .. 1
berma`rufkan  .. 2
bermaujud  .. 1
bermohon  .. 8
bermohonkan  .. 2
bernama  .. 6
bernaung  .. 12
beroleh  .. 11
berperang  .. 1
bersama2  .. 1
bersamaan  .. 1
bersama-sama  .. 1
bersuami  .. 1
bertambah2  .. 2
bertambah-tambah  .. 2
bertemu  .. 1
berutang  .. 2
besar  .. 4
beserta  .. 1
Betawi  .. 5
Betawih  .. 10
biar  .. 2
biarlah  .. 1
bicarahnya  .. 2
bicaranya  .. 2
bi  .. 2
bijaksana  .. 2
bilangan  .. 2
bininya  .. 3
Bismillah  .. 1
boleh  .. 6
bole  .. 2
budiman  .. 2
bukan  .. 2
bulan  .. 13
bumi  .. 1
burung  .. 1
burun  .. 1

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
cahayanya  .. 4
cinta  .. 1
cucu  .. 3
Cucunda  .. 5
cucu´ndah  .. 1
Cucundah  .. 1
Cucu´ndah  .. 5
cukup  .. 1

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
daerah  .. 6
daerahnya  .. 1
dagang  .. 3
Dago  .. 1
dahul  .. 1
dahulu  .. 2
da`i  .. 1
dalam  .. 26
dalamnya  .. 7
dan  .. 75
dapat  .. 4
darah  .. 1
dar  .. 5
dari  .. 11
daripada  .. 47
datang  .. 10
datanglah  .. 1
dawam  .. 2
daya  .. 2
de  .. 1
demikian  .. 3
dengan  .. 21
Desember  .. 1
Dhalalat  .. 2
diambil  .. 1
diam  .. 1
diamlah  .. 1
diampuni  .. 1
dianya  .. 1
dibalas  .. 1
dibawah  .. 2
diberi  .. 6
dibubuh  .. 1
di  .. 76
digemari  .. 2
dihantarkan  .. 1
diharapkan  .. 1
dihiasi  .. 1
dihimpuni  .. 2
dijadikan  .. 1
dijual  .. 1
dikerelai  .. 2
dilanjutkan  .. 2
diluputkan  .. 1
dimakan  .. 1
dinanti  .. 1
Din  .. 5
Dipati  .. 2
Dipertuan  .. 6
dipesertakan  .. 2
dipotong  .. 1
dirinya  .. 1
disampaikan  .. 4
ditakdirkan  .. 1
ditambah  .. 1
ditamba  .. 1
ditaruh  .. 1
ditumpahi  .. 1
diundang  .. 1
doa  .. 3
dosa  .. 1
dosah  .. 1
dua  .. 8
duduk  .. 4
Duli  .. 13
dunia  .. 1
dunya  .. 1

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Edeler  .. 10
empat  .. 3
empunya  .. 8
enam  .. 2
Enggelbek  .. 1
esa  .. 1
Eyang  .. 1

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Fakhru  .. 2
fakir  .. 3
Falk  .. 1
firdaus  .. 2
fitnah  .. 2
fuad  .. 2

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
gaji  .. 12
gemilang  .. 2
gharib  .. 3
gilang  .. 2
Graf  .. 1
Gurnadur  .. 3
Gurnur  .. 2
Guwarnur  .. 2

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
habis  .. 1
hadirat  .. 10
hadiratnya  .. 1
Ha  .. 1
Hafifah  .. 3
hal  .. 7
halifat  .. 1
hamba  .. 80
hambanya  .. 1
hamis  .. 1
hampir  .. 1
Hamzah  .. 1
Hamza  .. 1
hanya  .. 1
hanyalah  .. 3
Hapipa  .. 3
Haq  .. 1
haqq  .. 4
harap2  .. 2
harapan  .. 2
harap  .. 1
harap-harap  .. 2
harapkan  .. 4
harganya  .. 2
hari  .. 8
harinya  .. 2
hasil  .. 1
hati  .. 2
hendak  .. 2
hidup  .. 3
hijrat  .. 4
hina  .. 1
Hindia  .. 7
hormat  .. 6
hujan  .. 1
hun  .. 1
husus  .. 1

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
ia  .. 2
iaitu  .. 1
ialah  .. 1
ibn  .. 1
ihlas  .. 1
ihsan  .. 1
ihsannya  .. 1
ihwal  .. 3
ijabat  .. 1
ikhlas  .. 5
ila  .. 1
India  .. 2
Indianya  .. 1
ingat  .. 1
Inggeris  .. 4
Inggiris  .. 4
Inggris  .. 7
ini  .. 36
inilah  .. 1
Intan  .. 4
Iskandar  .. 2
isnat  .. 1
istimewa  .. 1
istri  .. 1
istrinya  .. 1
itu  .. 37
itulah  .. 2
Izzati  .. 1
`izzatnya  .. 1

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Jabbar  .. 2
jadi  .. 1
jadinya  .. 1
jalla  .. 3
jam  .. 2
Jangankan  .. 1
jannas  .. 1
jannat  .. 1
Januari  .. 1
Jawa  .. 2
Jawah  .. 1
Jenderal  .. 13
jernih  .. 2
jerni  .. 1
jikalau  .. 10
jua  .. 19
juah  .. 3
juga  .. 2
Jumat  .. 1
junjung  .. 2

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Kaicil  .. 1
kaki  .. 8
kala  .. 1
kalam  .. 3
kalamuhu  .. 3
kalb  .. 1
Kal  .. 2
Kalkausar  .. 2
kami  .. 3
kantor  .. 1
Kapiten2  .. 1
Kapiten  .. 2
Kapiten-kapiten  .. 1
karena  .. 11
Karkhi  .. 2
Karyat  .. 1
kasian  .. 3
kasihan  .. 5
kasih  .. 3
kausar  .. 2
kebesaran  .. 1
kebesyaran  .. 1
kecil  .. 1
kedua  .. 2
keduanya  .. 22
keempat  .. 5
ke  .. 26
kehendaknya  .. 1
keluar  .. 1
kembali  .. 1
kemelaratan  .. 1
kemiaan  .. 1
kemudian  .. 6
kemuliaan  .. 2
kenjarah  .. 1
kenjara  .. 1
kepada  .. 24
kerajaan  .. 1
kerajaannya  .. 3
kertas  .. 2
kerunia  .. 1
kesalahan  .. 1
kesampai  .. 1
kesukaan  .. 1
kesukaran  .. 1
kesukarang  .. 1
kesukaran  .. 1
ketika  .. 4
khadirat  .. 3
khair  .. 5
Khalifat  .. 2
Khamis  .. 1
khusus  .. 1
kilau-kilauan  .. 2
kiranya  .. 12
Kolombo  .. 9
Kompeni  .. 24
kota  .. 5
kubur  .. 2
kuburnya  .. 1
Kuning  .. 1
kurnia  .. 8
kurniai  .. 1
kusuma  .. 13

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
lagi  .. 19
lain  .. 3
laki  .. 1
laki-laki  .. 2
lamanya  .. 3
langit  .. 2
lebih  .. 1
lepas  .. 1
.. 4
lima  .. 8
limpahlah  .. 2
Llah  .. 1
luar  .. 1
luh  .. 1
luhmahfuz  .. 1
luput  .. 1
luputkan  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Madras  .. 2
Maghfirat  .. 1
Mahabangsawan  .. 23
Mahabesar  .. 2
Maha  .. 30
mahal  .. 1
Mahamulia  .. 5
mahfuz  .. 1
maka  .. 69
makan  .. 3
maklum  .. 1
Makmur  .. 1
malam  .. 3
Malik  .. 4
malu  .. 2
manfaat  .. 2
Mangkurat  .. 3
Mansur  .. 2
Mar`uf  .. 1
ma`ruf  .. 2
masa  .. 2
Mas  .. 4
masuk  .. 1
masyhur  .. 2
masyikin  .. 1
masyrik  .. 2
matahari  .. 2
mau  .. 1
maujud  .. 5
melainkan  .. 2
melakukan  .. 3
melarat  .. 1
melayangkan  .. 1
melimpahkan  .. 2
membelai  .. 1
membela´i  .. 1
memberi  .. 6
membicahrakan  .. 1
membicarahkan  .. 1
membicarakan  .. 2
memegang  .. 1
memeliharakan  .. 2
memerintah  .. 3
memindahkan  .. 1
memohonkan  .. 2
mempunyai  .. 5
menadahkan  .. 2
menanggung  .. 1
mendapat  .. 2
mendapatlah  .. 2
menerangkan  .. 2
mengambil  .. 6
mengenyangi  .. 1
mengerti  .. 1
mengetahui  .. 5
mengharap2  .. 1
mengharap-mengharap  .. 1
mengziarah  .. 1
meninggal  .. 4
menjadi  .. 2
menurut  .. 1
menyampaikan  .. 1
menyayangi  .. 1
Meor  .. 1
min  .. 1
minta  .. 6
minum  .. 1
miskin  .. 4
mohon  .. 3
m  .. 1
muda  .. 1
mudah-mudahan  .. 2
mudarat  .. 7
Muhammad  .. 2
mujib  .. 1
mula´2  .. 1
mula-mula  .. 1
mulia  .. 8
murah  .. 1

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
nabazah  .. 1
Nabi  .. 2
Naim  .. 1
nak  .. 1
nasib  .. 1
nasirin  .. 1
negeri  .. 30
negerinya  .. 1
niscaya  .. 3
nubuwat  .. 1
nubzat  .. 1

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Olandah  .. 1
oleh  .. 12
orang  .. 21
orangnya  .. 1

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
pada  .. 34
padahal  .. 1
Paduka  .. 12
pagi  .. 3
Pan  .. 1
Pangeran  .. 2
pangkat  .. 1
panji2  .. 3
panji-panji  .. 3
parah  .. 3
pasmat  .. 2
pekerjaaan  .. 1
pekerjaan  .. 8
pengasih  .. 1
pengasi  .. 1
perang  .. 1
perempuan  .. 2
peri  .. 5
perihal  .. 2
perintah  .. 6
perintahnya  .. 1
perjanjian  .. 1
Permaisuri  .. 1
permintaan  .. 1
persembahkan  .. 3
persuka-sukaan  .. 1
petang  .. 3
piatu  .. 2
pihak  .. 2
pikir  .. 1
Prins  .. 2
puji-pujian  .. 2
pukul  .. 1
pula  .. 4
pulang  .. 2
puluh  .. 10
pulu  .. 2
pun  .. 12
punya  .. 1

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
qadha´  .. 1
Qauluhu  .. 4
qulub  .. 1

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Rabb  .. 2
Raden  .. 18
Rad  .. 9
rahim  .. 3
rahman  .. 5
rahmat  .. 4
Rahmatullah  .. 2
raja2  .. 3
Rajab  .. 1
raja  .. 1
raja-raja  .. 3
rakyatnya  .. 2
Rat  .. 9
ratus  .. 1
restan  .. 2
ribu  .. 3
rihat  .. 2
riyal  .. 8
roti  .. 1
rumah  .. 1
rumahnya  .. 2
rumanya  .. 1
rusan  .. 1
rusuhan  .. 1

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Sabtu  .. 1
Sadar  .. 1
Sah  .. 2
sahih  .. 1
sailin  .. 1
Sakilan  .. 1
salahnya  .. 1
salam  .. 1
Sallallahu  .. 1
Sall  .. 1
sama2  .. 1
sama-sama  .. 1
sampai  .. 1
sanak  .. 2
sanat  .. 3
sangat  .. 6
Sarwa  .. 1
Sa  .. 1
satu  .. 5
saudara  .. 1
Sawal  .. 1
saya  .. 6
sayang  .. 5
sayap  .. 1
sebab  .. 7
sebegini  .. 1
sebegitu  .. 1
secangkir  .. 1
sedemikian  .. 2
sedemikianlah  .. 1
sedikit  .. 1
seekor  .. 1
segala  .. 18
segenap2  .. 2
segenap-genap  .. 2
sehat  .. 4
sehingga  .. 1
sekalian  .. 43
sekaliannya  .. 5
sekarang  .. 4
sekeping  .. 2
semama  .. 1
sembah  .. 3
Semesta  .. 2
semudah-mudahan  .. 2
seorang  .. 1
seperti  .. 8
sepotong  .. 1
sepucuk  .. 1
serahkan  .. 1
seratus  .. 3
seribu  .. 1
serta  .. 34
Seru  .. 1
Seru  .. 1
setahun  .. 2
Setelah  .. 2
setengah  .. 6
seyogianya  .. 1
siang  .. 2
Sida  .. 1
sidq  .. 3
Silan  .. 9
Silong  .. 12
Siti  .. 3
smi  .. 1
soldadu  .. 3
Sri  .. 9
S  .. 1
Su2nan  .. 1
suami  .. 1
suatu  .. 1
Subhanahu  .. 1
suci  .. 2
sudah  .. 10
sudahnya  .. 1
suda  .. 3
sujud  .. 2
suka  .. 2
sulh  .. 1
Sultan  .. 7
Sunan  .. 1
supaya  .. 8
Surakarta  .. 2
suruh  .. 1
Susuhunan  .. 1
Syaban  .. 1
Syahdan  .. 4

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
ta`ala  .. 1
tabe  .. 2
tadapat  .. 1
tadbir  .. 3
tahan  .. 1
tahta  .. 3
tahun  .. 9
takluknya  .. 2
takrim  .. 1
takut  .. 1
takzim  .. 2
Tamat  .. 3
Tambahan  .. 1
tambahi  .. 1
Tammat  .. 1
Tanah  .. 18
tangan  .. 3
tangganya  .. 1
Tangkana  .. 2
tatkala  .. 5
tawaduk  .. 1
tawadu`  .. 1
tebuang  .. 1
tebuan  .. 3
teh  .. 2
telah  .. 3
telapak  .. 8
tengah  .. 2
terala  .. 1
ter`ali  .. 1
terbang  .. 1
terbit  .. 7
terbuang  .. 4
terima  .. 1
teringat  .. 1
terlaku  .. 1
terlalu  .. 4
termadhkur  .. 1
termaktub  .. 4
Ternate  .. 1
tersebut  .. 1
tersurat  .. 5
tertahani  .. 2
tertanggung  .. 2
tertulis  .. 2
te  .. 2
tetapi  .. 3
tiada  .. 33
tiap2  .. 3
tiap-tiap  .. 3
tia  .. 1
tidakdapat  .. 1
tidak  .. 1
tiga  .. 4
tinggal  .. 1
tinggallah  .. 1
tuah  .. 3
tuan2  .. 6
tuan  .. 25
Tuanku  .. 30
tuan-tuan  .. 6
tuha  .. 1
Tuhan  .. 6
tuhfat  .. 1
tujuh  .. 1
tuju  .. 1
Tumenggung  .. 16

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
ubah  .. 1
ullah  .. 2
umur  .. 2
umurnya  .. 1
untung  .. 1
upa  .. 1
upaya  .. 2
usia  .. 2
Usman  .. 2
utang  .. 7

 
        V                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
van  .. 12

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
Wabakdahu  .. 3
wa  .. 16
Walakin  .. 1
wal  .. 1
warkat  .. 5
warta  .. 1
Welanda  .. 1
Welandah  .. 5
Wira  .. 13
Wirakusuma  .. 13

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
ya  .. 11
ya´i  .. 1
yaitu  .. 7
ya´itu  .. 1
yang  .. 124

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
zakiat  .. 1
zamannya  .. 2

 
        0-9                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 0-9      
 
.. 1
125  .. 1
921  .. 1
1205  .. 1
1209  .. 1
1806  .. 1
1807  .. 1By frequency

The most frequently occuring words (top 20%). 
124 ..  yang
80 ..  hamba
76 ..  di
75 ..  dan
69 ..  maka
58 ..  al
47 ..  daripada
43 ..  sekalian
37 ..  itu
36 ..  ini
34 ..  pada, serta
33 ..  bawah, tiada
30 ..  Maha, negeri, Tuanku
26 ..  dalam, ke
25 ..  tuan
24 ..  kepada, Kompeni
23 ..  Bangsawan, Mahabangsawan
22 ..  keduanya
21 ..  dengan, orang
19 ..  jua, lagi
18 ..  Raden, segala, Tanah
16 ..  adalah, anak, Tumenggung, wa
13 ..  bulan, Duli, Jenderal, kusuma, Wira, Wirakusuma
12 ..  atas, bernaung, gaji, kiranya, oleh, Paduka, pun, Silong, van
11 ..  adanya, beroleh, dari, karena, ya
10 ..  ada, amat, Betawih, datang, Edeler, hadirat, jikalau, puluh, sudah
9 ..  beberapa, Kolombo, Rad, Silan, Sri, tahun
8 ..  ampun, bermohon, dua, empunya, hari, kaki, kurnia, lima, mulia, pekerjaan, riyal, seperti, supaya, telapak
7 ..  akan, alam, beribu-ribu, dalamnya, hal, Hindia, Inggris, mudarat, sebab, Sultan, terbit, utang, yaitu
6 ..  Bacan, bernama, boleh, daerah, diberi, Dipertuan, hormat, kemudian, memberi, mengambil, minta, perintah, sangat, saya, setengah, tuan-tuan, Tuhan